پروژه اکسس پشتیبانی و مدیریت و ثبت سوابق سرویس سرویسکاران و مشتریان


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده اکسس Access>>>>>

پروژه اکسس پشتیبانی و مدیریت و ثبت سوابق سرویس سرویسکاران و مشتریان

HyperLink
قیمت: 85000 ریال - هشت هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های حرفه ای پایگاه داده اکسس Access

تعداد صفحه: 8

با این برنامه مشتریان و سرویسکاران خود را مدیریت کنید . . . برای مدیریت سرویسهای انجام شده برای گارانتی مشتریان فروشگاه هایی که در زمینه فروش و خدمات پس از فروش وسایل خانگی مانند یخچال فریزر لباسشویی و . . . دارند از این برنامه استفاده می شود.

برنامه مدیریت سرویسکاران با اکسس

با این برنامه می توانید سرویسکاران خود را ردیابی و مدیریت کنید. سوابق سرویسهیا انجام شده توسط هر یک از سرویسکاران برای هر مشتری ثبت و نگداری می شود. مبالغ دریافتی توسط هر یک از سرویسکاران در برنامه قابل ثبت می باشد . . .

گزارش سرویسهای هر سرویسکار به تفکیک مشتری

فرم ثبت اطلاعات سرویس انجام شده توسط سرویسکار

برنامه قابل ویرایش می باشد و هیچ قفلی ندارد . .. 


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده اکسس Access>>>>>
HyperLink