پروژه دانشجویی وب سایت رزرو هتل آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ با همراه تحلیل UML و مستندات و توضیحات


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی>>>>>

پروژه دانشجویی وب سایت رزرو هتل آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ با همراه تحلیل UML و مستندات و توضیحات

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی

 فهرست مطالب . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  شماره صفحه

چکیده 7

نرم افزار مکانیزه هتل آنلاین 7

مخاطبین نرم افزار هتل انلاین 7

مقدمه 8

فصل اول: ویژگیهای نرم افزار هتل 9

1-1- مشخصات فنی نرم افزار هتل 10

1-2- مزایای سیستم هتل آنلاین 10

1-3- نیازمندیهای سیستمی (نرم افزاری و سخت افزاری) 11

1-3-1- نیازمندیهای نرم افزاری 11

1-3-1- نیازمندیهای سخت افزاری 11

فصل دوم: نمودارهای مورد کاربرد 12

نمودار UseCase کلی سیستم هتل 13

UseCase های مشترک بین کاربران 14

سناریوی Sing Up Use Case 15

سناریوی SignIn Use Case 16

سناریوی SignOut Use Case 17

UseCase های مدیر هتل 18

سناریوی Use Case تائید پرداختها 19

سناریوی Generate Reports Use Case 20

سناریوی   Use Case تعریف نوع اتاق 21

سناریوی   Use Case تعریف اتاق 22

سناریوی   Use Case تعریف وضعیت اتاقها 23

سناریوی   Use Case ویرایش کاربران 24

سناریوی   Use Case ویرایش مشخصات کاربری 25

Staff Use Case  (کارمندان) 26

سناریوی Generate Reports Use Case 27

سناریوی Rooms States Case 28

سناریوی Costumer Invoice Use Case 29

سناریوی   Use Case تحویل اتاق 30

سناریوی Use Case آزاد سازی اتاق 31

Costumer Use Case  (مشتریان) 32

سناریوی Use Case تحویل اتاقها توسط مشتریان 33

سناریوی Use Case پرداخت وجه 34

سناریوی  Use Case درخواست صورتحساب 35

سناریوی  Use Case ارائه اطلاعات شناسنامه ای 36

سناریوی  Use Case درخواست رزرو اتاق توسط مشتری 37

فصل سوم: بررسی نمودارهای موردهای کاربرد 38

3-1- شناسایی Use Case ها (بخش 1 – ورود مشتری) 39

نمودار کلی سیستم هتل 39

3-2- Senario  مربوط به نمودار 40

نمودار مربوط به اجاره اتاق در سیستم هتل 42

3-2-3-3- نمودار تحویل اتاق به مشتری توسط هتل 43

فصل چهارم: نمودارهای DFD 44

نمودارDFD زمینه ای هتل 45

نمودار سطح 1 DFD فیزیکی نرم افزار هتل 46

نمودار سطح 2 DFD فیزیکی نرم افزار هتل (عملیات کرایه دادن) 47

نمودار سطح 2 DFD فیزیکی نرم افزار هتل (عملیات پردازش پرداخت) 48

فصل پنجم: طراحی پایگاه داده به همراه Data Dictionary 49

SQL Server DataBase 49

نمودار ارتباط موجودیتهای جداول پایگاه داده 50

Data Dictionary جدول tblEECus 51

Data Dictionary جدول tblUsers 52

Data Dictionary جدول tblReserveRoom 53

Data Dictionary جدول tblRoom 54

Data Dictionary جدول tblLinks 55

فصل ششم: در مورد تکنولوژی ASP.NET و زبان برنامه نویسی 56

مروری بر پایه محیط ASP.NET 57

نکات مهم در مورد ASP.NET 57

یادگیری از تاریخچه ASP 59

پیدایش ASP 59

چرا ASP مورد نیاز بود؟ 61

چرا از ابتدا ASP بکار گرفته نشد؟ 63

نیاز به مدل جدید ASP 64

اهداف طراحی زبان 69

تاریخچه 70

ویژگی‌ها 71

سیستم یکپارچه شده 73

انواع داده 73

Boxing و EnBoxing 74

ویژگی‌های جدید در C# 2.0 75

کلاسهای partial 75

Genericها 76

کلاس های static 76

یک شکل جدید از تکرار کننده با استفاده از سازنده توابع 76

Delegateهای ناشناس 77

Delegate covariance and contravariance 77

نوع داده Nullable 78

دستيابی داده در ASP.NET 2.0 79

دستيابی داده در برنامه های وب 80

معماری دستيابی داده 81

Data providers 82

لايه برنامه وب 83

اعمال محدوديت مشاهده فايل های XML و XSL در ASP.NET 84

فصل هفتم : بررسی Source Code سیستم هتل آنلاین 87

کدهای مربوط به MasterPage.master 88

کدهای مربوط به Default.aspx 90

کدهای مربوط به AzadSazieOtagh.aspx 91

کدهای مربوط به DefineRoom.aspx 95

کدهای مربوط به DefineRoomTypes.aspx 97

کدهای مربوط به EditUser.aspx 98

کدهای مربوط به EditUsers.aspx 100

کدهای مربوط به Login.aspx 101

کدهای مربوط به LogOut.aspx 103

کدهای مربوط به  کنترل MainAdminCheker.ascx 103

کدهای مربوط به Register.aspx 104

کدهای مربوط به ReserveRoom.aspx 107

کدهای مربوط به RoomStatusDefine.aspx 110

کدهای مربوط به SysReports.aspx 111

کدهای مربوط به TahvileOtagh.aspx 113

کدهای مربوط به کلاس  clsDbConnection.cs 116

کدهای مربوط به کلاس  clsShamsi.cs 117

فصل هشتم : نمودار Class 118

نمودار کلاس اصلی سیستم هتل 119

توضیحات متدهای نمودار کلاس اصلی سیستم 120

متد Add() 120

متد Delete() 120

متد Update() 121

متد GetInfo() 121

متد PostInfo() 121

جزئیات و نام هر کلاس 122

کلاس کاربر 122

كلاس مدیر هتل 122

کلاس مشتری 122

کلاس عملیات انجام شده 123

کلاس خدمات دریافتی مشتریان 123

کلاس خدمات دریافتی مشتریان 123

کلاس شرح وظائف 124

کلاس استخدام نیرو 124

فصل نهم : نمودار های توالی (Sequence Diagrams) 125

نمودار توالی ورود به سیستم 126

نمودار توالی خروج از سیستم 127

نمودار توالی ثبت نام در سیستم 128

نمودار توالی ایجاد شرح وظائف 129

نمودار توالی ثبت ارائه خدمات به مشتری 130

نمودار توالی ایجاد صورتحساب 131

نمودار توالی مشاهده وضعیت اتاقها 132

فصل دهم : نمودار های همکاری (Collaboration Diagrams) 133

نمودار همکاری ورود به سیستم 134

نمودار همکاری خروج از سیستم 135

نمودار همکاری ایجاد کاربر جدید 136

نمودار همکاری ایجاد شرح وظائف 137

نمودار همکاری ایجاد صورتحساب 138

نمودار همکاری مشاهده وضعیت اتاقها 139

فصل یازدهم : نمودار Domain 140

نمودار Domain 141

فصل دوازدهم : نمودار فعالیت ( Activity Diagram ) 142

نمودار فعالیت ورود به سیستم 143

نمودار فعالیت ایجاد شرح وظائف 144

نمودار فعالیت مشاهده گزارشات 145

نمودار فعالیت ثبت برنامه ریزی جدید 146

نمودار فعالیت خروج از سیستم 147

فصل سیزدهم: نتیجه گیری و پیشنهاد 148

نتیجه گیری 149

پیشنهادات 150

منابع و مواخذ 151چکیده

نرم افزار مکانیزه هتل آنلاین

نرم افزار “  هتل آنلاین “  به منظور مدیریت ثبت اطلاعات مشتریان و . . . در یک هتل استاندارد با استفاده از ASP.NET طراحی و پیاده سازی شده است. این سیستم کلیه عملیات مورد نیاز که قبلا در قالب سیستم سنتی که  به صورت دستی و کاغذی انجام می گرفت به صورت خودکار و با قابلیتهای بسیار بیشتر و به صوت آنلاین در اختیار کاربران قرار می دهد. 

قابلیت بارز این نرم افزار منطبق بودن بالای آن بر نوع عملکرد هتل ها و رفع کلیه نیازهای موجود در آنها می باشد. 


استفاده از این سیستم مکانیزه هتل مزایای زیادی دارد. قسمتی از این مزایا عبارتند از:

دقت بالا در محاسبه هزینه ها  

سرعت بالا در پیدا کردن اطلاعات مربوط به مشتریان 

جلوگیری از اتلافات وقت

حذف هزینه های اضافی مانند خرید کاغذ و اختصاص فضای بایگانی

جلوگیری از بایگانی تعداد زیادی کاغذ و زونکن

سرعت در سرویس دهی به ارباب رجوع و . . .


مخاطبین نرم افزار هتل انلاین 

نرم افزار هتل جهت مدیریت هتل طراحی شده است و کلیه اداره کنندگان و صاحبان هتل که نیاز به مدیریت وضعیت مشتریان و اتاقهای خود به صورت آنلاین دارند می توانند از این سیستم استفاده نمایند. 

برنامه رزرو هتل آنلاین  با استفاده از ASP.NET و سی شارپ دارای بخشهای متنوع و دارای چندین صفحه دارای بخش مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی. این برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد.

 برنامه رزرو هتل آنلاین  با استفاده از ASP.NET و سی شارپ
 
عنوان جداول طراحی شده در سیستم رزرو هتل آنلاین
معرفی جدول های پایگاه داده
tblCounter
tblEECus
tblLinks
tblRezerveRoom
tblRooms
tblRoomState
tblRoomTypes
tblUsers

امکانات سایت
 MasterPage.master
 Default.aspx
AzadSazieOtagh.aspx
 DefineRoom.aspx
 DefineRoomTypes.aspx
 EditUser.aspx
 EditUsers.aspx
 Login.aspx
 LogOut.aspx
 MainAdminCheker.ascx
Register.aspx
ReserveRoom.aspx
RoomStatusDefine.aspx
 SysReports.aspx
TahvileOtagh.aspx
clsDbConnection.cs
 clsShamsi.cs

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620