پروژه فروشگاه سخت افزار آنلاین با asp.net و sql server و C# و داکیومنت و مستندات UML و نمودار DFD و توضیحات کدها


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی>>>>>

پروژه فروشگاه سخت افزار آنلاین با asp.net و sql server و C# و داکیومنت و مستندات UML و نمودار DFD و توضیحات کدها

HyperLink
قیمت: 165000 ریال - شانزده هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی

فهرست مطالب

چکیده 6

مقدمه 7

هدف سیستم جاری 7

دیاگرام جداول در SQL Server 8

فصل اول: بخشهای مختلف سیستم فروشگاه قطعات کامپیوتری 9

بخش تعریف طبقه های اصلی 10

بخش محصولات هر طبقه 11

مدیریت مشخصات كاربري 12

مدیریت فروش 13

عضویت در سایت 14

جستجو در سایت 15

تایید نهایی سبد خرید 16

صفحه مربوط به دريافت كد فاكتور خريد 17

صفحه مربوط به ثبت پرداخت 18

صفحه اصلی سایت 19

جزئيات سفارشات خريد هر مشتري 20

تماس با ما 21

صفحه درج اخبار 22

صفحه مشاهده واريزها 23

صفحه درج شماره حسابها 24

صفحه درج گروه خبري جديد 25

فصل دوم: Source Code 26

Source صفحه Default.aspx 27

Source صفحه AddAccNumbers.aspx 30

Source صفحه AddGoodsGroup.aspx 32

Source صفحه AddGoods.aspx 34

Source صفحه AddNews.aspx 39

Source صفحه AddNewsGroups.aspx 41

Source صفحه ChangePassword.aspx 43

Source صفحه EditProfile.aspx 45

Source صفحه ElameVariz.aspx 47

Source صفحه FactorReged.aspx 49

Source صفحه ForgetPassword.aspx 51

Source صفحه Orders.aspx 53

Source صفحه Register.aspx 55

Source صفحه Search.aspx 57

Source صفحه ViewBasket.aspx 59

Source صفحه ViewSales.aspx 62

Source صفحه MasterPage.master 64

Source كلاس Class_Current_Day_Name.cs 67

Source كلاس Class_Log_Of_Users.cs 70

Source كلاس Class_Shamsi.cs 71

فصل سوم: SQL Scripts 75

فصل چهارم: زبان برنامه نویسی مورد استفاده 81

مروری بر پایه محیط ASP.NET 82

نکات مهم در مورد ASP.NET 82

یادگیری از تاریخچه ASP 84

پیدایش ASP 84

چرا ASP مورد نیاز بود؟ 86

چرا از ابتدا ASP بکار گرفته نشد؟ 88

نیاز به مدل جدید ASP 89

آشنائی با زبان #C 93

مطرح شدن بعنوان يك استاندارد صنعتی 94

#C چيست ؟ 96

كد مديريت يافته 97

روش يادگيری #C 98

خلاصه 99

فصل پنجم: مروری بر ASP.NET 100

ASP.NET و پايگاه داده 101

دستيابی داده در ASP.NET 2.0 106

دستيابی داده در برنامه های وب 108

معماری دستيابی داده 108

Data providers 109

لايه برنامه وب 110

اعمال محدوديت مشاهده فايل های XML و XSL در ASP.NET 111

فصل ششم: Data Flow Diagrams 114

نمودار گردش داده سیستم فروش 115

نمودار وضعیت موجودیتهای برنامه فروش 116

نمودار DFD فیزیکی اولیه (سطح صفر) 117

مشخص نمودن محدوده سیستم 118

تبدیل موجودیتهای فیزیکی به فرآیندها در نمودار DFD 119

نمودار سطح زمینه ای(DFD) 120

نمودار زمینه ای تجزیه شده به سطح یک(DFD) 121

نمودار DFD سطح 2 مربوط به دریافت و پرداخت سطح 1 122

نمودار DFD منطقی زمینه ای مربوط به سیستم فروش 123

نمودار DFD منطقی سطح 0 مربوط به سیستم فروش 124

نمودار DFD منطقی سطح 1 مربوط تحلیل ثبت سفارش 125

نمودار DFD منطقی سطح 1 مربوط تحلیل ثبت پرداخت 126

فصل هفتم: نمودار Use Case و سناریو 127

7-1- Use case چیست؟ 128

7-2- Actor چیست؟ 129

7-3- دیاگرام use case چیست؟ 129

7-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 129

7-5- شناسائی Actor های سیستم 130

7-5-1- Actor کاربر 130

7-5-2- Actor مدیر واحد فروش 131

7-5-3- Actor کارمندان فروش 132

7-5-4- Actor مشتریان 132

7-6-  شناسائی Use Case ها 133

7-6-1- نمودارهای USE CASE 1 134

7-6-1-1- سناریوی Sing Up Use Case 135

7-6-1-2- سناریوی Sing In Use Case 136

7-6-1-3- سناریوی Sing Out Use Case 137

7-6-2- نمودارهای USE CASE 2 138

7-6-2-1- سناریوی Boss Mailbox Use Case 139

7-6-2-2- سناریوی Staff Mailbox Use Case 140

7-6-2-3- سناریوی Possibilities Of Orders Use Case 141

7-6-2-4- سناریوی Registeration of Orders Use Case 142

7-6-2-5- سناریوی Costumer Invoice Use Case 143

نمودارهای USE CASE 3 144

7-6-3-1- سناریوی Use Case پرداخت وجه 146

7-6-3-2- سناریوی Use Case Order 147

نمودارهای USE CASE 4 148

نمودار کلی Use Case 149

فصل هشتم: Class Diagram 150

8-1- نمودار Class اصلی سیستم فروشگاه 151

8-2- نمودار Class مربوط به کاربر 152

8-2- نمودار Class مربوط به مدیر فروشگاه 152

8-3- نمودار Class مربوط به بخشهای فروشگاه 153

8-4- نمودار Class مربوط به کلاس کارمند 153

8-5- نمودار Class مربوط به مشتری 154

8-6- نمودار Class مربوط به سفارشات 154

8-7- نمودار Class مربوط به جزئیات سفارشات 155

8-8- نمودار Class مربوط به دسته بندی اقلام 155

8-9- نمودار Class مربوط به دسته بندی اقلام 155

فصل نهم: SequEnce Diagram 157

9-1- نمودار توالی SignIn 158

9-2- نمودار توالی Order Register 161

9-3- نمودار توالی Product Group Definition 162

9-4- نمودار توالی Product Definition 164

9-5- نمودار توالی SignIn 166

9-6- نمودار توالی SignOut 167

فصل دهم: Collaboration Diagram 169

10-1- نمودار همکاری SignIn 170

10-2- نمودار همکاری SignUp 171

10-3- نمودار همکاری Products And Products Description 173

10-4- نمودار همکاری Products Groups DeFinition 175

10-5- نمودار همکاری Sign Out 176

فصل یازدهم: StateChart Diagram 178

11-1- نمودار وضعیت SignUp 179

11-2- نمودار وضعیت SignIn 181

11-3- نمودار وضعیت SignOut 183

11-4- نمودار وضعیت Product Definition 185

11-5- نمودار وضعیت Possibility Of Orders 187

جمع بندی 189

نتیجه گیری 191

پیشنهادات 192

منابع 193

کتابها 193

وب سایتها 193


چکیده

با پیشرفت تکنولوژیهای سیستمهای اطلاع رسانی ، سمت و سوئی که این گونه سیستمهای اطلاعاتی پیدا نموده اند به علت حجم انبوه اطلاعات بیشتر به سمت سیستمهای پویایی بوده که مبتنی بر پایگاه های داده ای قدرتمند می باشند. 

در این میان نباید نقش طراحان و تحلیل گران این گونه سیستمها را نادیده گرفت. چرا که در صورت نبود یک تحلیل مناسب از یک سیستم ، نمی توان از آن سیستم به نحو اساسی استفاده نمود. 

در سیستم جاری (سیستم فروشگاه قطعات کامپیوتری) سعی برآن شده که با روش تحلیل UML به بررسی سیستم با دید نرم افزاری پرداخته شود. 


مقدمه

با بهره گیری از پایه الکترونیک ، فروشگاه های الکترونیک زیادی در سراسر جهان در محیط مجازی اینترنت پا به عرصه حیات نهاده اند. سایت های اینترنتی مختلفی تاسیس گردیده است که می توان  اطلاعات جدید را از آنها مستقیما بدست آورد.

این گونه فروشگاه ها مزایای بسیار زیادی دارند. البته در حال حاضر با بهره گیری از ویژگیهای وب سایتهای پویا قابلیتهای بسیار زیادی از جمله عضو گیری در وب سایت ها ، ارسال خبرهای محصلات جدید فروشگاه ها  به آدرس پست الکترونیکی اعضا ، دانستن نظرات و انتقادات اعضا در مورد سیستم اطلاعاتی جاری به این گونه سیستمها اضافه گردیده است.


هدف سیستم جاری

 هدف از طراحی و پیاده سازی این سیستم ، وب سایتی است که با آن بتوان قطعات کامپیوتری را در فضای وب در معرض دید و فروش کاربران قرار داد. این سیستم باید به گونه ای باشد که بتوان با آن عملیات عضو گیری را نیز انجام داد. البته برای اعضا یک سری امکانات نیز در نظر گرفته شده است که افراد غیر عضو از آنها نمی توانند استفاده نمایند.

در ادامه به بررسی و تحلیل سیستم فروشگاه قطعات کامپیوتری خواهیم پرداخت. 


 برنامه سیستم فروشگاه سخت افزار کامپیوتر آنلاین


 برنامه سیستم فروشگاه سخت افزار کامپیوترآنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ دارای بخشهای متنوع و دارای چندین صفحه دارای بخش مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی. این برنامه کاملا متن باز Open بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد.

 برنامه سیستم فروشگاه سخت افزار کامپیوتر آنلاین
 
عنوان رویه ها و جداول طراحی شده در برنامه سیستم فروشگاه سخت افزار کامپیوترآنلاین
sp_alterdiagram
sp_creatediagram
sp_dropdiagram
sp_helpdiagramdefinition
sp_helpdiagrams
sp_renamediagram
sp_upgraddiagrams
sysdiagrams
tblAccNumbers
tblFiles
tblGoods
tblLogs
tblMenu
tblNews
tblNewsGroups
tblSells
tblUsers
tblUserTypes
tblVarizeFactor

امکانات سایت
صفحه Default.aspx
صفحه AddAccNumbers.aspx
صفحه AddGoods.aspx
صفحه AddGoodsGroup.aspx
صفحه AddNews.aspx
صفحه AddNewsGroups.aspx
صفحه ChangePassword.aspx
صفحه ContactUs.aspx
صفحه EditNews.aspx
صفحه EditPagesContents.aspx
صفحه EditProfile.aspx
صفحه ElameVariz.aspx
صفحه FactorReged.aspx
صفحه ForgetPassword.aspx
صفحه MasterPage.master
صفحه Mogaueseh.aspx
صفحه NewsDetail.aspx
صفحه Orders.aspx
صفحه PorForooshtarinha.aspx
صفحه PurchaseHelp.aspx
صفحه Register.aspx
صفحه Search.aspx
صفحه SelectToEditNews.aspx
صفحه Takhfif.aspx
صفحه Variziha.aspx
صفحه ViewBasket.aspx
صفحه ViewGoodsGroups.aspx
صفحه ViewProducts.aspx
صفحه ViewSales.aspx
صفحه ViewVotes.aspx

پروژه دارای پشتیبانی می باشد.

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی>>>>>
HyperLink