برنامه سیستم آموزش ASP.NET آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ دارای داکیومنت و مستندات UML و نمودارها و توضیحات


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی>>>>>

برنامه سیستم آموزش ASP.NET آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ دارای داکیومنت و مستندات UML و نمودارها و توضیحات

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی

 فهرست مطالب

چکیده 6

مقدمه 8

هدف سیستم جاری 8

زبان تحلیل سیستم 8

تاریخچة UML 9

ویژگیهای UML 12

فصل اول: Use Case Diagrams 15

1-1- Use case چیست؟ 16

1-2- Actor چیست؟ 17

1-3- دیاگرام use case چیست؟ 17

1-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 17

1-5- شناسائی Actor های سیستم 18

1-5-1- Actor کاربر 18

1-5-2- Actor مدیر وب سایت 19

1-5-3- Actor بازدید کننده 20

1-6-  شناسائی Use Case ها 21

1-6-1- Sing Up Use Case 22

1-6-1-1- سناریوی Sing Up Use Case 23

1-6-2- Sing In  Use Case 24

1-6-2-1- سناریوی Sing In Use Case 25

1-6-3- News Group Definition Use Case 26

1-6-3-1- سناریوی News Group Definition Use Case 27

1-6-4- News Adding Use Case 28

1-6-4-1- سناریوی News Adding Use Case 29

1-6-5- Boss & User Mailbox Use Case 30

1-6-5-1- سناریوی Boss Mailbox Use Case 31

1-6-5-2- سناریوی User Mailbox Use Case 32

1-6-6- Voting Use Case 33

1-6-6-1- سناریوی Voting Use Case 34

1-6-6-2- سناریوی Voting Examination Use Case 35

1-6-7- Sending File Use Case 36

1-6-7-1- سناریوی Sending Files Use Case 37

1-6-8- File Editing Use Case 38

1-6-8-1- سناریوی File & Profile Editing Use Case 39

1-6-9- Maim Use Case 40

فصل دوم: Sequence Diagrams 41

2-1- نمودار توالی  (Sequence Diagram) 42

2-2- رسم نمودارهای توالی (Sequence Diagrams) 43

2-2-1- نمودار توالی مربوط به عملیات ثبت نام کاربر جدید (Sign Up) 44

2-2-2- نمودار توالی مربوط به عملیات ورود به سیستم کاربر خاص(Sign In) 45

2-2-3- نمودار توالی مربوط به عملیات ایجاد گروه خبری جدید(New News Group) 46

2-2-4- نمودار توالی مربوط به عملیات ثبت مقالات ASP.NET جدید 47

2-2-5-1- نمودار توالی مربوط به ایمیل باکس مدیر وب سایت(Boss Mailbox) 48

2-2-5-2- نمودار توالی مربوط به ایمیل باکس کاربر خاص(User Mailbox) 49

2-2-6-1- نمودار توالی مربوط به ارسال نظرات کاربران(User Voting) 50

2-2-6-2- نمودار توالی مربوط به مدیریت نظرات ( Voting Examination) 51

2-2-7-نمودار توالی مربوط به ارسال فایل (File Sending) 52

2-2-8-نمودار توالی مربوط به ویرایش پروفایل و فایلها (File & Profile Editing) 53

فصل سوم: نمودارهای کلاس Class Diagrams 54

3-1- نحوه رسم نمودارهای کلاس 55

3-2- شرح Object های مربوط به سيستم آموزش ASP.NET 56

3-2-1- SignUp Form 56

3-2-2- User Information 56

3-2-3- Account Controller 57

3-2-4- News Group 58

3-2-5- News Group Form 58

3-2-6- News 58

3-2-7- News Definition Form 59

3-2-8- News Controller 59

3-2-9- User Mail Box 59

3-2-10- User Mail Box Controller 60

3-2-11- User Types 60

3-2-12- User Types Form 61

3-2-13- LoGin Form 61

3-2-14- User Login 62

3-2-14-  User Login Controller 62

3-2-15-  VotesTbl 62

3-2-15-  Rating 63

3-2-16-  Rating Form 63

3-2-17-  Visited Pages 64

3-2-18-  Visited Pages 64

3-2-19-  Sended Files 65

3-2-20- Form Sended Files 65

3-3- رسم نمودار کلاس سيستم آموزش ASP.NET 66

فصل چهارم: Activity Diagrams 67

4-1- نمودار فعالیت شماره 1 (ثبت نام ، ورود به سیستم) 68

4-2- نمودار فعالیت شماره 2 (تعریف گروه خبری جدید) 69

4-3- نمودار فعالیت شماره 3 (انتشار مقالات ASP.NET جدید) 70

4-4- نمودار فعالیت شماره 4 (بررسی ایمیل باکس) 71

4-5- نمودار فعالیت شماره 5 (ارسال نظرات) 72

4-6- نمودار فعالیت شماره 6 (مدیریت نظرات) 73

4-7- نمودار فعالیت شماره 7 (ارسال فایلهای ضمیمه) 74

4-8- نمودار فعالیت شماره 8 (ویرایش پروفایل) 75

فصل پنجم: Domain Diagram 76

5-1- نمودار Domain مربوط به سيستم آموزش ASP.NET 77

فصل ششم: ER Diagram 78

6-1- مدلسازی معنایی 79

6-1-1- سه مفهوم معنايي موجود در روش ER 79

6-1-2- سه ضابطه در رابطه با تشخيص يك نوع موجوديت 79

6-2- نمودار ER سيستم آموزش ASP.NET 80

فصل هفتم: طراحی پایگاه داده در SQL Server 81

8-1- نمودار ارتباط بین جداول پایگاه داده 82

8-2- شرح جداول و دستورات SQL مورد نیاز جهت ایجاد 83

فصل نهم: زبان برنامه نویسی مورد استفاده 91

9-1- مروری بر پایه محیط ASP.NET 92

9-2- نکات مهم در مورد ASP.NET 92

9-3- یادگیری از تاریخچه ASP 94

9-3-1- پیدایش ASP 94

9-3-2- چرا ASP مورد نیاز بود؟ 96

9-3-3- چرا از ابتدا ASP بکار گرفته نشد؟ 98

9-3-4- نیاز به مدل جدید ASP 100

9-5- آشنائی با زبان C# 103

9-5-1-مطرح شدن بعنوان يك استاندارد صنعتی 104

9-6- C# چيست ؟ 106

9-7-كد مديريت يافته 107

9-8- روش يادگيری C# 108

9-9- خلاصه 109

فصل دهم: Source Code 110

Source Code مربوط به صفحه AcceptNews.aspx 111

Source Code مربوط به صفحه AddNews.aspx 113

Source Code مربوط به صفحه AddNewsGroup.aspx 116

Source Code مربوط به کنترل AddVoteUC.ascx 119

Source Code مربوط به کنترل counterPage.ascx 121

Source Code مربوط به صفحه CreateArchive.aspx 122

Source Code مربوط به صفحه EditNews.aspx 124

Source Code مربوط به صفحه EditProfile.aspx 127

Source Code مربوط به صفحه EditVotes.aspx 130

Source Code مربوط به صفحه KhabarMaster.master 133

Source Code مربوط به کنترل logedInChecker.ascx 136

Source Code مربوط به صفحه LogOut.aspx 136

Source Code مربوط به فایل nicEdit.js (فایل ویرایشگر متنی) 137

Source Code مربوط به صفحه ReadNews.aspx 140

Source Code مربوط به صفحه Register.aspx 143

Source Code مربوط به صفحه ShowArchieves.aspx 146

Source Code مربوط به صفحه UsersPermission.aspx 148

Source Code مربوط به فایل Web.config 152

Source Code مربوط به کلاس FirstClass.cs 154


چکیده

با پیشرفت تکنولوژیهای سیستمهای اطلاع رسانی ، سمت و سوئی که این گونه سیستمهای اطلاعاتی پیدا نموده اند به علت حجم انبوه اطلاعات بیشتر به سمت سیستمهای پویایی بوده که مبتنی بر پایگاه های داده ای قدرتمند می باشند. 

در این میان نباید نقش طراحان و تحلیل گران این گونه سیستمها را نادیده گرفت. چرا که در صورت نبود یک تحلیل مناسب از یک سیستم ، نمی توان از آن سیستم به نحو اساسی استفاده نمود. 

در سیستم جاری (سيستم آموزش ASP.NET ) سعی برآن شده که با روش تحلیل UML به بررسی سیستم با دید نرم افزاری پرداخته شود. 

مراحل مختلف طراحی و تحلیل به شرح ذیل انجام خواهد شد:

درفصل اول پروژه به بررسی Use Case ها و سناریوی Actor ها که در حقیقت وظائف آنها و روالهایی است که انجام می شود می پردازیم.

در فصل دوم به بررسی Sequence Diagram ها (نمودارهای توالی)  و شرح نمودارهای توالی خواهیم پرداخت.

در فصل سوم به بررسی Class Diagram یا نموداهای کلاس خواهیم پرداخت. این مرحله مرحله بسیار مهمی می باشد.

در فصل چهارم به بررسی Activity Diagram ها (نمودارهای فعالیت) خواهیم پرداخت.

در فصل پنجم به بررسی Domain Diagram خواهیم پرداخت.

در فصل ششم به بررسی ER Diagram یا نمودار Entity Relations پرداخته خواهد شد.

در فصل هفتم به بررسی و رسم نمودارهای DFD (نمودارهای جریان داده ها) خواهیم پرداخت.

در فصل هشتم به طراحی پایگاه داده پرداخته خواهد شد.

در فصل نهم مروری بر زبان برنامه نویسی مورد استفاده خواهیم داشت و به بررسی علل انتخاب این زبان خواهیم پرداخت.

در فصل دهم به بررسی و ارائه برنامه زمانبندی اجرای پروژه خواهیم پرداخت.

و نهایتا در فصل یازدهم به بررسی Source Code برنامه پرداخته خواهد شد.

 

 برنامه سیستم آموزش ASP.NET آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ

برنامه سیستم آموزش ASP.NET آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ دارای بخشهای متنوع و دارای چندین صفحه دارای بخش 

 

مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی. این برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد.
 
 برنامه سیستم آموزش ASP.NET آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ
 
عنوان جداول طراحی شده در سیستم آموزش ASP.NET آنلاین
 
 
معرفی جدول های پایگاه داده
MainLinks
NewsGroups
tblNews
tblVotes
Users
 
معرفی رویه های پایگاه داده

 

sp_NewsGroups_DeleteRow
sp_NewsGroups_Insert
sp_NewsGroups_Update
sp_tblNews_DeleteRow
sp_tblNews_Insert
sp_tblNews_Update
sp_tblNews_Update2
sp_tblNews_Update3
sp_tblNews_Update4
sp_tblVotes_DeleteRow
sp_tblVotes_Insert
sp_tblVotes_Update
sp_Users_DeleteRow
sp_Users_Insert
sp_Users_Update
sp_Users_Update2
sp_VisitCounts_Update

امکانات سایت
AcceptNews.aspx
 AddNews.aspx
 AddNewsGroup.aspx
  کنترل AddVoteUC.ascx
 کنترل counterPage.ascx
 CreateArchive.aspx
 EditNews.aspx
 EditProfile.aspx
 EditVotes.aspx
 KhabarMaster.master
 کنترل logedInChecker.ascx
 LogOut.asp
 فایل nicEdit.js (فایل ویرایشگر متنی)
 ReadNews.asp
Register.aspx
ShowArchieves.aspx
UsersPermission.asp
 فایل Web.config
کلاس FirstClass.cs
 
پروژه دارای پشتیبانی می باشد.

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620