برنامه رهگیری و ردیابی سفارشات خرید


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده اکسس Access>>>>>

برنامه رهگیری و ردیابی سفارشات خرید

HyperLink
قیمت: 40000 ریال - چهار هزار تومان
گروه: پروژه های حرفه ای پایگاه داده اکسس Access

با استفاده از این برنامه اکسس می توانید سفارشات خرید را رهگیری یا ردیابی کنین و ببینین که در چه مرحله ای قرار دارند و میتوانید بررسی کنید که کدام سفارش برای خرید دارای دیرکرد بوده. همچنین می توانید برای ورود و خروج مصرف کالا برنامه زمانبندی تعریف کنید و مقادیر ورود و خروج مواد اولیه را نیز محاسبه نماید. 

برنامه دارای 14 جدول یا table و 16 کوئری یا View و 11 فرم 5 ریپورت و 2 ماژول می باشد.

برنامه رهگیری سفارش و تولید برنامه مصرف کالای انبار

نمایش فرمها و جدولها و کوئریها و ریپورتها و ماژولهای برنامه ^^^^^

 

فرم تولید برنامه مصرف اتوماتیک

نمایش فرم تولید اتوماتیک برنامه مصرف کالای انبار ^^^

 

 گزارش ورود و خروج اقلام انبار و نمایش به تفکیک رنگ

گزارش جزئی و دیتیل ورود و خروج اقلام انبار که به تفکیک رنگ ورود و خروج مشخص می باشد^^^

 

 گزارش نمایش بصری وضعیت سفارش های خرید

گزارش فوق نشان می دهد که سفارش خرید در چه مرحله ای قرار دارد و در کدام واحد بیشترین تاخیر را داشته است^^^


برچسبها:

    مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده اکسس Access>>>>>
    HyperLink