پروژه دانشگاهی وب سایت رای گیری آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ دارای مستندات UML کامل و توضیحات


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی>>>>>

پروژه دانشگاهی وب سایت رای گیری آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ دارای مستندات UML کامل و توضیحات

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی

 فهرست مطالب . . . . . . . . . . شماره صفحه

مقدمه 6

هدف 6

قواعد به کار رفته در اين نوشته 6

مخاطبان اين نوشته 6

محدوده پروژه 6

فصل اول:   توضیحات کلی سیستم رای گیری آنلاین 7

توضيحات کلي 8

چشم انداز محصول 8

توابع محصول 8

طبقه بندي کاربران 9

محيط عملياتي 10

محدوديت طراحي و پياده سازي 10

مستندات کاربران 11

مفروضات و وابستگي ها 11

نيازمندي هاي واسط هاي خارجي 11

واسط کاربر 11

واسط سخت افزاري 13

واسط نرم افزاري 13

واسط ارتباطي 13

ديدگاه هاي سيستم 14

سيستم از ديد راي دهنده 14

سيستم از ديدگاه مدير سيستم 16

نيازمندي هاي غير تابعي ديگر 18

نيازمندي هاي کارايي 18

نيازمندي هاي ايمني 18

نيازمندي هاي امنيتي 18

ويژگي هاي کيفيت نرم افزار 18

نيازمندي هاي ديگر 19

فصل دوم:   شناسایی UseCase های سیستم رای گیری آنلاین 20

Use case چیست؟ 21

Actor چیست؟ 22

دیاگرام use case چیست؟ 22

ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 22

شناسائی Actor های سیستم 23

Actor کاربر 23

Actor مدیر وب سایت رای گیری آنلاین 24

Actor رای دهنده 25

External Events Actor 25

شناسائی Use Case ها 26

Use Case  ثبت نام در سیستم (رای دهنده) 27

سناریوی Use Case ثبت نام در سیستم (رای دهنده) 28

Use Case ورود به سیستم (کاربر) 29

سناریوی Use Case ورود به سیستم (کاربر) 30

Use Case های مربوط به فعالیتهای مدیر وب سایت رای گیری آنلاین 31

سناریوی Use Case ایجاد رای گیری جدید (مدیر وب سایت) 32

سناریوی Use Case مشاهده نتیجه رای گیری (مدیر وب سایت) 33

سناریوی Use Case بررسی عملکرد وب سایت (مدیر وب سایت) 34

سناریوی Use Case صندوق پستی مدیر (مدیر وب سایت) 35

Use Case های مربوط به فعالیتهای رای دهندگان (پس از ورود به سیستم) 36

سناریوی Use Case مشاهده  و انتخاب رای گیریهای مجاز (رای دهنده) 37

سناریوی Use Case صندوق پستی رای دهنده (رای دهنده) 38

سناریوی Use Case انجام رای دهی توسط رای دهنده (رای دهنده) 39

Use Case Diagram کلی سیستم رای گیری آنلاین 40

فصل سوم:   نمودار Class سیستم رای گیری آنلاین 41

نمودار کلاس کلی سیستم رای گیری آنلاین 42

فصل چهار:   نمودار های Sequence  سیستم رای گیری آنلاین 43

نمودار Sequence ثبت نام رای دهنده در سیستم رای گیری آنلاین 44

نمودار Sequence ورود به سیستم در سیستم رای گیری آنلاین 45

نمودار Sequence انتخاب رای گیری در سیستم رای گیری آنلاین 46

نمودار Sequence رای دهی در سیستم رای گیری آنلاین 47

نمودار Sequence ایجاد رای گیری جدید در سیستم رای گیری آنلاین 48

نمودار Sequence بررسی روند کار در سیستم رای گیری آنلاین 49

نمودار Sequence صندوق پستی رای دهنده در سیستم رای گیری آنلاین 50

نمودار Sequence صندوق پستی مدیر در سیستم رای گیری آنلاین 51

نمودار Sequence انتخاب رای گیریها در سیستم رای گیری آنلاین 52

نمودار Sequence مشاهده نتیجه رای گیریها در سیستم رای گیری آنلاین 53

فصل پنج:   نمودار های Collaboration  سیستم رای گیری آنلاین 54

نمودار Collaboration انتخاب رای گیری مورد نظر در سیستم رای گیری آنلاین 55

نمودار Collaboration انجام رای گیری در سیستم رای گیری آنلاین 56

نمودار Collaboration ایجاد رای گیری جدید در سیستم رای گیری آنلاین 57

نمودار Collaboration بررسی عملکرد وب سایت در سیستم رای گیری آنلاین 58

نمودار Collaboration ثبت نام در سیستم رای گیری آنلاین 59

نمودار Collaboration صندوق پستی رای دهنده در سیستم رای گیری آنلاین 60

نمودار Collaboration صندوق پستی مدیر در سیستم رای گیری آنلاین 61

نمودار Collaboration نمایش رای گیری ها در سیستم رای گیری آنلاین 62

نمودار Collaboration نمایش نتیجه رای گیری در سیستم رای گیری آنلاین 63

نمودار Collaboration ورود به سیستم در سیستم رای گیری آنلاین 64

فصل شش: طراحي معماري ، واسط و سطح مولّفه سیستم رای گیری آنلاین 65

طراحي معماري و ساختار پيمانه اي 66

مراحل انجام طراحي معماري 66

مجموعه بازنگريها و اصلاح 68

گزارش پيمانه ها 72

تنظيم ليست نامزدها و تنظيمات اوليه 72

احراز هويت کاربر 72

تمهيدات احراز هويت کاربر 73

ارسال نتيجه احراز هويت کاربر 73

عدم تاييد هويت کاربر 73

اثبات هويت سرور 74

تمهيدات اثبات هويت سرور 74

دريافت نتيجه تاييد هويت 74

اعلام بروز اشکال هويت 75

راي گيري 77

ارسال اسامي نامزدها 77

دريافت نتيجه انتخاب نامزد 77

ثبت نتيجه راي گيري 77

ارائه آمار 78

تنظيمات و رفع اشکال 78

رمز گذاري و رمز گشايي داده هاي ارسالي و دريافتي 79

نرم افزار کاربر راي گيري الکترونيکي 80

مشتري راي گيري الکترونيکي 82

برقراري ارتباط و Negotiation اوليه 82

احراز هويت کاربر و سرور 82

فرآيند راي گيري 83

دريافت آمار آرا و خاتمه نشست 83

رمز نگاري و رمز گشايي داده هاي ارسالي و دريافتي 84

بروز اشکال 84

تعريف واسط هر پيمانه 84

فصل هفت: نمودارهای Activity سیستم رای گیری آنلاین 87

نمودار Activity مشاهده رای گیریهای موجود 88

نمودار Activity انتخاب رای گیری 89

نمودار Activity ایجاد  رای گیری جدید 90

نمودار Activity بررسی وضعیت وب سایت 91

نمودار Activity ثبت نام وب سایت 92

نمودار Activity صندوق پستی مدیر 93

نمودار Activity صندوق پستی رای دهنده 94

نمودار Activity مشاهده رای گیریها 95

نمودار Activity مشاهده نتیجه رای گیری 96

نمودار Activity مشاهده نتیجه رای گیری 97

فصل هشت: کدهای پروژه رای گیری آنلاین 98

درج جزئیات رای 99

درج عنوان رای گیری 101

ارتباط باما 103

صفحه اصلی 104

مشاهده جرئیات رای 105

مشاهده پیام ها 106

رای گیری های موجود 107

ثبت نام 108

ویرایش حساب کاربری 111

ویرایش حساب کاربران توسط مدیر 114

ورود 115

رای گیری 117


مقدمه

هدف

هدف از انجام اين پروژه ايجاد سيستمي است که بوسيله آن بتوان بر روي شبکه اينترنت (و يا شبکه هاي ديگر مانند LAN يا WAN) عمل راي گيري و شمارش را بصورت خودکار و بدون دخالت دست انجام داد.

اين سيستم مشتمل بر دو قسمت مشتري و سرويس دهنده است که راي دهندگان فقط سيستم مشتري را مي بينند. همچنين اين سيستم قادر به اخذ راي در مورد افراد، اشياء يا موضوعات مختلف خواهد بود.


قواعد به کار رفته در اين نوشته

در اين نوشته هر جا که احساس شده کلمه اي ابهام برانگيز است از معادل انگليسي آن استفاده شده است.


مخاطبان اين نوشته

مخاطبان اين نوشته توسعه دهندگان ، مديران سيستم و مسئوليين راي گيري هستند. اين نوشته براي راي دهندگان و کاربران عادي نوشته نشده و لزومي ندارد که اين دسته از کاربران از اين نوشته با خبر شوند.


محدوده پروژه

در حال حاظر توسعه اين پروژه به منظور اهداف تحقيقاتي انجام مي گيرد و استفاده تجاري از آن مد نظر نيست ، ولي استفاده از اين پروژه در دنياي واقعي نيز دور از انتظار نمي باشد و ممکن است در آينده نزديک از آن در راي گيري هاي واقعي نيز استفاده شود.

در دنياي به سرعت در حال توسعه امروز(که در آن اينترنت هر روز نقش بيشتري در زندگي انسانها پيدا مي کند) راه گريزي از نهادهاي الکترونيکي اجتماعي وجود ندارد. شهرهاي اينترنتي، شهروندان اينترنتي و دولت هاي الکترونيک و نهادهاي سياسي مختلف، همه و همه لزوم ايجاد سيستم هاي راي گيري الکترونيک را بيش از پيش مسجل مي کنند.

برنامه سیستم رای گیری آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ دارای بخشهای متنوع و دارای چندین صفحه دارای بخش مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی. این برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد.

 برنامه سیستم رای گیری آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ
 
 
عنوان جداول طراحی شده در سیستم رای گیری آنلاین 
معرفی جدول های پایگاه داده

tblJozeiatRai
tblLinks
tblMessage
tblRaidahandegan
tblRaigiriTitle
tblUsers
tblUserTypes

معرفی رویه های پایگاه داده
sp_alterdiagram
sp_creatediagram
sp_dropdiagram
sp_helpdiagramdefinition
sp_helpdiagrams
sp_renamediagram
sp_upgraddiagrams


معرفی ویو های پایگاه داده 
xtbl_Users
xtblJozeiatRai


امکانات سایت
درج جزئیات رای
درج عنوان رای گیری
ارتباط باما
صفحه اصلی
مشاهده جرئیات رای
مشاهده پیام ها
رای گیری های موجود
ثبت نام
ویرایش حساب کاربری
ویرایش حساب کاربران توسط مدیر
ورود
رای گیری

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620