وب سایت پروژه دانشجویی آموزشی html با استفاده از ASP.NET و سی شارپ و توضیحات UML


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی>>>>>

وب سایت پروژه دانشجویی آموزشی html با استفاده از ASP.NET و سی شارپ و توضیحات UML

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی

فهرست مطالب


مقدمه 7

هدف سیستم جاری 7

زبان تحلیل سیستم 7

تاریخچة UML 8

ویژگیهای UML 11

فصل اول: Use Case Diagrams 14

1-1- Use case چیست؟ 15

1-2- Actor چیست؟ 16

1-3- دیاگرام use case چیست؟ 16

1-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 16

1-5- شناسائی Actor های سیستم 17

1-5-1- Actor کاربر 17

1-5-2- Actor مدیر وب سایت 18

1-5-3- Actor بازدید کننده 19

1-6-  شناسائی Use Case ها 20

1-6-1- Sing Up Use Case 21

1-6-1-1- سناریوی Sing Up Use Case 22

1-6-2- Sing In  Use Case 23

1-6-2-1- سناریوی Sing In Use Case 24

1-6-3- News Group Definition Use Case 25

1-6-3-1- سناریوی News Group Definition Use Case 26

1-6-4- News Adding Use Case 27

1-6-4-1- سناریوی News Adding Use Case 28

1-6-5- Boss & User Mailbox Use Case 29

1-6-5-1- سناریوی Boss Mailbox Use Case 30

1-6-5-2- سناریوی User Mailbox Use Case 31

1-6-6- Voting Use Case 32

1-6-6-1- سناریوی Voting Use Case 33

1-6-6-2- سناریوی Voting Examination Use Case 34

1-6-7- Sending File Use Case 35

1-6-7-1- سناریوی Sending Files Use Case 36

1-6-8- File Editing Use Case 37

1-6-8-1- سناریوی File & Profile Editing Use Case 38

1-6-9- Maim Use Case 39

فصل دوم: Sequence Diagrams 40

2-1- نمودار توالی  (Sequence Diagram) 41

2-2- رسم نمودارهای توالی (Sequence Diagrams) 42

2-2-1- نمودار توالی مربوط به عملیات ثبت نام کاربر جدید (Sign Up) 43

2-2-2- نمودار توالی مربوط به عملیات ورود به سیستم کاربر خاص(Sign In) 44

2-2-3- نمودار توالی مربوط به عملیات ایجاد گروه آموزشي جدید(New News Group) 45

2-2-4- نمودار توالی مربوط به عملیات ثبت مقالات آموزشي HTML جدید(New News) 46

2-2-5-1- نمودار توالی مربوط به ایمیل باکس مدیر وب سایت(Boss Mailbox) 47

2-2-5-2- نمودار توالی مربوط به ایمیل باکس کاربر خاص(User Mailbox) 48

2-2-6-1- نمودار توالی مربوط به ارسال نظرات کاربران(User Voting) 49

2-2-6-2- نمودار توالی مربوط به مدیریت نظرات ( Voting Examination) 50

2-2-7-نمودار توالی مربوط به ارسال فایل (File Sending) 51

2-2-8-نمودار توالی مربوط به ویرایش پروفایل و فایلها (File & Profile Editing) 52

فصل سوم: نمودارهای کلاس Class Diagrams 53

3-1- نحوه رسم نمودارهای کلاس 54

3-2- شرح Object های مربوط به سیستم  سیستم آموزشي HTML 55

3-2-1- SignUp Form 55

3-2-2- User Information 55

3-2-3- Account Controller 56

3-2-4- News Group 57

3-2-5- News Group Form 57

3-2-6- News 57

3-2-7- News Definition Form 58

3-2-8- News Controller 58

3-2-9- User Mail Box 58

3-2-10- User Mail Box Controller 59

3-2-11- User Types 59

3-2-12- User Types Form 60

3-2-13- LoGin Form 60

3-2-14- User Login 61

3-2-14-  User Login Controller 61

3-2-15-  VotesTbl 61

3-2-15-  Rating 62

3-2-16-  Rating Form 62

3-2-17-  Visited Pages 63

3-2-18-  Visited Pages 63

3-2-19-  Sended Files 64

3-2-20- Form Sended Files 64

3-3- رسم نمودار کلاس سیستم  سیستم آموزشي HTML 65

فصل چهارم: Activity Diagrams 66

4-1- نمودار فعالیت شماره 1 (ثبت نام ، ورود به سیستم) 67

4-2- نمودار فعالیت شماره 2 (تعریف گروه آموزشي جدید) 68

4-3- نمودار فعالیت شماره 3 (انتشار مقالات آموزشي HTML جدید) 69

4-4- نمودار فعالیت شماره 4 (بررسی ایمیل باکس) 70

4-5- نمودار فعالیت شماره 5 (ارسال نظرات) 71

4-6- نمودار فعالیت شماره 6 (مدیریت نظرات) 72

4-7- نمودار فعالیت شماره 7 (ارسال فایلهای ضمیمه) 73

4-8- نمودار فعالیت شماره 8 (ویرایش پروفایل) 74

فصل پنجم: Domain Diagram 75

5-1- نمودار Domain مربوط به سیستم  سیستم آموزشي HTML 76

فصل ششم: ER Diagram 77

6-1- مدلسازی معنایی 78

6-1-1- سه مفهوم معنايي موجود در روش ER 78

6-1-2- سه ضابطه در رابطه با تشخيص يك نوع موجوديت 78

6-2- نمودار ER سیستم  سیستم آموزشي HTML 79

فصل هفتم: Data Flow Diagrams 80

7-1- DFD سطح صفر (Context Diagram) 81

7-2- DFD سطح یک (عملیات ثبت نام) 82

7-3- DFD سطح یک (عملیات جستجو) 83

7-4- DFD سطح یک (عملیات عضویت در خبرنامه) 84

7-5- DFD سطح یک (عملیات ثبت نظرات) 85

فصل هشتم: طراحی پایگاه داده در SQL Server 86

8-1- نمودار ارتباط بین جداول پایگاه داده 87

8-2- شرح جداول و دستورات SQL مورد نیاز جهت ایجاد 88

فصل نهم: زبان برنامه نویسی مورد استفاده 96

9-1- مروری بر پایه محیط ASP.NET 97

9-2- نکات مهم در مورد ASP.NET 97

9-3- یادگیری از تاریخچه ASP 99

9-3-1- پیدایش ASP 99

9-3-2- چرا ASP مورد نیاز بود؟ 101

9-3-3- چرا از ابتدا ASP بکار گرفته نشد؟ 103

9-3-4- نیاز به مدل جدید ASP 105

9-5- آشنائی با زبان C# 108

9-5-1-مطرح شدن بعنوان يك استاندارد صنعتی 109

9-6- C# چيست ؟ 111

9-7-كد مديريت يافته 112

9-8- روش يادگيری C# 113

9-9- خلاصه 114

 

چکیده

با پیشرفت تکنولوژیهای سیستمهای اطلاع رسانی ، سمت و سوئی که این گونه سیستمهای اطلاعاتی پیدا نموده اند به علت حجم انبوه اطلاعات بیشتر به سمت سیستمهای پویایی بوده که مبتنی بر پایگاه های داده ای قدرتمند می باشند. 

در این میان نباید نقش طراحان و تحلیل گران این گونه سیستمها را نادیده گرفت. چرا که در صورت نبود یک تحلیل مناسب از یک سیستم ، نمی توان از آن سیستم به نحو اساسی استفاده نمود. 

در سیستم جاری (سیستم  آموزشي HTML) سعی برآن شده که با روش تحلیل UML به بررسی سیستم با دید نرم افزاری پرداخته شود. 

مراحل مختلف طراحی و تحلیل به شرح ذیل انجام خواهد شد:

درفصل اول پروژه به بررسی Use Case ها و سناریوی Actor ها که در حقیقت وظائف آنها و روالهایی است که انجام می شود می پردازیم.

در فصل دوم به بررسی Sequence Diagram ها (نمودارهای توالی)  و شرح نمودارهای توالی خواهیم پرداخت.

در فصل سوم به بررسی Class Diagram یا نموداهای کلاس خواهیم پرداخت. این مرحله مرحله بسیار مهمی می باشد.

در فصل چهارم به بررسی Activity Diagram ها (نمودارهای فعالیت) خواهیم پرداخت.

در فصل پنجم به بررسی Domain Diagram خواهیم پرداخت.

در فصل ششم به بررسی ER Diagram یا نمودار Entity Relations پرداخته خواهد شد.

در فصل هفتم به بررسی و رسم نمودارهای DFD (نمودارهای جریان داده ها) خواهیم پرداخت.

در فصل هشتم به طراحی پایگاه داده پرداخته خواهد شد.

در فصل نهم مروری بر زبان برنامه نویسی مورد استفاده خواهیم داشت و به بررسی علل انتخاب این زبان خواهیم پرداخت.

وب سایت پروژه پایان تحصیلات سیستم اموزشی html با استفاده از ASP.NET و سی شارپ دارای بخشهای متنوع و دارای چندین صفحه دارای بخش مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی. این برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد.


 برنامه تحلیل سیستم اموزشی html با استفاده از ASP.NET و سی شارپ

عنوان جداول طراحی شده در سیستم تحلیل سیستم اموزشی html 

معرفی جدول های پایگاه داده

MainLinks

NewsGroups

tblNews

tblVotes

Users

UserTypes

 

VisitCounts

معرفی رویه های پایگاه داده

sp_NewsGroups_DeleteRow

sp_NewsGroups_Insert

sp_NewsGroups_Update

sp_tblNews_DeleteRow

sp_tblNews_Insert

sp_tblNews_Update

sp_tblNews_Update2

sp_tblNews_Update4

sp_tblVotes_DeleteRow

sp_tblVotes_Insert

sp_tblVotes_Update

sp_Users_DeleteRow

sp_Users_Insert

sp_Users_Update

sp_Users_Update2

 

sp_VisitCounts_Update

معرفی ویو های پایگاه داده 

VIEW1

VIEW2

VIEW3

VIEW333

 

VIEW4

امکانات سایت

Object های مربوط به سیستم  سیستم آموزشي HTML

 SignUp Form

 User Information

 Account Controller

 News Group

 News Group Form

 News

 News Definition Form

 News Controller

 User Mail Box

 User Mail Box Controller

 User Types

 User Types Form

 LoGin Form

 User Login

 User Login Controller

  VotesTbl

  Rating

  Rating Form

  Visited Pages

  Visited Pages

  Sended Files

 

 Form Sended Files

 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620