دانلود پروژه کارآفرینی توليد لوله و پروفيل


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی توليد لوله و پروفيل

HyperLink
قیمت: 30000 ریال - سه هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

 طرح توجيهي توليد لوله و پروفيل


فهرست
شركت سهامي 2
محوطه سازي 2
ساختمان سازي 4
ماشين آلات و تجهيزات 5
روش توليد و نمودار توليد: 6
تأسيسات عمومي تجهيزات 7
مواد اوليه و بسته بندي 8
وسايل حمل و نقل: 8
برآورد هزينه آب و برق و سوخت 9
برآورد هزينه تعميرات و نگهداري 10
برآورد حقوق و دستمزد 11
برآورد سرمايه ثابت 12
هزينه هاي قبل از بهره برداري 13
برآورد هزينه استهلاك 14
هزينه هاي توليد سالانه 15
برآورد سرمايه در گردش 16
نحوه سرمايه گذاري 16
قيمت فروش محصول 17
محاسبه نقطه سر به سر 18
 

برآورد هزينه استهلاك

 

شرح

ارزش دارايي

(هزار ريال)

درصد

هزينه استهلاك

(هزار ريال)

محوطه سازي

377300

5

18865

ساختمان

910000

5

45500

ماشين آلات و تجهيزات

2820000

10

282000

تأسيسات

1113000

10

11300

وسايل حمل و نقل

135000

10

13500

 
 

برآورد سرمايه در گردش

عنوان

شرح

مبلغ (هزار ريال)

مواد اوليه و بسته بندي

دو ماه مواد اوليه

8718000

حقوق و دستمزد

2 ماه هزينه

38540

تن خواه گردان

15 روز هزينه سوخت و تعميرات

10080

 

 

8766620


برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink