برنامه رزرو بلیط اتوبوس با استفاده از سی شارپ ویندوز اپلیکیشن دانلود پروژه دانشگاهی سی شارپ


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server>>>>>

برنامه رزرو بلیط اتوبوس با استفاده از سی شارپ ویندوز اپلیکیشن دانلود پروژه دانشگاهی سی شارپ

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server

دارای داکیومنت و مستندات در قالب فایل WORD Doc و دارای نمودار های UML  نمودار های DFD و توضیحات کدها و دارای پشتیبانی

 

فهرست مطالب

چکیده 5

مقدمه 6

هدف سیستم جاری 6

زبان تحلیل سیستم 6

تاریخچة UML 7

ویژگیهای UML 10

فصل اول: Use Case Diagrams 13

1-1- Use case چیست؟ 14

1-2- Actor چیست؟ 15

1-3- دیاگرام use case چیست؟ 15

1-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 15

1-5- شناسائی Actor های سیستم 16

1-5-1- Actor کاربر 16

1-5-2- Actor مدیر 17

1-5-3- Actor مسافر 18

1-6-  شناسائی Use Case ها 20

1-6-1- Sing Up Use Case 21

1-6-1-1- سناریوی Sing Up Use Case 22

1-6-2- Sing In  Use Case 23

1-6-2-1- سناریوی Sing In Use Case 24

1-6-3- Define New Travel Service Use Case 25

1-6-3-1- سناریوی New Travel Service Use Case 26

1-6-4- Staff Employment Use Case 27

1-6-4-1- سناریوی Staff Employment Use Case 28

1-6-5- Boss & User Mailbox Use Case 30

1-6-5-1- سناریوی Boss Mailbox Use Case 31

1-6-5-2- سناریوی User Mailbox Use Case 32

1-6-6-  Use Case  رزرو / فروش بلیط 33

1-6-6-1- سناریوی Use Case رزرو / فروش بلیط 34

1-6-7-  Use Case  رزرو / فروش بلیط 35

1-6-7-1- سناریوی Use Case پرداخت وجه 36

فصل دوم: Class Diagram 37

2-1- کلاس کاربر 38

2-2- کلاس کاربر 38

2-3- کلاس مدیر 38

2-4- کلاس مسافر 39

2-5- کلاس گزارشات (مربوط به کلاس کارمند) 39

2-6- کلاس رزرو/صدور بلیط (مربوط به کلاس کارمند) 39

2-7- کلاس شرح وظائف (مربوط به کلاس مدیر) 40

2-8- کلاس اطلاعات سرویسها (مربوط به کلاس مدیر) 40

2-9- کلاس رزرو / خرید بلیط (مربوط به کلاس مسافر) 40

2-10- کلاس SignUp 41

2-11- کلاس LogIn 41

2-12- نمودار کلی کلاس 42

فصل سوم: Sequence Diagrams 43

4-1- نمودار توالی مربوط به رزرو بلیط 44

4-2- نمودار توالی مربوط به استخدام کارمندان 45

4-3- نمودار توالی مربوط به پرداخت وجه بلیط 46

4-4- نمودار توالی مربوط به ایجاد سرویس قطار جدید 47

4-5- نمودار توالی مربوط به Sign In 48

4-6- نمودار توالی مربوط به Sign Up 49

4-7- نمودار توالی مربوط به فروش بلیط 50

4-8- نمودار توالی مربوط به صندوق پستی 51

فصل چهارم: Collaboration Diagrams 52

5-1- نمودار همکاری مربوط به رزرو بلیط 53

5-2- نمودار همکاری استخدام کارمند جدید 54

5-3- نمودار همکاری مربوط به پرداخت وجه بلیط 55

5-4- نمودار همکاری مربوط به ایجاد سرویس قطار جدید 56

5-5- نمودار همکاری مربوط به Sign In 57

5-6- نمودار همکاری مربوط به Sign Up 58

5-7- نمودار همکاری مربوط به فروش بلیط 59

5-8- نمودار همکاری مربوط به فروش بلیط 60

فصل پنجم: Activity Diagram 61

5-1- نمودار فعالیت مربوط به رزرو/فروش بلیط 62

5-2- نمودار فعالیت مربوط به استخدام کارمند جدید 63

5-3- نمودار فعالیت مربوط به پرداخت وجه 64

5-4- نمودار فعالیت مربوط به تعریف سرویس جدید 65

5-5- نمودار فعالیت مربوط به ثبت نام کاربر جدید 66

5-6- نمودار فعالیت مربوط به ایمیل باکس مدیر و کاربران 67

5-7- نمودار فعالیت مربوط به رزرو/فروش بلیط 68

5-8- نمودار فعالیت مربوط به ورود به سیستم 69

فصل ششم: StateChart Diagram 70

6-1- نمودار وضعیت مربوط به ورود به سیستم 71

6-2- نمودار وضعیت مربوط به ثبت نام 72

6-3- نمودار وضعیت مربوط به ثبت سرویس جدید 73

6-4- نمودار وضعیت مربوط به ثبت سرویس جدید 74

فصل هفتم: Entity Relation Diagram (ERD) 75

5-1- نمودار ER سیستم رزرو و فروش بلیط قطار 76

فصل هشتم: Data Flow Diagrams (DFD) 77

6-1- نمودار DFD سطح صفر سیستم رزرو بلیط 78

6-2- نمودار DFD سطح یک 79

6-3- نمودار DFD سطح 2 ( عملیات ثبت نام) 80

6-4- نمودار DFD سطح یک (عملیات رزرو/خرید) 81

6-5- نمودار DFD سطح 2(عملیات تعویض / رفع عیب) 82

6-6- نمودار DFD سطح 3 (ناشی از عملیات درخواست صدور) 83

6-7- نمودار DFD سطح 3 (ناشی از عملیات صدور بلیط) 84

6-8- نمودار DFD سطح 3 (ناشی از عملیات صورتحسابها) 85

جمع بندی 86

نتیجه گیری 87

پیشنهادات 88

منابع 89

کتابها 89

وب سایتها 89

 

چکیده

با پیشرفت تکنولوژیهای سیستمهای اطلاع رسانی ، سمت و سوئی که این گونه سیستمهای اطلاعاتی پیدا نموده اند به علت حجم انبوه اطلاعات بیشتر به سمت سیستمهای پویایی بوده که مبتنی بر پایگاه های داده ای قدرتمند می باشند. 

در این میان نباید نقش طراحان و تحلیل گران این گونه سیستمها را نادیده گرفت. چرا که در صورت نبود یک تحلیل مناسب از یک سیستم ، نمی توان از آن سیستم به نحو اساسی استفاده نمود. 

در سیستم جاری (سیستم نرم افزاری رزرو بلیط) سعی برآن شده که با روش تحلیل UML به بررسی سیستم با دید نرم افزاری پرداخته شود. 


مراحل مختلف طراحی و تحلیل به شرح ذیل انجام خواهد شد:

درفصل اول پروژه به بررسی Use Case ها و سناریوی Actor ها که در حقیقت وظائف آنها و روالهایی است که انجام می شود می پردازیم.

در فصل دوم به بررسی Class Diagram خواهیم پرداخت.

در فصل سوم به بررسی Sequence Diagram ها (نمودارهای توالی) خواهیم پرداخت.

در فصل چهارم  به بررسی Collaboration Diagrams خواهیم پرداخت.

در فصل پنجم به بررسی نمودارهای Activity خواهیم پرداخت.

در فصل ششم به بررسی نمودارهای StateCharts خواهیم پرداخت.

در فصل هفتم به بررسی ER Diagram یا نمودار Entity Relations پرداخته خواهد شد.

در فصل هشتم به بررسی و رسم نمودارهای DFD (نمودارهای جریان داده ها) خواهیم پرداخت.

 

 

فهرست مستندات دوم:

فصل اول :سيستم فروش و رزو بلیط 6

1-1- چارت سازمانی و هدف از ایجاد محلی برای فروش و رزرو بلیط آژانس مسافرتی 7

1-2- تجهیزات و امکانات موجود 7

1-3- فرايند صدور درخواست رززو و صدور بلیط 8

1-3-1- مرحله رزرو بلیط 8

2-3-1- مرحله صدور بلیط 8

1-4- گزارشات سيستم 8

1-5- كاستيها و محدوديتهاي‌ سيستم‌ اطلاعات‌ آژانس 9

1-6- نيازمنديهاي مساله جهت طراحي نرم افزار صدور و رزرو بلیط: 10

1-6-1- اطلاعات پايه 10

6-6-1- عمليات مربوط به جستجو ، حفظ و نگهداري بلیطهای رزرو شده و فروخته شده و سوابق آن 11

6-7- گزارش‌ها 12

1-8- امنيت و حدود دسترسي 13

6-9- كاربران سيستم نرم افزاری رزرو و فروش بلیط 14

10-1 ذينفعان نرم افزار 14

فصل دوم: متغيرها 15

1-2- متغيرهاي مورد نياز و مورد استفاده در سيستم نرم افزار فروش و تعاريف مربوط به آنها 16

1-1-2- اطلاعات و نيازمنديهاي مربوط به ثبت مشتريان (Customers) 16

2-1-2- اطلاعات مربوط به مدارک تحصیلی ACADEMIC 17

3-1-2- اطلاعات مربوط به ثبت نام كارمندان واحد صدور (Employees) 17

4-1-2- اطلاعات اصلي مربوط به شركت درخواست كننده نرم افزار  (Company Information ) 18

5-1-2-اطلاعات مربوط به شرح رزرو بلیط (OrderDetails) 20

6-1-2- اطلاعات مربوط به فروش و یا رزرو بلیطها (orders) 20

7-1-2- اطلاعات مربوط به نحوه پرداخت وجوه بلیطها (Payment Methods) 21

8-1-2- اطلاعات مربوط به پرداختها (Payments) 22

9-1-2- اطلاعات مربوط به سرویسها (Products) 23

10-1-2- اطلاعات مربوط به روش حمل يا ارسال بار (ShippingMethods) 23

فصل سوم:  بررسی نمودار های ER و ERD 25

1-3- نمودار ER منطقی سیستم رزرو و فروش بلیط 25

2-3- نمودارهای ERD 26

فصل چهارم: Data Flow Diagrams 29

4-1- نمودار جریان مستندات 30

4-2- نمودار دیاگرام متن 31

4-3- نمودار زمینه ای 32

4-4- مشخص سازی محدوده سیستم (DFD سطح 0) 33

4-5- تبدیل موجودیتهای فیزیکی به فرآیندها (DFD سطح 1) 34

4-6- نمودار DFD سطح 2 مربوط به عملیات فروش بلیط 35

4-7- نمودار DFD سطح 2 مربوط به عملیات رزرو بلیط 36

4-8- نمودار DFD سطح 2 مربوط به عملیات پرداخت وجه مشتری 37

فصل پنجم: زبان برنامه نویسی مورد استفاده 38

اهداف طراحی زبان 40

تاریخچه 40

ویژگی‌ها 41

سیستم یکپارچه شده 42

انواع داده 42

Boxing و EnBoxing 43

ویژگی‌های جدید در C# 2.0 43

کلاسهای partial 44

Genericها 44

کلاس های static 44

یک شکل جدید از تکرار کننده با استفاده از سازنده توابع 45

Delegateهای ناشناس 45

Delegate covariance and contravariance 45

نوع داده Nullable 46

فصل ششم: پایگاه داده مورد استفاده 47

پایگاه داده ها یا دادگان چیست؟ 48

تعریف پایگاه داده 48

مدیر سیستم پایگاه داده‌ای 48

مدل رابطه ایی 49

تاریخچه پایگاه داده 50

SQL چيست؟ 51

کدهای SQL جهت تولید جداول پایگاه داده سیستم جاری 52

نمودار ER فیزیکی پایگاه داده SQL Server سیستم رزرو بلیط 72

فصل هفتم: Source Code سیستم 73

7-1- Source Code مربوط به فرم اصلی سیستم 74

7-2- Source Code مربوط به فرم Login 76

7-3- Source Code مربوط به فرم ثبت نام مشتری 77

7-4- Source Code مربوط به فرم ثبت نام کارمندان 79

7-4- Source Code مربوط به فرم ثبت سرویس جدید 81

7-5- Source Code مربوط به فرم رزرو/فروش بلیط 83

7-6- Source Code مربوط به فرم ثبت کاربر جدید 87

7-7- Source Code مربوط به فرم تعویض کلمه عبور 89

7-8- Source Code مربوط به فرم تسویه حساب مشتریان 90

7-9- Source Code مربوط به فرم تسویه حساب مشتریان 93

فصل هشتم: برخی از گزارشات سیستم 95

8-1- گزارش سرویسهای تعریف شده 96

8-2- لیست مشریان ثبت شده 97

8-3- گزارش بلیطهای رزرو شده و فروخته شده 98

 

برنامه  رزرو بلیط اتوبوس با استفاده از  سی شارپ ویندوز اپلیکیشن دارای بخشهای متنوع و دارای چندین فرم دارای بخش مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی. این برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد.

 برنامه  رزرو بلیط اتوبوس با استفاده از  سی شارپ ویندوز اپلیکیشن
 
عنوان جداول طراحی شده در برنامه رزرو بلیط اتوبوس
معرفی جدول های پایگاه داده
userInfo
ServicesDef
Custumers
StaffsTable
RezerveTickets
ServiceTypes


معرفی ویوهای پایگاه داده 
VIEW1
VIEW2

معرفی رویه های پایگاه داده
sp_Custumers_DeleteRow
sp_Custumers_Insert
sp_Custumers_SelectAll
sp_Custumers_SelectRow
sp_Custumers_Update
sp_RezerveTickets_DeleteRow
sp_RezerveTickets_Insert
sp_RezerveTickets_SelectAll
sp_RezerveTickets_Update
sp_ServicesDef_SelectAll
sp_ServicesDef_SelectRow
sp_ServicesDef_Update
sp_StaffsTable_Insert
sp_userInfo_DeleteRow
 
امکانات برنامه
 مربوط به فرم اصلی سیستم
 مربوط به فرم Login
 مربوط به فرم ثبت نام مشتری
 مربوط به فرم ثبت نام کارمندان
 مربوط به فرم ثبت سرویس جدید
 مربوط به فرم رزرو/فروش بلیط
 مربوط به فرم ثبت کاربر جدید
 مربوط به فرم تعویض کلمه عبور
  مربوط به فرم تسویه حساب مشتریان
 مربوط به فرم تسویه حساب مشتریان

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620