برنامه طراحي سیستم صف بانک با استفاده اززبان سی شارپ ویندوز اپلیکیشن


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server>>>>>

برنامه طراحي سیستم صف بانک با استفاده اززبان سی شارپ ویندوز اپلیکیشن

HyperLink
قیمت: 45000 ریال - چهار هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server

 برنامه طراحي سیستم صف بانک با استفاده اززبان سی شارپ ویندوز اپلیکیشن 

برنامه طراحي سیستم صف بانک با استفاده اززبان سی شارپ ویندوز اپلیکیشن داراي پشتيباني. اين برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روي Server نيز قابل نصب و اجرا مي باشد.

برنامه طراحي  سیستم صف  بانک با استفاده اززبان سی شارپ ویندوز اپلیکیشن

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server>>>>>
HyperLink