پروژه اکسس برنامه ریزی خط تولید


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده اکسس Access>>>>>

پروژه اکسس برنامه ریزی خط تولید

HyperLink
قیمت: 85000 ریال - هشت هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های حرفه ای پایگاه داده اکسس Access

تعداد صفحه: 15

پروژه اکسس برنامه ریزی خط تولید 

معرفی پروژه 

از این برنامه اکسس برای برنامه ریزی خط تولید استفاده می شود.

تعداد فرمها و کوئری ها و جدولهای برنامه
تعداد جدولها یازده مورد می باشد
تعداد کوئری ها هشت مورد می باشد
تعداد فرمها چهارده مورد می باشد
تعداد ماژولها یک مورد برای متغیرهای عمومی می باشد

فهرست مطالب
عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه
نمودار Entity Relationship پروژه اکسس برنامه ریزی تولید 3
معرفی پروژه 4
فرم ورود به سیستم 4
فرم برنامه های تولید به همراه جزئیات 6
فرم تعریف اقلام انبار 6
فرم تعریف واحدهای شمارش کالا و اقلام 8
فرم سفارش خرید کالا 8
فرم سفارش کارهای خریداری شده 10
فرم ثبت ورود کالا و اقلام به انبار 10
فرم ثبت پرداختهای مالی اقلام مورد نیاز پروژه 12
فرم ثبت حواله انبار برای خروج اقلام جهت استفاده در پروژه 12
فرم صورت وضعیت کل پروژه ها و اقلام مصرفی برای آنها 13
نمایی از جدولها و کوئری های پروژه 14
نمایی از فرمها و ماژول پروژه 15
 
 
 
پروژه اکسس مدیریت خط تولید access
 
انجام پروژه های اکسس نمایش تعداد جدولها و فرمهای پروژه
 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده اکسس Access>>>>>
HyperLink