پروژه پایان ترم و پایان تحصیلات وب سایت نوبت دهی وام بانکی آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ و مستندات UML و توضیحات


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی>>>>>

پروژه پایان ترم و پایان تحصیلات وب سایت نوبت دهی وام بانکی آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ و مستندات UML و توضیحات

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی

فهرست مطالب

عنوان............................................صفحه

چکیده 7

فصل اول: مقدمه ای بر UML 8

هدف سیستم جاری 9

زبان تحلیل سیستم 9

تاریخچة UML 10

ویژگیهای UML 12

فصل دوم: تحلیل و طراحی 16

Use case چیست؟ 17

Actor چیست؟ 17

دیاگرام use case چیست؟ 18

ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 18

شناسائی Actor های سیستم 18

Actor کاربر 18

نمایش Actor ها در حالت کلی 19

Actor مدیر وب سایت 20

Actor کاربر وب سایت 20

Actor کاربر میهمان 20

شناسائی سیستم در حالت کلی 21

شناسائی Use Case زیر سیستم ایجاد مشتری 22

سناریوی Sing Up Use Case 23

نمودار توالی Sing Up 24

نمودار همکاری Sing Up 25

نمودار فعالیت Sing Up 26

سناریوی Sing In Use Case 27

نمودار توالی Sing In 28

نمودار همکاری Sing In 29

نمودار فعالیت Sing In 30

سناریوی Use Case تعیین سطح دسترسی 31

نمودار توالی تعیین سطح دسترسی 32

نمودار همکاری تعیین سطح دسترسی 33

نمودار فعالیت تعیین سطح دسترسی 34

شناسائی Use Case زیر سیستم ایجاد حساب 35

سناریوی Use Case ایجاد نوع حساب 36

نام: ایجاد نوع حساب 36

نمودار توالی Use Case ایجاد نوع حساب 37

نمودار همکاری Use Case ایجاد نوع حساب 38

نمودار فعالیت Use Case ایجاد نوع حساب 39

سناریوی Use Case ایجاد حساب جدید 40

نام: ایجاد حساب جدید 40

نمودار توالی Use Case ایجاد حساب جدید 41

نمودار همکاری Use Case ایجاد حساب جدید 42

نمودار فعالیت Use Case ایجاد حساب جدید 43

سناریوی Use Case تایید حساب 44

نام: تایید حساب 44

نمودار توالی Use Case تایید حساب 45

نمودار همکاری Use Case تایید حساب 46

نمودار فعالیت Use Case تایید حساب 47

سناریوی Use Case ایجاد دسته چک 48

نام:ایجاد دسته چک 48

نمودار توالی Use Case ایجاد دسته چک 49

نمودار همکاری Use Case ایجاد دسته چک 50

نمودار فعالیت Use Case ایجاد دسته چک 51

سناریوی Use Case پرداخت چک 52

نام: پرداخت چک 52

نمودار توالی Use Case پرداخت چک 53

نمودار همکاری Use Case پرداخت چک 54

نمودار فعالیت Use Case پرداخت چک 55

سناریوی Use Case واریز به حساب 56

نام: واریز به حساب 56

نمودار توالی Use Case واریز به حساب 57

نمودار همکاری Use Case واریز به حساب 58

نمودار فعالیت Use Case واریز به حساب 59

سناریوی Use Case مشاهده وضعیت حساب 60

نام مشاهده وضعیت حساب 60

نمودار توالی Use Case مشاهده وضعیت حساب 61

نمودار همکاری Use Case مشاهده وضعیت حساب 62

نمودار فعالیت Use Case مشاهده وضعیت حساب 63

شناسائی Use Case زیر سیستم پرداخت وام 64

سناریوی Use Case محاسبه امتیاز 65

نام: محاسبه امتیاز 65

نمودار توالی Use Case محاسبه امتیاز 66

نمودار همکاری Use Case محاسبه امتیاز 67

نمودار فعالیت Use Case محاسبه امتیاز 68

سناریوی Use Case اخذ وام 69

نام: اخذ وام 69

نمودار توالی Use Case اخذ وام 70

نمودار همکاری Use Case اخذ وام 71

نمودار فعالیت Use Case اخذ وام 72

رسم نمودار کلاس سیستم نوبت دهی وام بانکی 73

کلاس کاربر 74

کلاس مدیر وب سایت 74

کلاس کاربر وب سایت 75

کلاس درخواست بازگشایی حساب 75

کلاس چک ها 75

کلاس حساب 76

کلاس نوع حساب 76

کلاس اعطای وام 77

کلاس اقساط وام 77

فصل سوم : مروری بر زبان برنامه نویسی 78

مروری بر پایه محیط ASP.NET 79

نکات مهم در مورد ASP.NET 79

یادگیری از تاریخچه ASP 81

پیدایش ASP 81

چرا ASP مورد نیاز بود؟ 83

چرا از ابتدا ASP بکار گرفته نشد؟ 86

نیاز به مدل جدید ASP 87

آشنائی با زبان C# 91

مطرح شدن بعنوان يك استاندارد صنعتی 92

C# چيست ؟ 93

كد مديريت يافته 94

روش يادگيری C# 95

خلاصه 96

فصل چهارم : توضیح کدهای برنامه 98

صفحه مدیریت مدیر سایت 99

صفحه ایجاد نوع حساب 101

صفحه تایید حساب 103

صفحه تایید حساب - اختصاص اطلاعات حساب 104

صفحه ایجاد نوع وام 106

صفحه اعطای وام 108

صفحه پرداخت اقساط وام 111

صفحه صدور دسته چک 113

صفحه ثبت چک های کشیده شده 115

صفحه تایید مشتریان ثبت نام کرده 117

صفحه مدیریت کاربر وب سایت 118

صفحه درخواست بازگشایی حساب 119

صفحه مشاهده وضعیت حساب 120

صفحه واریز وجه به حساب مورد نظر 121

صفحه ثبت نام در سیستم 123

صفحه ورود به سیستم 125

کلاس Class_tblCustomer.cs 127

کلاس Class_tblHesab.cs 131

کلاس Class_tblVam.cs 135

کلاس Class_tblVamType.cs 138

کلاس Class_tblVarizHa.cs 139

کلاس Class_tblCheck.cs 142

کلاس Class_tblDragCheck.cs 145

کلاس Class_tblAghsadVam.cs 147

کلاس Class_tblEmtiaz.cs 150

فصل پنجم : آموزش سیستم نوبت دهی وام بانکی 151

ایجاد نوع حساب جدید 152

ایجاد نوع وام 153

تایید مشتریان ثبت نام کرده 154

تایید حساب 155

تایید حساب - مشخص نمودن اطلاعات حساب 156

صدور دسته چک 157

ثبت پرداخت چک ها 158

پرداخت چک می نماید. 158

ایجاد وام جدید 159

پرداخت اقساط وام 160

درخواست ایجاد حساب 161

مشاهده وضعیت حساب 162

مشاهده وضعیت چک ها 163

واریز وجه به حساب 164

فصل ششم: جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادات 165

جمع بندی 166

نتیجه گیری 167

پیشنهادات 167

منابع 169


 

چکیده

در این نوشتار ، به بررسی ، تحلیل و پیاده سازی سیستماتیک یکی از نرم افزارهای آنلاین با عنوان سیسیتم نوبت دهی وام بانکی پرداخته شده است. 

هدف از تحلیل این سیستم نرم افزاری ، یافتن راه حلهای مناسب برای پیاده سازی می باشد. یافتن راه حل مناسب نیاز به بررسی دارد. برای بررسی بایستی از یکی از روشهای تحلیل مناسب استفاده نمود. روشی که برای تحلیل این سیستم استفاده شده است روش RUP می باشد [1] که برای نمایش برخی از مراحل آن از نمودارهای UML استفاده شده است. برای این منظور:

در فصل اول مقدمه ای بر  UML مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل دوم تجزیه و تحلیل مورد بررسی قرار گرفته است

در فصل سوم مروری بر زبتن برنامه نویسی مورد بررسی قرار گرفته است

در فصل چهارم نحوه پیاده سازی مورد بررسی قرار گرفته شده است

در فصل پنجم سیستم موجود آموزش داده شده است

در فصل ششم نتیجه گیری و پیشنهادات مورد بررسی قرار گرفته اند

در نهایت فهرست منابع مورد استفاده ارائه شده اند

برنامه سیستم نوبت دهی وام بانکی آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ دارای بخشهای متنوع و دارای چندین صفحه دارای بخش مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی. این برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد.

برنامه سیستم نوبت دهی وام بانکی آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ
 
عنوان جداول طراحی شده درسیستم نوبت دهی وام بانکی آنلاین 
معرفی جدول های پایگاه داده
tblAghsadVam
tblCheck
tblCustomer
tblDay
tblDragCheck
tblEmtiaz
tblGender
tblHesab
tblHesabType
tblMonths
tblNobat
tblOpenHesab
tblState
tblTypeBardasht
tblUserType
tblVam
tblVamType
tblVarizHa
tblYear


معرفی رویه های پایگاه داده
sp_alterdiagram
sp_creatediagram
sp_dropdiagram
sp_helpdiagramdefinition
sp_helpdiagrams
sp_renamediagram
sp_upgraddiagrams

معرفی ویوهای پایگاه داده
xtblBardashtHa
xtblDescTypeHesab
xtblInfoCustomer
xtblMaxCheckNumber
xtblOpenHesab
xtblPardakhtha
xtblVariziHa

امکانات سایت
صفحه مدیریت مدیر سایت
صفحه ایجاد نوع حساب
صفحه تایید حساب
صفحه تایید حساب - اختصاص اطلاعات حساب
صفحه ایجاد نوع وام
صفحه اعطای وام
صفحه پرداخت اقساط وام
صفحه صدور دسته چک
صفحه ثبت چک های کشیده شده
صفحه تایید مشتریان ثبت نام کرده
صفحه مدیریت کاربر وب سایت
صفحه درخواست بازگشایی حساب
صفحه مشاهده وضعیت حساب
صفحه ثبت نام در سیستم
صفحه ورود به سیستم
کلاس Class_tblCustomer.cs
کلاس Class_tblHesab.cs
کلاس Class_tblVam.cs
کلاس Class_tblVamType.cs
کلاس Class_tblVarizHa.cs
کلاس Class_tblCheck.cs
کلاس Class_tblDragCheck.cs
کلاس Class_tblAghsadVam.cs
کلاس Class_tblEmtiaz.cs

 


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620