دانلود پروژه پایگاه داده Miocrosoft Access بنگاه اتومبیل


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده اکسس Access>>>>>

دانلود پروژه پایگاه داده Miocrosoft Access بنگاه اتومبیل

HyperLink
قیمت: 50000 ریال - پنج هزار تومان
گروه: پروژه های حرفه ای پایگاه داده اکسس Access

 دانلود  پروژه پایگاه داده Miocrosoft Access بنگاه اتومبیل

 پروژه پایگاه داده Miocrosoft Access بنگاه اتومبیل دارای  فرم  ، جدول  ، کوئری ، گزارش و ماکرو مربوط به پایگاه داده می باشد.
 دانلود  پروژه پایگاه داده Miocrosoft Access بنگاه اتومبیل

امکانات پروژه
پروژه پایگاه داده Miocrosoft Access بنگاه اتومبیل دارای   6 جدول، 4 کوئری ،14 فرم، 2 گزارش و یک ماکرو می باشد.


لیست فرم های پایگاه داده

فرم ثبت و ویرایش اطلاعات خودرو و مشتریان

فرم ثبت و ویرایش اطلاعات مالکین

فرم فروش انجام شده توسط هریک از مشتریان
فرم ورود اطلاعات معاملات
فرم ورود hطلاعات مشتریان
نمودار مقایسه ای میزان فروش بر مبنای خودرو
فرم تغییرات سیستمی
نمودار مقایسه ای میزان معامله بر حسب مشتریان

لیست جدول های پایگاه داده
جدول خودرو
جدول مدل خودروها
جدول خریدار
جدول مالک
جدول معاملات 
جدول نوع معاملات
 

 


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده اکسس Access>>>>>
HyperLink