پروژه دانشگاهی پایان ترم پرتال اطلاع رسانی دفاع مقدس با استفاده از ASP.NET و سی شارپ دارای داکیومنت و مستندات UML و توضیحات DOC


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی>>>>>

پروژه دانشگاهی پایان ترم پرتال اطلاع رسانی دفاع مقدس با استفاده از ASP.NET و سی شارپ دارای داکیومنت و مستندات UML و توضیحات DOC

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی

فهرست مطالب


چکیده 5

مقدمه 6

هدف سیستم جاری 6

زبان تحلیل سیستم 6

تاریخچة UML 7

ویژگیهای UML 10

فصل اول: Use Case Diagram 13

1-1- Use case چیست؟ 14

1-2- Actor چیست؟ 15

1-3- دیاگرام use case چیست؟ 15

1-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 15

1-5- شناسائی Actor های سیستم 16

1-5-1- Actor کاربر 16

1-5-2- Actor مدیر پرتال اطلاع رسانی دفاع مقدس 17

1-5-3- Actor بازدید کننده 18

1-6-  شناسائی Use Case ها 19

1-6-1- Sing Up Use Case 20

1-6-1-1- سناریوی Sing Up Use Case 22

1-6-2- Sing In  Use Case 23

1-6-2-1- سناریوی Sing In Use Case 24

1-6-3- Music Group Definition Use Case 25

1-6-3-1- سناریوی News Group Definition Use Case 26

1-6-4- MusicNews Adding Use Case 27

1-6-4-1- سناریوی News Adding Use Case 28

1-6-5- Boss & User Mailbox Use Case 29

1-6-5-1- سناریوی Boss Mailbox Use Case 30

1-6-5-2- سناریوی User Mailbox Use Case 31

1-6-6- Voting Use Case 32

1-6-6-1- سناریوی Voting Use Case 33

1-6-6-2- سناریوی Voting Examination Use Case 34

1-6-7- Sending File Use Case 35

1-6-7-1- سناریوی Sending Files Use Case 36

1-6-8- File Editing Use Case 37

1-6-8-1- سناریوی File & Profile Editing Use Case 38

1-6-9- Maim Use Case 39

فصل دوم: نمودارهای کلاس Class Diagrams 40

2-1- نحوه رسم نمودارهای کلاس 41

2-2- شرح Object های مربوط به پرتال اطلاع رسانی دفاع مقدس 42

3-2-1- SignUp Form 42

2-2-2- User Information 42

2-2-3- Account Controller 43

2-2-4- News Group 44

2-2-5- News Group Form 44

2-2-6- News 44

2-2-7- News Definition Form 45

2-2-8- News Controller 45

2-2-9- User Mail Box 45

2-2-10- User Mail Box Controller 46

2-2-11- User Types 46

2-2-12- User Types Form 47

2-2-13- LoGin Form 47

2-2-14- User Login 48

2-2-14-  User Login Controller 48

2-2-15-  VotesTbl 49

2-2-15-  Rating 49

2-2-16-  Rating Form 50

2-2-17-  Visited Pages 50

2-2-18-  Visited Pages 50

2-2-19-  Sended Files 51

2-2-20- Form Sended Files 51

3-3- رسم نمودار کلاس پرتال اطلاع رسانی دفاع مقدس 52

فصل سوم: Activity Diagrams 53

3-1- نمودار فعالیت شماره 1 (ثبت نام ، ورود به سیستم) 54

3-3- نمودار فعالیت شماره 3 (انتشار اطلاعات و اخبار جدید) 55

3-4- نمودار فعالیت شماره 4 (بررسی ایمیل باکس) 56

3-5- نمودار فعالیت شماره 5 (ارسال نظرات) 57

3-6- نمودار فعالیت شماره 6 (مدیریت نظرات) 58

3-7- نمودار فعالیت شماره 7 (ارسال فایلهای ضمیمه) 59

3-8- نمودار فعالیت شماره 8 (ویرایش پروفایل) 60

فصل پنجم: Domain Diagram 61

5-1- نمودار Domain مربوط به پرتال اطلاع رسانی دفاع مقدس 62

فصل ششم: ER Diagram 63

6-1- مدلسازی معنایی 64

6-1-1- سه مفهوم معنايي موجود در روش ER 64

6-1-2- سه ضابطه در رابطه با تشخيص يك نوع موجوديت 64

6-2- نمودار ER پرتال اطلاع رسانی دفاع مقدس 65

فصل هفتم: Data Flow Diagrams 66

7-1- DFD سطح صفر (Context Diagram) 67

7-2- DFD سطح یک (عملیات ثبت نام) 68

7-3- DFD سطح یک (عملیات جستجو) 69

7-4- DFD سطح یک (عملیات ثبت نظرات) 70

فصل هشتم: طراحی پایگاه داده در SQL Server 71

8-1- نمودار ارتباط بین جداول پایگاه داده 72

8-2- شرح جداول و دستورات SQL مورد نیاز جهت ایجاد 73

فصل نهم: زبان برنامه نویسی مورد استفاده 81

9-1- مروری بر پایه محیط ASP.NET 82

9-2- نکات مهم در مورد ASP.NET 82

9-3- یادگیری از تاریخچه ASP 84

9-3-1- پیدایش ASP 84

9-3-2- چرا ASP مورد نیاز بود؟ 86

9-3-3- چرا از ابتدا ASP بکار گرفته نشد؟ 88

9-3-4- نیاز به مدل جدید ASP 90

فصل دهم: Source Code 94

Source Code مربوط به صفحه AcceptNews.aspx 95

Source Code مربوط به صفحه AddNews.aspx 97

Source Code مربوط به صفحه AddNewsGroup.aspx 100

Source Code مربوط به کنترل AddVoteUC.ascx 102

Source Code مربوط به کنترل counterPage.ascx 104

Source Code مربوط به صفحه CreateArchive.aspx 105

Source Code مربوط به صفحه EditNews.aspx 107

Source Code مربوط به صفحه EditProfile.aspx 110

Source Code مربوط به صفحه EditVotes.aspx 112

Source Code مربوط به صفحه KhabarMaster.master 114

Source Code مربوط به کنترل logedInChecker.ascx 117

Source Code مربوط به صفحه LogOut.aspx 117

Source Code مربوط به فایل nicEdit.js (فایل ویرایشگر متنی) 118

Source Code مربوط به صفحه Register.aspx 121

Source Code مربوط به صفحه SelectToEditNews.aspx 124

Source Code مربوط به صفحه UsersPermission.aspx 126

Source Code مربوط به فایل Web.config 129

Source Code مربوط به کلاس FirstClass.cs 131

چکیده

با پیشرفت تکنولوژیهای سیستمهای اطلاع رسانی ، سمت و سوئی که این گونه سیستمهای اطلاعاتی پیدا نموده اند به علت حجم انبوه اطلاعات بیشتر به سمت سیستمهای پویایی بوده که مبتنی بر پایگاه های داده ای قدرتمند می باشند. 

در این میان نباید نقش طراحان و تحلیل گران این گونه سیستمها را نادیده گرفت. چرا که در صورت نبود یک تحلیل مناسب از یک سیستم ، نمی توان از آن سیستم به نحو اساسی استفاده نمود. 

در سیستم جاری (سیستم پرتال اطلاع رسانی دفاع مقدس) سعی برآن شده که با روش تحلیل UML به بررسی سیستم با دید نرم افزاری پرداخته شود. 

برنامه پرتال اطلاع رسانی دفاع مقدس با استفاده از ASP.NET و سی شارپ دارای بخشهای متنوع و دارای چندین صفحه دارای بخش مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی. این برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد.

 

 برنامه پرتال اطلاع رسانی دفاع مقدس با استفاده از ASP.NET و سی شارپ

 
 
عنوان جداول طراحی شده در  برنامه پرتال اطلاع رسانی دفاع مقدس
معرفی جدول های پایگاه داده
UserTypes
Users
NewsGroups
tblNews
MainLinks
VisitCounts
tblVotes
tblMusics
dtproperties

معرفی ویوهای پایگاه داده
VIEW1
VIEW333
VIEW2
VIEW3
VIEW4
 
معرفی رویه های پایگاه داده
sp_tblNews_Insert
sp_tblNews_DeleteRow
sp_tblNews_Update
sp_tblNews_Update2
sp_tblNews_Update3
sp_tblNews_Update4
sp_NewsGroups_Insert
sp_NewsGroups_Update
sp_NewsGroups_DeleteRow
sp_tblVotes_Insert
sp_tblVotes_DeleteRow
sp_tblVotes_Update
sp_Users_Insert
sp_Users_Update
sp_Users_DeleteRow
sp_VisitCounts_Update
sp_Users_Update2

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620