دانلود پروژه فروشگاه آنلاین لوازم پزشکی با Asp.net به همراه Source Code سی شارپ و توضیحات و UML و رشنال رز


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی>>>>>

دانلود پروژه فروشگاه آنلاین لوازم پزشکی با Asp.net به همراه Source Code سی شارپ و توضیحات و UML و رشنال رز

HyperLink
قیمت: 145000 ریال - چهارده هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی

فهرست مطالب

مقدمه 8

هدف سیستم جاری 8

دیاگرام جداول در SQL Server 9

فصل اول: بررسی Vision و صفحات فروشگاه لوازم پزشکی 10

Vision چیست 11

موضوع پروژه 12

1-3- اهداف پروژه 12

انجام پروژه چه سودی دارد 12

ذینفعان پروژه 13

1-6- سابقه انجام پروژه های مشابه 13

1-7- معایب پروژه های گذشته 14

1-8- زبان برنامه نویسی 16

1-9- پایگاه داده 17

1-10-روش تحلیل سیستم 17

1-11- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی 17

1-12- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم 17

صفحه اصلی وب سایت 19

بخش ثبت نام کاربران جدید (مشتریان جدید) 20

نمایش محصولات 21

صفحه نمایش اطلاعات کالای خریداری شونده 22

خرید از طریق آنلاین 23

نقشه وب سایت 24

صفحه ورود به بخش مدیریت 25

صفحه تماس با ما 26

صفحه کاربری مدیر 27

صفحه ویرایش مشتریان 28

صفحه نمایش خریدهای آنلاین 29

صفحه نمایش خریدهای پستی 30

صفحه ویرایش محصولات موجود 31

صفحه ثبت محصول جدید 32

صفحه ثبت اخبار 33

صفحه نمایش وضعیت کلی وب سایت 34

صفحه نمایش مدیران 35

فصل دوم: Source Code 36

Source Code صفحه buy.aspx 37

Source Code صفحه buyOnline.aspx 38

Source Code صفحه contactUs.aspx 39

Source Code صفحه Default.aspx در بخش عمومی وب سایت 40

Source Code صفحه login.aspx 41

Source Code صفحه MasterPage.master 42

Source Code صفحه member.aspx 43

Source Code صفحه profile.aspx 44

Source Code صفحه search.aspx 45

Source Code صفحه Default.aspx بخش مدیریت 46

Source Code صفحه editAdmin.aspx 47

Source Code صفحه editBuy.aspx 48

Source Code صفحه insertMahsol.aspx 49

Source Code صفحه news.aspx 50

فصل سوم: SQL Scripts 52

Script اس کیو ال جهت ایجاد جداول 53

فصل چهارم: زبان برنامه نویسی مورد استفاده 55

مروری بر پایه محیط ASP.NET 56

نکات مهم در مورد ASP.NET 56

یادگیری از تاریخچه ASP 58

پیدایش ASP 58

چرا ASP مورد نیاز بود؟ 60

چرا از ابتدا ASP بکار گرفته نشد؟ 62

نیاز به مدل جدید ASP 63

آشنائی با زبان #C 67

مطرح شدن بعنوان يك استاندارد صنعتی 68

#C چيست ؟ 69

كد مديريت يافته 70

روش يادگيری #C 71

خلاصه 72

فصل پنجم: مروری بر ASP.NET 73

ASP.NET و پايگاه داده 74

دستيابی داده در ASP.NET 2.0 79

دستيابی داده در برنامه های وب 81

معماری دستيابی داده 81

Data providers 82

لايه برنامه وب 83

اعمال محدوديت مشاهده فايل های XML و XSL در ASP.NET 84

فصل ششم: Data Flow Diagrams 87

نمودار گردش داده سیستم فروش 88

نمودار وضعیت موجودیتهای برنامه فروش 88

نمودار DFD فیزیکی اولیه (سطح صفر) 90

مشخص نمودن محدوده سیستم 91

تبدیل موجودیتهای فیزیکی به فرآیندها در نمودار DFD 92

نمودار سطح زمینه ای(DFD) 93

نمودار زمینه ای تجزیه شده به سطح یک(DFD) 94

نمودار DFD سطح 2 مربوط به دریافت و پرداخت سطح 1 95

نمودار DFD منطقی زمینه ای مربوط به سیستم فروش 96

نمودار DFD منطقی سطح 0 مربوط به سیستم فروش 97

نمودار DFD منطقی سطح 1 مربوط تحلیل ثبت سفارش 98

نمودار DFD منطقی سطح 1 مربوط تحلیل ثبت پرداخت 98

فصل هفتم: نمودار Use Case و سناریو 100

7-1- Use case چیست؟ 101

7-2- Actor چیست؟ 102

7-3- دیاگرام use case چیست؟ 102

7-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 102

7-5- شناسائی Actor های سیستم 103

7-5-1- Actor کاربر 104

7-5-2- Actor مدیر واحد فروش 105

7-5-3- Actor مدیر خرید 106

7-5-4- Actor مشتریان 107

7-5-5- Actor مدیر ارشد 107

7-6-  شناسائی Use Case ها 108

7-6-1- نمودارهای USE CASE مربوط به ورود و خروج کاربران 109

سناریوی Sing Up Use Case 110

سناریوی LogIn Use Case 111

سناریوی LogOut Use Case (Sign Out ) 112

7-6-2- نمودارهای USE CASE مربوط به مدیر ارشد سیستم فروشگاه آنلاین 113

سناریوی  Use Caseتعریف کالای جدید 114

سناریوی  Use Caseویرایش کاربران 115

سناریوی  Use Caseمشاهده سفارشات  فروش 116

نمودارهای USE CASE مربوط به مدیر فروش 117

سناریوی  Use Caseثبت سفارشات 118

سناریوی  Use Caseفروش و ارائه صورتحساب 119

نمودارهای USE CASE مدیر خرید 120

سناریوی Use Case درخواست خريد اقلام مورد نیاز شرکت 121

نمودارهای USE CASE مشتری 122

سناریوی ارسال سفارش خرید 123

نمودار کلی Use Case 126

فصل هشتم: Class Diagram 127

8-1- نمودار Class اصلی سیستم فروشگاه آنلاین 128

8-2- نمودار Class مربوط به کاربر 129

8-2- نمودار Class مربوط به مدیر فروشگاه 129

8-3- نمودار Class مربوط به بخشهای فروشگاه 130

8-4- نمودار Class مربوط به کلاس مدیر فروش 130

8-5- نمودار Class مربوط به مشتری 131

8-6- نمودار Class مربوط به سفارشات 131

8-7- نمودار Class مربوط به جزئیات سفارشات 132

8-8- نمودار Class مربوط به دسته بندی اقلام 132

8-9- نمودار Class مربوط به دسته بندی اقلام 132

فصل نهم: SequEnce Diagram 134

9-1- نمودار توالی SignIn 135

9-2- نمودار توالی Order Register 136

9-3- نمودار توالی Product Group Definition 137

9-4- نمودار توالی Product Definition 138

9-5- نمودار توالی SignIn 139

9-6- نمودار توالی SignOut 140

9-7- نمودار توالی ویرایش کاربران 141

9-8- نمودار توالی مشاهده سفارشات و فروش 142

9-9- نمودار توالی فروش و ارائه صورتحساب 143

9-10- نمودار توالی ثبت سفارشات 144

9-11- نمودار توالی خرید اقلام مورد نیاز شرکت 145

9-12- نمودار توالی ارسال سفارش 146

9-13- نمودار توالی تایید نهایی سفارش 147

9-14- نمودار توالی پرداخت وجه 148

فصل دهم: Collaboration Diagram 149

10-1- نمودار همکاری SignIn 150

10-2- نمودار همکاری SignUp 151

10-3- نمودار همکاری Products And Products Description 152

10-4- نمودار همکاری Products Groups DeFinition 153

10-5- نمودار همکاری Sign Out 154

10-6- نمودار همکاری ویرایش کاربران 155

10-7- نمودار همکاری لیست سفارشات خرید 156

10-8- نمودار همکاری ورود سفارش خرید جدید 157

10-9- نمودار همکاری صورتحساب مشتری 158

10-10- نمودار همکاری خرید اقلام توسط مدیر خرید 159

10-11- نمودار همکاری بررسی سفارش توسط مدیر فروش 160

10-12- نمودار همکاری مشاهده خریدهای انجا شده توسط مشتری 161

10-13- نمودار همکاری پرداخت صورتحساب توسط مشتری 162

فصل یازدهم: StateChart Diagram 163

11-1- نمودار وضعیت SignUp 164

11-2- نمودار وضعیت SignIn 165

11-3- نمودار وضعیت SignOut 166

11-4- نمودار وضعیت Product Definition 167

11-5- نمودار وضعیت Possibility Of Orders 168

فصل دوازدهم:  جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادات 169

جمع بندی 170

نتیجه گیری 172

پیشنهادات 173

منابع و مآخذ 174

کتب 174

وب سایتهای اینترنتی 174

چکیده

با پیشرفت تکنولوژیهای سیستمهای اطلاع رسانی ، سمت و سوئی که این گونه سیستمهای اطلاعاتی پیدا نموده اند به علت حجم انبوه اطلاعات بیشتر به سمت سیستمهای پویایی بوده که مبتنی بر پایگاه های داده ای قدرتمند می باشند. 

در این میان نباید نقش طراحان و تحلیل گران این گونه سیستمها را نادیده گرفت. چرا که در صورت نبود یک تحلیل مناسب از یک سیستم ، نمی توان از آن سیستم به نحو اساسی استفاده نمود. 

در سیستم جاری (سیستم فروشگاه لوازم پزشکی) سعی برآن شده که با روش تحلیل UML به بررسی سیستم با دید نرم افزاری پرداخته شود. 

 

فروشگاه آنلاین لوازم پزشکی


 برنامه فروشگاه آنلاین لوازم پزشکی با استفاده از ASP.NET و سی شارپ دارای بخشهای متنوع و دارای چندین صفحه دارای بخش مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی. این برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد.

برنامه فروشگاه آنلاین با ASP.NET و سی شارپ و SQL Server
 
عنوان جداول طراحی شده در سیستم فروشگاه آنلاین لوازم پزشکی
buy
buyOnline
mahsolat
member
news
pishnahadat
sp_alterdiagram
sp_creatediagram
sp_dropdiagram
sp_helpdiagramdefinition
sp_helpdiagrams
sp_renamediagram
sp_upgraddiagrams

امکانات سایت
صفحه اصلی وب سایت
بخش ثبت نام کاربران جدید (مشتریان جدید)
نمایش محصولات
صفحه نمایش اطلاعات کالای خریداری شونده
خرید از طریق آنلاین
نقشه وب سایت
صفحه ورود به بخش مدیریت
صفحه تماس با ما
صفحه کاربری مدیر
صفحه ویرایش مشتریان
صفحه نمایش خریدهای آنلاین
صفحه نمایش خریدهای پستی
صفحه ویرایش محصولات موجود
صفحه ثبت محصول جدید
صفحه ثبت اخبار
صفحه نمایش وضعیت کلی وب سایت
صفحه نمایش مدیران

پروژه دارای پشتیبانی می باشد.

 


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی>>>>>
HyperLink