برنامه طراحي سيستم آزمون با استفاده از سی شارپ و ویندوز اپلیکیشن


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server>>>>>

برنامه طراحي سيستم آزمون با استفاده از سی شارپ و ویندوز اپلیکیشن

HyperLink
قیمت: 60000 ریال - شش هزار تومان
گروه: پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server

  برنامه طراحي سيستم آزمون با استفاده از  سی شارپ  و ویندوز اپلیکیشن دارای بخشهای متنوع و دارای چندین فرم دارای بخش مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی. این برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد.

  برنامه طراحي سيستم آزمون با استفاده از  سی شارپ  و ویندوز اپلیکیشن


عنوان جداول طراحي سيستم آزمون

معرفی جدول های پایگاه داده

SabteNameHa

sysdiagrams

tblFieds

tblKelassDef

tblStaffs

tblStNames

 

userInfo

معرفی رویه های پایگاه داده

sp_alterdiagram

sp_creatediagram

sp_dropdiagram

sp_helpdiagramdefinition

sp_helpdiagrams

sp_NomrehD

sp_renamediagram

sp_SabteNameHa_DeleteRow

sp_SabteNameHa_Insert

sp_SabteNameHa_SelectAll

sp_SabteNameHa_SelectRow

sp_SabteNameHa_Update

sp_tblFieds_DeleteRow

sp_tblFieds_Insert

sp_tblFieds_SelectAll

sp_tblFieds_SelectRow

sp_tblFieds_Update

sp_tblKelassDef_DeleteRow

sp_tblKelassDef_Insert

sp_tblKelassDef_Insert2

sp_tblKelassDef_SelectAll

sp_tblKelassDef_SelectRow

sp_tblKelassDef_Update

sp_tblStaffs_DeleteRow

sp_tblStaffs_Insert

sp_tblStaffs_SelectAll

sp_tblStaffs_SelectRow

sp_tblKelassDef_DeleteRow

sp_tblKelassDef_Insert

sp_tblKelassDef_Insert2

sp_tblKelassDef_SelectAll

sp_tblKelassDef_SelectRow

sp_tblKelassDef_Update

sp_tblStaffs_DeleteRow

sp_tblStaffs_Insert

sp_tblStaffs_SelectAll

sp_tblStaffs_SelectRow

sp_tblStaffs_Update

sp_tblStNames_DeleteRow

sp_tblStNames_Insert

sp_tblStNames_SelectAll

sp_tblStNames_SelectRow

sp_tblStNames_Update

sp_upgraddiagrams

sp_userInfo_DeleteRow

sp_userInfo_Insert

sp_userInfo_SelectAll

sp_userInfo_SelectRow

 

sp_userInfo_Update

معرفی ویو های پایگاه داده

amoozeshIaran

kelasHa

studNames

VIEW1

VIEW2

VIEW3

xtblShahrie

xtblShahrieh

xtblShowByDarsName

xtblShowByName

 

xtblStName

 


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server>>>>>
HyperLink