فروشگاه آنلاین کتاب با استفاده از ASP.NET و سی شارپ و داکیومنت WORD DOC


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی>>>>>

فروشگاه آنلاین کتاب با استفاده از ASP.NET و سی شارپ و داکیومنت WORD DOC

HyperLink
قیمت: 145000 ریال - چهارده هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی

فهرست مطالب 

مقدمه 8

مراحل انجام پروژه 9

فصل اول: شرح سيستم 10

1-1هدف از تشکیل  فروشگاه کتاب آنلاین 11

1-2 - نيازمنديهاي مساله جهت طراحي نرم افزار  فروشگاه کتاب آنلاین 13

اطلاعات پايه 13

عمليات مربوط به جستجو ، حفظ و نگهداري کتابهای خریداری شده و سوابق آن و كنترل موجودي شركت 13

گزارش‌ها 14

امنيت و حدود دسترسي 15

كاربران سيستم نرم افزار  فروشگاه کتاب آنلاین 16

ذينفعان نرم افزار 16

فصل دوم: توضیحات کلی 17

1- بخش تعریف طبقه های اصلی: 19

2- بخش محصولات هر طبقه: 20

3- مدیریت اعضاء 21

1- مدیریت فروش 22

5- عضویت در سایت : 23

6- جستجو در سایت : 24

8- تایید نهایی سبد خرید : 25

فصل سوم: زبان برنامه نویسی 29

اهداف طراحی زبان 31

تاریخچه 31

ویژگی‌ها 32

سیستم یکپارچه شده 33

انواع داده 33

Boxing و EnBoxing 34

ویژگی‌های جدید در C# 2.0 35

کلاسهای partial 35

Genericها 35

یک شکل جدید از تکرار کننده با استفاده از سازنده توابع 36

Delegateهای ناشناس 36

Delegate covariance and contravariance 36

نوع داده Nullable 37

فصل چهارم: Source Code 39

Source صفحه Default.aspx 40

Source صفحه AdminGroup.aspx 42

Source صفحه AdminLogin.aspx 44

Source صفحه AdminManageSells.aspx 45

Source صفحه AdminProducts.aspx 46

Source صفحه Basket.aspx 49

Source صفحه Login.aspx 51

Source صفحه MasterPage.master 52

Source صفحه MasterPageAdmin.master 54

Source صفحه Register.aspx 55

Source صفحه Search.aspx 56

Source صفحه shop.aspx 58

Source صفحه Web.Config 60

Source مربوط به Style.css 61

Source مربوط به StyleMenu.css 63

فصل پنجم: SQL Scripts 64

فصل ششم: زبان برنامه نویسی مورد استفاده 70

مروری بر پایه محیط ASP.NET 71

نکات مهم در مورد ASP.NET 71

یادگیری از تاریخچه ASP 73

پیدایش ASP 73

چرا ASP مورد نیاز بود؟ 75

چرا از ابتدا ASP بکار گرفته نشد؟ 77

نیاز به مدل جدید ASP 79

آشنائی با زبان #C 82

مطرح شدن بعنوان يك استاندارد صنعتی 83

#C چيست ؟ 85

كد مديريت يافته 86

روش يادگيری #C 87

خلاصه 88

فصل هفتم: مروری بر ASP.NET 89

ASP.NET و پايگاه داده 90

دستيابی داده در ASP.NET 2.0 95

دستيابی داده در برنامه های وب 97

معماری دستيابی داده 97

Data providers 98

لايه برنامه وب 99

اعمال محدوديت مشاهده فايل های XML و XSL در ASP.NET 100

فصل هشتم: نمودار Use Case و سناریو 103

6-1- Use case چیست؟ 104

6-2- Actor چیست؟ 105

6-3- دیاگرام use case چیست؟ 105

6-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 105

6-5- شناسائی Actor های سیستم 106

6-5-1- Actor کاربر 106

6-5-2- Actor مدیر واحد فروش 107

6-5-3- Actor کارمندان فروش 108

6-5-4- Actor مشتریان 108

6-6-  شناسائی Use Case ها 109

6-6-1- نمودارهای USE CASE 1 111

6-6-1-1- سناریوی Sing Up Use Case 112

6-6-1-2- سناریوی Sing In Use Case 113

6-6-1-3- سناریوی Sing Out Use Case 114

6-6-2- نمودارهای USE CASE 2 115

6-6-2-1- سناریوی Boss Mailbox Use Case 116

6-6-2-2- سناریوی Staff Mailbox Use Case 117

6-6-2-3- سناریوی Possibilities Of Orders Use Case 118

6-6-2-4- سناریوی Registeration of Orders Use Case 119

6-6-2-5- سناریوی Costumer Invoice Use Case 120

نمودارهای USE CASE 3 121

6-6-3-1- سناریوی Use Case پرداخت وجه 122

6-6-3-2- سناریوی Use Case Order 123

نمودارهای USE CASE 4 124

نمودار کلی Use Case 125

فصل نهم: Class Diagram 126

9-1- نمودار کلی Class 127

9-2- کلاس کاربر 128

9-3- کلاس اطلاعات تماس 128

9-3- کلاس ثبت نام اعضاء 129

9-4- کلاس وقایع مربوط به اعضا 129

9-5- کلاس وقایع مربوط به کارمند 130

9-6- کلاس صندوق پستی کارمند 131

9-5- کلاس ایجاد کتاب جدید 131

9-5- کلاس صندوق پستی مدیر 132

فصل دهم: Sequence Diagrams 133

10-1- نمودار توالی درخواست انتشار کتاب جدید 134

10-2- نمودار توالی ثبت جزئیات اطلاعات کتاب 135

10-3- نمودار توالی مشاهده کتب توسط اعضا 136

5-4- نمودار توالی استخدام کارمند 138

5-5- نمودار توالی تشخیص نوع کاربر 139

5-6- نمودار توالی درخواست ثبت نام 141

5-7- نمودار توالی ورود به سیستم 143

فصل ششم: Collaboration Diagrams 144

6-1- نمودار همکاری درخواست انتشار کتاب جدید 145

6-2- نمودار همکاری ثبت جزئیات اطلاعات کتاب 147

6-3- نمودار همکاری مشاهده کتب توسط اعضا 149

6-4- نمودار همکاری استخدام کارمند 151

6-5- نمودار همکاری تشخیص نوع کاربر 152

6-6- نمودار همکاری درخواست ثبت نام 154

6-7- نمودار همکاری ورود به سیستم 156

فصل هفتم: Activity Diagrams 157

7-1- نمودار فعالیت تعریف کتاب جدید 158

7-2- نمودار فعالیت انتخاب و مشاهده کتابها 159

7-3- نمودار فعالیت ثبت نام و ورود به سیستم 161

7-4- نمودار فعالیت استخدام کارمند 162

فصل هشتم: Data Flow Diagrams 163

7-1- نمودار سطح صفر سیستم کتابخانه 164

7-2- نمودار سطح یک سیستم کتابخانه 166

فصل نهم: ER Diagrams 168

پیشنهادات 171

منابع و مواخذ 172

 

 برنامه طراحي سيستم نرم افزاري فروشگاه آنلاین کتاب با استفاده از ASP.NET و سی شارپ

   برنامه طراحي سيستم نرم افزاري فروشگاه آنلاین کتاب با استفاده از ASP.NET و سی شارپ دارای بخشهای متنوع و دارای چندین صفحه دارای بخش مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی. این برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد.

 

 برنامه طراحي سيستم نرم افزاري  فروشگاه آنلاین کتاب   با استفاده از ASP.NET و سی شارپ

 

 

عنوان جداول طراحی شده در سیستم رای گیری آنلاین 

 

معرفی جدول های پایگاه داده

tGroups

tProducts

tSells

 

tUsers

امکانات سایت

Default.aspx

 AdminGroup.aspx

 AdminLogin.aspx

 AdminManageSells.aspx

AdminProducts.aspx

 Basket.aspx

 Login.aspx

 MasterPage.master

 MasterPageAdmin.master

 Register.aspx

Search.aspx

 shop.aspx

 Web.Config

 Style.css

 

StyleMenu.css

پروژه دارای پشتیبانی می باشد.

 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی>>>>>
HyperLink