برنامه سیستم دبیرخانه و بایگانی با استفاده از سی شارپ و ویندوز اپلیکیشن


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server>>>>>

برنامه سیستم دبیرخانه و بایگانی با استفاده از سی شارپ و ویندوز اپلیکیشن

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server

دارای داکیومنت و مستندات در قالب فایل WORD Doc و دارای نمودار های UML  نمودار های DFD و توضیحات کدها و دارای پشتیبانی


چکیده 5

نرم افزار بایگانی و دبیرخانه 5

مقدمه 7

قابليت ها و امكانات عمومي سيستم 7

هدف سیستم جاری 8

زبان تحلیل سیستم 9

تاریخچة UML 9

UML چیست؟ 11

ویژگیهای UML 12

فصل اول: Use Case Diagrams 15

1-1- Use case چیست؟ 16

1-2- Actor چیست؟ 17

1-3- دیاگرام use case چیست؟ 17

1-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 17

1-5- شناسائی Actor های سیستم 18

1-5-1- Actor کاربر 18

1-5-2- Actor مدیر سیستم 19

1-5-3- Actor مراجعه کننده 20

1-5-4- Actor کارمند 21

1-5-4- External Events Actor 21

1-6-  شناسائی Use Case ها 21

1-6-1- Sing Up Use Case 23

1-6-1-1- سناریوی Sing Up Use Case 24

1-6-2- Sing In  Use Case 25

1-6-2-1- سناریوی Sing In Use Case 26

1-6-3- Group Definition Use Case  (تعریف گروه های جدید) 27

1-6-3-1- سناریوی News Group Definition Use Case 28

1-6-4-  Use Case  ثبت اسناد توسط کارمندان 29

1-6-4-1- سناریوی Use Case ثبت اسناد توسط کارمندان 30

1-6-5- Admin & Staff Mailbox Use Case 32

1-6-5-1- سناریوی Admin Mailbox Use Case 33

1-6-5-2- سناریوی Staff Mailbox Use Case 34

1-6-6- Use Case  استخدام کارمند و ایجاد شرح وظائف 35

1-6-6-1- سناریوی Use Case استخدام کارمند 36

1-6-7- نمودا کلی Use Case سیستم 37

فصل دوم: Class Diagrams 38

2-1- نمودار Class کلی سیستم 39

2-2- نمودار Class کاربر 40

2-4- نمودار Class مدیر 40

2-5- نمودار Class کارمند 41

2-6- نمودار Class مراجعه کننده 41

2-7- نمودار Class شرح وظائف 41

2-8- نمودار Class صندوق پستی 42

2-9- نمودار Class گزارشات 42

2-10- نمودار Class بایگانی 42

2-11- نمودار Class گروه موضوع جدید 43

2-12- نمودار Class گروه موضوع جدید 43

2-13- نمودار Class کلاس تحویل نامه ها و اطلاعات 44

2-14- نمودار Class کلاس ثبت اطلاعات رسیده 44

فصل سوم: Data Flow Diagram 45

3-1- نمودار DFD سطح صفر 46

3-2- نمودار DFD سطح صفر (به صورت Detail) 47

3-3- نمودار DFD سطح صفر (به صورت Detail) 48

3-4- نمودار DFD سطح صفر (به صورت Detail) 49

3-4- نمودار DFD سطح یک سیستم 50

فصل چهارم: ER Diagram 51

4-4- نمودار ER سیستم 52

فصل پنجم:  Sequence Diagrams (نمودارهای توالی) 53

5-1- نمودار توالی مربوط به استخدام کارمند جدید 54

5-2- نمودار توالی مربوط به ورود به سیستم (Sign In) 55

5-3- نمودار توالی مربوط به ثبت نام در سیستم (Sign Up) 56

5-4- نمودار توالی مربوط به ایجاد شرح وظائف 57

5-5- نمودار توالی مربوط به صندوق پستی مدیر (Admin Mailbox) 58

5-6- نمودار توالی مربوط به ثبت مدارک رسیده جدید به بایگانی 59

5-6- نمودار توالی مربوط به جستجوی اطلاعات (Searching) 60

فصل ششم:  Collaboration Diagrams 61

6-1- نمودار Collaboration مربوط به استخدام کاربر جدید 62

6-2- نمودار Collaboration مربوط به ورود به سیستم 63

6-3- نمودار Collaboration مربوط به ثبت نام در سیستم 64

6-4- نمودار Collaboration مربوط به ثبت شرح وظائف کارمندان 65

6-5- نمودار Collaboration مربوط به صندوق پستی مدیر 66

6-6- نمودار Collaboration مربوط به ثبت اطلاعات مدارک رسیده با بایگانی 67

6-7- نمودار Collaboration مربوط به جستجوی اطلاعات 68

فصل هفتم:  Database Designing 69

7-1- Diagram مربوط به جداول پایگاه داده 70

7-2- Source Code مربوط به ایجاد پایگاه داده 70

فصل هشتم:  مجموعه فعالیتهای پروژه و نمودار زمانبندی 75

4-1- جدول شرح فعالیتهای سیستم 76

4-2- نمودار گانت جدول شرح فعالیتهای سیستم 77

4-3- تقویم زمانبندی فعالیتهای پروژه 78

4-4- نمودار شبکه ای سیستم 83

فصل نهم:  برآورد هزینه های پروژه 84

9-1- جدول برآورد هزینه های سیستم جاری 85چکیده

نرم افزار بایگانی و دبیرخانه 

این نرم افزار یک سیستم تحت شبکه LAN  می باشد که در حقیقت به عنوان ابزاری بسیار مفید ، در بایگانیها و سیستمهای دبیرخانه ای مورد استفاده قرار می گیرد.

این سیستم را از جنبه های مختلفی می توان مورد بررسی ، تحلیل و بازبینی قرار داد. این سیستم مزایای بی شماری دارد. مهمترین مزیت این سیستم در حقیقت استفاده از گزارشات آن در در هنگام ورود یک مراجعه کننده به بایگانی یا دبیرخانه می باشد. به عنوان مثال می توان زمان ورود یا خروج یک نامه و یا بایگانی اطلاعتی خاص در سیستم را مورد بررسی قرار داد.


در ادامه با توجه به روند زیر ، پروژه را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم:

1- پس از چکیده ، مقدمه ای بر مزایای سیستمهای مشابه خواهیم داشت.

2- در فصل اول به بررسی سناریو و نمودار های Use Case خواهیم پرداخت.

3- در فصل دوم به بررسی نمودار Class پرداخته خواهد شد.

4- در فصل سوم به بررسی نمودارهای DFD خواهیم پرداخت.

5- در فصل چهارم به بررسی ER (ER Diagram) خواهیم پرداخت.

6- در فصل پنجم به بررسی نمودار های توالی یا Sequence Diagrams خواهیم پرداخت.

7- در فصل ششم به بررسی نمودارهای Collaboration پرداخته خواهد شد.

8- در فصل هفتم به بررسی و رسم نمودارهای جداول پایگاه داده خواهیم پرداخت.

9- در فصل هشتم به بررسی مجموعه فعالیتهای پروژه خواهیم پرداخت و برنامه زمانبندی پروژه تدوین و ارائه خواهد شد.

 

10- و در نهایت در فصل نهم به برآورد هزینه های پروژه پرداخته خواهد شد.

 

 

برنامه سیستم رزرو سيستم دبیرخانه و بایگانی با استفاده از  سی شارپ  و ویندوز اپلیکیشن دارای بخشهای متنوع و دارای چندین فرم دارای بخش مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی. این برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد.

  برنامه سیستم رزرو سيستم دبیرخانه و بایگانی با استفاده از  سی شارپ  و ویندوز اپلیکیشن


عنوان جداول طراحی شده  سیستم رزرو سيستم دبیرخانه و بایگانی

 

معرفی جدول های پایگاه داده

Madarek

MadarekH

Members

 

Users

معرفی رویه های پایگاه داده

sp_Madarek_DeleteRow

sp_Madarek_Insert

sp_Madarek_SelectAll

sp_Madarek_SelectRow

sp_Madarek_Update

sp_MadarekH_DeleteRow

sp_MadarekH_Insert

sp_MadarekH_SelectAll

sp_MadarekH_SelectRow

sp_MadarekH_Update

sp_Members_DeleteRow

sp_Members_Insert

sp_Members_SelectAll

sp_Members_SelectRow

sp_Members_Update

sp_Users_DeleteRow

sp_Users_Insert

sp_Users_SelectAll

sp_Users_SelectRow

 

sp_Users_Update

 

امکانات برنامه

فرم مربوط به استخدام کاربر جدید

فرم مربوط به ورود به سیستم

فرم مربوط به ثبت نام در سیستم

فرم مربوط به ثبت شرح وظائف کارمندان

فرم مربوط به صندوق پستی مدیر

فرم مربوط به ثبت اطلاعات مدارک رسیده با بایگانی

 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620