مهندسی نرم افزار آژانس مسافرتی چند منظوره


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

مهندسی نرم افزار آژانس مسافرتی چند منظوره

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

تعداد صفحه: 118

تحلیل سیستم آژانس مسافرتی با UML
به همراه زیر سیستمهای مدیریت ، پشتیبانی ، حسابداری ، شرکت هواپیمایی ، رزرو هتل ، فروش تور
فهرست مطالب
چکیده 6
مقدمه 7
هدف سیستم جاری 7
زبان تحلیل سیستم 7
تاریخچة UML 8
ویژگیهای UML 11
فصل اول: Vision 14
Vision چیست 15
موضوع پروژه 16
اهداف پروژه 16
انجام پروژه چه سودی دارد 17
ذینفعان پروژه 17
سابقه انجام پروژه های مشابه 18
معایب پروژه های گذشته 19
فصل دوم: Usecase Diagram 21
Use case چیست؟ 22
Actor چیست؟ 23
دیاگرام use case چیست؟ 23
ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 23
شناسائی Actor های سیستم 24
Actor کاربر 24
Actor مدیر 25
Actor مسافر و مراجعه کننده 26
شناسائی Use Case ها 27
اکتورهای بخش مدیریت هتل و حسابداری و سایر زیر سیستمها 29
توضیح اکتورهای این زیر سیستمها 30
1- Actor  مشتری 30
2- Actorاپراتور پذیرش مشتری 30
3- Actorاپراتور رستوران 30
4- Actorاپراتور سیستم انبار 30
5- Actorاپراتور سیستم خرید 31
6- Actorاپراتور سیستم حسابداری 31
7-مدیر ارشد هتل 31
Register Use Case 32
سناریوی Register Use Case 33
سناریوی Sing In Use Case 34
یوزکیس عملیات مربوط به تعریف و فروش تور 35
سناریوی New Tour Use Case 36
سناریوی Staff Employment Use Case 37
سناریوی Boss Mailbox Use Case 38
سناریوی User Mailbox Use Case 39
Use Case  رزرو / فروش بلیط 40
سناریوی Use Case رزرو / فروش بلیط 41
سناریوی Use Case پرداخت وجه 42
پکیجهای زیر سیستمهای دیگر 43
Use Case  رزرو و تحویل اتاقهای هتل برای تور 44
سناریوی  Use Case درخواست رزرو 45
نمودار توالی درخواست رزرو 46
46
نمودار همکاری درخواست رزرو 47
47
نمودار فعالیت درخواست رزرو 48
48
سناریوی  Use Case بررسی اتاق ها جهت رزرو 49
نمودار توالی بررسی اتاقها جهت رزرو 50
نمودار همکاری بررسی اتاقها جهت رزرو 51
نمودار فعالیت بررسی اتاقها جهت رزرو 52
52
سناریوی  Use Case رزرو اتاق 53
نمودار توالی رزرو اتاق 54
54
نمودار همکاری رزرو اتاق 55
55
نمودار فعالیت رزرو اتاق 56
56
سناریوی  Use Case درخواست تحویل اتاق به مشتری 57
نمودار توالی درخواست تحویل اتاق 58
58
نمودار همکاری درخواست تحویل اتاق 59
59
نمودار فعالیت درخواست تحویل اتاق 60
60
سناریوی  Use Case درخواست صورتحساب 61
نمودار توالی درخواست صورتحساب 63
63
نمودار همکاری درخواست صورتحساب 64
64
نمودار فعالیت درخواست صورتحساب 65
65
سناریوی Use Case پرداخت وجه 66
نمودار توالی پرداخت وجه 67
67
نمودار همکاری پرداخت وجه 68
68
نمودار فعالیت پرداخت وجه 69
69
سناریوی Use Case بررسی تایید پرداخت وجه 70
نمودار توالی بررسی تایید پرداخت وجه 71
71
نمودار همکاری بررسی تایید پرداخت وجه 72
72
نمودار فعالیت تایید پرداخت وجه 73
73
سناریوی Use Case تسویه حساب با مشتری 74
نمودار توالی تسویه حساب با مشتری 75
نمودار همکاری تسویه حساب با مشتری 76
نمودار فعالیت تسویه حساب با مشتری 77
فصل سوم: Object Diagram نمودار آبجکت 78
Object  کاربر 79
Object  کاربر 79
Object  مدیر 79
Object  مسافر 80
Object  گزارشات (مربوط به Object  کارمند) 80
Object  رزرو/صدور بلیط (مربوط به Object  کارمند) 80
Object  شرح وظائف (مربوط به Object  مدیر) 81
Object  اطلاعات سرویسها (مربوط به Object  مدیر) 81
Object  رزرو / خرید بلیط (مربوط به Object  مسافر) 81
Object  SignUp 82
Object  LogIn 82
نمودار کلی Object  سیستم آژانس مسافرتی بخش تورها 83
فصل چهارم: Sequence Diagrams 84
نمودار توالی مربوط به رزرو بلیط 85
نمودار توالی مربوط به استخدام کارمندان 86
نمودار توالی مربوط به پرداخت وجه بلیط 87
نمودار توالی مربوط به ایجاد سرویس قطار جدید 88
نمودار توالی مربوط به Sign In 89
نمودار توالی مربوط به Sign Up 90
نمودار توالی مربوط به فروش بلیط 91
نمودار توالی مربوط به صندوق پستی 92
فصل چهارم: Collaboration Diagrams 93
نمودار همکاری مربوط به رزرو بلیط 94
نمودار همکاری استخدام کارمند جدید 95
نمودار همکاری مربوط به پرداخت وجه بلیط 96
نمودار همکاری مربوط به ایجاد سرویس قطار جدید 97
نمودار همکاری مربوط به Sign In 98
نمودار همکاری مربوط به Sign Up 99
نمودار همکاری مربوط به فروش بلیط 100
نمودار همکاری مربوط به فروش بلیط 101
فصل پنجم: Activity Diagram 102
نمودار فعالیت مربوط به رزرو/فروش بلیط 103
نمودار فعالیت مربوط به استخدام کارمند جدید 104
نمودار فعالیت مربوط به پرداخت وجه 105
نمودار فعالیت مربوط به تعریف سرویس جدید 106
نمودار فعالیت مربوط به ثبت نام کاربر جدید 107
نمودار فعالیت مربوط به صندوق پستی مدیر و کاربران 108
نمودار فعالیت مربوط به رزرو/فروش بلیط 109
نمودار فعالیت مربوط به ورود به سیستم 110
فصل ششم: StateChart Diagram 111
نمودار وضعیت مربوط به ورود به سیستم 112
نمودار وضعیت مربوط به ثبت نام 113
نمودار وضعیت مربوط به ثبت سرویس جدید 114
نمودار وضعیت مربوط به ثبت سرویس جدید 115
نمودار شئ 116
نمودار USECASE  کلی سیستم 117
منابع 118
کتابها 118
نرم افزارها 118

در سیستم جاری (سیستم نرم افزاری آژانس مسافرتی با زیر سیستمهای مدیریت ، پشتیبانی ، حسابداری ، شرکت هواپیمایی ، رزرو هتل ، فروش تور) سعی برآن شده که با روش تحلیل UML به بررسی سیستم با دید نرم افزاری پرداخته شود. 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620