برنامه سیستم داروخانه با استفاده از #C و ویندوز اپلیکیشن


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server>>>>>

برنامه سیستم داروخانه با استفاده از #C و ویندوز اپلیکیشن

HyperLink
قیمت: 100000 ریال - ده هزار تومان
گروه: پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server

دارای داکیومنت و مستندات در قالب فایل WORD Doc و دارای نمودار های UML  نمودار های DFD و توضیحات کدها و دارای پشتیبانی

فهرست مطالب

فصل اول:   مقدمه و هدف پروژه  داروخانه 7

الف- هدف 8

ب) محدوده پروژه 8

مقدمه 9

مشخصات فنی نرم افزار 9

فصل دوم:   توضیحات کلی سیستم 10

الف) توضيحات کلي 11

1-چشم انداز محصول 11

2- محيط عملياتي 11

3- مستندات کاربران 12

4- مفروضات و وابستگي ها 12

5- نيازمندي هاي امنيتي 12

6- ويژگي هاي کيفيت نرم افزار 13

7- مجموعه بازنگريها و اصلاح 13

8-مزایای سیستم 13

9- نيازمنديهاي مساله جهت طراحي  نرم افزار داروخانه 14

كاربران سيستم  نرم افزار داروخانه 17

ذينفعان نرم افزار 17

فصل سوم:   Source Code 18

فصل چهارم:   SQL DataBase 74

4-1- نمودار ER مربوط به ارتباط بین جداول 75

4-2- کد های تولید جداول در SQL Server 76

فصل پنجم:   زبان برنامه نویسی C# 110

اهداف طراحی زبان 112

تاریخچه 112

ویژگی‌ها 113

سیستم یکپارچه شده 114

انواع داده 114

Boxing و EnBoxing 115

ویژگی‌های جدید در C# 2.0 115

کلاسهای partial 116

Genericها 116

کلاس های static 117

یک شکل جدید از تکرار کننده با استفاده از سازنده توابع 117

Delegateهای ناشناس 117

Delegate covariance and contravariance 117

نوع داده Nullable 118

فصل ششم:   نمودار ED سیستم داروخانه 119

نمودار ER منطقی سیستم 120

فصل هفتم: نمودارهای DFD 121

نمودار زمینه ای سیستم داروخانه (Context Diagram) 122

نمودار سطح صفر سیستم داروخانه 123

نمودار سطح یک سیستم داروخانه (عملیات ثبت نسخه) 124

نمودار سطح یک سیستم داروخانه (عملیات تحویل دارو) 125

نمودار سطح یک سیستم داروخانه (عملیات پرداخت صورتحساب) 126

نمودار سطح دو سیستم داروخانه (ناشی از درخواست صدور نسخه) 127

نمودار سطح دو سیستم داروخانه (ناشی از عملیات صدور نسخه) 128

نمودار سطح دو سیستم داروخانه (ناشی از عملیات صورتحسابها) 129

فصل هشتم:   اکتورها و Functionality های سیستم 130

Use case چیست؟ 131

Actor چیست؟ 132

دیاگرام use case چیست؟ 132

ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 132

شناسائی Actor های سیستم 132

Actor کاربر 133

Actor مدیر واحد فروش داروخانه 134

Actor کارمندان فروش داروخانه 134

Actor مشتریان (بیماران) 135

شناسائی Use Case ها 135

نمودارهای USE CASE 1 137

سناریوی Sing Up Use Case 138

سناریوی Sing In Use Case 139

سناریوی Sing Out Use Case 140

نمودارهای USE CASE 2 141

سناریوی Boss Mailbox Use Case 142

سناریوی Staff Mailbox Use Case 143

سناریوی Possibilities Of Orders Use Case 144

سناریوی Registeration of Orders Use Case 145

سناریوی Costumer Invoice Use Case 146

نمودارهای USE CASE 3 147

سناریوی Use Case پرداخت وجه 148

سناریوی Use Case Order 149

نمودارهای USE CASE 4 150

نمودار کلی Use Case 151

نتیجه گیری 152

پیشنهادات 153

منابع و مواخذ 154الف- هدف

هدف از انجام اين پروژه ايجاد سيستمي است که بوسيله آن بتوان بر روي کامپیوتر  (و يا شبکه هاي کامپیوتری)  عمل ثبت فروش و خرید دارو و خدمات یک  داروخانه و نگهداری و مشاهده سوابق آن را بصورت خودکار و با کمترین دخالت نیروی انسانی انجام دهد.

اين سيستم مشتمل بر دو قسمت مشتري و سرويس دهنده است که تحول گیرندگان و تحویل دهندگان فقط سيستم مشتري را مي بينند. همچنين اين سيستم قادر به ارائه انواع گزارشات در مورد افراد ، اشياء يا موضوعات مختلف خواهد بود.

در اين نوشته هر جا که احساس شده کلمه اي ابهام برانگيز است از معادل انگليسي آن استفاده شده است.

مخاطبان اين نوشته توسعه دهندگان ، مديران سيستم و مسئوليين  داروخانه  هستند. اين نوشته براي مشتریان و کاربران عادي نوشته نشده و لزومي ندارد که اين دسته از کاربران از اين نوشته با خبر شوند.


ب) محدوده پروژه

در حال حاظر توسعه اين پروژه به منظور اهداف تحقيقاتي و پروژه دانشجویی انجام مي گيرد و استفاده تجاري از آن مد نظر نيست ، ولي استفاده از اين پروژه در دنياي واقعي نيز دور از انتظار نمي باشد و ممکن است در آينده نزديک از آن در شرکتهای خدمات نرم افزار و سخت افزار کامپیوتر واقعي نيز استفاده شود.

در دنياي به سرعت در حال توسعه امروز(که در آن سیستمهای کامپیوتری هر روز نقش بيشتري در زندگي انسانها پيدا مي کند) راه گريزي از نهادهاي الکترونيکي اجتماعي وجود ندارد. شهرهاي اينترنتي، شهروندان اينترنتي و دولت هاي الکترونيک و نهادهاي سياسي مختلف ، همه و همه لزوم ايجاد سيستم هاي کامپیوتری را بيش از پيش مسجل مي کنند.namespace Nano_System

{

    public partial class frmLogin : Form

    {

        public frmLogin()

        {

            InitializeComponent(); // متد ایجد اشیاء در هنگام لود فرم

        }


        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) // این متد مربوط به کلیک می باشد و در زمان گکلیک بر روی شی مورد نظر اجرا می شود

        {

            دستور شرطی // if (textBox1.Text == "" || textBox2.Text == "")

            {

                باکس نمایش پیغام// MessageBox.Show("مقادیر فیلدها نمی توانند خالی باشند");

            }

            else

            {

                FirstClass dbCheck = new FirstClass(); // ایجاد شئ از کلاسی که عملیات اجرایی و غیر اجرایی پایگاه داده را انجام می دهد و توسط کاربر ایجاد شده است

                DataTable dtChek = new DataTable(); // ایجاد شئ از کلاس جدول مجازی


                dtChek = dbCheck.dbOut("SELECT   TOP 100 PERCENT UserName, Password FROM Users WHERE     (Password = '" + textBox2.Text.Trim() + "' AND UserName = '" + textBox1.Text.Trim() + "') ORDER BY UserName");

                دستور شرطی // if (dtChek.Rows.Count <= 0)

                {

                    باکس نمایش پیغام// MessageBox.Show("نام کاربری و کلمه عبور اشتباه وارد شده اند");

                }

                else

                {

                    this.Close();

                    //dd();

                }

            }

        }


        protected void dd()

        {

            Form mdiMain = new frmIndex();

            mdiMain.ShowDialog();

        }
    }

 

}

 

برنامه سیستم داروخانه با استفاده از#C و ویندوز اپلیکیشن


برنامه سیستم داروخانه با استفاده از سی شارپ دارای بخشهای متنوع و دارای چندین فرم دارای بخش مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی.این برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد.

برنامه سیستم داروخانه با استفاده ازسی شارپ و ویندوز اپلیکیشن
 
عنوان رویه ها ، جداول طراحی شده و ویوها در سیستم داروخانه
ChekhaieDariaftani
ChekhaiePardakhTani
DerivedTables
DrivedTBL
F_ASnad_Dariaftani
F_ASnad2
F_AsnatTotal
FactForooshID
FactoreForoosh
FactoreKharid
FactoreKharidID
FactorKharidIDItems
Goods
MemberList1
Members
MemberState
MizaneForoosh
MizaneKhaid
MizaneMojoodi
NahaiteVazziiateMoshtarian
PardakhtHaTypes
SanadNumers
SharheAsnad
sp_ChekhaieDariaftani_DeleteRow
sp_ChekhaieDariaftani_Insert
sp_ChekhaieDariaftani_inuseBit_Update
sp_ChekhaieDariaftani_SelectAll
sp_ChekhaieDariaftani_SelectRow
sp_ChekhaieDariaftani_Update
sp_ChekhaiePardakhTani_DeleteRow
sp_ChekhaiePardakhTani_Insert
sp_ChekhaiePardakhTani_SelectAll
sp_ChekhaiePardakhTani_SelectRow
sp_ChekhaiePardakhTani_Update
sp_FactForooshID_DeleteRow
sp_FactForooshID_SelectRow
sp_FactForooshID_Update
sp_FactForooshID2_Update
sp_FactoreForoosh_Insert
sp_FactoreKharid_Insert
sp_FactoreKharidID_DeleteRow
sp_FactoreKharidID_Update
sp_FactoreKharidID2_Update
sp_Goods_DeleteRow
sp_Goods_Update
sp_SanadClosing_Update
sp_SanadNumers_DeleteRow
sp_SanadNumers_Insert
sp_SanadNumers_SelectAll
sp_SanadNumers_Update
sp_SharheAsnad_Insert
sp_Subjects_DeleteRow
sp_Subjects_Insert
sp_Subjects_SelectAll
sp_Subjects_SelectRow
sp_Subjects_Update
sp_Users_Update
Subjects
Users
VazziiateMoshtarian
VIEW1
VIEW2
VIEW3
W_FactoreForoosh
W_FactoreKharid
 
 
امکانات سیستم
 فرم اصلی برنامه
 فرم چک های پرداختی
 فرم ثبت نام اعضا
 فرم ثبت اطلاعات اقلام و داروی جدید
و ...

پروژه دارای پشتیبانی می باشد.

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server>>>>>
HyperLink