برنامه طراحي سيستم مدیریت ورزو هتل با استفاده از#C و ویندوز اپلیکیشن


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server>>>>>

برنامه طراحي سيستم مدیریت ورزو هتل با استفاده از#C و ویندوز اپلیکیشن

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server
دارای داکیومنت و مستندات در قالب فایل WORD Doc و دارای نمودار های UML  نمودار های DFD و توضیحات کدها و دارای پشتیبانی

 

 

فهرست مطالب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  شماره صفحه

چکیده 8

نرم افزار مکانیزه هتل 8

مخاطبین نرم افزار هتل 8

مقدمه 9

فصل اول: ویژگیهای نرم افزار هتل 10

1-1- مشخصات فنی نرم افزار هتل 11

1-2- مزایای سیستم هتل 11

1-3- نیازمندیهای سیستمی (نرم افزاری و سخت افزاری) 12

1-3-1- نیازمندیهای نرم افزاری 12

1-3-1- نیازمندیهای سخت افزاری 12

فصل دوم: نیازمندیهای برنامه هتل (مصاحبات) 13

2-1- نيازمنديهاي مساله جهت طراحي نرم افزار هتل 14

2-1-1-اطلاعات پايه در بخش ثبت و پذیرش مشتریان هتل 14

2-1-2- عمليات مربوط به جستجو ، نگهداري سوابق اتاقها 14

2-1-3- گزارش‌ها 15

2-1-4-  امنيت و حدود دسترسي 16

2-1-5-بازسازی اطلاعات 16

فصل سوم: چارت سازمانی و شرح وظایف 17

3-1- چارت سازمانی مربوط به هتل 18

3-2- شرح وظائف هر یک از بخشها 19

3-2-1- شرح وظائف مدیر عامل 19

3-2-2- شرح وظائف معاونت مدیر عامل 19

3-2-3- شرح وظایف واحد مالی و حسابداری 19

3-2-4- شرح وظائف واحد کنترل کیفیت 20

3-2-5- شرح وظائف واحد انبار 20

3-2-6- شرح وظائف واحد خدمات داخلی 21

3-2-7- شرح وظائف واحد خرید (تدارکات) 22

3-2-8- شرح وظائف بازاریابی و فروش 23

3-2-9- شرح وظائف واحد قراردادها 23

3-2-10- شرح وظائف واحد پشتیبانی فروش 24

3-2-11- شرح وظائف واحد پذیرش 24

3-2-12- شرح وظائف امور اداری 25

3-2-13- شرح وظائف واحد نگهبانی 25

3-2-14- شرح وظائف بخش دوربینهای مداربسته 26

3-2-15- شرح وظائف بخش حراست 26

3-1-15-1- حفاظت پرسنلي 26

3-1-15-2- حفاظت اسناد 26

3-1-15-3- حفاظت فيزيكي 27

3-2-16- شرح وظائف بخش تعمیرات داخلی 27

3-2-17- شرح وظائف بخش نظافت و آنکارد 28

3-2-18- شرح وظائف صندوق 29

3-2-19- شرح وظائف امور اتاقها 29

3-2-20- شرح وظائف رستوران 29

فصل چهارم:    بررسی Use Case Diagrams و Actor ها 30

4-1- شناسایی Actor ها (بخش 1 – ورود مشتری) 31

4-1-1- Actor مشتری 31

4-1-2- Actor مسئول پذیرش هتل 31

4-1-3- Actor صندوقدار 31

4-1-4- Actor مسئول رستوران 32

4-1-5- Actor مسئول تحویل غذا در رستوران 32

4-1-6- Actor سرپرست انبار 32

4-1-7- Actor انباردار 33

4-1-8- Actor مسئول امور اداری 33

4-1-9- Actor مسئول نگهبانی 33

4-1-10- Actor مسئول دوربینهای مداربسته و حراست 34

4-1-11- Actor مسئول واحد فروش 34

4-1-12- Actor مسئول واحد خرید 34

نمودار UseCase کلی سیستم هتل 35

UseCase های مشترک بین کاربران 36

سناریوی Sing Up Use Case 37

سناریوی SignIn Use Case 38

سناریوی SignOut Use Case 39

UseCase های مدیر هتل 40

سناریوی Boss Mailbox Use Case 41

سناریوی Use Case تعریف شرح وظائف 42

سناریوی Staff Employment Use Case 43

سناریوی Use Case تائید پرداختها 44

سناریوی Generate Reports Use Case 45

Staff Use Case  (کارمندان) 46

سناریوی Generate Reports Use Case 47

سناریوی Rooms States Case 48

سناریوی Costumer Invoice Use Case 49

سناریوی Staff Mailbox Use Case 50

Costumer Use Case  (مشتریان) 51

سناریوی Use Case تحویل اتاقها توسط مشتریان 52

سناریوی Staff Mailbox Use Case 56

سناریوی  Use Case ارائه اطلاعات شناسنامه ای 57

سناریوی  Use Case درخواست رزرو اتاق توسط مشتری 58

4-2- شناسایی Use Case ها (بخش 1 – ورود مشتری) 59

نمودار کلی سیستم هتل 59

4-3- Scenario  مربوط به نمودار 60

نمودار مربوط به اجاره اتاق در سیستم هتل 62

4-3-3-3- نمودار تحویل اتاق به مشتری توسط هتل 63

4-3-3-4- نمودار تحویل اتاق توسط مشتری به هتل 63

4-3-3-5- نمودار درخواست غذا از رستوران توسط مشتری 65

فصل پنجم:    بررسی روند کار در واحدهای هتل 66

5-1- نحوه صدور درخواست کالا از انبار در کلیه واحدها 67

5-2- نحوه تنظیم قراردادهای هتل 69

5-3- روال کار در انبار 71

5-4- روال کار در واحد پذیرش 72

5-5- روال کار در واحد خرید 73

5-6- روال کار در امور مالی و حسابداری 75

5-6-1- اسناد پرداختنی 75

5-6-2-اسناد دریافتنی 75

فصل پنجم: نمودارهای ERD 77

فصل ششم: نمودارهای DFD 80

مدل مفهومی پذیرش مشتری در هتل 81

نمودارDFD زمینه ای هتل 82

نمودار سطح 1 DFD فیزیکی نرم افزار هتل 83

نمودار سطح 2 DFD فیزیکی نرم افزار هتل (عملیات کرایه دادن) 84

نمودار سطح 2 DFD فیزیکی نرم افزار هتل (عملیات پردازش پرداخت) 85

فصل هفتم: طراحی پایگاه 86

نمودار ارتباط موجودیتهای جداول پایگاه داده 87

فصل هشتم: سایر نمودارها 88

نمودار Activity Diagrams 89

فصل نهم: در مورد زبان برنامه نویسی 90

اهداف طراحی زبان 92

تاریخچه 93

ویژگی‌ها 93

سیستم یکپارچه شده 95

انواع داده 96

Boxing و EnBoxing 97

ویژگی‌های جدید در C# 2.0 97

کلاسهای partial 97

Genericها 98

کلاس های static 98

یک شکل جدید از تکرار کننده با استفاده از سازنده توابع 99

Delegateهای ناشناس 99

Delegate covariance and contravariance 100

نوع داده Nullable 100

معماری دستيابی داده 101

فصل دهم: بررسی Source Code سیستم هتل 103

کدهای مربوط به frmLogin 104

کدهای مربوط به frmMain.cs 106

کدهای مربوط به frmHotelUsers.cs 111

کدهای مربوط به frmRooms.cs 120

کدهای مربوط به frmRoomTypes.cs 128

کدهای مربوط به frmRoomReserve.cs 133

کدهای مربوط به frmRoomCancelReserve.cs 138

کدهای مربوط به frmRoomTahvil.cs 143

کدهای مربوط به frmTasviehHesab.cs 149

کدهای مربوط به frmBackupDB.cs 156

فصل یازهم: نمودار Class 159

نمودار کلاس اصلی سیستم هتل 160

توضیحات متدهای نمودار کلاس اصلی سیستم 161

متد Add() 161

متد Delete() 161

متد Update() 161

متد GetInfo() 162

متد PostInfo() 162

جزئیات و نام هر کلاس 163

کلاس کاربر 163

كلاس مدیر هتل 163

کلاس مشتری 163

کلاس صندوق پستی کاربران 164

کلاس عملیات انجام شده 164

کلاس خدمات دریافتی مشتریان 164

کلاس خدمات دریافتی مشتریان 165

کلاس شرح وظائف 165

کلاس استخدام نیرو 165

فصل دوازهم: نمودار های توالی (Sequence Diagrams) 166

نمودار توالی ورود به سیستم 167

نمودار توالی خروج از سیستم 168

نمودار توالی ثبت نام در سیستم 169

نمودار توالی ایجاد شرح وظائف 170

نمودار توالی ثبت ارائه خدمات به مشتری 171

نمودار توالی استخدام کارمند 172

نمودار توالی ایجاد صورتحساب 173

نمودار توالی مشاهده وضعیت اتاقها 174

نمودار توالی صندوق پستی کاربر 175

فصل سیزدهم: نمودار های همکاری (Collaboration Diagrams) 176

نمودار همکاری ورود به سیستم 177

نمودار همکاری خروج از سیستم 178

نمودار همکاری ایجاد کاربر جدید 179

نمودار همکاری ایجاد شرح وظائف 180

نمودار همکاری ثبت ارائه سرویس به مشتری 181

نمودار همکاری استخدام کارمند 182

نمودار همکاری ایجاد صورتحساب 183

نمودار همکاری مشاهده وضعیت اتاقها 184

نمودار همکاری صندوق پستی کاربر 185

فصل چهاردهم: نمودار Domain 186

نمودار Domain 187

فصل پانزدهم: نمودار فعالیت ( Activity Diagram ) 188

نمودار فعالیت ورود به سیستم 189

نمودار فعالیت ایجاد شرح وظائف 190

نمودار فعالیت مشاهده گزارشات 191

نمودار فعالیت ثبت برنامه ریزی جدید 192

نمودار فعالیت خروج از سیستم 193

نتیجه گیری 194

پیشنهادات 195

منابع و مواخذ 196


چکیده

نرم افزار مکانیزه هتل

نرم افزار “  هتل “  به منظور مدیریت ثبت اطلاعات مشتریان و . . . در یک هتل استاندارد با استفاده از C# طراحی و پیاده سازی شده است. این سیستم کلیه عملیات مورد نیاز که قبلا در قالب سیستم سنتی که  به صورت دستی و کاغذی انجام می گرفت به صورت خودکار و با قابلیتهای بسیار بیشتر و به صوت نرم افزاری در اختیار کاربران قرار می دهد. 

قابلیت بارز این نرم افزار منطبق بودن بالای آن بر نوع عملکرد هتل ها و رفع کلیه نیازهای موجود در آنها می باشد. 


استفاده از این سیستم مکانیزه هتل مزایای زیادی دارد. قسمتی از این مزایا عبارتند از:

دقت بالا در محاسبه هزینه ها  

سرعت بالا در پیدا کردن اطلاعات مربوط به مشتریان 

جلوگیری از اتلافات وقت

حذف هزینه های اضافی مانند خرید کاغذ و اختصاص فضای بایگانی

جلوگیری از بایگانی تعداد زیادی کاغذ و زونکن

سرعت در سرویس دهی به ارباب رجوع و . . .


مخاطبین نرم افزار هتل 

نرم افزار هتل جهت مدیریت هتل طراحی شده است و کلیه اداره کنندگان و صاحبان هتل که نیاز به مدیریت وضعیت مشتریان و اتاقهای خود به صورت نرم افزاری دارند می توانند از این سیستم استفاده نمایند. 

 

  برنامه طراحي سيستم  مدیریت ورزو هتل با استفاده از#C و ویندوز اپلیکیشن

برنامه طراحي سيستم  مدیریت ورزو هتل با استفاده از#C و ویندوز اپلیکیشن  داراي بخشهاي متنوع و داراي چندين فرم داراي بخش مديريتي به همراه پايگاه داده SQL Server و داراي پشتيباني. اين برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روي Server نيز قابل نصب و اجرا مي باشد.


 برنامه طراحي سيستم  مدیریت ورزو هتل با استفاده از#C و ویندوز اپلیکیشن
 
عنوان جداول طراحي شده در سيستم مدیریت ورزو هتل 

معرفي جدول هاي پايگاه داده
tblHotelRooms
tblLogs
tblRoomReserved
tblRoomTahvil
tblRoomTypes
tblUsers
tblUserTypes
 
معرفي رويه هاي پايگاه داده
sp_alterdiagram
sp_creatediagram
sp_dropdiagram
sp_helpdiagramdefinition
sp_helpdiagrams
sp_renamediagram
SP_RoomType_DeleteCmd
SP_RoomType_InsertCmd
SP_RoomType_SelectCmd
SP_RoomType_UpdateCdd
sp_upgraddiagrams
Sp_UserTypes_DeleteCmd
Sp_UserTypes_InsertCmd
Sp_UserTypes_SelectCmd
Sp_UserTypes_UpdateCmd
 
معرفي ويوهاي پايگاه داده
Query_HotelRooms
Query_HotelUsersADMIN
Query_RoomTypes
 
امکانات برنامه
فرم تسویه حساب
ثبت نوع اتاق
فرم رزرو اتاق
فرم لغو رزرو
و...........................
 
پروژه داراي پشتيباني مي باشد.

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620