برنامه طراحي سیستم وب سايت صحيفه سجاديه آنلاین کتاب با استفاده از ASP.NET و سی شارپ و دارای مستندات UML


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی>>>>>

برنامه طراحي سیستم وب سايت صحيفه سجاديه آنلاین کتاب با استفاده از ASP.NET و سی شارپ و دارای مستندات UML

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی

فهرست مطالب


چکیده 5

مقدمه 6

هدف سیستم جاری 6

زبان تحلیل سیستم 6

تاریخچة UML 7

ویژگیهای UML 10

فصل اول: Use Case Diagram 13

1-1- Use case چیست؟ 14

1-2- Actor چیست؟ 15

1-3- دیاگرام use case چیست؟ 15

1-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 15

1-5- شناسائی Actor های سیستم 16

1-5-1- Actor کاربر 16

1-5-2- Actor مدیر وب سايت صحيفه سجاديه 17

1-5-3- Actor بازدید کننده 18

1-6-  شناسائی Use Case ها 19

1-6-1- Sing Up Use Case 20

1-6-1-1- سناریوی Sing Up Use Case 21

1-6-2- Sing In  Use Case 22

1-6-2-1- سناریوی Sing In Use Case 23

1-6-3- Group Definition Use Case 24

1-6-3-1- سناریوی News Group Definition Use Case 25

1-6-4- News Adding Use Case 26

1-6-4-1- سناریوی News Adding Use Case 27

1-6-5- Boss & User Mailbox Use Case 28

1-6-5-1- سناریوی Boss Mailbox Use Case 29

1-6-5-2- سناریوی User Mailbox Use Case 30

1-6-6- Voting Use Case 31

1-6-6-1- سناریوی Voting Use Case 32

1-6-6-2- سناریوی Voting Examination Use Case 33

1-6-7- Sending File Use Case 34

1-6-7-1- سناریوی Sending Files Use Case 35

1-6-8- File Editing Use Case 36

1-6-8-1- سناریوی File & Profile Editing Use Case 37

1-6-9- Maim Use Case 38

فصل دوم: نمودارهای کلاس Class Diagrams 39

2-1- نحوه رسم نمودارهای کلاس 40

2-2- شرح Object های مربوط به  وب سايت صحيفه سجاديه 41

3-2-1- SignUp Form 41

2-2-2- User Information 41

2-2-3- Account Controller 42

2-2-4- News Group 43

2-2-5- News Group Form 43

2-2-6- News 43

2-2-7- News Definition Form 44

2-2-8- News Controller 44

2-2-9- User Mail Box 44

2-2-10- User Mail Box Controller 45

2-2-11- User Types 45

2-2-12- User Types Form 46

2-2-13- LoGin Form 46

2-2-14- User Login 47

2-2-14-  User Login Controller 47

2-2-15-  VotesTbl 48

2-2-15-  Rating 48

2-2-16-  Rating Form 49

2-2-17-  Visited Pages 49

2-2-18-  Visited Pages 49

2-2-19-  Sended Files 50

2-2-20- Form Sended Files 50

3-3- رسم نمودار کلاس  وب سايت صحيفه سجاديه 51

فصل سوم: Activity Diagrams 52

3-1- نمودار فعالیت شماره 1 (ثبت نام ، ورود به سیستم) 53

3-3- نمودار فعالیت شماره 3 (انتشار اطلاعات و اخبار جدید) 54

3-4- نمودار فعالیت شماره 4 (بررسی ایمیل باکس) 55

3-5- نمودار فعالیت شماره 5 (ارسال نظرات) 56

3-6- نمودار فعالیت شماره 6 (مدیریت نظرات) 57

3-7- نمودار فعالیت شماره 7 (ارسال فایلهای ضمیمه) 58

3-8- نمودار فعالیت شماره 8 (ویرایش پروفایل) 59

فصل پنجم: Domain Diagram 60

5-1- نمودار Domain مربوط به  وب سايت صحيفه سجاديه 61

فصل ششم: ER Diagram 62

6-1- مدلسازی معنایی 63

6-1-1- سه مفهوم معنايي موجود در روش ER 63

6-1-2- سه ضابطه در رابطه با تشخيص يك نوع موجوديت 63

6-2- نمودار ER  وب سايت صحيفه سجاديه 64

فصل هفتم: Data Flow Diagrams 65

7-3- DFD سطح یک (عملیات جستجو) 67

7-4- DFD سطح یک (عملیات ثبت نظرات) 68

فصل هشتم: طراحی پایگاه داده در SQL Server 69

8-1- نمودار ارتباط بین جداول پایگاه داده 70

8-2- شرح جداول و دستورات SQL مورد نیاز جهت ایجاد 71

فصل نهم: زبان برنامه نویسی مورد استفاده 79

9-1- مروری بر پایه محیط ASP.NET 80

9-2- نکات مهم در مورد ASP.NET 80

9-3- یادگیری از تاریخچه ASP 82

9-3-1- پیدایش ASP 82

9-3-2- چرا ASP مورد نیاز بود؟ 84

9-3-3- چرا از ابتدا ASP بکار گرفته نشد؟ 86

9-3-4- نیاز به مدل جدید ASP 88

فصل دهم: Source Code 92

Source Code مربوط به صفحه Default.aspx 93

Source Code مربوط به صفحه AcceptNews.aspx 96

Source Code مربوط به صفحه AddNews.aspx 98

Source Code مربوط به صفحه AddNewsGroup.aspx 101

Source Code مربوط به کنترل AddVoteUC.ascx 105

Source Code مربوط به کنترل counterPage.ascx 108

Source Code مربوط به صفحه CreateArchive.aspx 109

Source Code مربوط به صفحه EditNews.aspx 111

Source Code مربوط به صفحه EditProfile.aspx 114

Source Code مربوط به صفحه EditVotes.aspx 117

Source Code مربوط به صفحه KhabarMaster.master 120

Source Code مربوط به کنترل logedInChecker.ascx 123

Source Code مربوط به صفحه LogOut.aspx 123

Source Code مربوط به صفحه Register.aspx 124

Source Code مربوط به صفحه SelectToEditNews.aspx 127

Source Code مربوط به صفحه UsersPermission.aspx 129

Source Code مربوط به فایل Web.config 133

Source Code مربوط به کلاس FirstClass.cs 134

Source Code مربوط به صفحه ReqPass.aspx 137

Source Code مربوط به صفحه ReadNews.aspx 140

منابع 143

کتابها 143

وب سایتها 143چکیده

با پیشرفت تکنولوژیهای سیستمهای اطلاع رسانی ، سمت و سوئی که این گونه سیستمهای اطلاعاتی پیدا نموده اند به علت حجم انبوه اطلاعات بیشتر به سمت سیستمهای پویایی بوده که مبتنی بر پایگاه های داده ای قدرتمند می باشند. 

در این میان نباید نقش طراحان و تحلیل گران این گونه سیستمها را نادیده گرفت. چرا که در صورت نبود یک تحلیل مناسب از یک سیستم ، نمی توان از آن سیستم به نحو اساسی استفاده نمود. 

در سیستم جاری (سیستم وب سايت صحيفه سجاديه) سعی برآن شده که با روش تحلیل UML به بررسی سیستم با دید نرم افزاری پرداخته شود. 

 

برنامه طراحي سیستم  وب سايت صحيفه سجاديه  آنلاین کتاب با استفاده از ASP.NET و سی شارپ

 برنامه طراحي سیستم  وب سايت صحيفه سجاديه  آنلاین کتاب با استفاده از ASP.NET و سی شارپ دارای بخشهای متنوع و دارای چندین صفحه دارای بخش مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی. این برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد.


برنامه طراحي سیستم  وب سايت صحيفه سجاديه  آنلاین کتاب با استفاده از ASP.NET و سی شارپ
 
عنوان جداول طراحی شده در سیستم   وب سايت صحيفه سجاديه آنلاین 
 
معرفی جدول های پایگاه داده
MainLinks
NewsGroups
tblMusics
tblNews
tblRandomTexts
tblUseFullLinks
tblVotes
Users
UserTypes
VisitCounts
 
معرفی رویه ها ی پایگاه داده
sp_NewsGroups_DeleteRow
sp_NewsGroups_Insert
sp_NewsGroups_Update
sp_tblNews_DeleteRow
sp_tblNews_Insert
sp_tblNews_Update
sp_tblNews_Update2
sp_tblNews_Update3
sp_tblNews_Update4
sp_tblVotes_DeleteRow
sp_tblVotes_Insert
sp_tblVotes_Update
sp_Users_DeleteRow
sp_Users_Insert
sp_Users_Update
sp_Users_Update2
sp_VisitCounts_Update

معرفی ویوهای پایگاه داده
VIEW1
VIEW2
VIEW3
VIEW333
VIEW4
 
امکانات سایت
صفحه Default.aspx
 AcceptNews.aspx
 AddNews.aspx
 AddNewsGroup.aspx
 CreateArchive.aspx
 EditNews.aspx
 EditProfile.aspx
 EditVotes.aspx
 KhabarMaster.master
 LogOut.aspx
 Register.aspx
 SelectToEditNews.aspx
 UsersPermission.aspx
 ReqPass.aspx
 ReadNews.aspx
 
پروژه دارای پشتیبانی می باشد.

 


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620