دانلود پروژه دانشگاهی پرتال خبری آتش نشانی با استفاده از ASP.NET و وی بی دات نت و توضیحات کدها و نمودارهای uml


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی>>>>>

دانلود پروژه دانشگاهی پرتال خبری آتش نشانی با استفاده از ASP.NET و وی بی دات نت و توضیحات کدها و نمودارهای uml

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی

پروژه asp.net و vb.net و داکیومنت و مستندات UML و توضیحات 

فهرست مطالب


چکیده 6

مقدمه 8

هدف سیستم جاری 8

زبان تحلیل سیستم 9

تاریخچة UML 9

ویژگیهای UML 12

فصل اول: Use Case Diagrams 15

1-1- Use case چیست؟ 16

1-2- Actor چیست؟ 17

1-3- دیاگرام use case چیست؟ 17

1-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 18

1-5- شناسائی Actor های سیستم 18

1-5-1- Actor کاربر 18

1-5-2- Actor مدیر وب سایت 20

1-5-3- Actor بازدید کننده 20

1-6-  شناسائی Use Case ها 21

1-6-1- Sing Up Use Case 22

1-6-1-1- سناریوی Sing Up Use Case 23

1-6-2- Sing In  Use Case 24

1-6-2-1- سناریوی Sing In Use Case 25

1-6-3- News Group Definition Use Case 26

1-6-3-1- سناریوی News Group Definition Use Case 27

1-6-4- News Adding Use Case 28

1-6-4-1- سناریوی News Adding Use Case 29

1-6-5- Boss & User Mailbox Use Case 30

1-6-5-1- سناریوی Boss Mailbox Use Case 31

1-6-5-2- سناریوی User Mailbox Use Case 32

1-6-6- Voting Use Case 33

1-6-6-1- سناریوی Voting Use Case 34

1-6-6-2- سناریوی Voting Examination Use Case 35

1-6-7- Sending File Use Case 36

1-6-7-1- سناریوی Sending Files Use Case 37

1-6-8- File Editing Use Case 38

1-6-8-1- سناریوی File & Profile Editing Use Case 39

1-6-9- Maim Use Case 40

فصل دوم: Sequence Diagrams 42

2-1- نمودار توالی  (Sequence Diagram) 42

2-2- رسم نمودارهای توالی (Sequence Diagrams) 44

2-2-1- نمودار توالی مربوط به عملیات ثبت نام کاربر جدید (Sign Up) 44

2-2-2- نمودار توالی مربوط به عملیات ورود به سیستم کاربر خاص(Sign In) 45

2-2-3- نمودار توالی مربوط به عملیات ایجاد گروه خبری جدید(New News Group) 46

2-2-4- نمودار توالی مربوط به عملیات ثبت اخبار جدید(New News) 47

2-2-5-1- نمودار توالی مربوط به ایمیل باکس مدیر وب سایت(Boss Mailbox) 48

2-2-5-2- نمودار توالی مربوط به ایمیل باکس کاربر خاص(User Mailbox) 49

2-2-6-1- نمودار توالی مربوط به ارسال نظرات کاربران(User Voting) 50

2-2-6-2- نمودار توالی مربوط به مدیریت نظرات ( Voting Examination) 51

2-2-7-نمودار توالی مربوط به ارسال فایل (File Sending) 52

2-2-8-نمودار توالی مربوط به ویرایش پروفایل و فایلها (File & Profile Editing) 53

فصل سوم: نمودارهای کلاس Class Diagrams 55

3-1- نحوه رسم نمودارهای کلاس 55

3-2- شرح Object های مربوط به سیستم  سیستم خبری الکترونیکی 57

3-2-1- SignUp Form 57

3-2-2- User Information 57

3-2-3- Account Controller 58

3-2-4- News Group 59

3-2-5- News Group Form 59

3-2-6- News 59

3-2-7- News Definition Form 60

3-2-8- News Controller 60

3-2-9- User Mail Box 60

3-2-10- User Mail Box Controller 61

3-2-11- User Types 61

3-2-12- User Types Form 62

3-2-13- LoGin Form 62

3-2-14- User Login 63

3-2-14-  User Login Controller 63

3-2-15-  VotesTbl 63

3-2-15-  Rating 64

3-2-16-  Rating Form 64

3-2-17-  Visited Pages 65

3-2-18-  Visited Pages 65

3-2-19-  Sended Files 66

3-2-20- Form Sended Files 66

3-3- رسم نمودار کلاس سیستم  سیستم خبری الکترونیکی 67

فصل چهارم: Activity Diagrams 68

4-1- نمودار فعالیت شماره 1 (ثبت نام ، ورود به سیستم) 69

4-2- نمودار فعالیت شماره 2 (تعریف گروه خبری جدید) 70

4-3- نمودار فعالیت شماره 3 (انتشار اخبار جدید) 71

4-4- نمودار فعالیت شماره 4 (بررسی ایمیل باکس) 72

4-5- نمودار فعالیت شماره 5 (ارسال نظرات) 73

4-6- نمودار فعالیت شماره 6 (مدیریت نظرات) 74

4-7- نمودار فعالیت شماره 7 (ارسال فایلهای ضمیمه) 75

4-8- نمودار فعالیت شماره 8 (ویرایش پروفایل) 76

فصل پنجم: Domain Diagram 77

5-1- نمودار Domain مربوط به سیستم  سیستم خبری الکترونیکی 78

فصل ششم: ER Diagram 79

6-1- مدلسازی معنایی 80

6-1-1- سه مفهوم معنايي موجود در روش ER 80

6-1-2- سه ضابطه در رابطه با تشخيص يك نوع موجوديت 80

6-2- نمودار ER سیستم  سیستم خبری الکترونیکی 81

فصل هفتم: Data Flow Diagrams 82

7-1- DFD سطح صفر (Context Diagram) 83

7-2- DFD سطح یک (عملیات ثبت نام) 84

7-3- DFD سطح یک (عملیات جستجو) 85

7-4- DFD سطح یک (عملیات عضویت در خبرنامه) 86

7-5- DFD سطح یک (عملیات ثبت نظرات) 87

فصل هشتم: طراحی پایگاه داده در SQL Server 88

8-1- نمودار ارتباط بین جداول پایگاه داده 89

8-2- شرح جداول و دستورات SQL مورد نیاز جهت ایجاد 90

فصل نهم: زبان برنامه نویسی مورد استفاده 98

9-1- مروری بر پایه محیط ASP.NET 99

9-2- نکات مهم در مورد ASP.NET 99

9-3- یادگیری از تاریخچه ASP 101

9-3-1- پیدایش ASP 101

9-3-2- چرا ASP مورد نیاز بود؟ 103

9-3-3- چرا از ابتدا ASP بکار گرفته نشد؟ 105

9-3-4- نیاز به مدل جدید ASP 107

9-5- آشنائی با زبان VB.NET 110

9-5-1-مطرح شدن بعنوان يك استاندارد صنعتی 111

9-6- VB.NET چيست ؟ 113

9-7-كد مديريت يافته 114

9-8- روش يادگيری VB.NET 115

9-9- خلاصه 116

فصل دهم: Source Code 117

Source Code مربوط به صفحه AcceptNews.aspx 118

Source Code مربوط به صفحه AddNews.aspx 120

Source Code مربوط به صفحه AddNewsGroup.aspx 123

Source Code مربوط به کنترل AddVoteUC.ascx 127

Source Code مربوط به کنترل counterPage.ascx 130

Source Code مربوط به صفحه CreateArchive.aspx 131

Source Code مربوط به صفحه EditNews.aspx 133

Source Code مربوط به صفحه EditProfile.aspx 136

Source Code مربوط به صفحه EditVotes.aspx 139

Source Code مربوط به صفحه KhabarMaster.master 142

Source Code مربوط به کنترل logedInChecker.ascx 144

Source Code مربوط به صفحه LogOut.aspx 145

Source Code مربوط به فایل nicEdit.js (فایل ویرایشگر متنی) 146

Source Code مربوط به صفحه ReadNews.aspx 149

Source Code مربوط به صفحه Register.aspx 152

Source Code مربوط به صفحه SelectToEditNews.aspx 155

Source Code مربوط به صفحه ShowArchieves.aspx 157

Source Code مربوط به صفحه UsersPermission.aspx 159

Source Code مربوط به فایل Web.config 163

Source Code مربوط به کلاس FirstClass.vb 165

منابع 168

کتابها 168

وب سایتها 168


چکیده

با پیشرفت تکنولوژیهای سیستمهای اطلاع رسانی ، سمت و سوئی که این گونه سیستمهای اطلاعاتی پیدا نموده اند به علت حجم انبوه اطلاعات بیشتر به سمت سیستمهای پویایی بوده که مبتنی بر پایگاه های داده ای قدرتمند می باشند. 

در این میان نباید نقش طراحان و تحلیل گران این گونه سیستمها را نادیده گرفت. چرا که در صورت نبود یک تحلیل مناسب از یک سیستم ، نمی توان از آن سیستم به نحو اساسی استفاده نمود. 

در سیستم جاری (سیستم  سیستم خبری الکترونیکی ) سعی برآن شده که با روش تحلیل UML به بررسی سیستم با دید نرم افزاری پرداخته شود. 

مراحل مختلف طراحی و تحلیل به شرح ذیل انجام خواهد شد:

درفصل اول پروژه به بررسی Use Case ها و سناریوی Actor ها که در حقیقت وظائف آنها و روالهایی است که انجام می شود می پردازیم.

در فصل دوم به بررسی Sequence Diagram ها (نمودارهای توالی)  و شرح نمودارهای توالی خواهیم پرداخت.

در فصل سوم به بررسی Class Diagram یا نموداهای کلاس خواهیم پرداخت. این مرحله مرحله بسیار مهمی می باشد.

در فصل چهارم به بررسی Activity Diagram ها (نمودارهای فعالیت) خواهیم پرداخت.

در فصل پنجم به بررسی Domain Diagram خواهیم پرداخت.

در فصل ششم به بررسی ER Diagram یا نمودار Entity Relations پرداخته خواهد شد.

در فصل هفتم به بررسی و رسم نمودارهای DFD (نمودارهای جریان داده ها) خواهیم پرداخت.

در فصل هشتم به طراحی پایگاه داده پرداخته خواهد شد.

در فصل نهم مروری بر زبان برنامه نویسی مورد استفاده خواهیم داشت و به بررسی علل انتخاب این زبان خواهیم پرداخت.

در فصل دهم به بررسی و ارائه برنامه زمانبندی اجرای پروژه خواهیم پرداخت.

و نهایتا در فصل یازدهم به بررسی Source Code برنامه پرداخته خواهد شد.

 

 برنامه پرتال خبری آتش نشانی با استفاده از ASP.NET و وی بی دات نت دارای بخشهای متنوع و دارای چندین صفحه دارای بخش مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی. این برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد.

 برنامه پرتال خبری آتش نشانی با استفاده از ASP.NET و وی بی دات نت
 
 
عنوان جداول طراحی شده در سیستم پرتال خبری آتش نشانی
معرفی جدول های پایگاه داده
tblNews
tblVotes
Users
UserTypes
MainLinks
NewsGroups
VisitCounts

عنوان رویه های طراحی شده در سیستم پرتال خبری آتش نشانی
معرفی رویه های پایگاه داده
sp_NewsGroups_DeleteRow
sp_NewsGroups_Insert
sp_NewsGroups_Update
sp_tblNews_DeleteRow
sp_tblNews_Insert
sp_tblNews_Update
sp_tblNews_Update2
sp_tblNews_Update3
sp_tblNews_Update4
sp_tblVotes_DeleteRow
sp_tblVotes_Insert
sp_tblVotes_Update
sp_Users_DeleteRow
sp_Users_Insert
sp_Users_Update
sp_Users_Update2
sp_VisitCounts_Update

معرفی ویو های طراحی شده در پایگاه داده
VIEW1
VIEW2
VIEW3
VIEW333
VIEW4

امکانات سایت
 
 AcceptNews.aspx
 AddNews.aspx
 AddNewsGroup.aspx
 AddVoteUC.ascx
 counterPage.ascx
 CreateArchive.aspx
 EditNews.aspx
 EditProfile.aspx
 EditVotes.aspx
 KhabarMaster.master
 logedInChecker.ascx
 LogOut.aspx
 nicEdit.js (فایل ویرایشگر متنی)
 ReadNews.aspx
 Register.aspx
 SelectToEditNews.aspx
 ShowArchieves.aspx
 UsersPermission.aspx
 Web.config
 FirstClass.vb

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620