دانلود پروژه ASP.NET انبار داری آنلاین به همراه Source Code سی شارپ و داکیومنت و مستندات UML وتوضیحات DOC


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی>>>>>

دانلود پروژه ASP.NET انبار داری آنلاین به همراه Source Code سی شارپ و داکیومنت و مستندات UML وتوضیحات DOC

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی

 فهرست مطالب

عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه

فصل اوّل: تاریخچه و مفاهیم کلی 19

مختصري در مورد اينترنت 20

نرم افزارهاي كاربردي 26

وارد شدن به اينترنت 27

يك ISP چه جيزي را بايد فراهم كند 28

چگونگي استفاده از telnet 31

MuD ها 31

سرويس دهنده هاي ftp 31

جسجو كردن در سايتهاي ftp 32

HTML چیست؟ 33

موتور جستجو چیست؟ 34

اهمیت تجاری موتورهای جستجوگر 36

فصل دوّم:تشریح سیستم، ویژگی های   آن و ابزارهای توسعه 41

زبان برنامه نویسی 42

پایگاه داده 42

روش تحلیل سیستم 42

سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی 42

سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم 42

شرح سیستم انبار 43

جايگاه‌ سازماني‌ و شرح‌ وظايف‌ 43

كالاهاي‌ موجود در انبار و نحوه‌ چيدمان‌ آنها 44

سيستم‌ كدگذاري‌ كالاهاي‌ انبار 44

فرايند درخواست‌ كالا از انبار و تحويل‌ آن‌ 44

فرمهاي‌ مورد استفاده‌ در سيستم‌ انبار 45

انبار گرداني‌ 46

فصل سوّم:تحلیل برنامه و  نمودار های UML 47

شناسایی Actor ها 48

Actor مدیر کل انبار 48

Actor اپراتور انبار 48

Actor  اپراتور فروش 48

Actor   درخواست کننده کالا از انبار 49

Actor   مدیر داخلی انبار 49

Actor   مسئول خرید 49

نمایش ارتباط اکتورهای سیستم در حالت کلی 50

نمودار UseCase کاربر سیستم انبارداری آنلاین 51

سناریوی UseCase ورود به سیستم 52

نمودار توالی ورود به سیستم 53

نمودار همکاری ورود به سیستم 54

نمودار فعالیت ورود به سیستم 55

سناریوی ثبت نام کاربر جدید 56

نمودار توالی ثبت نام کاربر جدید 57

نمودار همکاری ثبت نام کاربر جدید 58

نمودار فعالیت ثبت نام کاربر جدید 59

سناریوی درج گروه کالای جدید 60

نمودار توالی درج گروه کالای جدید 61

نمودار همکاری درج گروه کالای جدید 62

نمودار فعالیت درج گروه کالای جدید 63

سناریوی درج واحد کالا 64

نمودار توالی درج واحد کالا 65

نمودار همکاری درج واحد کالا 66

نمودار فعالیت درج واحد کالا 67

سناریوی ثبت عنوان شرکتهای سفارش دهنده پروژه 68

نمودار توالی ثبت عنوان شرکتهای سفارش دهنده پروژه 69

نمودار همکاری ثبت عنوان شرکتهای سفارش دهنده پروژه 70

نمودار فعالیت ثبت عنوان شرکتهای سفارش دهنده پروژه 71

سناریوی ثبت عنوان پروژه 72

نمودار توالی ثبت عنوان پروژه 73

نمودار همکاری ثبت عنوان پروژه 74

نمودار فعالیت ثبت عنوان پروژه 75

سناریوی درج عنوان کالای مورد استفاده در پروژه 76

نمودار توالی درج عنوان کالای مورد استفاده در پروژه 77

نمودار همکاری درج عنوان کالای مورد استفاده در پروژه 78

نمودار فعالیت درج عنوان کالای مورد استفاده در پروژه 79

سناریوی درج واحد کاری شرکت 80

نمودار توالی درج واحد کاری شرکت 81

نمودار همکاری درج واحد کاری شرکت 82

نمودار فعالیت درج واحد کاری شرکت 83

سناریوی ثبت اقلام انبار 84

نمودارتوالی ثبت اقلام انبار 85

نمودار همکاری ثبت اقلام انبار 86

نمودار فعالیت ثبت اقلام انبار 87

سناریوی ثبت تامین کنندگان کالا 88

نمودار توالی ثبت تامین کنندگان کالا 89

نمودار همکاری ثبت تامین کنندگان کالا 90

نمودار فعالیت ثبت تامین کنندگان کالا 91

سناریوی ثبت سفارش کالا 92

نمودار توالی ثبت سفارش کالا 93

نمودار همکاری ثبت سفارش کالا 94

نمودار فعالیت ثبت سفارش کالا 95

سناریوی ثبت تحویل سفارش 96

نمودار توالی ثبت تحویل سفارش 97

نمودار همکاری ثبت تحویل سفارش 98

نمودار فعالیت ثبت تحویل سفارش 99

سناریوی ثبت تحویل اقلام خریداری شده به انبار 100

نمودار توالی ثبت تحویل اقلام خریداری شده به انبار 101

نمودار همکاری ثبت تحویل اقلام خریداری شده به انبار 102

نمودار فعالیت ثبت تحویل اقلام خریداری شده به انبار 103

سناریوی ثبت تحویل کالای غیر مشمول سفارش به انبار 104

نمودار توالی ثبت تحویل کالای غیر مشمول سفارش به انبار 105

نمودار همکاری ثبت تحویل کالای غیر مشمول سفارش به انبار 106

نمودار فعالیت ثبت تحویل کالای غیر مشمول سفارش به انبار 107

سناریوی گزارش موجوی مشمول سفارش انبار 108

نمودار توالی گزارش موجوی مشمول سفارش انبار 109

نمودار همکاری گزارش موجوی مشمول سفارش انبار 110

نمودارفعالیت گزارش موجوی مشمول سفارش انبار 111

سناریوی ثبت کالای مرجوعی 112

نمودار توالی ثبت کالای مرجوعی 113

نمودار همکاری ثبت کالای مرجوعی 114

نمودار فعالیت ثبت کالای مرجوعی 115

سناریوی عملیات ویرایش محتوای صفحه 116

نمودار توالی عملیات ویرایش محتوای صفحه 117

نمودار همکاری عملیات ویرایش محتوای صفحه 118

نمودار فعالیت عملیات ویرایش محتوای صفحه 119

سناریوی ایجاد انبار جدید 120

نمودار توالی ایجاد انبار جدید 121

نمودار همکاری ایجاد انبار جدید 122

نمودار فعالیت ایجاد انبار جدید 123

سناریوی گزارش لیست اقلام تحویلی به کاربر 124

نمودار توالی گزارش لیست اقلام تحویلی به کاربر 125

نمودار همکاری گزارش لیست اقلام تحویلی به کاربر 126

نمودار فعالیت گزارش لیست اقلام تحویلی به کاربر 127

سناریوی گزارش اقلام مرجوعی به انبار 128

نمودار توالی گزارش اقلام مرجوعی به انبار 129

نمودار همکاری گزارش اقلام مرجوعی به انبار 130

نمودار فعالیت گزارش اقلام مرجوعی به انبار 131

سناریوی ثبت جزییات سفارش 132

نمودار توالی ثبت جزییات سفارش 133

نمودار همکاری ثبت جزییات سفارش 134

نمودار فعالیت ثبت جزییات سفارش 135

فصل چهارم: تحلیل و  طراحی پایگاه داده 136

عنوان جداول طراحی شده در سیستم انبارداری آنلاین 137

معرفی جداول 138

tblCompany 138

tblPageContents 138

tblMarjoee 139

tblAssetState 139

tblWareHouseNames 139

tblPuchOrders 140

tblWhAssetsGe 140

tblAssetUnits 141

tblWhAssets 141

tblAssetCategory 141

tblProviders 142

tblOrderDetails 142

tblOrders 143

tblLogs 143

tblUserTypes 143

tblDeliverAssetsGe 144

tblUsers 144

tblCompanyUnits 145

tblDeliverdAssets 145

tblPagePermision 146

tblProject 146

tblProjectAssetDetail 147

فصل پنجم: امکانات سایت 148

صفحه اصلی 149

نحوه استفاده 149

ورود به سیستم 150

در مورد انبارداری آنلاین 150

ارتباط با ما 151

درج گروه کالا 151

درج واحد کالا 152

ثبت شرکت 153

درج واحد جدید شرکت 154

ثبت پروژه 154

کالاهای مورد نیاز در پروژه ها 155

ثبت اقلام انبار 156

سفارش کالا از انبار 157

تحویل سفارش 158

جزئیات سفارش 159

تحویل اقلام خریداری شده به انبار 160

تحویل کالای غیر مشمول سفارش به انبار 161

تحویل کالای غیر مشمول به مشتری 162

لیست موجودی انبار 163

لیست کالاهای مرجوعی 164

لیست اقلام تحویلی به کاربران 165

ویرایش محتوای صفحه 166

تامین کنندگان کالا 167

لیست اقلام مرجوعی به انبار 168

درج انبار جدید 169

ثبت نام کاربر جدید 170

درباره ما 171

فصل ششم: امنیت  و  کارآیی 172

امنیت 173

کارآیی نرم افزار 173

فصل هفتم: جمع بندی  ،   نتیجه گیری و پیشنهادات 174

جمع بندی 175

نتیجه گیری 176

پیشنهادات 177

پیوست ها 178

پیوست الف: 179

پیوست ب 180

مقدمه 180

Vision چیست 180

موضوع پروژه 180

اهداف پروژه 181

انجام پروژه چه سودی دارد 181

ذینفعان پروژه 181

سابقه انجام پروژه های مشابه 182

معایب پروژه های گذشته 183

پیوست ج: دیکشنری داده ها 185

انواع  Table ها: 185

tblAssetCategory 186

tblAssetState 186

tblAssetUnits 186

tblCompany 186

tblCompanyUnits 186

tblDeliverAssetsGe 186

tblDeliverdAssets 187

tblLogs 187

tblMarjoee 187

tblOrderDetails 187

tblOrders 188

tblPageContents 188

tblPagePermision 188

TblProject 188

TblProjectAssetDetail 188

TblProviders 189

TblPuchOrders 189

TblUsers 189

tblUserTypes 190

tblWareHouseNames 190

tblWhAssets 190

tblWhAssetsGe 190

پیوست پ: دیاگرام ERD 191

منابع 196

منابع 197

کتابها 197

وب سایتها 197فهرست جدول‏ها

عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه

================================================================

جدول 1 - سناریوی UseCase ورود به سیستم 52

جدول 2- سناریوی ثبت نام کاربر جدید 56

جدول 3- سناریوی درج گروه کالای جدید 60

جدول 4- سناریوی درج واحد کالا 64

جدول 5- سناریوی ثبت عنوان شرکتهای سفارش دهنده پروژه 68

جدول 6- سناریوی ثبت عنوان پروژه 72

جدول 7- سناریوی درج عنوان کالای مورد استفاده در پروژه 76

جدول 8- سناریوی درج واحد کاری شرکت 80

جدول 9- سناریوی ثبت اقلام انبار 84

جدول 10- سناریوی ثبت تامین کنندگان کالا 88

جدول 11- سناریوی ثبت سفارش کالا 92

جدول 12 - سناریوی ثبت تحویل سفارش 96

جدول 13 - سناریوی ثبت تحویل اقلام خریداری شده به انبار 100

جدول 14- سناریوی ثبت تحویل کالای غیر مشمول سفارش به انبار 104

جدول 15- سناریوی گزارش موجوی مشمول سفارش انبار 108

جدول 16- سناریوی ثبت کالای مرجوعی 112

جدول 17- سناریوی عملیات ویرایش محتوای صفحه 116

جدول 18- سناریوی ایجاد انبار جدید 120

جدول 19- سناریوی گزارش لیست اقلام تحویلی به کاربر 124

جدول 20- سناریوی گزارش اقلام مرجوعی به انبار 128

جدول 21- سناریوی ثبت جزییات سفارش 132

جدول 22   - انواع  Table ها 185

جدول 23- جدول tblAssetCategory 186

جدول 24 - جدول tblAssetState 186

جدول 25- جدول tblAssetUnits 186

جدول 26- جدول tblCompany 186

جدول 27- جدول tblCompanyUnits 186

جدول 28- جدول tblDeliverAssetsGe 187

جدول 29- جدول tblDeliverdAssets 187

جدول 30 - tblLogs 187

جدول 31 - جدول tblMarjoee 187

جدول 32 - جدول tblOrderDetails 187

جدول 33- جدول tblOrders 188

جدول 34- جدول tblPageContents 188

جدول 35 - جدول tblPagePermision 188

جدول 36  - TblProject 188

جدول 37 - جدول TblProjectAssetDetail 189

جدول 38  - TblProviders 189

جدول 39  - جدول TblPuchOrders 189

جدول 40  - جدول TblUsers 189

جدول 41  - جدول tblUserTypes 190

جدول 42  - جدول tblWareHouseNames 190

جدول 43  - جدول tblWhAssets 190

جدول 44  - جدول tblWhAssetsGe 190

فهرست شکل‏ها

عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه

================================================================

شکل 1 - عکس از محیط انبار 43

شکل 2- عکس از اقلام انبار 45

شکل 3- Actor مدیر کل انبار 48

شکل 4 - Actor اپراتور انبار 48

شکل 5 - Actor  اپراتور فروش 48

شکل 6- Actor   درخواست کننده کالا از انبار 49

شکل 7- Actor   مدیر داخلی انبار 49

شکل 8 - Actor   مسئول خرید 49

شکل 9- نمایش ارتباط اکتورهای سیستم در حالت کلی 50

شکل 10 - نمودار UseCase مدیر کل سیستم انبارداری آنلاین 51

شکل 11 - نمودار توالی ورود به سیستم 53

شکل 12- نمودار همکاری ورود به سیستم 54

شکل 13- نمودار فعالیت ورود به سیستم 55

شکل 14 - نمودار توالی ثبت نام کاربر جدید 57

شکل 15 - نمودار همکاری ثبت نام کاربر جدید 58

شکل 16 - نمودار فعالیت ثبت نام کاربر جدید 59

شکل 17- نمودار توالی درج گروه کالای جدید 61

شکل 18- نمودار همکاری درج گروه کالای جدید 62

شکل 19- نمودار فعالیت درج گروه کالای جدید 63

شکل 20- نمودار توالی درج واحد کالا 65

شکل 21- نمودار همکاری درج واحد کالا 66

شکل 22- نمودار فعالیت درج واحد کالا 67

شکل 23- نمودار توالی ثبت عنوان شرکتهای سفارش دهنده پروژه 69

شکل 24- نمودار همکاری ثبت عنوان شرکتهای سفارش دهنده پروژه 70

شکل 25- نمودار فعالیت ثبت عنوان شرکتهای سفارش دهنده پروژه 71

شکل 26- نمودار توالی ثبت عنوان پروژه 73

شکل 27- نمودار همکاری ثبت عنوان پروژه 74

شکل 28- نمودار فعالیت ثبت عنوان پروژه 75

شکل 29- نمودار توالی درج عنوان کالای مورد استفاده در پروژه 77

شکل 30 - نمودار همکاری درج عنوان کالای مورد استفاده در پروژه 78

شکل 31- نمودار فعالیت درج عنوان کالای مورد استفاده در پروژه 79

شکل 32 - نمودار توالی درج واحد کاری شرکت 81

شکل 33- نمودار همکاری درج واحد کاری شرکت 82

شکل 34 - نمودار فعالیت درج واحد کاری شرکت 83

شکل 35 - نمودارتوالی ثبت اقلام انبار 85

شکل 36 - نمودار همکاری ثبت اقلام انبار 86

شکل 37 - نمودار فعالیت ثبت اقلام انبار 87

شکل 38 - نمودار توالی ثبت تامین کنندگان کالا 89

شکل 39 - نمودار همکاری ثبت تامین کنندگان کالا 90

شکل 40 - نمودار فعالیت ثبت تامین کنندگان کالا 91

شکل 41 - نمودار توالی ثبت سفارش کالا 93

شکل 42 - نمودار همکاری ثبت سفارش کالا 94

شکل 43 - نمودار فعالیت ثبت سفارش کالا 95

شکل 44 - نمودار توالی ثبت تحویل سفارش 97

شکل 45 - نمودار همکاری ثبت تحویل سفارش 98

شکل 46 - نمودار فعالیت ثبت تحویل سفارش 99

شکل 47 - نمودار توالی ثبت تحویل اقلام خریداری شده به انبار 101

شکل 48 - نمودار همکاری ثبت تحویل اقلام خریداری شده به انبار 102

شکل 49 - نمودار فعالیت ثبت تحویل اقلام خریداری شده به انبار 103

شکل 50 - نمودار توالی ثبت تحویل کالای غیر مشمول سفارش به انبار 105

شکل 51 - نمودار همکاری ثبت تحویل کالای غیر مشمول سفارش به انبار 106

شکل 52 - نمودار فعالیت ثبت تحویل کالای غیر مشمول سفارش به انبار 107

شکل 53 - نمودار توالی گزارش موجوی مشمول سفارش انبار 109

شکل 54 - نمودار همکاری گزارش موجوی مشمول سفارش انبار 110

شکل 55 - نمودارفعالیت گزارش موجوی مشمول سفارش انبار 111

شکل 56 - نمودار توالی ثبت کالای مرجوعی 113

شکل 57 - نمودار همکاری ثبت کالای مرجوعی 114

شکل 58 - نمودار فعالیت ثبت کالای مرجوعی 115

شکل 59 - نمودار توالی عملیات ویرایش محتوای صفحه 117

شکل 60 - نمودار همکاری عملیات ویرایش محتوای صفحه 118

شکل 61 - نمودار فعالیت عملیات ویرایش محتوای صفحه 119

شکل 62 - سناریوی ایجاد انبار جدید 121

شکل 63 - نمودار همکاری ایجاد انبار جدید 122

شکل 64- نمودار فعالیت ایجاد انبار جدید 123

شکل 65 - نمودار توالی گزارش لیست اقلام تحویلی به کاربر 125

شکل 66 - نمودار همکاری گزارش لیست اقلام تحویلی به کاربر 126

شکل 67 - نمودار فعالیت گزارش لیست اقلام تحویلی به کاربر 127

شکل 68 - نمودار توالی گزارش اقلام مرجوعی به انبار 129

شکل 69- نمودار همکاری گزارش اقلام مرجوعی به انبار 130

شکل 70- نمودار فعالیت گزارش اقلام مرجوعی به انبار 131

شکل 71 - نمودار توالی ثبت جزییات سفارش 133

شکل 72 - نمودار همکاری ثبت جزییات سفارش 134

شکل 73 - نمودار فعالیت ثبت جزییات سفارش 135

شکل 74 - tblCompany 138

شکل 75  - tblPageContents 138

شکل 76  - tblMarjoee 139

شکل 77  - tblAssetState 139

شکل 78  - tblWareHouseNames 139

شکل 79  - tblPuchOrders 140

شکل 80  -  tblWhAssetsGe 140

شکل 81  - tblAssetUnits 141

شکل 82  - tblWhAssets 141

شکل 83  - tblAssetCategory 141

شکل 84  - tblProviders 142

شکل 85  - tblOrderDetails 142

شکل 86  - tblOrders 143

شکل 87  - tblLogs 143

شکل 88  - tblUserTypes 143

شکل 89 - tblDeliverAssetsGe 144

شکل 90  - tblUsers 144

شکل 91 - tblCompanyUnits 145

شکل 92 - tblDeliverdAssets 145

شکل 93  - tblPagePermision 146

شکل 94 - tblProject 146

شکل 95  - tblProjectAssetDetail 147

شکل 96- صفحه اصلی 149

شکل 97 - نحوه استفاده 149

شکل 98 - ورود به سیستم 150

شکل 99- در مورد انبارداری آنلاین 150

شکل 100- ارتباط با ما 151

شکل 101- درج گروه کالا 151

شکل 102- درج واحد کالا 152

شکل 103- ثبت شرکت 153

شکل 104-  درج واحد جدید شرکت 154

شکل 105- ثبت پروژه 154

شکل 106-   کالاهای مورد نیاز در پروژه ها 155

شکل 107- ثبت اقلام انبار 156

شکل 108- سفارش کالا از انبار 157

شکل 109 - تحویل سفارش 158

شکل 110 - جزئیات سفارش 159

شکل 111-   تحویل اقلام خریداری شده به انبار 160

شکل 112- تحویل کالای غیر مشمول سفارش به انبار 161

شکل 113- تحویل کالای غیر مشمول به مشتری 162

شکل 114- لیست موجودی انبار 163

شکل 115 - لیست کالاهای مرجوعی 164

شکل 116 - لیست اقلام تحویلی به کاربران 165

شکل 117  -  ویرایش محتوای صفحه 166

شکل 118-   تامین کنندگان کالا 167

شکل 119 - لیست اقلام مرجوعی به انبار 168

شکل 120 - درج انبار جدید 169

شکل 121 - ثبت نام کاربر جدید 170

شکل 122  - درباره ما 171

شکل 123- دیاگرام ERD اصلی 191

شکل 124 - دیاگرام ERD (بخش 1) 192

شکل 125 - دیاگرام ERD (بخش 2) 193

شکل 126 - دیاگرام ERD (بخش 3) 194

شکل 127 - دیاگرام ERD (بخش 4) 195

 پيشگفتار:


انبارداری آنلاین یا دیجیتال مجموعه ای از اطلاعات و خدمات به هم پیوسته ایست که در آن اطلاعات به صورت دیجیتال ذخیره شده و از طریق انواع شبکه قابل دسترسی است.

انبارداری دیجیتالی با پیدایش روش‏های عرضه اطلاعات به صورت دیجیتال شکل گرفت. از زمانی که نشر سنتی یا ارائه اطلاعات به‏صورت چاپی، به سوی نشر الکترونیک گام برداشت، با پدیده‏ای به نام انبارهای الکترونیکی مواجه شدیم. در این روش اطلاعات به جای کاغذ روی دیسک‏ها و حافظه رایانه ها ذخیره می‏شدند و به وسیله رایانه بازیابی و ارائه میگردیدند.

محل و فضایی که اطلاعات اقلام انبار به صورت الکترونیکی و دیجیتالی نگهداری و سازماندهی می‏کند و تمهیدات لازم را به منظور انواع پردازش، چگونگی دسترسی به اطلاعات ، مرتب‏سازی و ذخیره مطالب و نیز ارائه قابلیت‏های متنوع به کاربران فراهم می‏سازد ، انبار داری آنلاین است. [21]

از این رو، می‏توان اذعان داشت که دستاوردهای فنی در زمینه اطلاعات و دانش‏های مربوط به فناوری اطلاعات باعث شده که امروزه تمامی امکانات و بهره‏وری‏هایی که در زمینه انبارداری، حسابداری و سیستمهای سنتی وجود دارد و نیز همه اهدافی که در این حوزه دنبال می‏شود ، به صورت کامل‏تر، آسان‏تر، دقیقتر و سریعتر در انبارداریها و سیستمهای آنلاین عرضه شود.

نکته مهم اینکه بسیاری از شرکتها برای مدیریت محصولات خود ، با چالش‏های جدی به‏ویژه در مسائل مادی و هزینه مالی ، مواجه می‏شوند و چه بسیار شرکتهایی که به همین دلیل ورشکست نمی‏شوند. از سوی دیگر ، بسیاری از محققان خواستار این هستند که منابعی را که به صورت چاپ شده در اختیار دارند ، به صورت دیجیتالی نیز در اختیار داشته باشند و اگر اطلاعاتی از رده خارج می‏شود ، متن آن نیز در قالب نرم‏افزار عرضه شود تا از پژوهش دیجیتالی نیز بهره لازم را ببرند.

بنابراین با ایجاد «انبارداریهای آنلاین» هم نیاز کاربران و هم نیاز انبارداران و عرضه‏کنندن تأمین می‏شود و به‏یکباره هزینه‏ها و چالش‏های مالی آن از پیش رو برداشته می‏شود، هر چند برای رسیدن به این هدف باید اهتمام بیشتری از سوی مراکز مربوطه صورت گیرد تا ورود شرکتها و موسسات به فضای دیجیتال با سرعت و اطمینان خاطر بیشتری تحقق یابد.

البته این پروژه فقط یک پروژه تحقیقاتی دانشگاهی است و استفاده تجاری از آن مد نظر نمی باشد و حتی در فضای وب نیز مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. 

در ادامه به بررسی ، تحلیل و پیاده سازی پروژه انبارداری آنلاین خواهیم پرداخت. 

لحظه ها را گذراندیم تا به خوشبختی برسیم غافل از آنکه خوشبختی همان لحظه هایی بود که گذشت. به مصداق «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» بسی شایسته است از اساتید فرهیخته و فرزانه که با کرامتی چون خورشید ، سرزمین دل را روشنی بخشیدند و گلشن سرای علم و دانش را با راهنمایی های کار ساز و سازنده بارور ساختند ; تقدیر و تشکر نماییم.


(و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه(.

چكيده:

در این نوشتار ، به بررسی ، تحلیل و پیاده سازی سیستماتیک یکی از نرم افزارهای آنلاین با عنوان انبارداری پرداخته شده است. 

هدف از تحلیل این سیستم نرم افزاری ، یافتن راه حلهای مناسب برای پیاده سازی می باشد. یافتن راه حل مناسب نیاز به بررسی دارد. برای بررسی بایستی از یکی از روشهای تحلیل مناسب استفاده نمود. روشی که برای تحلیل این سیستم استفاده شده است روش RUP می باشد [1] که برای نمایش برخی از مراحل آن از نمودارهای UML استفاده شده است. برای این منظور:

در فصل اول تاریخچه و مفاهیم کلی سیستم انبارداری مورد بررسی قرار گرفته اند

در فصل دوم تشریح سیستم و ویژگیهای آن و ابزارهای توسعه موردی بررسی قرار گرفته اند

در فصل سوم تحلیل برنامه و نمودارهای آن مورد بررسی قرار گرفته اند

در فصل چهارم طراحی پایگاه داده مورد بررسی قرار گرفته است

در فصل پنجم امکانات وب سایت مورد بررسی قرار گرفته است

در فصل ششم ، امنیت و کارآیی سیستم مورد بررسی قرار گرفته است

در فصل هفتم تست ، جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه شده است


کلمات کلیدی

انبارداری آنلاین ،  برنامه نویسی به زبان اِی اٍِس پی دات نت  ، طراحی انبار آنلاین به روش آر یو پی

برنامه انبارداری آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ دارای بخشهای متنوع و دارای چندین صفحه دارای بخش مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی. این برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد.

برنامه انبارداری آنلاین با ASP.NET و سی شارپ و SQL Server

عنوان جداول طراحی شده در سیستم انبارداری آنلاین
معرفی جدولای پایگاه داده
tblCompany
tblPageContents
tblMarjoee
tblAssetState
tblWareHouseNames
tblPuchOrders
tblWhAssetsGe
tblAssetUnits
tblWhAssets
tblAssetCategory
tblProviders
tblOrderDetails
tblOrders
tblLogs
tblUserTypes
tblDeliverAssetsGe
tblUsers
tblCompanyUnits
tblDeliverdAssets
tblPagePermision
tblProject
tblProjectAssetDetail

امکانات سایت
صفحه اصلی
نحوه استفاده
ورود به سیستم
در مورد انبارداری آنلاین
ارتباط با ما
درج گروه کالا
درج واحد کالا
ثبت شرکت
درج واحد جدید شرکت
ثبت پروژه
کالاهای مورد نیاز در پروژه ها
ثبت اقلام انبار
سفارش کالا از انبار
تحویل سفارش
جزئیات سفارش
تحویل اقلام خریداری شده به انبار
تحویل کالای غیر مشمول سفارش به انبار
تحویل کالای غیر مشمول به مشتری
لیست موجودی انبار
لیست کالاهای مرجوعی
لیست اقلام تحویلی به کاربران
ویرایش محتوای صفحه
تامین کنندگان کالا
لیست اقلام مرجوعی به انبار
درج انبار جدید
ثبت نام کاربر جدید
درباره ما
 
پروژه دارای پشتیبانی می باشد.

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620