برنامه سیستم رزرو بلیط فوتبال آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ و دارای میتندات و توضیحات


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی>>>>>

برنامه سیستم رزرو بلیط فوتبال آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ و دارای میتندات و توضیحات

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی

فهرست مطالب

عنوان..............................................................................صفحه


فصل اول:  چشم انداز پروژه (Vision) 1

1-1- Vision چیست؟ 2

1-2- موضوع پروژه 3

1-3- اهداف پروژه 3

1-4- انجام پروژه چه سودی دارد 3

1-5- ذینفعان پروژه 4

1-6- سابقه انجام پروژه های مشابه 4

1-7- معایب پروژه های گذشته 5

1-8- زبان برنامه نویسی 6

1-9- پایگاه داده 7

1-10- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی 7

1-11- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم 7

فصل دوم:  توضیح تکنولوژی ساخت پروژه 8

2-1- برنامه نويسي C# 2008  : ( C Sharp 2008 ) 9

2-1-1- ساختارC# 9

2-2- مفهوم شی گرائی 9

2-3- اصول برنامه نويسي پايگاه داده ها 10

2-4- طراحي يك سيستم 12

2-5- مقدمه اي بر  مدل پايگاه داده 13

فصل سوم : بررسی روند کار در یک سیستم رزرو بلیط مسابقات فوتبال 15

3-1- صفحه اصلی سیستم رزرو بلیط مسابقات فوتبال 16

3-2- ورود به سیستم بوسیله سطح دسترسی مدیر سایت 17

3-3- صفحه LogIn – ورود به حساب کاربری 18

3-4- صفحه مدیر سایت 19

3-4-1- امکانات جدول لیگ برای مدیر سایت 20

3-4-1-1- صفحه نمایش رده بندی لیگ برتر 21

3-4-1-2- صفحه نمایش آخرین نتایج فوتبال 22

3-4-1-3- صفحه درج آخرین نتایج فوتبال 23

3-4-1-4- ایجاد و ویرایش رده بندی لیگ ها 24

3-4-2- صفحه ویرایش مشخصات کاربران 25

3-4-3-1-  صفحه گالری لیگ 26

3-4-3-2- صفحه نمایش زندگی نامه اسطوره ها 27

3-4-3-3- صفحه تعریف گالری 28

3-4-4- صفحه امکانات دیگر سایت 29

3-4-4-1- صفحه نمایش سایتهای مرتبط 30

3-4-4-2- صفحه درج سایتهای مرتبط 31

3-4-4-3- صفحه درج مشخصات سازندگان 32

3-4-4-4- صفحه ثبت و ویرایش لیگها 33

3-4-4-5- صفحه تعریف مسابقه فوتبال جدید 34

3-4-4-6- صفحه درج و ویرایش تیمها 35

3-4-4-7- صفحه  درباره سازندگان 36

3-4-5- صفحه خرید اینترنتی بلیط 37

3-4-5-1- صفحه خرید اینترنتی بلیط – انتخاب مسابقه 38

3-4-5-2- صفحه خرید اینترنتی بلیط مسابقه – رزرو صندلی مورد نظر 39

3-4-5-3- صفحه خرید اینترنتی بلیط – تائید نهایی خرید بلیط 40

3-4-5-4- صفحه خرید اینترنتی بلیط – چاپ بلیط صادر شده 41

3-4-6- خروج از سیستم 42

3-5- صفحه ثبت نام کاربر جدید 43

فصل چهارم : کد نویسی بخش واسط کاربر 44

4-1- Master Page در ASP.NET 45

4-2- Master Page  چيست ؟ 45

4-3- نحوه اضافه نمودن یک MasterPage به پروژه 46

4-4- شرح کدنویسی های پروژه رزرو اینترنتی بلیط فوتبال 46

4-4-1- طراحی کلاسهای مورد نیاز پروژه 47

4-4-1-1- طراحی کلاس تاریخ شمسی Class_Shamsi.cs 47

4-4-1-2- طراحی کلاس Class_DB_Connection.cs 51

4-4-1-3- طراحی کلاس Class_Current_Day_Name.cs 54

4-4-2- توضیح کدهای Master Page 57

4-4-3- توضیح کدهای صفحه LogIn 59

4-4-4- توضیح کدهای صفحه ثبت نام 60

4-4-5- توضیح کدهای صفحه ویرایش مشخصات کاربر 61

4-4-6- توضیح کدهای صفحه اضافه کردن لیگ برتر 62

4-4-7- توضیح کدهای صفحه ثبت آخرین نتایج فوتبال 64

4-4-8- توضیح کدهای صفحه درج مشخصات سازندگان 65

4-4-9- توضیح کدهای صفحه خرید اینترنتی بلیط مسابقه فوتبال 67

4-4-10- توضیح کدهای صفحه خرید اینترنتی بلیط – رزرو صندلی 69

4-4-11- توضیح کدهای صفحه خرید اینترنتی بلیط -  تایید نهایی خرید 71

4-4-12- توضیح کدهای صفحه خرید اینترنتی بلیط – صدور فاکتور 72

4-4-13- توضیح کدهای صفحه درج لینک جدید 73

4-4-14- توضیح کدهای صفحه نمایش رده بندی لیگها 74

4-4-15- توضیح کدهای صفحه ایجاد تیم 74

4-4-16- توضیح کدهای صفحه تعریف مسابقه فوتبال جدید 75

4-4-17- توضیح کدهای صفحه درج لیگ جدید 77

4-4-18- توضیح کدهای صفحه درج عکس لیگها و اسطوره ها 78

4-4-19- توضیح کدهای صفحه LogOut 80

فصل پنجم : ارزیابی طرح 81

5-1- فهرست عملیات سنتی که حذف می شوند 82

5-2- فهرست عملیات سنتی که به عملیات سیستمی (نرم افزاری) تبدیل می شوند 82

5-3-  فهرست عملیات سیستمی که اضافه شده اند 83

5-4- فهرست مرتب شده کلیه عملیات سیستمی 84

5-5- مقایسه تعداد عملیات سنتی و سیستمی درسیستم رزرو بلیط مسابقات فوتبال 84

5-5-1- مقایسه بر حسب تعداد عملیات 84

5-5-2- مقایسه از نظر زمان 85

جدول نمودار مقایسه ای عملیات سیستمی و سنتی در سیستم رزرو بلیط فوتبال بر حسب زمان 86

5-5-3- مقایسه از نظر هزینه ها 86

5-5-3-2- هزینه های مربوط به روش سیستمی 88

5-6- نتایج فاکتورهای بررسی شده 89

فصل ششم : جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادات 90

6-1- جمع بندی 91

6-2- نتیجه گیری 93

6-3- پیشنهادات 94

 


فهرست اشکال


شکل 1 فرم صفحه اصلی وب سایت 16

شکل 2نمایش نحوه ورود به سیستم 17

شکل 3فرم ورود به سیستم 18

شکل 4  فرم اصلی مدیر سایت 19

شکل 5  فرم نمایش امکانات جدول لیگ برای مدیر سایت 20

شکل 6  فرم نمایش رده بندی لیگ های برتر 21

شکل 7 فرم نمایش آخرین نتایج فوتبال 22

شکل 8  فرم ثبت آخرین نتایج فوتبال 23

شکل 9  فرم ایجاد و ویرایش رده بندی لیگها 24

شکل 10  فرم ویرایش مشخصات کاربری 25

شکل 11   فرم گالری لیگ 26

شکل 12  فرم نمایش گالری اسطوره ها 27

شکل 13 فرم درج عکس لیگها و اسطوره ها 28

شکل 14  فرم نمایش امکانات دیگر سایت 29

شکل 15  فرم نمایش سایتهای مرتبط 30

شکل 16  فرم درج لیگ جدید 31

شکل 17  فرم درج مشخصات سازندگان 32

شکل 18  فرم ثبت و ویرایش لیگها 33

شکل 19  فرم تعریف مسابقه فوتبال جدید 34

شکل 20  فرم ثبت و ویرایش تیمها 35

شکل 21  فرم نمایش مشخصات سازندگان 36

شکل 22 فرم خرید اینترنتی بلیط 37

شکل 23  فرم خرید اینترنتی بلیط – انتخاب محل مسابقه 38

شکل 24   فرم خرید اینترنتی بلیط -  رزرو صندلی 39

شکل 25  فرم خرید اینترنتی بلیط – تائید نهایی خرید بلیط 40

شکل 26  فرم خرید اینترنتی بلیط – چاپ بلیط صادر شده 41

شکل 27  فرم خروج از سیستم 42

شکل 28  فرم ثبت نام کاربر جدید 43


فهرست نمایه ها و جداول


نمایه 1  نمودار مقایسه ای تعداد عملیات سیستمی و سنتی در سیستم رزرو بلیط مسابقات فوتبال 85

نمایه 2  نمودار مقایسه ای عملیات سیستمی و سنتی بر حسب زمان 85

نمایه 3 نمودار مقایسه هزینه ها 88


جدول 1مقایسه عملیات سیستمی و سنتی در سیستم رزرو بلیط فوتبال 86

جدول 2 نمایش هزینه های روش سنتی 87

جدول 3   نمایش هزینه های روش سیستمی 88

جدول 4  مقایسه هزینه های روش سیستمی و سنتی 89

جدول 5  نتایج فاکتورهای بررسی شده 89

 

فصل اول:  چشم انداز پروژه (Vision)

 

در این فصل ابتدا تعریفی از Vision ارائه می دهیم و سپس به بررسی مواردی می پردازیم که باید در چشم انداز پروژه یا همان Vision باید مورد بررسی قرار گیرند.

1-1- Vision چیست؟

Vision یا چشم انداز پروژه در حقیقت یک سری مستندات اولیه پروژه است که شامل بررسی موارد ذیل می باشد:

1- موضوع  پروژه

2- اهداف پروژه

3- انجام پروژه چه سودی دارد

4- ویژگیهای پروژه

5- ذینفعان پروژه چه کسانی هستند

6- سابقه انجام پروژه های مشابه

7- معایب پروژه های گذشته

8- زبان برنامه نویسی

9- پایگاه داده

10- سیستم عامل مورد استفاده

11-  روش تحلیل

12 - نرم افزارهای مورد نیاز برای تحلیل و پیاده سازی1-2- موضوع پروژه

موضوع پروژه جاری پیاده سازی یک وب سایت با عنوان سیستم رزرو بلیط مسابقات لیگ برتر فوتبال  می باشد.

1-3- اهداف پروژه

هدف از پیاده سازی ، سیستمی است که با آن بتوان عملیات خرید اینترنتی بلیط ، ثبت نام ، ورود به سیستم را با سطوح دسترسی مختلف انجام داد.

در پیاده سازی این پروژه اهداف تجاری مد نظر نمی باشد. بلکه فقط اهداف آموزشی زیر مد نظر می باشد: (البته ممکن است از این سیستم در مقاصد تجاری نیز استفاده شود)

1- آشنایی با برنامه های آنلاین و تحت وب

2- آشنایی با تحلیل این گونه برنامه ها

3- آشنایی با روش پیاده سازی این گونه نرم افزارها

4- آموزش برنامه نویسی سیستمهای تحت وب

5- آموزش نحوه استفاده از ابزارهای برنامه نویسی برای پیاده سازی این گونه سیستمها

6- آموزش نحوه ارتباط بین پایگاه داده و صفحات وب در این گونه سیستمها

7- آشنایی با روش برنامه نویسی تجاری 

1-4- انجام پروژه چه سودی دارد

هزینه دوره های آموزشی خارج از دانشگاه برای دانشجو حذف می شود

انجام این پروژه از نظر کارآموزی و آموزش نحوه انجام یک پروژه تجاری برای کسانی که به نحوی با پروژه سررکار دارند بسیار مفید است

Component هایی که در این پروژه تولید می شوند اکثرا در پروژه های آینده و یا پروژه های مشابه نیز قابل استفاده اند و این مساله خود باعث صرفه جویی در زمان اجرای پروژه های دیگر خواهد شد

1-5- ذینفعان پروژه

تحلیل گر

o کسی است که عملیات تحلیل سیستم را انجام می دهد و با سیستم به خوبی آشنایی دارد.

برنامه نویس

o کسی است که عملیات پیاده سازی و برنامه نویسی را با استفاده از مستندات تولید شده توسط تحلیلگر ، انجام می دهد.

افراد تحت تعلیم دوره

o افراد تحت تعلیم دوره معمولا دانشجویانی هستند که در این دوره آموزشی شرکت نموده اند.

مشتریان 

o مشتریان کسانی هستند که در آینده این نرم افزار را خریداری می نمایند و به نحوی از این برنامه استفاده می نمایند.

1-6- سابقه انجام پروژه های مشابه

نسخه های بسیار متنوعی از برنامه فروش و رزرو بلیط مسابقات فوتبال در سرتاسر دنیا به زبانهای مختلف (چه از لحاظ برنامه نویسی و چه از لحاظ زبان ملی) پیاده سازی شده اند که زمینه فعالیت آنها به شرح ذیل می باشد:


1-6-1- فعالیتهای علمی

a. دانشگاهی

b. پژوهشی

c. آموزشی

1-6-2- فعالیتهای تجاری

d. خرید

e. فروش

f. بازاریابی

1-6-3- فعالیتهای عمومی

g. درج خلاصه اخبار ورزشی

h. انتشار تازه ترین خبرهای ورزشی

i. معرفی سایر سایتهای فروش و رزرو بلیط مسابقات فوتبال

1-7- معایب پروژه های گذشته

در بررسی به عمل آمده از وب سایتهایی که در نتایج 5 صفحه اول گوگل بدست آمد ایرادهای زیر مشاهده شد که بیشتر این ایرادات در وب سایتها معمولا مشترک می باشند:

 


 برنامه سیستم رزرو بلیط فوتبال آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ دارای بخشهای متنوع و دارای چندین صفحه دارای بخش مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی. این برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد.

 برنامه سیستم رزرو بلیط فوتبال آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ

عنوان جداول طراحی شده در سیستم رزرو بلیط فوتبال آنلاین
معرفی جدول های پایگاه داده

tblCounter
tblLastAdvan
tblLeags
tblMenu
tblMosabeghat
tblPicsGall
tblRadehBandi
tblRelatedLinks
tblSalesTickets
tblSazandegan
tblTeams
tblTickets
tblUsers
 
معرفی رویه های پایگاه داده
NewDeleteCommand
NewInsertCommand
NewSelectCommand
NewUpdateCommand

امکانات سایت
 صفحه مدیر سایت
 امکانات جدول لیگ برای مدیر سایت
 صفحه نمایش رده بندی لیگ برتر
 صفحه نمایش آخرین نتایج فوتبال
 صفحه درج آخرین نتایج فوتبال
 ایجاد و ویرایش رده بندی لیگ ها
 صفحه ویرایش مشخصات کاربران
  صفحه گالری لیگ
 صفحه نمایش زندگی نامه اسطوره ها
 صفحه تعریف گالری
 صفحه امکانات دیگر سایت
 صفحه نمایش سایتهای مرتبط
 صفحه درج سایتهای مرتبط
 صفحه درج مشخصات سازندگان
 صفحه ثبت و ویرایش لیگها
 صفحه تعریف مسابقه فوتبال جدید
 صفحه درج و ویرایش تیمها
 صفحه  درباره سازندگان
 صفحه خرید اینترنتی بلیط
 صفحه خرید اینترنتی بلیط – انتخاب مسابقه
 صفحه خرید اینترنتی بلیط مسابقه – رزرو صندلی مورد نظر
صفحه خرید اینترنتی بلیط – تائید نهایی خرید بلیط
صفحه خرید اینترنتی بلیط – چاپ بلیط صادر شده

 


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620