دانلود پروژه حرفه ای Microsoft Office Access برنامه سوابق مصرف اینترنت


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده اکسس Access>>>>>

دانلود پروژه حرفه ای Microsoft Office Access برنامه سوابق مصرف اینترنت

HyperLink
قیمت: 50000 ریال - پنج هزار تومان
گروه: پروژه های حرفه ای پایگاه داده اکسس Access

دانلود پروژه حرفه ای Microsoft Office Access برنامه سوابق مصرف اینترنت
پروژه پایگاه داده Microsoft Office Access  برنامه سوابق مصرف اینترنت دارای table و query و  form و report و module و macro می باشد.


دانلود پروژه حرفه ای Microsoft Office Access برنامه سوابق مصرف اینترنت

تعدادجدول:4
تعدادفرم:9
تعداد گزارش :2
تعداد ماکرو:1

امکانات برنامه:
فرم ورود اطلاعات مربوط به حساب های اینترنت

فرم درج حساب های شارژ اینترنت

فرم ورود نام واحد

برنامه دارای پشتیبانی می باشد.


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده اکسس Access>>>>>
HyperLink