برنامه سیستم رفاه تبلیغاتی دانشجویان آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی>>>>>

برنامه سیستم رفاه تبلیغاتی دانشجویان آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی

فهرست مطالب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه

چکیده 7

مقدمه 13

فصل اول:  چشم انداز پروژه (VISION) 15

1-1- VISION چیست 16

1-2- موضوع پروژه 17

1-3- اهداف پروژه 17

1-4- انجام پروژه چه سودی دارد 17

1-5- ذینفعان پروژه 18

1-6- سابقه انجام پروژه های مشابه 18

1-7- معایب پروژه های گذشته 19

1-8- زبان برنامه نویسی 22

1-9- پایگاه داده 22

1-10- روش تحلیل سیستم 22

1-11- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی 22

1-12- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم 23

فصل دوم:  بررسی روند فیزیکی کار در واحد رفاه دانشجویی 24

2-1- بررسی ACTOR های فیزیکی سیتم رفاه دانشجویی و شرح هر یک از آنها 25

2-2- بررسی USE CASE های فیزیکی واحد رفاه و تبلیغات دانشجویی 26

2-3- USE CASE DIAGRAM های فیزیکی 28

2-3-1- Use case Diagram مربوط به تقاضای عضویت 28

2-3-2- Use case Diagram مربوط به دریافت مدارک ثبت نام و صدور کارت 29

2-3-3- Use case Diagram مربوط به تمدید و لغو عضویت 30

2-3-4- Use case Diagram مربوط به گزارشات مدیریتی 31

2-4- سناریوی روند کار در واحد رفاه و تبلیغات دانشجویی 32

2-4-1- سناریوی درخواست عضویت 32

2-4-2-  سناریوی دریافت ارائه درخواست عضویت مراجعان به مدیر جهت بررسی (اکتور کارمند) 32

2-4-3-  سناریوی تائید درخواست /  رد درخواست (اکتور مدیر) 32

2-4-4- سناریوی درخواست مدارک جهت ثبت نام (اکتور کارمند) 32

2-4-5- سناریوی تحویل مدارک جهت ثبت نام (اکتور اعضا) 32

2-4-6- سناریوی بررسی و اعتبار سنجی مدارک تحویلی (اکتور کارمند) 33

2-4-7- سناریوی تائید اعتبار سنجی مدارک / عدم تائید اعتبار سنجی مدارک (اکتور کارمند) 33

2-4-8- سناریوی درخواست کد عضویت از مدیر برای عضو (اکتور کارمند) 33

2-4-9- سناریوی تخصیص کد عضویت به عضو (اکتور مدیر) 33

2-4-10- سناریوی صدور کارت عضویت برای درخواست کننده (اکتور کارمند) 33

2-4-11- سناریوی درخواست خدمات (اکتور اعضا) 34

2-4-18- درخواست تمدید عضویت (اکتور اعضا) 34

2-4-19- سناریوی تمدید عضویت / لغو عضویت (اکتور کارمند) 34

2-4-20- ارائه گزارشهای مدیریتی به مدیر (اکتور کارمند) 34

فصل سوم:  بررسی توجیه پذیری طرح (تعداد عملیات  ، زمان و هزینه) 35

3-1- فهرست عملیات سنتی که حذف می شوند 36

3-2- فهرست عملیات سنتی که به عملیات سیستمی (نرم افزاری) تبدیل می شوند 37

3-3- فهرست عملیات سیستمی که اضافه شده اند 38

3-4- فهرست مرتب شده کلیه عملیات سیستمی 38

3-5- مقایسه تعداد عملیات سنتی و سیستمی 39

3-5-1- مقایسه بر حسب تعداد عملیات 39

3-5-2- مقایسه از نظر زمان 40

3-5-3- مقایسه از نظر هزینه ها 41

3-5-3-1- هزینه های مربوط به روش سنتی 41

3-5-3-2- هزینه های مربوط به روش سیستمی 41

3-6- نتایج فاکتورهای بررسی شده 42

فصل چهارم:  بررسی SOURCE CODE سیستم رفاه و تبلیغات دانشجویی 43

4-1- صفحه MASTERPAGE.MASTER 44

4-1-1- چرا استفاده از MasterPage 45

4-1-3- Source Code مربوط به MasterPage.master 47

4-2- صفحه DEFAULT.ASPX 49

4-2-1-  Source Code صفحه Default.aspx 49

4-3- صفحه REGISTERUSERS.ASPX 51

4-3-1-  Source Code صفحه RegisterUsers.aspx 51

4-4- صفحه LOGIN.ASPX 53

4-4-1- Source Code صفحه Login.aspx 53

4-5- صفحه REQPASS.ASPX 55

4-5-1- Source Code صفحه ReqPass.aspx 55

4-5-2- کلاس clsMailClass.cs مورد استفاده جهت ارسال ایمیل 57

4-6- صفحه EDITUSER.ASPX 58

4-6-1- Source Code صفحه EditUser.aspx 58

4-7- صفحه EDITUSERS.ASPX (سطح دسترسی مدیر ارشد) 60

4-7-1- Source Code صفحه EditUsers.aspx 60

4-7-2- Source Code های SQL صفحه EditUsers.aspx 61

4-8- صفحه FILEUPLOAD.ASPX (سطح دسترسی مدیر ارشد) 62

4-8-1- Source Code صفحه FileUpLoad.aspx 62

4-9- صفحه FILEDOWNLOAD.ASPX (سطح دسترسی تمام کاربران ثبت نام شده) 64

4-9- 1- Source Code صفحه FileDownload.aspx 64

4-10- صفحه SELECTTOEDITREQ.ASPX (سطح دسترسی مدیر ارشد) 65

4-10-1- Source Code صفحه SelectToEditReq.aspx 65

4-11- صفحه KHABGAHDARJELIST.ASPX (سطح دسترسی مدیر ارشد) 67

4-11-1- Source Code صفحه KhabgahDarjeList.aspx 67

4-12- صفحه DARKHASTEJABEJAIIDARJELIST.ASPX (سطح دسترسی مدیر ارشد) 69

4-12-1-  Source Code صفحه DarkhasteJabejaiiDarjeList.aspx 69

4-13- صفحه KHARIDEKETABDARJELIST.ASPX (سطح دسترسی مدیر ارشد) 71

4-13-1- Source Code صفحه KharideKetabDarjeList.aspx 71

4-14- صفحه HAMKHANEHDAJLIST.ASPX (سطح دسترسی مدیر ارشد) 73

4-14-1- صفحه HAMKHANEHDAJLIST.ASPX (سطح دسترسی مدیر ارشد) 73

4-15- SOURCE CODE کلاس دسترسی به داده CLSDBCONNECTION.CS 75

فصل پنجم:  پیاده سازی پایگاه داده 77

5-1- نمودار ER ایجاد شد توسط SQL SERVER 78

5-3- اسکریپتهای SQL برای تولید جداول 79

فصل ششم:  نمودار اجزا (DEPLOYMENT DIAGRAM) 85

6-1- نمودار DEPLOYMENT 86

فصل هفتم:  بررسی تکنولوژی و زبان برنامه نویسی 87

مروری بر پایه محیط ASP.NET 88

نکات مهم در مورد ASP.NET 88

یادگیری از تاریخچه ASP 90

پیدایش ASP 90

چرا ASP مورد نیاز بود؟ 91

چرا از ابتدا ASP بکار گرفته نشد؟ 94

نیاز به مدل جدید ASP 95

آشنائی با زبان #C 99

مطرح شدن بعنوان يك استاندارد صنعتی 100

#C چيست ؟ 101

كد مديريت يافته 103

روش يادگيری #C 103

خلاصه 104

ASP.NET و پايگاه داده 105

دستيابی داده در ASP.NET 2.0 110

دستيابی داده در برنامه های وب 112

معماری دستيابی داده 112

DATA PROVIDERS 114

لايه برنامه وب 115

اعمال محدوديت مشاهده فايل های XML و XSL در ASP.NET 116

فصل هشتم:  جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادات 118

جمع بندی 119

نتیجه گیری 120

پیشنهادات 120

منابع 122

کتابها 122

وب سایتها 122فهرست عکسها ، نمودارها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  شماره صفحه

نمایه 1 - اکتور مدیر 25

نمایه 2 - اکتور کارمند 25

نمایه 3 - اکتور مراجعه کننده 26

نمایه 4 - Use case Diagram مربوط به تقاضای عضویت 28

نمایه 5 - Use case Diagram مربوط به دریافت مدارک ثبت نام و صدور کارت 29

نمایه 6 - Use case Diagram مربوط به تمدید و لغو عضویت 30

نمایه 7 - Use case Diagram مربوط به گزارشات مدیریتی 31

نمایه 8 -  نمودار مقایسه ای تعداد عملیات سیستمی و سنتی در سیستم کتابخانه 39

نمایه 9 - نمودار مقایسه ای عملیات سیستمی و سنتی بر حسب زمان 40

نمایه 10 - نمودار مقایسه هزینه ها 42

نمایه 11 - عکس از یک MasterPage 44

نمایه 12 - نمودار ER پایگاه داده 78چکیده

در این نوشتار ، به بررسی و تحلیل سیستماتیک یکی از نرم افزارهای آنلاین با عنوان سیستم رفاه د  و تبلیغاتی دانشجویان می باشد. 

هدف از تحلیل این سیستم نرم افزاری ، یافتن راه حلهای مناسب برای پیاده سازی می باشد. یافتن راه حل مناسب نیاز به بررسی دارد. برای بررسی بایستی از یکی از روشهای تحلیل مناسب استفاده نمود. روشی که برای تحلیل این سیستم استفاده شده است روش RUP می باشد که برای نمایش برخی از مراحل آن از نمودارهای UML استفاده شده است. برای این منظور:

در فصل اول Vision طرح مورد بررسی قرار گرفته است

در فصل دوم روند کار فیزیکی در یک محل مشابه محلی که به دانشجویان خدمات رفاهی داده می شود مورد بررسی قرار گرفته است

در فصل سوم طرح جاری از نظر اقتصادی توجیه شده است

در فصل چهارم نمودار Use Case منطقی سیستم به همراه سناریوهای هر یک از

Use Case های ارائه شده است

در فصل پنجم پایگاه داده طراحی و پیاده سازی گردیده است

ششم به بررسی نمودار اجزا پرداخته شده است

در فصل هفتم Source Code های برنامه به همراه واسط کاربر ارائه گردیده اند

نهایتا در فصل هشتم به جمع بندی و نتیجه گیری پرداخته شده است.مقدمه

سیتم رفاه و تبلیغات دانشجویی آنلاین یا دیجیتال مجموعه ای از اطلاعات و خدمات به هم پیوسته ایست که در آن اطلاعات به صورت دیجیتال ذخیره شده و از طریق شبکه قابل دسترسی است.

سیستمهای آنلاین با پیدایش روش‏های عرضه اطلاعات به صورت دیجیتال شکل گرفت. از زمانی که نشر سنتی یا ارائه اطلاعات به‏صورت چاپی، به سوی نشر الکترونیک گام برداشت، با پدیده‏ای به نام وب سایتهای الکترونیکی مواجه شدیم. این متون به جای کاغذ روی دیسک‏ها و حافظه رایانه ها ذخیره می‏شدند و به وسیله رایانه بازیابی و ارائه میگردیدند.

محل و فضایی که اطلاعات الکترونیکی و دیجیتالی را نگهداری و سازماندهی می‏کند و تمهیدات لازم را به منظور انواع پردازش، چگونگی دسترسی به اطلاعات ، مرتب‏سازی و ذخیره مطالب و نیز ارائه قابلیت‏های متنوع به کاربران فراهم می‏سازد ، سیتم رفاه و تبلیغات دانشجویی است.

از این رو، می‏توان اذعان داشت که دستاوردهای فنی در زمینه اطلاعات و دانش‏های مربوط به فناوری اطلاعات باعث شده که امروزه تمامی امکانات و بهره‏وری‏هایی که در زمینه سیستمهای تحت وب و  سنتی وجود دارد و نیز همه اهدافی که در این حوزه دنبال می‏شود ، به صورت کامل‏تر، آسان‏تر، دقیقتر و سریعتر در Server ها عرضه شود.

نکته مهم اینکه بسیاری از مؤلفان و ناشران برای نشر گسترده محصولات خود ، با چالش‏های جدی به‏ویژه در مسائل مادی و هزینه مالی انتشار ، مواجه می‏شوند و چه بسیار تاءلیف‏هایی که به همین دلیل منتشر نمی‏شوند. از سوی دیگر ، بسیاری از محققان خواستار این هستند که منابعی را که به صورت چاپ شده در اختیار دارند ، به صورت دیجیتالی نیز در اختیار داشته باشند و اگر اطلاعاتی از چاپ خارج می‏شود ، متن آن نیز در قالب نرم‏افزار عرضه شود تا از پژوهش دیجیتالی نیز بهره لازم را ببرند.

بنابراین با ایجاد سیستمهای آنلاین هم نیاز کاربران و هم نیاز ناشران و عرضه‏کنندن تأمین می‏شود و به‏یکباره هزینه‏ها و چالش‏های مالی آن از پیش رو برداشته می‏شود، هر چند برای رسیدن به این هدف باید اهتمام بیشتری از سوی مراکز مربوطه صورت گیرد تا ورود ناشران به فضای دیجیتال با سرعت و اطمینان خاطر بیشتری تحقق یابد.

البته این پروژه فقط یک پروژه تحقیقاتی دانشگاهی است و استفاده تجاری از آن مد نظر نمی باشد و حتی در فضای وب نیز مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. 

 

در ادامه به بررسی ، تحلیل و پیاده سازی پروژه سیتم رفاه و تبلیغات دانشجویی آنلاین خواهیم پرداخت.

 

 برنامه سیستم رفاه تبلیغاتی دانشجویان آنلاین 


 برنامه سیستم رفاه تبلیغاتی دانشجویان آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ دارای بخشهای متنوع و دارای چندین صفحه دارای بخش مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی.این برنامه کاملا متن باز Open بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد.

برنامه سیستم رفاه تبلیغاتی دانشجویان آنلاین
 
 
عنوان رویه هاوجداول طراحی شده در برنامه سیستم رفاه تبلیغاتی دانشجویان آنلاین 
 
SP_SelectQuery_ForDarlhastha
sp_tblBooks_Update
sp_tblDarkhasteJabejaii_DeleteRow
sp_tblDarkhasteJabejaii_Insert
sp_tblDarkhasteJabejaii_SelectAll
sp_tblDarkhasteJabejaii_SelectRow
sp_tblDarkhasteJabejaii_Update
sp_tblDarkhasteJabejaii_Update2
sp_tblHakhanehDarkhast_DeleteRow
sp_tblHakhanehDarkhast_Insert
sp_tblHakhanehDarkhast_SelectAll
sp_tblHakhanehDarkhast_SelectRow
sp_tblHakhanehDarkhast_Update
sp_tblHakhanehDarkhast_Update2
tblBooks
tblBooksGroups
tblCounter
tblDarkhasteJabejaii
tblFiles
tblHakhanehDarkhast
tblJesiiat
tblKhabgah
tblLinks
tblUsers
tblUserTypes

امکانات سایت
 صفحه MASTERPAGE.MASTER

 صفحه DEFAULT.ASPX

 صفحه REGISTERUSERS.ASPX

 صفحه LOGIN.ASPX

 صفحه REQPASS.ASPX

 صفحه EDITUSER.ASPX

 صفحه EDITUSERS.ASPX (سطح دسترسی مدیر ارشد)

 صفحه FILEUPLOAD.ASPX (سطح دسترسی مدیر ارشد)

صفحه FILEDOWNLOAD.ASPX (سطح دسترسی تمام کاربران ثبت نام شده)

 صفحه SELECTTOEDITREQ.ASPX (سطح دسترسی مدیر ارشد)

 صفحه KHABGAHDARJELIST.ASPX (سطح دسترسی مدیر ارشد)

 صفحه DARKHASTEJABEJAIIDARJELIST.ASPX (سطح دسترسی مدیر ارشد)

 صفحه KHARIDEKETABDARJELIST.ASPX (سطح دسترسی مدیر ارشد)

 صفحه HAMKHANEHDAJLIST.ASPX (سطح دسترسی مدیر ارشد)

پروژه دارای پشتیبانی می باشد.

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620