برنامه سیستم کتابخانه سه لایه آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ و داکیومنت UML و توضیحات


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی>>>>>

برنامه سیستم کتابخانه سه لایه آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ و داکیومنت UML و توضیحات

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی

فهرست مطالب

عنوان ........................................صفحه

چکیده 11

مقدمه 12

فصل اول :  چشم انداز پروژه 13

Vision چیست؟ 14

موضوع پروژه 15

اهداف پروژه 15

انجام پروژه چه سودی دارد 15

ذینفعان پروژه 16

سابقه انجام پروژه های مشابه 16

فعالیتهای علمی 16

فعالیتهای تجاری 17

فعالیتهای عمومی 17

معایب پروژه های گذشته 17

زبان برنامه نویسی 18

پایگاه داده 18

سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی 18

سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم 19

فصل دوم : طراحی و تحلیل 19

شناسایی Actor ها 20

Actor مدیر ارشد سیستم 20

Actor کاربر وب سایت 20

Actor کاربر میهمان 21

نمایش ارتباط اکتورهای سیستم در حالت کلی 21

نمایش سیستم در حالت کلی 23

نمودار UseCase زیر سیستم به اشتراک گذاری کتاب 24

سناریوی UseCase ورود به سیستم 25

نمودار توالی ورود به سیستم 26

نمودار همکاری ورود به سیستم 27

نمودار فعالیت ورود به سیستم 28

سناریوی UseCase تعیین سطح دسترسی 29

نمودار توالی تعیین سطح دسترسی 30

نمودار همکاری تعیین سطح دسترسی 31

نمودار فعالیت تعیین سطح دسترسی 32

سناریوی UseCase افزودن قالب کتاب 33

نمودار توالی افزودن قالب کتاب 34

نمودار همکاری افزودن قالب کتاب 35

نمودار فعالیت افزودن قالب کتاب 36

سناریوی UseCase افزودن زمینه موضوعی کتاب 37

نمودار توالی افزودن زمینه موضوعی کتاب 38

نمودار همکاری افزودن زمینه موضوعی کتاب 39

نمودار فعالیت افزودن زمینه موضوعی کتاب 40

سناریوی UseCase افزودن کتاب 41

نمودار توالی افزودن کتاب 42

نمودار همکاری افزودن کتاب 43

نمودار فعالیت افزودن کتاب 44

سناریوی UseCase تائید نمایش کتاب 45

نمودار توالی تائید نمایش کتاب 46

نمودار همکاری تائید نمایش کتاب 47

نمودار فعالیت تائید نمایش کتاب 48

سناریوی UseCase ویرایش و حذف کتاب 49

نمودار توالی ویرایش و حذف کتاب 50

نمودار همکاری ویرایش و حذف کتاب 51

نمودار فعالیت ویرایش و حذف کتاب 52

سناریوی UseCase افزودن دیدگاه 53

نمودار توالی افزودن دیدگاه 54

نمودار همکاری افزودن دیدگاه 55

نمودار فعالیت افزودن دیدگاه 56

سناریوی UseCase رتبه گذاری 57

نمودار توالی رتبه گذاری 58

نمودار همکاری رتبه گذاری 59

نمودار فعالیت رتبه گذاری 60

سناریوی UseCase اعتراض به کتاب 61

نمودار توالی اعتراض به کتاب 62

نمودار همکاری اعتراض به کتاب 63

نمودار فعالیت اعتراض به کتاب 64

سناریوی UseCase افزودن کتابهای مرتبط 65

نمودار توالی افزودن کتابهای مرتبط 66

نمودار همکاری افزودن کتابهای مرتبط 67

نمودار فعالیت افزودن کتابهای مرتبط 68

سناریوی UseCase افزودن نقد 69

نمودار توالی افزودن نقد 70

نمودار همکاری افزودن نقد 71

نمودار فعالیت افزودن نقد 72

سناریوی UseCase افزودن کتاب به لیست علاقه مندیها 73

نمودار توالی افزودن کتاب به لیت علاقه مندیها 74

نمودار همکاری افزودن کتاب به لیت علاقه مندیها 75

نمودار فعالیت افزودن کتاب به لیست علاقه مندیها 76

سناریوی UseCase افزودن نویسنده به لیست علاقه مندیها 77

نمودار توالی افزودن نویسنده به لیست علاقه مندیها 78

نمودار همکاری افزودن نویسنده به لیست علاقه مندیها 79

نمودار فعالیت افزودن نویسنده به لیست علاقه مندیها 80

سناریوی UseCase مشاهده کتاب ها 81

نمودار توالی مشاهده کتاب 82

نمودار همکاری مشاهده کتاب 83

نمودار فعالیت مشاهده کتاب 84

نمودار UseCase زیر سیستم افزودن اخبار 85

سناریوی UseCase درج گروه خبری جدید 86

نمودار توالی درج گروه خبری جدید 87

نمودار همکاری درج گروه خبری جدید 88

نمودار فعالیت درج گروه خبری جدید 89

سناریوی UseCase ارسال اخبار 90

نمودار توالی ارسال خبر 91

نمودار همکاری ارسال خبر 92

نمودار فعالیت ارسال خبر 93

سناریوی UseCase تائید اخبار 94

نمودار توالی تائید اخبار 95

نمودار همکاری تائید اخبار 96

نمودار فعالیت تائید اخبار 97

سناریوی UseCase ویرایش و حذف اخبار 98

نمودار توالی ویرایش و حذف اخبار 99

نمودار همکاری ویرایش و حذف اخبار 100

نمودار فعالیت ویرایش و حذف اخبار 101

سناریوی UseCase درج خبر در آرشیو 102

نمودار توالی درج خبر در آرشیو 103

نمودار همکاری درج خبر در آرشیو 104

نمودار فعالیت درج خبر در آرشیو 105

سناریوی UseCase درج نظر 106

نمودار توالی درج نظر 107

نمودار همکاری درج نظر 108

نمودار فعالیت درج نظر 109

سناریوی UseCase ویرایش نظرات کاربران 110

نمودار توالی ویرایش نظرات کاربران 111

نمودار همکاری ویرایش نظرات کاربران 112

نمودار فعالیت ویرایش نظرات کاربران 113

سناریوی UseCase مشاهده اخبار 114

نمودار توالی مشاهده اخبار 115

نمودار همکاری مشاهده اخبار 116

نمودار فعالیت مشاهده اخبار 117

سناریوی UseCase مشاهده گروه های خبری 118

نمودار توالی مشاهده گروه های خبری 119

نمودار همکاری مشاهده گروههای خبری 120

نمودار فعالیت مشاهده گروه های خبری 121

سناریوی UseCase مشاهده آرشیو 122

نمودار توالی مشاهده آرشیو 123

نمودار همکاری مشاهده آرشیو 124

نمودار فعالیت مشاهده آرشیو 125

نمودار UseCase زیر سیستم افزودن رویدادهای روز 126

سناریوی UseCase درج رویدادهای روز 127

نمودار توالی درج رویدادهای روز 128

نمودار همکاری درج رویدادهای روز 129

نمودار فعالیت درج رویدادهای روز 130

سناریوی UseCase تائید رویدادها 131

نمودار توالی تائید رویدادها 132

نمودار همکاری تائید رویدادهای روز 133

نمودار فعالیت تائید رویدادها 134

سناریوی UseCase خواندن رویدادهای روز 135

نمودار توالی خواندن رویدادهای روز 136

نمودار همکاری خواندن رویدادهای روز 137

نمودار فعالیت خواندن رویدادهای روز 138

نمودار UseCase زیر سیستم اختیارات کاربر 139

سناریوی UseCase اختیارات آواتار 140

نمودار توالی اختیارات آواتار 141

نمودار همکاری اختیارات آواتار 142

سناریوی UseCase اختیارات کلی 143

نمودار توالی اختیارات کلی 144

نمودار همکاری اختیارات کلی 145

سناریوی UseCase مدیریت دوستان 146

نمودار توالی مدیریت دوستان 147

نمودار همکاری مدیریت دوستان 148

سناریوی UseCase علاقه مندیها 149

نمودار توالی علاقه مندیها 150

نمودار همکاری علاقه مندیها 151

سناریوی UseCase ویرایش اطلاعات کاربری 152

نمودار توالی ویرایش اطلاعات کاربری 153

نمودار همکاری ویرایش مشخصات کاربری 154

سناریوی UseCase افزودن سوال امنیتی 155

نمودار توالی افزودن سوال امنیتی 156

نمودار همکاری افزودن سوال امنیتی 157

سناریوی UseCase افزودن پیام 158

نمودار توالی افزودن پیام 159

نمودار همکاری افزودن پیام 160

سناریوی UseCase افزودن وبلاگ 161

نمودار توالی افزودن وبلاگ 162

نمودار همکاری افزودن وبلاگ 163

سناریوی UseCase افزودن فایلهای صوتی و تصویری 164

نمودار توالی افزودن فایلهای صوتی و تصویری 165

نمودار همکاری افزودن فایلهای صوتی و تصویری 166

سناریوی UseCase ویرایش مشخصات کاربران 167

نمودار توالی ویرایش مشخصات کاربران 168

نمودار همکاری ویرایش مشخصات کاربران 169

فصل سوم : پیاده سازی 170

صفحه اصلی وب سایت 171

صفحه ثبت نام 172

صفحه LogIn 173

صفحه بازیابی کلمه عبور جدید 174

صفحه حساب کاربری مدیر ارشد سایت 175

صفحه افزودن کتاب 176

صفحه تائید کتاب 177

صفحه افزودن قالب کتاب 178

صفحه افزودن زمینه موضوعی کتاب 179

صفحه ویرایش و حذف کتاب 180

صفحه ارسال خبر 181

صفحه تائید اخبار 182

صفحه درج گروه خبری جدید 183

صفحه ویرایش اخبار 184

صفحه ویرایش اخبار 185

صفحه درج خبر در آرشیو 186

صفحه تائید نظرات کاربران 187

صفحه درج رویدادهای روز 188

ویرایش مشخصات کاربری 189

ویرایش مشخصات کاربران 190

صفحه افزودن سوال امنیتی 191

صفحه ارسال فایلهای صوتی و تصویری 192

صفحه افزودن پیام مدیر 193

صفحه افزودن وبلاگ 194

صفحه اختیارات آواتار 195

صفحه اختیارات کلی 196

صفحه حساب کاربری کاربر وب سایت 197

صفحه ، صفحه اصلی من 198

صفحه پاسخ به پیام دوستان 199

صفحه از وبلاگ مدیران 200

صفحه گاهشمار 201

صفحه علاقه مندیها 202

صفحه مدیریت دوستان 203

صفحه مشاهده آرشیو 204

دیگر صفحات سایت 205

صفحه مشاهده کتاب ها 205

صفحه مشاهده اخبار 206

صفحه آپلود کنندگان برتر 207

فصل چهارم : توضیح کدهای برنامه 208

کد و توضیحات صفحه RegisterUser.aspx(ثبت نام) 209

کد و توضیح کلاس Class_tblUsers.cs 211

کد و توضیح کلاس Class_tblQuestion.cs 218

کد و توضیحات صفحه LogInPage.aspx 219

کد و توضیحات صفحه Books.aspx 221

کد و توضیحات کلاس Class_tblBooks.cs 225

کد و توضیحات صفحه BookType.aspx 228

کد و توضیحات کلاس Class_tblBookType.cs 229

کد و توضیحات صفحه ReshteOfBooks.aspx 230

کد و توضیحات کلاس Class_tblReshte.cs 231

کد و توضیحات صفحه AcceptBooks.aspx 232

کد و توضیحات کلاس Class_AcceptBooks.cs 233

کد و توضیحات صفحه AddNews.aspx 234

کد و توضیحات کلاس Class_tblNews.cs 236

کد و توضیحات صفحه AddNewsGroup.aspx 240

کد و توضیحات کلاس Class_tblNewsGroup.cs 241

کد و توضیحات صفحه AcceptNews.aspx 242

کد و توضیحات کلاس Class_AlakiTaeedNews.cs 243

کد و توضیحات صفحه SelectToEditNews.aspx 244

کد و توضیحات صفحه EditNews.aspx 245

کد و توضیحات صفحه CreatArchive.aspx 247

کد و توضیحات کلاس Class_AlakiArchiveNews.cs 248

کد و توضیحات صفحه AddVotes.ascx 249

کد و توضیحات صفحه EditVotes.aspx 250

کد و توضیحات کلاس Class_tblVotes.cs 251

کد و توضیحات صفحه AddQuestion.aspx 252

کد و توضیحات کلاس Class_tblQuestion.cs 253

کد و توضیحات صفحه AddRoydad.aspx 254

کد و توضیحات کلاس Class_tblRoydad.cs 255

کد و توضیحات صفحه AddPayamModir.aspx 257

کد و توضیحات کلاس Class_tblPayamModir.cs 258

کد و توضیحات صفحه AddWebLog.aspx 259

کد و توضیحات کلاس Class_tblWebLog.cs 260

کد و توضیحات صفحه AddAvatar.aspx 261

کد و توضیحات کلاس Class_tblAvatar.cs 265

کد و توضیحات صفحه AddBookMortabet.aspx 267

کد و توضیحات کلاس Class_tblBooksMortabet.cs 270

کد و توضیحات صفحه  BookViewAdd.aspx 271

کد و توضیحات کلاس Class_tblBookView.cs 272

کد و توضیحات صفحه  Calendar.aspx 273

کد و توضیحات کلاس Class_xtblRoydadRooz.cs 275

کد و توضیحات صفحه  ContactUs.aspx 276

کد و توضیحات کلاس Class_RandomText.cs 277

کد و توضیحات صفحه  DavatDostan.aspx 278

کد و توضیحات کلاس Class_SendEmail.cs 279

کد و توضیحات صفحه  Emtiaz.aspx 280

کد و توضیحات کلاس Class_tblEmtiaz.cs 281

کد و توضیحات صفحه  EterazPage.aspx 282

کد و توضیحات کلاس Class_tblEteraz.cs 283

کد و توضیحات صفحه  InformatinOfBooks.aspx 284

کد و توضیحات صفحه  MusicUploadForNews.aspx 287

کد و توضیحات کلاس Class_tblMusic.cs 289

کد و توضیحات صفحه  SendMessage.aspx 290

کد و توضیحات کلاس Class_tblPayam.cs 291

کد و توضیحات صفحه  UserDetails.aspx 292

کد و توضیحات کلاس Class_NameUser.cs 294

کد و توضیحات کلاس Class_xtblProfile.cs 297

کد و توضیحات کلاس  Class_EditUser.cs 299

کد و توضیحات صفحه  UserUploadKonandeBartar.aspx 300

کد و توضیحات کلاس  Class_tblFriend.cs 302

کد و توضیحات کلاس  Class_ReternUserName.cs 303

کد و توضیحات صفحه  YourProfile.aspx 304

کد و توضیحات صفحه ForgetPassword.aspx 305

کد و توضیحات کلاس  Class_xtblAccessEmail.cs 306

کد و توضیحات صفحه LogOut.aspx 307

فصل پنجم :  مروری بر زبان های برنامه نویسی 308

مروری بر پایه محیط ASP.NET 309

نکات مهم در مورد ASP.NET 309

یادگیری از تاریخچه ASP 310

پیدایش ASP 310

چرا ASP مورد نیاز بود؟ 311

چرا از ابتدا ASP بکار گرفته نشد؟ 313

نیاز به مدل جدید ASP 314

تاریخچه ASP 315

آشنائی با زبان C# 316

مطرح شدن بعنوان يك استاندارد صنعتی 316

C# چيست ؟ 317

كد مديريت يافته 318

روش يادگيری C# 318

خلاصه 319

فصل ششم :  جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادات 320

جمع بندی 321

نتیجه گیری 322

پیشنهادات 322

فهرست منابع 324

چکیده

در این نوشتار ، به بررسی ، تحلیل و پیاده سازی سیستماتیک یکی از نرم افزارهای آنلاین با عنوان سیستم به اشتراک گذاری کتاب کتابناک پرداخته شده است. 

هدف از تحلیل این سیستم نرم افزاری ، یافتن راه حلهای مناسب برای پیاده سازی می باشد. یافتن راه حل مناسب نیاز به بررسی دارد. برای بررسی بایستی از یکی از روشهای تحلیل مناسب استفاده نمود. روشی که برای تحلیل این سیستم استفاده شده است روش UML می باشد. برای این منظور:

در فصل اول چشم انداز پروژه مورد بررسی قرار گرفته است

در فصل دوم تجزیه و تحلیل مورد بررسی قرار گرفته است

در فصل سوم پیاده سازی مورد بررسی قرار گرفته شده است

در فصل چهارم کدهای برنامه مورد بررسی قرار گرفته است

در فصل پنجم زبان برنامه نویسی های مورد استفاده در پروژه مورد بررسی قرار گرفته است

در فصل ششم نتیجه گیری و پیشنهادات مورد بررسی قرار گرفته اند

در نهایت فصرست منابع مورد استفاده ارائه شده اند


مقدمه

تفاوت برنامه نویسان حرفه ای با برنامه نویسان آماتور در توانایی ایجاد برنامه هایی با رابط کاربر زیبا تر و حجم کمتر و سرعت پردازش بالاتر است.

البته در اين ميان طراحان مساله نيز سهم بسزائي در اين زمينه دارند. چرا كه در صورت وجود نداشتن يك طرح اوليه از نرم افزار نمي توان به سادگي برنامه نويسي نمود. زيرا شناخت كافي از صورت مساله وجود ندارد. به همين سبب ممكن است در مراحل مختلف براي نوشتن برنامه مجبور شويم چندين مرحله به عقب بازكرديم و اين گونه مسائل در پروژه هاي بزرگ كه در آنها پروسه زماني وجود دارد مشكل ساز خواهد بود.

البته نكته مهمي كه بايد به آن اشاره نمود اين است كه عدم وجود منابع اطلاعاتی مناسب در مورد راه حل مسائل برنامه نویسی همیشه یکی ار دلایل عقب ماندگی صنعت نرم افزار کشور بوده است.

یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که یکی از منابع درآمد ارزی در کشور هند فروش نرم افزار های تولید شده در این کشور به کشورهای دیگر می باشد. 

البته برنامه نويسي مساله مهمي مي باشد. ولي مهمتر از آن طراحي و تحليل سيستمي است كه بايد براي آن برنامه نويسي نمود. بنابراين با توجه به اين مساله ، شناخت روشي كه بتوان با آن به گونه اي سيستماتيك و اصولي يك سيستم را مورد بررسي قرار داد و نيازمنديهاي آن را به طور كامل بدست آورد نكته بسيار مهمي است كه البته به آن توجه زيادي نمي شود.

در اين پروژه و تحقيق سعي بر آن شده كه با يكي از روشهاي طراحي و تجزيه و تحليل سيستمها با عنوان UML به طراحي نرم افزار یک سیستم به اشتراک گذاری کتاب پرداخته شود.


فصل اول :  چشم انداز پروژه


در این فصل ابتدا تعریفی از Vision ارائه می دهیم و سپس به بررسی مواردی می پردازیم که باید در چشم انداز پروژه یا همان Vision باید مورد بررسی قرار گیرند.

Vision چیست؟

Vision یا چشم انداز پروژه در حقیقت یک سری مستندات اولیه پروژه است که شامل بررسی موارد ذیل می باشد:

1- موضوع  پروژه

2- اهداف پروژه

3- انجام پروژه چه سودی دارد

4- ویژگیهای پروژه

5- ذینفعان پروژه چه کسانی هستند

6- سابقه انجام پروژه های مشابه

7- معایب پروژه های گذشته

8- زبان برنامه نویسی

9- پایگاه داده

10- سیستم عامل مورد استفاده

11-  روش تحلیل

12 - نرم افزارهای مورد نیاز برای تحلیل و پیاده سازی

موضوع پروژه

موضوع پروژه جاری پیاده سازی یک وب سایت با عنوان سیستم به اشتراک گذاری کتابناک  می باشد.اهداف پروژه

هدف از پیاده سازی ، سیستمی است که با آن بتوان عملیات به اشتراک گذاری کتاب ، درج اخبار و رویدادها ، آپلود کتاب و ... را با سطوح دسترسی مختلف انجام داد.

در پیاده سازی این پروژه اهداف تجاری مد نظر نمی باشد. بلکه فقط اهداف آموزشی زیر مد نظر می باشد: 

1- آشنایی با برنامه های آنلاین و تحت وب

2- آشنایی با تحلیل این گونه برنامه ها

3- آشنایی با روش پیاده سازی این گونه نرم افزارها

4- آموزش برنامه نویسی سیستمهای تحت وب

5- آموزش نحوه استفاده از ابزارهای برنامه نویسی برای پیاده سازی این گونه سیستمها

6- آموزش نحوه ارتباط بین پایگاه داده و صفحات وب در این گونه سیستمها

انجام پروژه چه سودی دارد

هزینه دوره های آموزشی خارج از دانشگاه برای دانشجو حذف می شود

انجام این پروژه از نظر کارآموزی و آموزش نحوه انجام یک پروژه تجاری برای کسانی که به نحوی با پروژه سررکار دارند بسیار مفید است

Component هایی که در این پروژه تولید می شوند اکثرا در پروژه های آینده و یا پروژه های مشابه نیز قابل استفاده اند و این مساله خود باعث صرفه جویی در زمان اجرای پروژه های دیگر خواهد شد


ذینفعان پروژه

تحلیل گر

o کسی است که عملیات تحلیل سیستم را انجام می دهد و با سیستم به خوبی آشنایی دارد.


برنامه نویس

o کسی است که عملیات پیاده سازی و برنامه نویسی را با استفاده از مستندات تولید شده توسط تحلیلگر ، انجام می دهد.

افراد تحت تعلیم دوره

o افراد تحت تعلیم دوره معمولا دانشجویانی هستند که در این دوره آموزشی شرکت نموده اند.

سابقه انجام پروژه های مشابه

نسخه های بسیار متنوعی از برنامه آپلود کتاب در سرتاسر دنیا به زبانهای مختلف (چه از لحاظ برنامه نویسی و چه از لحاظ زبان ملی) پیاده سازی شده اند که زمینه فعالیت آنها به شرح ذیل می باشد:

فعالیتهای علمی

a. دانشگاهی

b. پژوهشی

c. آموزشی

فعالیتهای تجاری

d. خرید

e. فروش

f. بازاریابی

فعالیتهای عمومی

g. درج خلاصه اخبار 

h. انتشار تازه ترین خبرهامعایب پروژه های گذشته

در بررسی به عمل آمده از وب سایتهایی که در نتایج 5 صفحه اول گوگل بدست آمد ایرادهای زیر مشاهده شد که بیشتر این ایرادات در وب سایتها معمولا مشترک می باشند:

عدم وجود امکان جستجوی عادی در وب سایت برای کاربران میهمان

وجود اشکال در جستجو با حروف فارسی در هنگام تایپ (مثلا با حرف ی و گ بیشتر مشکل دارند و نتایج مختلفی ارائه می شود و گاهی اوقات نتیجه مطلوبی از جستجو حاصل نمی شود)

فرم ثبت نام بزرگ 

استفاده از کنترلهای Server Side ( که این مساله باعث ریفرشهای متوالی و بیجا می شود و در محلهایی که دارای اینترنتی با سرعت پائین هستند مشکل ساز است)

اکثر سایتها برای موتورهای جستجو بهینه سازی نشده اند. (این مساله بیشتر در زمانی به چشم می خورد که اطلاعاتی که در یک وب سایت وجود دارد در موتور جستجو ثبت نشده و به علت ایرادات مهندسی موتورهای جستجو هیچگاه هم ثبت نخواهند شد)

گرافیک بسیار سنگین و سرعت Load بسیار پائین صفحات (این مساله باعث می شود در هنگام باز شدن صفحات کاربران به راحتی از مشاهده و ادامه کار صرف نظر نمایند)

استفاده بیش از حد از فایلهای بصری غیر استاندارد (به عنوان مثال استفاده از فایلهای SWF که نیاز به نصب برنامه Flash Player دارد و یا اپلتهای Java که در نسخه های جدید نیاز به Virtual Machine جاوا برای اجرای این اپلتها دارند)

عدم پشتیبانی از مروگرهای مختلف (معمولا سیستمهای فروشگاه اینترنتی برای نمایش در Internet Explorer طراحی شده اند و در سایر مرورگرها به علت عدم استفاده از تکنولوژی مناسب به درستی نمایش داده نمی شوند و یا با اشکالاتی نمایش داده می شوند)

عدم وجود دسته بندی کتب در برخی وب سایتها 

البته ایرادات فنی بیشماری در وب سایتها موجود می باشد که به علت طولانی شدن بحث از ارائه آنها خودداری می شود.

زبان برنامه نویسی

زبان برنامه نویسی Base پروژه C#.NET می باشد که به همراه ابزار ASP.NET برای تولید صفحات Dynamic استفاده خواهد شد. ابزار ASP.NET وC#.NET هر دو در مجموعه Visual Studio  موجود و قابل نصب می باشند.

پایگاه داده

 

پایگاه داده مورد استفاده در سیستم SQL Server   میباشد.


 

برنامه سیستم کتابخانه سه لایه آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ دارای بخشهای متنوع و دارای چندین صفحه دارای بخش مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی. این برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد.

برنامه سیستم کتابخانه سه لایه آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ

عنوان جداول طراحی شده در سیستم کتابخانه سه لایه آنلاین 

معرفی جدول های پایگاه داده 

tblReshtehTahsili

tblVotes

tGroups

tProducts

tSells

tUsers

امکانات سایت
صفحه اصلی وب سایت
صفحه ثبت نام
صفحه LogIn
صفحه بازیابی کلمه عبور جدید
صفحه حساب کاربری مدیر ارشد سایت
صفحه افزودن کتاب
صفحه تائید کتاب
صفحه افزودن قالب کتاب
صفحه افزودن زمینه موضوعی کتاب
صفحه ویرایش و حذف کتاب
صفحه ارسال خبر
صفحه تائید اخبار
صفحه درج گروه خبری جدید
صفحه ویرایش اخبار
صفحه ویرایش اخبار
صفحه درج خبر در آرشیو
صفحه تائید نظرات کاربران
صفحه درج رویدادهای روز
ویرایش مشخصات کاربری
ویرایش مشخصات کاربران
صفحه افزودن سوال امنیتی
صفحه ارسال فایلهای صوتی و تصویری
صفحه افزودن پیام مدیر
صفحه افزودن وبلاگ
صفحه اختیارات آواتار
صفحه اختیارات کلی
صفحه حساب کاربری کاربر وب سایت
صفحه ، صفحه اصلی من
صفحه پاسخ به پیام دوستان
صفحه از وبلاگ مدیران
صفحه گاهشمار
صفحه علاقه مندیها
صفحه مدیریت دوستان
صفحه مشاهده آرشیو
دیگر صفحات سایت
صفحه مشاهده کتاب ها
صفحه مشاهده اخبار
صفحه آپلود کنندگان برتر
 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620