کارآموزی اصول بسته بندی


مشاهده سایر گزارش های کارآموزی>>>>>

کارآموزی اصول بسته بندی

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: گزارش های کارآموزی

تعداد صفحه: 140

کارآموزش اصول و طراحی بسته بندی اقلام و اجناس

فهرست

مقدمه 6

بخش نظري پروژه: 7

1- شناسايي مسئله 7

بررسي تحقيقات مشابه احتمالي (مكاتبات و مراجعة حضوري) 10

نتيجه مصاحبه 13

نتيجة پرسشنامه 13

تأثير تبليغاتي: 15

بررسي بازار و مقدار نياز: 15

2- بررسي و شناخت «نمونه هاي موجود» 16

1-2 تاريخچة محصول و بررسي 12 پارمتر اصلي طرح. 16

تاريخچة‌ آلفارومئو 16

سير تحول تاريخي كارخانه آلفارومئو از نظر طراحي و فني 17

زيبا بر روي جاده: (RL) 19

«شور و شوق» 20

مانياتي 1750: 21

نخستين Quadrifoglio : 21

«Mille Miglia» : 23

شور و شوق: 23

ماشين ويژة ماسبقات جيولتيا: 26

آلفارومئو ماشين مورد نظر خانمها: 26

آلفامانيا: 27

آخرين ماشين پيش از جنگ و نخستين ماشين پس از جنگ: 28

شور و شوق: 31

آلفارومئو بعنوان يك سمبل موفقيت: 31

Alfa Passion  ,  Alfa Mania 33

Giulia 1600 sprint 33

«پيكر تراشي با باد» 35

يك افسانه 41

سبك آراسته و عالي 42

اتومبيلي با نامي فرخنده 43

اتومبيلي متوسط جديد 44

جيوليا 46

اشتياق و جنون آلفا: 47

مدل جيولتيا اسپرنيت 1600: 47

آرمي از 1972 تاكنون 48

هويت آلفارومئو 49

يك آرم «فضايي» 50

اتومبيل ورزشي زيبا و مجلل براي آينده 51

«اتومبيل متوسط N با سبك آلفارومئو» 52

افسانه دوباره زاده مي شود. 53

كاركرد استثنايي و قابليت اعتماد كامل 54

اولين اتاق متوسط با ديفرانسيل جلو 56

مهارت فني و سبكي در آستانه هزاره سوم 59

مهمترين مدل خودرو مسابقاتي جديد 60

مؤفقيتهاي آلفا 147 61

آلفارومئو در 90 سالگي 62

افسانه GTA دوباره زنده مي شود. 64

Sports wogon سبك آلفارومئو 64

اتاقك كوچك براي آينده 65

ساختار و سبك يكسان با دو در اضافي 67

« يك اتومبيل ورزشي محض دوباره حيات يافته و پرورش داده شد.» 68

بررسي دوازده بارقه اصلي: 69

بررسي ساختار فرمي محصولات: 71

B : بررسي عناصر گشتالت: 72

بررسي گشتالت عطر JAGVAR (زنانه) 73

بررسي ساختمان گشتالت: 73

كاربرد استنيك: 78

ادكلن فراري: 78

كاربرد سمبليك 78

كاربرد استيتيك: 79

ادكلن جگوار: 79

كاربرد سمبليك: 79

كاربرد استنيك 80

ادكلن لامبورگيني: 80

كاربرد سمبليك: 80

تعريف جامع و مفيد از استفاده گر محصول: 81

1-3: مشخص نمودن هويت و موقعيت استفادگر: 81

2-3- نيازهاي فرهنگي 81

3-3- نياز رواني فرد: 82

3-4- نيازهاي جسماني فرد: 82

آسيبهاي فيزيكي : 82

بررسي آسيبهاي احتمالي: (دست و سر) 82

بررسي وجود شرايط عملكردي خطرناك (حين كار و يا هنگام استراحت محصول): 84

هنگام استراحت 85

آسيبهاي رواني: 85

بررسي سادگي و پيچيدگي اجزاء تحت عملكرد/چگونگي تداخل اجزاء تحت عملكرد. 85

بررسي تركيببات عملكردي متناقض و يا هماهنگ: 85

2-1-2-4-3- امنيت 86

شرايط استاتيكي: 86

ميزان ايستايي در صورت عدم عملكرد: 86

تعداد وضعيت بحراني نسبت به روند استفاده: 87

3-1-2-4-3- بهداشت 87

مسائل بهداشتي در قبال انسان 87

شناسايي وجود ساختارهاي غير مهم: 88

تعرق بخش هاي در تماس انسان و كالا 88

مسائل بهداشتي در قبال محيط: 88

ايجاد آلودگي پس از استفاده: 89

4- آناليز ساختار فني (عملكرد فني) 89

4-4 بررسي مراحل مونتاژ محصول: 90

5-4 مقاومت مصالح با توجه به فرم: 91

5- آناليز روابط محيطي: 92

فاكتورها و عوامل حاكم بر محيط: 92

نوع محيط مصرف و بررسي آن. 93

ميزان هماهنگي در محيط- انسان- محصول: 93

تأثيرات محيط بر محصول: 93

تأثيرات محصول بر محيط: 94

آناليز روابط اقتصادي 95

بررسي عوامل حاكم بازار و اقتصاد: 95

مطالعه بازار و عوامل حاكم آن: 95

رقباي موجود در بازار: 96

طراحي. توليد بازاريابي عرضه، تبليغ، فروش و مصرف محصول 97

تبليغ و فروش و مصرف محصول: 98

تبليغات: 99

ميزان سرمايه گذاري براي توليد محصول: 100

ليست بايدها: 100

تاريخچه: 102

پلاستيك 106

ويژگيهاي يك بسته خوب 110

بسته بندي با ارزش اضافه 123

استندهاي تبليغاتي 124

بخاطر سپاري اشكال 125

اشكال و معاني: 125

تأثير رنگ 125

نقش رنگ در بسته بندي 126

فرهنگ زمان، مكان و سن افراد، در انتخاب رنگ 128

ارتباط رنگ و جنس محصول 130

رابطه ظاهر و حالت فرآورده با رنگ 130

كشش بصري رنگها 131

كنتراست رنگها (تضاد) 132

رابطه رنگ و فرم 134

رابطه رنگ و وزن 136

اثرات رنگ در روي شكل جعبه 137

ارتباط رنگ و مزه 138

رابطه رنگ و بو 138

بازسازي انواع بسته بنديها: 139

1- بسته بنديهاي فلزي 139

2- بسته بنديهاي شيشه اي 140

 

مقدمه

طراحي بسته بندي در دنياي امروز يكي از هيجان انگيزترين عرصه ها در بازار توليد و مصرف است كه با مددگيري از صنايع و فنون مختلف مرزهاي متعددي را گذرانده است. تمامي كوششهايي كه صرف طراحي يك بسته مي گردد و هنگامي به هدف خود دست 

مي يابد كه خريدار و مصرف كننده با رؤيت بسته مورد نظر ضمن كسب اطمينان از سلامت محتوي بسته، بدليل قدرت و گيرايي طراحي بسته مورد نظر، مجذوب شده و آن را خريداري نموده و يا در بازارهاي بدون رقابت با اطمينان به مصرف برسانند. 

هيچ طراحي نمي تواند قبل از كسب اطلاعات موثق طرح خود را به عموم ارايه نمايد. زيرا هيچ گاه دو مشتري به يكديگر شبيه نيستند. و هر فرد رفتار و انتظارات مختلفي از چيزي كه خريداري مي نمايد دارد و علاوه برآن مشتريها نياز خود را از چندين منبع تأمين مي نمايند كه بيانگر نحوة ارزيابي آنها از جنبه هاي مختلف كالاهايي است كه خريداري مي كنند. از قبيل كيفيت كالا، قيمت و…

 

بخش نظري پروژه:

تعيين عنوان پروژه: 

طراحي استايل عطر زنانه و مردانه براي آلفارومئو

تعين استراتژي و اهداف پروژه: 

رسيدن به يك استايل مناسب براي ست عطر زنانه و مردانه آلفارومئو بصورتي كاملاً هماهنگ با شخصيت محصولات آلفارومئو و حفظ اصول بنيادين و كلاسيك آلفاهاي قديمي.

1- شناسايي مسئله

تعريف و تفسير شكل و تعيين طبقه استفاده گر:

كمپاني آلفارومئو يك كمپاني با سابقه توليد بسيار زياد نزديك به يك قرن بوده و در طول اين مدت محصولاتي شاخص در نوع خود توليد نموده است كه با توجه به قدمت كمپاني، اين مارك، يك مارك بسيار شناخته شده و قابل اطمينان در سطح بازارهاي اروپا مي باشد. و همواره شنيدن نام آلفارومئو احساس وجود يك كالاي مدرن كه همچنان به اصول اوليه طراحي خود پايدار مي باشد را بوجود مي آورد. 

به طور خلاصه محصولات آلفارومئو از نمونه هاي بارز طراحي پست مدرن مي باشند و همواره در زيبايي مثال زدني بوده اند. اين مزيت به اين كمپاني اين اجازه را داده است كه Range متنوعي از محصولات جانبي را در كنار اتومبيهاي خود توليد كند كه از محبوبيت بالايي نيز برخوردارند. اين محصولات،‌ هم در كنار اتومبيلها و هم بصورت جداگانه در فروشگاههايي با نام بوتيك آلفارومئو به فروش مي رسند.

در سالهاي اخير حركتي آغاز شده است مبني بر عرضه عطر و ادكلن از طرف شركتهاي اتومبيل سازاي مشهور و تعبد. از جمله jagvar, Lamborghini. Ferrari  با نگاهي كوتاه به اين اسامي در مي يابيم كه نامهاي فوق علاوه بر مزيتهاي تكنولوژيكي داراي نوعي حس اومانيك و كلاسيك نيز مي باشند. كه، پتانسيل فروش عطر، بواسطة اين نامها از نطر رواني را فراهم مي آورد. 

از طرفي طبق تحقيقات انجام شده، مشخص شد كه جاي خالي عطر و ادكلن در ميان انواع متنوع محصولات جانبي آلفارومئو احساس مي شود و با توجه به اينكه نام آلفارومئو نيز مانند ديگر نامهاي قيد شده. يك نام پرآوازه و در عين حال داراي نوعي حس كلاسيك و رومانيك مي باشد لذا، شرايط لازم براي عرضه عطر و ادلن از طرف آلفارومئو را فراهم مي نمايد. به همين دليل هدف من در اين پروژه، پر كردن جاي خالي اين محصول و اين حلقة گم شده در ميان اين محصولات بوده و سعي در رفع اين مشكل خواهيم داشت. 

استفاده كنندگان از اين محصول به دو دسته طبقه بندي مي شوند. 

دستة اول افرادي هستند كه خود خريدار اتومبيل آلفارومئو مي باشند و اين ست به عنوان هديه از طرف كمپاني به آنها داده خواهد شد. 

دستة دوم افرادي هستند كه صرفاً از روي علاقه شخصي به مارك آلفارومئو يا ادكلنهاي لوكس اقدام به خريداري آن خواهند كرد. 

 

بررسي تحقيقات مشابه احتمالي (مكاتبات و مراجعة حضوري)

1- سقف هزينه اي كه براي خريد عطر در نظر مي گيريد چه مقدار است؟ 

در مصاحبه هاي انجام شده با افراد اكثراً در جواب سؤال بالا حاضر به اقتصاص   تا   از درآمد ماهيانه خود را براي خريد عطر هستند كه البته اين پرسش توسط افرادي از قشر متوسط جامعه جواب داده شده است. 

2- خريد بعدي عطر شما به چه علت مي باشد؟ 

دلايل متفاوتي در مصاحبه با افراد ذكر شده ولي عمده ترين آن ابتدا تمام شدن عطر و بعد از آن تنوع طلبي استفاده گر بوده است.

3- به لحاظ روحي هزينه عطر تا چه اندازه به روي ديدگاه شما بر روي كيفيت محصول تأثير دارد؟

از نظر افراد پاسخ دهنده قيمت عطر مي تواند تا حدي كه معقول باشد بروي نظر آنها بروي عطر تأثير گذارد ولي از اين افراد تعدادي نيز اشاره كرده اند كه هيچ تأثيري ندارد.

4- نسبت حجم عطر با قيمت عطر تا چه اندازه اهميت دارد؟ 

براي اكثري قريب به اتفاق مصاحبه شوندگان با اهميت بوده است.

5- آيا شما از مد براي استفاده عطر استفاده مي كنيد؟ 

اكثراً جواب خير داده اند ولي عده اي نيز معتقدند مد تا حدودي در انتخاب آنها مؤثر است.

6- تا چه حد تعصب روي مارك عطري كه استفاده مي كنيد داريد؟ 

تمام سؤال شوندگان تعصب خاصي بروي مارك عطر خود ندارد ولي چند تن از آنان وابستگي احساسي نسبت به عطرخود داشته و از نظر احساس، احساس خاصي نسبت به عطر خود داشته اند.

7- چه اطلاعاتي از عطرها و كمپاني هاي مربوط به آن داريد؟

اكثرا مصاحبه شوندگان اطلاعات چنداني ندارند فقط در مورد عطرهاي مورد استفاده خود اطلاعات كم دارند در حد دانستن نام آنها و كشور توليد كننده

8- با كمپاني هاي خودروسازي كه عطرهاي مربوط به كمپاني خود را توليد مي كنند آشنايي داريد؟ در صورت آشنايي چند نمونه را نام ببريد؟ 

از مصاحبه شوندگان به طور كلي با كمپانيهاي خودروسازي كمي آشنا هستند ولي تعداد زيادي از آنها ferarri را مي شناسند و از آن نام مي برند. 

9- آيا حاضر به خريد عطرهاي جديدي كه وارد بازار مي شوند با نام جديد هستيد؟ 

نتيجه جواب بله است. 

10- نام عطر مورد علاقه خود را ذكر كنيد و مشخصاتي كه براي شما داراي اهميت است را ذكر كنيد؟ 

نتيجه اين سؤال جوابهاي بسيار پراكنده اي است كه نشان دهنده علايق و ديدگاههاي بسيار متناوب استفاده گران عطر است. 

11- مكانيزم استفاده از عطر تا چه حد براي شما جذابيت دارد؟

اكثراً در حد متوسط و يا كم مكانيزم استفاده از عطر برايشان جالب است.

12- شيشه و بسته بندي عطر خود را پس از استفاده چه مي كنيد؟ 

مصاحبه شوندگان بر سر اين موضوع كه اگر شيشه جذاب باشند آنرا دور نمي اندازند و نگه مي دارند توافق دارند.

13- آيا علاقه مند هستيد بعد از استفاده مقداري از عطر درون شيشه باقي بماند؟ 

نظرات متفاوت است ولي تمام افراد بسته به نوع شيشه عطر اگر شيشه مناسب باشد و بخواهند آنرا نگه دارند ترجيح مي دهند چنين باشد. 

14- آيا دوست داريد شيشه عطر چيز خاصي باشد؟ 

جواب اين سؤال در بسياري موارد بله و در بعضي موارد فرقي نمي كند بوده است.

15- تا چه حد عطرها پاسخگوي نيازهاي حسي شما هستند؟

اكثر سؤال شوندگان در اين زمينه راضي هستند.

 

نتيجه مصاحبه 

در زير هر سؤال نتايج حاصل از آن سؤال در اين بخش ذكر مي گردد.

نتيجة پرسشنامه 

1- شما تا چه حد به وسايل آرايشي و بهداشتي اهميت مي دهيد؟ 

كم 0 معمولي %8 زياد %92

2- داشتن عطر تا چه مقدار براي شما اهميت دارد؟

كم %5 متوسط %15 زياد %80

3- اصل بودن و مارك عطر چه مقدار براي شما اهميت دارد؟

كم %15 زياد %80 اهميتي ندارد %5

4- تنوع بازار عطر و ادكلن تا حدي هست كه شما را شاخص كند؟ 

بله %90 خير 0 تاحدودي %10

5- اطلاعات شما نسبت به كمپاني ها خودروسازي چقدر است؟

كم %70 زياد %5 متوسط %25

6- آيا شما عطرهاي كمپاني هاي خودروسازي را مي شناسيد؟ 

بله %75 خير %25

7- تا چه حد به فرم و بسته بندي عطرها اهميت مي دهيد؟

كم 0 زياد %70 متوسط %30

8- آيا شما حاضر به استفاده از عطرهايي كه مربوط به هر كمپاني خودرو باشيند هستيد؟

بله %10 خير %70 بستگي به كمپاني دارد %20

9- به نظر شما عناصر خاصي در عطرهاي مربوط به كمپاني ها بايد اعمال شود؟

بله %65 خير %25 نظري ندارم %10

10- آيا عطرهايي كه با مارك كمپاني هاي خودرو عرضه مي شوند استفاده گران خاصي را به لحاظ جنسيت هدف گرفته اسند؟ 

بله %90 خير %10

11- متويالي كه در بسته بندي عطرها استفاده مي شود چه ميزان اهميتي را براي شما دارد؟ 

كم متوسط %80 زياد فرقي نمي كند %20

12- متويان مورد علاقة ‌شما در بسته بندي عطرها چيست؟

شيشه پلاستيك مات %30 شفاف %70

13- اگر بسته بندي عطري نظر شما را جلب كند ولي از رنگ خوبي برخوردار نبود آيا شما حاضر به خريد آن هستيد؟

بله%20 خير %65 بستگي دارد %15

14- دوست داريد بسته بندي عطر شما به گونه اي باشد كه محلول در آن قابل مشاهده باشد؟

بله %80 خير فرقي نمي كند %20

بررسي تأثيرات ساخت محصول/ بررسي بازار و مقدار نياز ( مكاتبات، مراجعه حضوري آمار نموداري)

تأثيرات ساخت اين محصول از چند لحاظ قابل بررسي است.

تأثيرات اقتصادي: توليد اين محصول باعث نفوذ اين شركت در بازاريي كه تا به حال حضور نداشته خواهد شد و در صورت توليد محصول مناسب و جذاب مي تواند سهمي از بازار پرسود عطر و ادكلن را نصيب شركت مادر نمايد. 

تأثير تبليغاتي: 

توليد اين محصول باعث گسترش brand آلفارومئو خواهد شد و با توجه به ماهيت ذاتي اين محصول و حضور آن در شاخة پرطرفدار fashion مي تواند تبليغات مناسبي براي محصولات اصلي اين كمپاني باشد و مارك آلفارومئو را سازندة‌ محصولاتي مطابق مدروز معرفي كند و يك مكمل مناسب باري ديگر محصولات اين كمپاني باشد. 

بررسي بازار و مقدار نياز: 

بازار عطر و ادكلن، يك بازار پرسود جهاني مي باشد و نسبت سود به سرمايه گذاري در آن مقدار قابل توجهي است و با توجه به خطور سايه خودروسازان در اين بخش از بازار، لذا مي توان نتيجه گيري كرد كه اين بازار گنجايش كافي براي حضور يك خودرساز ديگر با  پشتوانة تاريخي كافي و شهرت مناسب را خواهد داشت.

2- بررسي و شناخت «نمونه هاي موجود»

1-2 تاريخچة محصول و بررسي 12 پارمتر اصلي طرح.

تاريخچة‌ آلفارومئو

داستان آلفارومئو از فرانسه آغاز مي شود. توليد كنندة اتومبيل Alexandre Darracg در حومة ميلان يك كارخانه ساخت و قطعات مورد نياز اتومبيلهاي تك سيلندر و دو سيلندر خود را از فرانسه تأمين مي كرد. موفقيت او به اندازهاي كه انظارش را داشت نبود و در سال 1959 كارخانه را به يك گروه ايتاليايي به نام Anonia Lombarda Fabbrica ( با نام اختصاري A.L.F.A ) فروخت.

در سال 1915 گروه ALFA با گروه Romeo متعلق به Nicola Romeo ادغام شد. و Nicola Romeo يك عاشق مسابقات و يك مهندس نابغه بود كه محصولات كارخانه را تا حد يك  حريف مقتدر جهاني ارتقاء دارد.

مدلهايي از كارخانه كه شمع هاي آن از كنار و از بالا بودند راه را براي عرضه مدلها 6 و 8 سيلندر هموار كردند كه طراحي آنها توسط Jano , Merosi انجام گرفته بودند. اولين پيروزي آلفا در مسابقات در سال 1920 بدست آمد و سپس در سال 1924 فاتح گراندپرسي فرانسه شد.

در طي سالها آلفارومئو همواره به عنوان يك كمپاني نوآور در زمينة‌ مكانيك و همچنين طرحي استايل اتومبيل از موفقيتي جهاني برخودار گشته است.

سير تحول تاريخي كارخانه آلفارومئو از نظر طراحي و فني

ماشينهاي توليدي در معرض فروش عمومي قرار گرفتند و مردم نيز اطلاع اندكي در اين مورد داشند اما با اين حال مشتاق مسابقات سرعت از «motor car» بودند. ماجراي ورزشي اين ماشين از سال 1911 آغاز مي شود، يعني هنگامي كه فرانشي ني و رونزوني سوار بر دو مدل /24 HP در نشيمن نمايش «تارگافلوريو» شركت نمودند. تجربه در ابتداي امر زياد راضي كننده نبود، اما اين ماشين بوضوح توانست اشتياق نسبتاً خوبي را ايجاد نمايد. 

سال توليد: 1923 تا 1925

موتور: /4 سيلندر خطي، و با موتوري از جنس چدن. ظرفيت موتور: 1944 سي سي،‌ بازده نيرو: bhp40 در 3000 دور در دقيقه، حداكثر سرعت:/95 كيلومتر بر ساعت. 

RL ارزانتر : اين مدل كه در نمايش ‍«Paris Motor» در سال 1923 به نمايش درآمد، داراي چهار سيلندر بوده و بسياري از قطعات آنرا مي توان در موتور دو ليتري RL مشاهده نمود. اما با قيمت بسيار قابل قبول تري به بازار عرضه گرديد. اين مدل در سه نوع موجود مي باشد، نرمال، اسپرت، و يكدست بطور كلي /50 مدل از ماشين توليد مي شوند. نوع RM اولين مدل ورزشي خود را در سومين نمايشگاه «Coppa delle ALP» در سال 1923 براي اولين بار به نمايش گذارد، كه در جايگاه چهارم خودروهاي دو ليتري، قرار گرفت آن هم پس از آنكه در مسابقه، سرعت تقريباً سه هزار كيلومتر را در سه مرحله طي نمود.


سال توليد: 1924 تا 1930 

موتور: /8 سيلندر خطي، /4 بلوك از فولاد صفحه اي:

حجم موتور:‌ 1987 سي سي – بازده نيرو: 140 bhp (قدرت مفيد موتور) در 5500 دور در دقيقه:‌ حداكثر سرعت 225 كيلومتر برساعت. مدل 2p  نخستين ماشيني است كه از سوي ويتوريو ژانويه سال 1924 طراحي گرديدند نخستين مدل آلفارومئو با هشت سيلندر و موتور سوپر شارژ /2 كاربراتور كه پس از كمپرسور قرار مي گيرد به شمار مي رود. اين مدل كه در كارگاههاي پورتلو آماده سازي گرديد، توانست در مسابقات سرعت /200 مايلي و در پيچ Cremona به سال 1924 برندة بلامنازع پيست سرعت با متوسط سرعت بيش از 158 كيلومتر بر ساعت شده و مسابقة آزمايش سرعت را بطور متوسط تا /195 كيلومتر بر ساعت كامل نمايد. شركت اين مدل در مسابقات بين المللي گراند پريكس سال 1924 و 1925 موجب نخستين قهرماني جهاني گرديد كه توانست طرح حلقة‌ تاج گل را براي نشانة ماشين به ارمغان آورد. اين نوع كه يكي از بهترين ماشينهاي گراند پريكس در دهة ‌بيست به شمار مي رفت، توانست آجر بنيادي را براي توليد همان آلفارومئو به ارمغان آورد. از ميان شش مدل ساخته شده در آن سالها تنها دو مدل باقي مانده و مي توان اين دو نوع را در موزة آلفارومئو يافت نمود و اين در حال است كه مدل سال 1930 در موزة اتومبيل تورين ديده مي شود.


سال توليد: 1922 تا 1927

موتور: /6 سيلندر خطي، بلوك موتور از جنس چدن؛

حجم موتور: از 2916 تا 3620 سي سي؛ بازده نيرو: /56 bhp در /3200 دور در دقيقه؛ حداكثر سرعت: /110 تا /130 كيلو متر بر ساعت. 

زيبا بر روي جاده: (RL) 

اين مدل كه از سوي مروسي در سال 1921 طراحي گرديد، داراي موتوي /6 سيلندر با متوازنگر وسوپاپ بالا و همچنين ترمز هاي جلوئي بود كه مي توانست ايجاد لرزش در هنگام ترمز گرفتن را حذف نمايد. مدل پورتلو كه به شكل اسپرت و معمولي ساخته شد، از سوي توليد كننده در رقابتها نيز بكار رفت، بويژه براي اهداف تبليغاتي وارد رقابتهاي ملي شده و توانست با توليد مدل ويژة خود در پيتهاي مدور جاده اي، مسابقات تپه اي و با مسافت طولاني شركت نمايد. نتيجة آنكه مدل را مي توانست موفقيتهاي فراواني را يكي پس از ديگري كسب نموده و موفقيت تجاري محصولات آلفارومئو تضمين نمايد. يكي از مدلهاي ويژة آلفارومئو كه براي شركت در مسابقة سرعت «Tagflotoio» به سال 1923 و 1924 طراحي گرديد، توانست به متوسط سرعت بيش از /175 كيلومتر بر ساعت در خلال /10 كيلومتر دست يابد. مدلهاي 2640 كه در انواع متعددي ساخته شدند توانستند در سرتاسر جهان سفارش قبول نمايند.


مدل «Surveyor» (1872 تا 1965)

طراحي شده از 1910 تا 1924؛ مدلهاي طراحي شده: HP24 : 60/40HP؛ G.P.(1914) –20/15 HP(1915)-30/20HP

جوزپه مروسي كه در سال 1872 در پباخنرا بدنيا آمد، وظيفة سنگين توليد ماشينهاي پورتلو را در بازاري كه هنوز بسيار دور از دست رس بود برعهده رفت. البته او انتخاب مناسبي براي اين شغل بود: طرحهاي وي منجر به  توليد ماشينهاي مؤثري گرديد كه توانست لذت رانندگي را به همراه آورد، كه اين امر در رقابتهاي جاده اي و باز بدست آمد. در سال 1923 طراح اين مدل نوع 1P را پديد آورد، ماشيني با ظرفيت دو سرنشين كه براي اولين بار در مسابقات گرندپريكس مونزا به نمايش درآمد اما به سبب تصادف مرگبار آن در طي مسابقه نيوستي جاده خويش را بر سر آن گذاشت و بدين سان توليد اين نوع در بدو امر دچار توقف شد. ماشينهاي جاده اي به مرز فروش خود ( مدلهاي RL و RM) سخت بهتري داشتند.

«شور و شوق»

نشان تجاري سال 1925 تا 1946: تاج حلقة گل كه در نقش برجسته اي فلزي كنده كاري شده، تداعي كنندة ‌پيروزي حماسي آن است؛ يعني پيروزي مدل 2p در اولين مسابقات قهرماني رانندگي جهان(1924). قطر اين نشان از 65 ميليمتر به 5 mm افزايش يافت. در سال 1945 اندازة آن بدون تغيير باقي ماند. 

مانياتي 1750: 

پت باردن مسئول باشگاه دارندگان ماشين آلفارومئو در آمريكا ورود مدل 1750 در سال 1961 به آمريكا را چنين توصيف مي كند: «صداي موتور ماشين آلفارومئو درست مثل راپسودي مي ماند. اما همه چيز اين ماشين در آدم هيجان ايجاد مي كند و هر زمان كه موتور ماشين را روشن مي كنم، حس مي كنم كه تمام مشكلات روزانه ام بخار شده و از ميان رفته و همه چيز برايم بصورت جديد زندگي را مجدداً از سر گرفته است. پيتر هال در تاريخ آلفارومئو چنين مي نويسد: ماشينها درست مثل زنان زيبا و مهيج اند و درست مثل زنان دور از خطا هم نيستند. اما در مورد مدل آلفا 1750 نوعي استثناء وجود دارد. 

سه تفنگدار: قالب تيم آلفارومئو شكل گرفته است. آسكاري،‌ كامپاي و سيوكي كه بعدها «سه تفنگدار» لقب گرفتند. 

نخستين Quadrifoglio :

تارگافلوريون 1923: ماشين سيوكي براي نخستين بار نشانة برگ شبدر سبز را در ميان مثلثي با زمينة سفيد به نمايش گذارد، نشانه اي كه بعدها تبديل به نشان اختصاصي مجلة Auto car چنين شرح مي دهد كه تنها «طبيعت سخت» نوع آلفاي مذبور توانست در تعداد چهار بار پياپي مسير سخت مسابقات 1500 را با مسافت /180 كيلومتري اش طي كند. 

 

«مدل HP 24»

سال توليد: 1910 تا 1920

موتور: /4 سيلندر خطي – بلوك موتور از جنس چدن

حجم موتور: 4084 سي سي؛ بازده نيرو: php در 2200 دور در دقيقه؛ حداكثر سرعت: 100 تا 115 كيلومتر بر ساعت: 

مدل HP 24 كه براي نخستين بار از سوي جوزپه مروسي طراحي گرديد داراي /300 مدل مي باشد كه ويژگيهائي نظر سريع و قابل اطمينان بودن را دارا بوده و در نوع خود اولين مدل آلفاي داراي موفقيت تجاري به شمار مي روند. مدل مذبور به سبب قدرت استارت موتور و ساختار دقيق قطعات ماشين بسرعت از سوي عاشقان ماشينهاي ورزشي با اقبال روبرو شد. ويژگيهاي ماشين ياد شده براي زمان خود پيشرفته به شمار مي رود كه مي توان از آن ميان به بلوك واحد موتور و فصل واحد جعبه دندة آن اشاره نمود. 

مدل HP24 براي نخستين بار سفر كوتاهي را در ششمين جشنواره Targa Florio به سال 1911 آغاز نمود و در آنجا با دو ماشين كه داراي سرعت بالا و قدرت مانور خوبي بر روي جاده بودند موفق گرديد. آنان واقعاً « ماشين ورزشي به شمار مي روند. مدل HP15 به سال 1911  به گونه اي ويژه براي رقابت ها طراحي گرديد كه بايد به ميزان نيروي خروجي آن به مقدار 45 bhp اشاره نمود . سپس در سال 1914 مدل مذبور تغييراتي مي نمايد، و اين در حالي است كه پس از مدل HP24 به مدل HP12 برمي خوريم كه داراي ساختار كمتر به پيچيده اي بوده اما داراي ويژگيهاي خيره كنندة مدل قبلي است.

آلفاي مسابقات گرديد.

-پرنس سيام:

1924 پرنس سيام در اين سال از اين ماشين ديدن كرده و نوع اسپرت RL آنرا با مدل بدنة «Castagana» خريداري نمود.

«Mille Miglia» : 

نوع اخير كه در سال 1927 عرضه گرديد (مسابقات هزار مايل سرعت) بطور كلي احساس جديدي را پديد مي آورد. مسير و نوع جادة براسيكا-روم براسيكا بزودي توانست مسابقات سرعت اضافه اي را براي اين نوع پديد آورد؛ يعني سفر كوتاه حدود /1600 كيلومتري آن در ميان شهر ها و حومة ايتاليا.

شور و شوق: 

نخستين نشان آلفا در سال 1910 تا 1915: نشان آلفارومئو مشتمل بر دو سمبل Milanese مي باشد. افعي ويسكونتي در زمينة آبي كونگ (ايده اي كه حاصل از طراح جوان و تكنسين آن است. او پيشنهاد كرد كه نقش افعي بر روي بزج filavete به گونه اي نقش بند و كه گوئي در انتظار Piazza Castello است) و طيب قرمز رنگ موجود برروي زمينة سفيد كه در دايره اي فلزي و با الفاظ ALFA قرار گرفته و نوشتة MILANO كه بصورت دو تكمة نشان دودمان Sava  از يكديگر جدا شده اند. ثقل از مجله اي در سال 1910:

آلفا: خود اين واژه نشانگر يك برنامة كامل است، يا آنكه به بيان ديگر توصيف واضحي از برنامة ويژة خود است. اين علامت مشخص كنندة نخستين حرف الفبا است، نشانة شروع يك نقطة ‌آغاز زندگي جديد كه در حال شكل گرفتن است….»

دومين نشان آلفا 1915 تا 1925 : ALFA ROMEO- MILANO بدل به واژة جديدي بر روي نشان مذكور گرديد كه واقعة پس از خريد كارخانه از سوي نيكولارومئو صورت گرفت.

نخستين ماشين: سال 1920 شاهد توليد نخستين ماشين با نشان آلفارومئو بود: HP 30-20 –Torpedo

«مدل 1750 C6»

سال توليد:‌ 1929 تا 1933، موتور :/6 سيلندر در يك خط، بلوك موتوري از جنس چدن، حجم موتور: 1752 سي سي: بازده نيرو: bhp 46 در /400 دور در دقيقه،‌ حداكثر سرعت: /110 كيلومتر بر ساعت: 165 km/h (1929)، 170(1930).

مدل 500/c6 قدرتمندتر مي گردد: اين مدل كه به سال 1929 در نمايش ROMe Motor به نمايش گذارده شد و در  توزين نيز توليد گرديد، داراي انواع گراند تورين، سوپراسپرت و گراند اسپرت مي باشد كه داراي وزني مشابه و ساختاري يكسان چون مدل 1500 است اما از موتورهائي قدرتمندتر و گشتاوري پيشرفته تر بهره مي برد كه همين امر به آن شتاب بالاتري را بخشيده است ( افزايش /10 تا /15 درصدي براي دست يابي به 100 bhp و به هدف شركت در رقابتهاي ويژه خود شركت نمايند. نوع ورزشي اين مدل براي نخستين بار در سال 1929 در مسابقات سرعت «Mukke Mugkuc » شركت جست و تا سال 1931 در تمامي مسابقات سرعت ويژة ورزشي بي رقيب باقي مانده و در كل ميزان 2579 عدد از اين ماشين توليد گشتند. 

«مدل C 1500»:

سال توليد: 1927 تا 1929؛ موتور: /6 سيلندر خطي، بلوك موتري از جنس چدن-حجم موتور: 1487 سي سي: بازده خروجي:‌/‌bhp در 4200 دور در دقيقه حداكثر سرعت: 110 كيلومتر بر ساعت (/4 سرنشينه): 105 كيلومتر بر ساعت (/6 سرنشينه).

ماشيني كوچك و سبك نخستين ماشين توليدي: اين مدل كه از سوي ويتوريوژانو توليد گرديد، شروعي بر توليد ماشينهاي آلفارومئو با موتورهاي داراي حجم متوسط تا اندك به شمار مي رود. اين ماشين كه مجهز به موتوري شش سيلندري باشد، سيستم زمانبندي بر اساس يك مدل سوپاپ واحد و قالائي را دارد. ماشين با كمترين وزن ممكن خود بدين عضو است كه اين ماشين داراي نيويي قابل ملاحظه همراه با ثباتي مطمئن و كنترل عالي مي باشد. اين مدل كه به سال 1925 در نمايش موتري ميلان به نمايش درآمده و پس به پاريس و اندي پاي گذارد. بيشتر از سوي كارشناسان مورد توجه قرار گرفته كه علت آنرا مي توان ويژگيهاي پيشرفته آن و همچنين موفقيت ورزشي و تجاري قابل ملاحظة آن دانست. سالهاي بين 1927 و 1929 توليد بيش از 1075 عدد از اين ماشين را به خود ديده است. « جوليتا» 

توليدي نمادين با مفهوم «ساخت ايتاليا» نام اين ماشين بر گرفته از شعري از لئوناردو لنيس گالي بوده و اقتباسي از شكپير نيز مي باشد. ماشين مذبور بسرعت تمام بازارهاي دنيا را در نورديد. 

ماشين ويژة ماسبقات جيولتيا:

استيلي جيولتيا ss بعنوان نتيجه اي از پژوهشهاي آئروديناميك انجام گرفته در بخش موتوري ترين ميلان شكل گرفت. ماشين مذبور تا نيمه از طنابهاي پشمي پوشيده شده و پس از طريق ماشين ديگري كه در مجاورت آن در حال رانندگي و حركت مي باشد عكسبرداري شده و سپس فيلمبرداري مي گردد. جريانهاي هواي پديد آمد. در اطراف سطوح مختلف بدنه از طريق رفتار طنابهاي پشمي آشكار شده و به نحوي نشانگر مكان تغيير ايجاد شده در شكل بدنه تلقي مي گرديد.

آلفارومئو ماشين مورد نظر خانمها: 

1955 رالي سينما؛ جينالولو برجيدا در مدل T1 1900-1955 رقابت دوشين Abruzzo و Molise . رپتسي در قالب آلفارومئوي 1900 اين مدل كه بطور معمول «جهاني» ناميده مي شده توانست اثبات كند كه ماجراجويانه» نيز به شمار مي رود. در سال 1958 دو زن در دايرة Arctic به اين موفقيت دست يافتند.

آلفامانيا: 

ماشينهاي ورزشي شور و شوق جديدي را در ميان مردم ايجاد كردند: موفقيت آلفا 1900 حتي توانست مالتو كوپي را نيز (1952) به سوي خود جلب كند، و هنگامي كه ستارگان هاي دود به ايتاليا مي آمدند. ديداران «پورتلو» را فراموش نمي كردند. تيرون پاور براي آزمايش رانندگي نوع «Disco Valante» را برگزيد و اين در حالي بود كه ريتاهاي ورث نوع 2500 را به سال 1950 انتخاب كرد. انواع جديد بدل به منبع افتخار براي صنعت ايتاليا شدند و اين در حالي بود كه از سوي رئيس جمهور نيز قدرداني گشتند. در سال 1955 پرون رئيس جمهور وقت آرژانتين نوع 3500 آنرا خريداري نمود و در سال 1956 شاه بلو دووينو از نمايشگاه آلفارومئو ديدن نمود و همچنين حسين پادشاه اردن نيز جوائزي را براي رانندگان مسابقات ويژة آفريقا و آن هم براي مدل «Giuliettes print» در نظر گرفت. شورشوتي حاصل از آلفارومئو منجر به تأسيس «باشگاه دارندگان» آلفارومئو در انگلستان و ايالات متحده گرديد، باشگاهي كه در آن صاحبان اين ماشين افراد حرفه اي و يا معمولي داراي ماشين آلفارومئو بودند.

«مدل 2500 C 6»

سال توليد: 1939 تا 1950، موتور: /6 سيلندر خطي،‌ بلوك موتوري واحد؛ حجم موتور: 244؛ بازده خروجي: 87 bhp در 4600 دور در دقيقه (1940) 145 php /5500 دور در دقيقه (1946)؛ حداكثر سرعت: 170 كيلومتر بر ساعت( نوع اسپرت): /200 كيلومتر بر ساعت (نوع ويژه مسابقات). 

آخرين ماشين پيش از جنگ و نخستين ماشين پس از جنگ: 

ماشيني با كلاس واقعي و بهسازي؛ همراه با شاخصه هاي اصلي ورزشي،‌ لااقل تكاملي در سري هاي /6 سيلندر محسوب مي شود كه در قالب نوع 1500 توليد گرديد از تاريخ توليد آن در سال 1939، مدل آن بر اساس الگوي انواع قبلي و C6، 2300 انجام مي گيرد اما با عملكردي خيره كننده تر كه خود حاصل از افزايش قدرت موتور به سبب بيشتر شدن حجم موتور و بهبود مصرف سوخت مي باشد. در سال 1946 مدل ورزشي و اصلي آن بنام Frecciadore (اولين ماشين پس از جنگ) به بالاتر آمد كه داراي بخش عقبي مدور و طولي كوتاه شده بود،‌ كه اين شكل به مدل مذبور يكي از پيشرفته ترين اشكال آئروديناميك در آن زمان را بخشيد،‌ موفقيت نوع كلاسيك ديگري بنام «uilladeste» كه پس از موفقيت نوع پيشين و به همين نام عرضه گرديد، به سبب تأثير قالب U شكل ماشين همانند نوع آلفاي 147 امروزي است، و خود نشانگر آن است كه چگونه ماشيني با كيفيت و استيل بالا مي تواند زيبائي و توازن خود را حتي براي عصر حاضر نيز حفظ كند. قدرتمندترين مدل ويژة مسابقات براي نخستين بار پس از پيروزي در مسابقات سرعت Tobruk-Tripolic در سال 1939 خود را به نمايش گذارد و به موفقيت ورزشي خود همچنان از سال 1946 تا 50 ادامه داد. تعداد /2800 مدل از اين ماشين به شكل اسپردت و سوپر اسپرت در توربين توليد مي شوند.

مدل 158 (آلفاتا):

سال توليد: 1938 تا 1940 – 1947 تا 1950، موتور، /8 سيلندر خطي ، بلوك موتوري با دو قطعه از آلياژ سبك: حجم موتور: 1479 سي سي ، بازده موتور: 195 bhp در 7200 دور در دقيقه (1938) – حداكثر سرعت: 232 km/h (1939)0 270km/h (48-1947).

زيبا و بدون تكان: مدل تك سرنشينة فوق كه از سوي جيوچينو كلومبو به سال 1937 طراحي گرديد،‌ در پي درخواست رانزو فراري توليد شد. 

مدل 158 تحت تأثير مشتاقان آن «Alfetta» نام گرفت و به نوعي دارندة طرح موتوري آلفارومئو بصورت سنتي و تربيت و قرارگيري قطعات مكانيكي مدلهاي گذشته بر روي شاسي است. از ابداعاتت اصلي ارائه شده در مدل مورد نظر مي توان به استفاده از دو بخش حفاظت كننده و لغزشي براي فنرهاي متقاطع در ماشين نام برد كه يكي در جلو و ديگري در عقب قرار دارد، و فنر ديگري نيز در محور پائيني ماشين نصب مي گردد و بدين سان مركز ثقل آن را پديد مي آورد. در مقايسه با ماشينهاي بزرگتر داراي حجم هاي موتور بالاتر از /4500 سي سي، نوع 158 با حجم موتوري 1500 سي سي خود به نظر مدلي شبيه به ماشين كوچك به شمار مي رود. اما شكلي باريك تر و استيلي ظريف و زيبا دارد. هر چند كه شتاب آن بيش از همتاهاي خود و «نمونه هاي» موجود در زمان خود بود. مدل 158 براي نخستين بار در Livorno و به سال 1938 به نمايش گذارده شد و به نوعي برندة‌اولين دومين و /7 امين مكان بازيها به شمار مي رود و بين سان خواست مكان نخست را به سال 1939 تا 1940 از آن خود نمايد( در كوپا آسرپو،‌ كوپاسيانو، و در گراند پريكس). در سال 1946 و در انتهاي جنگ ، مدل 158 موفقيت مجدد خود را در مسابقات سرعت از سر گرفت تا آنكه در سال 1950 عنوان قهرمان فرمول را به خود اختصاص داد. 

در سال 1950، آلفتا نام خود را به /159 تغيير داد و بدين واسطه تغييرات چندي را پذيرفت : بدين صورت كه اكنون داراي محور عقبي بنام DeDron شد. و شاسي آن نيز داراي عناصر لوله اي و موتوري با قدرت بيشتر مي باشد. در سال 1951 اين مدل برندة‌ جام قهرماني هان باري بار دوم گرديد. عمر طولاني آلفتا به سخن فراواني با موفقيت و مدلهاي پيشرفته از سال 1938 تا 1951 همراه مي باشد كه بدين سان به مدل مذبور چيزي كمتر از چهل سال بالندگي بدون وقفه را در عرصة‌ ماشين راني وزرشي مي بخشد، و در نتيجه مقامي اين موارد را بايد مرهون پيشرفته هاي مداوم در ساختمان موتوري، و بدون تغيير ماندن ساختار اصلي ماشين دانست. 

از سوي ديگر بازده نيروي آن نيز بطور پيوسته افزايش يافت: از 195 bhp در سال 1938 به 225 bhp در سال 1939، و سپس از 330 bhp در سال 1947 به 455bhp در سال 1951.

شور و شوق:

نشان: 1946 تا 1972 پس از سقوط حكومت ديكتاتووري و به روي كارآمدن جمهوري ايتاليائي، علامت دودمان Savaoy جاي خود را بدو خط موجدار قطر آن نيز از /45 ميليمتر به سال 1950 كاهش يافت.

آلفارومئو بعنوان يك سمبل موفقيت: 

به عبارت ديگر، آلفا با نمايش مهارتهاي حرفه اي خود در پس چرخهايش معروف شد. «Frecciaoro» يا مدل اسپرت آلفا موفقيت بزرگي را در ميان ماشينهاي Milanese و آن هم بدون محدوديت آنان كسب نمود. مشتريان اين مدل ماروق شاه محرا علي خان،‌ ريتاهاي حورشه، تيران پاور،‌ و پرنس موناكو بودند. در براي و به سال 1950 Toto نوع «2500» سالن را انتخاب نمود و اين در حالي است كه ريتاهاي ورث نوع 2500 را برگزيد.

افتخار: با استيلي بي نظير و كلاسي بدون لرزش مدل C25006 سوپراسپرت بنام «Villad’Este» برندة جايزة استيل طراحي ماشين در سال 1949 مي باشد. 

مسابقات سرعت آلفا و /Fها ( فارينو، فانگيو و فاكيولو): حماسه اي كه آلفتا نام گرفت

قهرماني جهان به سال 1950 و 1951 . مانوئل فاتكيو، برندة‌ ديگر /4 جام قهرماني جهان با مدلهاي ديگري كه در عكس ديده مي شود چنين اظهار مي دارد: آلفتا بهترين ماشين مسابقات سرعتي است كه تا بحال رانندگي كرده ام.


سال توليد: 1950 تا 1958 ميلادي،

موتور: /4 سيلندر خطي، و با يك موتور يكپارچه:

ظرفيت موتور: 884/CC،

ميزان خروجي نيرو: bhp 90 در 5200 دور در دقيقه، 

حداكثر سرعت: /150 تا /180 كيلومتر در ساعت، 

«خانوادة ماشيني كه مسابقات سرعت را مي برد.»

آلفارومئو براي نخستين بار در سال /1900 در خط توليد قرار گرفت تا از اين نيازهاي باشد به طراحي ماشينهاي كلاس متوسط را با طرحي از «اورازيوساتا» برآورده سازد. از سوئي، ماشين پيشرفته آن نيز كه ويژگيهاي برجسته اي دارد ارزان قيمت مي باشد. وزن اين ماشين به مدد تكنيك نوين ساخت آن به ميزان قابل ملاحظه اي كاهش يافته و در طراحي آن براي نخستين بار از بدنه اي استفاده شده است كه بصورت يكپارچه بر روي شاسي قرار مي گيرد. موتور /4 سيلندر و 1884 سي سي آن بخوبي جوابگوي بيشتر مشتريان مشكل پسند بوده و داراي ساختار مشابهي با عملكرد معمول و اصلي موتورهاي آلفارومئو است. استيل ساده و كاربردي كار بر روي بدنة اين ماشين از ويژگيهاي سليقة ايتاليائيها در زمان خود به شمار مي رود. مدل اين ماشين انواع متعددي دارد: اتاق ساده، اتاق 1t ،‌ داراي شتاب زياد (با جاي تايري بزرگ و كوتاه)؛ و خودروئي با ويژگيهاي نظامي و برون راهي (Matta- ماشين ديوانه).

لوگو (آرم)

از سال 1960 به بعد آرم شركت از پلاستيك ساخته مي شود.

در سال 1960 ، ساخت صد هزار و يكمين Giulietta همراه با بطري شامپانيي سنتي جشن گرفته شده با نوي مديره كمپاني در Portello خانم هنرپيشه Giulietta Masina است.

Alfa Passion  ,  Alfa Mania

پس از جنگ، در ايتاليا و ساير مناطق جهان، كلوبها و مجامع متفاوتي به يكباره پديدار شد كه هواداران اين آرم را به هم پيوند داده و آنها را قادر ساخت تا علاقه خود به آلفارومئوهاي جديد و قديمي را با يكديگر تقسيم كنند. 

RIAR، بايگاني آلفارومئو ايتاليايي، در سال  1962 در رم شروع به كار نموده و كليه اتومبيلهاي آلفا با منافع تاريخي را گردهم آورد.

Giulia 1600 sprint

«از لحاظ تأمين رضايت خاطر راننده، اتومبيلهاي كمي مي توانند با آن رقابت نمايند…. خستگي راننده عاقبت برون هشدار است… راندن اين اتومبيل لذت محض است…..»

john Belster از مجله Auto sport مدل 1750 را به صورت زير تشريح مي نمايد: «….. يك اتومبيل آلفارومئوي نمونه. افرادي كه سن آنها آن قدر زياد است كه 1750 دهه سي را به ياد مي آورند بايد تأييد نمايد كه مدل جديد بسيار قيمتي تر از آن است كه نام مشابه داشته باشد. 

سال 1966 تاريخ مهمي براي خودروهاي مدل «Alta spider» است. 

آلفارومئو رقابتي را براي يافتن نامي مناسب براي 1600 spider برگزار نمود. آقاي Giudobaldo Trionfi از Brescia به خاطر پيشنهاد نام «Duetto» اين جايزه را ربود. در عكس، رئيس كمپاني آلفارومئو Luraghi با داشتن اتومبيل Spider جديد يعني جايزه اين رقابت ديده مي شود. 

موفقيت« Duetto» حتي اقيانوسها را در نورديد.

در ماه مي سال 1966، سه مدل از اين اتومبيل در كشتي «Rafaello» بارگيري شد تا به ايالات متحده منتقل شود. اين اتومبيل حتي در سينماي امريكا در فيلم Nike Nichols با مدل «Graduate» با بازي داستين ها ضمن ساخت 1967 به يك ستاره بدل شد. در ايالات متحده مدل «Graduate» نيز به بازار فروش عرضه شد.

سال توليد: 1976-1962

موتور: 4 سيلندر رديفي

ظرفيت موتور: 1570 سي سي

خروجي قدرت 5500 rpm در bhp 102-98

حداكثر سرعت: بيش از 165 كيلومتر در ساعت

«پيكر تراشي با باد»

Giulia Saloon 1600، با صندوق كوتاه جالب و جديد خود و نيز مدلهاي Spider و sprint آن به طور همزمان در Autodrome در Monza در سال 1962 به نمايش درآمد كه هر دو اتومبيلهاي بسيار كارآمدي هستند. 

مكانيك و بدنه ماشين اين اتومبيلها، چكيده اي از راه حلهاي امتياز دار را به نمايش گذارد كه مورد تحسين تكنسين ها و جامعه قرار گرفت . موتور 1750 سي سي آن ساختاري مشابه به موتور Giulietta داشته كه قدرت فراواني به آن بخشيده است. اين اتومبيل كه براي سفرهاي طولاني با سرعت بالا طراحي شده و قدرت مانور بالاي در ترافيك شهري بدان مي بخشد. در واقع طراحان به منظور دستيابي به اتومبيلي كارآمد،‌ محدوديت سبك و نيروي منفعل را گسترش دادند. مشهورترين مدلهاي مسابقه TZ و GTA هستند. مدل TZ يا همان مدل مسابقه ي zagato در جاده و پيست مؤلف عمل نموده است اما بمب واقعي GTA با درها و كاپوت آلومينيومي است كه در رقابتهاي تفريحي شركت مي نمايد. 

33/2 ليتر

سال توليد: 1967-1969

موتور:‌ در عقب اتومبيل. هشت سيلندر در 7-ْ90- احتراق دوتايي

ظرفيت موتور:‌ 1950 سي سي

خروجي قدرت: 270 bhp در 9600 rpm 

حداكثر سرعت: 298 كيلومتر در ساعت

در ميان اتومبيهاي مسابقه آلفارومئو، مدل 33  پس از مدل 512 در سال 1940 ( كه هرگز براي مسابقات مورد استفاده قرار نگرفت) به رتبه دوم دست يافت و داراي يك موتور در عقب خود است. علاوه بر موتور جديد 8 سيلندر در 7- ْ90، كه با گيربكس و اكسيل در يكجا تركيب گرديده ، شاسي آن كاملاً اصل بود. كه طراحي آن از طراحي هواپيمايي الگو گرفته شده كه آن را تبديل به يك اتومبيل سبك تر نموده است. شاسي از سه تيوپ آلومينيومي با قطر 200 ميلي متر ساخته شده و شكل آن H نامتقارن  بوده و تانك سوخت لاستيكل را نگاه مي دارد. اولين مدل كه به خاطر ورودي هواي برجسته خود با نام «پريسكوپ» شناخته مي شود، براي اولين بارور 12 مارس 1967 در مسابقه سر بالايي Fleron در بلژيك در برابر ديد همگان ظاهر شد يعني جائي كه آنجا را با يك پيروزي قابل قبول ترك نمود. در سال 1968، مدل جادهاي نيز با موتور 8 سيلندر دو ليتري و يك بدنه كوپه آلياژي سبك توليد شد. اين مدل در گروه خود موفق به كسب جايگاه طول و دوم در مسابقات Daytona گرديد و در همان سال 15 پيروزي كلي و 6 پيروزي در گروه خود بدست آورد مدل 2/33 در سال 1969  14 مقام اول در مسابقات همگان و 13 مقام اول در مسابقات گروه كسب نمود. مدل 33/3 در سال 1970 در رقابتهاي بين المللي ظاهر شد. 

 

مدل 33/3 ليتر

سال توليد: 1969-72

موتور:  8 سيلندر در 7- ْ90

ظرفيت موتور:‌ 299D سي سي

خروجي قدرت: 400 bhp در 900 rpm

حداكثر سرعت: 310 كيلومتر در ساعت (1969-70) – 330 كيلومتر در ساعت 

(1971-72) شاسي هاي اين مدل با مدل قبلي 33/2 تفاوتهاي فراواني دارد كه ورقه هاي فلزي توخالي Avional با عنصر تيتانيوم ساخته شده است. موتور جديد زماني كه جعبه دنده 6 سرعته پشت چرخهاي عقبي ً150 باشد،‌ ‌در حدود 400 bhp در 9000 rpm آزاد مي كند. نخستين جلوه اين مدل در سال 1969 بوده و در همان سال اين خودرو مدعي جايگاه نخست در مسابقات 2 elt weg و Enna شد. ظرفيت موتور آن در سال 1971  تا bhp 420 افزايش يافت. جعبه دنده با دندانه جلو 5 سرعته به سختي كشيده مي شد و اندازه چرخهاي جلو تا 13 اينج كاهش يافته و وزن اتومبيل از 700 كيلوگرم به650 كيلوگرم رسيد. اتومبيل 3ليتر پيروزيهاي ورزشي مهمي را كسب نمود. در همان سال يك مدل جديد كه 33/3 TT ناميده مي شد، با شاسي تيوپي آلياژ آلومينيوم توليد شد، جايگاه راننده جلوتر قرار گرفته و موتور آن 440 bhp بوده و اندازه چرخهاي عقب نيز 13 اينچ بود. كمپاني آلفارومئو با اين اتومبيل دومين جايگاه مسابقات قهرماني سازندگان جهان در سال 1972 را بدست آورد.

T.I. Syper

سال توليد: 1963-1964 

موتور: 4 سيلندر

ظرفيت موتور: 1570  سي سي

خروجي قدرت:  112 bhp در 6500 RPM

حداكثر سرعت: بيش از 185 كيلومتر در ساعت

اين اتومبيل در 24 آوريل 1936 در مسابقات دوره اي Mon2a به مطبوعات نشان داده شد. اين اتومبيل كه مدل مسابقه اي است شاهد عملكرد چشمگير 1Giulia T بود كه با استفاده از موتور Glulia ss بهبود قابل توجهي يافت. جعبه دنده كف اتومبيل، صندليهاي جلويي پوشش دارد و جدا از هم ، چرخهاي آلياژي سبك ابزارهاي مدور قطور در داشبورد و چرخ فرمان سبك سه پره مكمل هاي ايده الي براي كار ورزشي اتومبيل هستند كناره ها و صندوق اتومبيل با طراحي شدر تزيين شده اند.

Giulia Tz

سال توليد: 1963(1965)-1967

موتور: 4 سيلندر

ظرفيت موتور: 1570 سي سي

خروجي قدرت: 112 bhp در 6500 rpm (170 bhp در 7500 rpm)

حداكثر سرعت: بيش از 215 كيلومتر در ساعت

اين موتور در سال 1959 به منظور جايگزيني 32 طراحي گرديد و از اغلب ابزارها سود جست. كار بر روي آن در سال  1960 آغاز گرديد و اولين آزمايشهاي آن در جاده در سال 1961 صورت گرفت: با اين حال رسيدن آن به خط توليد زمان زيادي به طول انجاميد چرا كه اولويت به مدلهاي جديد 2600 ، Giulia داده شد. اين مدل در سال 1963 با يك موتور 112 bhp كه مشابه موتور Sprint special بود وارد بازار شد:‌ بعدها اين مدل براي شركت در مسابقات تور بزرگ توسعه بيشتري يافت. پس از نخستين جلوه ورزشي در مسابقات عمده Giulia T2 بلافاصله توانست تا در مسابقات توان فرسا مانند FISA CUP در Mon2a در سال 1963 ، سابقه دوازده ساعتي sebring، چهل و هشتمين دور TargaFlorio، Nurburgring هزار كيلومتري، مسابقه 24 ساعتي LeMans، تور فرانسه، Coupe des Alps و تور Corsica به پيروزي دست يابد. اين پيروزيها ، بر رده بالاي يك اتومبيل كه نه تنها براي پيست مناسب است بلكه در مسابقه هاي دوره هاي جاده اي توانفرسا نيز مفيد است،‌ تأكيد مي نمودنند. 

GTA

«پيروزي يك روز با اتومبيل هر روز»

Bertone با همكاري Giugiaro مؤفق به خلق شاهكاري در سال 1965 گرديد. مدل GTA ( Gran Turismo Alleggenta) در حالي كه شكل خارجي Giulia sprint GT را حفظ نموده بود،‌ به خاطر قاب بندي پرچ شده آلومينيومي و موتور 1600 با يك سرسيلندر جديد دو احتراقي، وزن سبكي داشت كه به خصوص آن را براي خريداران ورزشي مناسب ساخته و عملكرد درخشاني به آن مي داد. از آن پس Giuia sprint GTA هر چيزي را كه براي برنده شدن وجود داشت را برنده شد: آلفارومئو در مسابقات اروپا در سالهاي 1966 و 1967 و 1968 به پيروزي رسيد. سپس يك موتور كه از مدل موتور 1750 گرفته شده بود و ظرفيت آن تا 2000 افزايش يافته بود با انژكشن مستقيم و احتراق – دوتايي بر روي اين مدل نصب گرديد. اين اتومبيل كه GTGTAm ناميده مي شود قادر است تا  قدرت خود را به اندازه 220 اسب بخار افزايش داد،‌ و به حداكثر سرعت يعني 240 كيلومتر در ساعت برساند. با اضافه شدن مدل juruor 1300 zagato ،‌‌ طيف مسابقه اي اتومبيلهاي آلفا در سال 1969 گسترده گرديد. 

سال توليد: 

1965-1969 : Giulia sprint GTA

1968-1973 : GTA 1300 Juruor

1970-1971 : GT Am 1750-2000 . AM نشانه امريكاست چرا كه اين مدل از مدل انجكشني امريكا از GT1750 گرفته شده بود.

Duetto spider 

سال توليد: 1966-1967

موتور: 4 سيلندر

ظرفيت موتور: 2443 سي سي

خروجي قدرت: 109 bhp در (rmp)6000

حداكثر سرعت: بيش از 185 كيلومتر در ساعت

يك افسانه

تلاش نهايي Battista Pinin Farina يعني 1600 Spider كه از مكانيسم مشابه Giulia سود مي برد. در سي و ششمين نمايشگاه اتومبيل ژنوا در سال 1966 براي اولين بار به نمايش درآمد. اين مدل با داشتن صندوق اصل استخوان ماهي مركب و كناره هاي برجسته،‌ به يكي از نمايندگان اصلي مدل آلفاي Spider بدل گرديد. اين اتومبيل يكي ديگر از مدعيان قهرماني با قدرت ماندگار است كه براي بيش از 25 سال توليد مي شود حتي اگر توليد براي يك دوره قطع مي شد. در سال 1966 كمپاني آلفارومئو مسابقه اي را براي نامگذاري اين مدل برگزار گرديد. اين اتومبيل يكي ديگر از مدعيان قهرماني با قدرت ماندگار است كه براي بيش از 25 سال توليد مي شد حتي اگر توليد براي يك دوره قطع مي شد. در سال 1966 كمپاني آلفارومئو مسابقه اي را براي نامگذاري اين مدل برگزار گرديد:‌ در ميان اسامي نام و Duetto برنده شد اما زيبايي شناسان ترجيح مي دهند تا آن را « 1600 spider» بنامند. موتور قدرتمند شده 1750 GT veloce كه بر روي Pininfaria a spider نصب گرديده بود، آن را قادر مي ساخت تا قدرت بهره خود را افزايش داده و اجزاي مكانيكي اصلاح شده از جمله مدار ترمز دوبل كه از سال 1970 با بدنه هاي با صندوق عقب كوتاه به كار گرفته مي شد و با نماي ورزشي و پوياي آن را ادغام نمايد. و ديگر شامل استخوان ماهي مركب به كار گرفته شد.

مدل  2600

سال توليد: 1962-1968

موتور: 6 سيلندر

ظرفيت موتور: 2584 سي سي

خروجي قدرت: 130 bhp در 5900rpm

حداكثر سرعت: بيش از 175 كيلومتر در ساعت

سبك آراسته و عالي

خودروي 2600 در نمايشگاه اتومبيل ژنو در مدلهاي sprint, spider و saloon براي اولين بار ظاهر گرديد. موتور شش سيلندر 2584 سي سي، قدرتمند و انعطاف پذير آن داراي يك جعبه دنده مقارن 5 سرعته بوده و اين خودرو به جاده نگهداري عالي آن به همراه سيستم ترمز مناسب مباهات مي ورزيد چرا كه اين سيستم آن را به اتومبيلي كاملاً امن براي رانندگي بدل مي ساخت. 2600 sallon آراسته و لوكس به راحتي شش نفر را در خود جاي مي داد. مدل 2600 sprint كه از سوي Bertone طراحي گرديده بود، كاركرد بالاي اتومبيل را حتي براي خريداران مشكل پسند با سرعت 200 كيلومتر در ساعت تضمين مي نمود. مدل 2600 spider با بدنه تفريحي، دو رديف چراغ تداخلي داشته، و با سقف – نرم و كف محكم ارائه گرديد تا آن را به يك كوپه بدن نمايد. در پشت سر دو صندلي جلو، دو صندلي اضافي ديگر وجود داشت. كمپاني در سال 1965 در نمايشگاه اتومبيل فرانكفورت مدل 2600 s7 را عرضه داشت كه تغييرات فراواني در كيفيت مواد به كار گرفته شده، تعداد لوازم فرعي و رنگ آن صورت گرفته بود. تغييرات عمده عبارت بودند از سپر ضد زنگ عقب و جلو داشبورد جديد با طرح چوبي، دسته هاي گيره اي براي مسافرين و صندليهاي تا شود جديد براي داخل اتومبيل.

  مدل 1750

سال توليد: 1967-1972

موتور: 4 سيلندر

ظرفيت موتور: 1779 سي سي

خروجي قدرت: 118 bhp در 5500 rpm

حداكثر سرعت: بيش از 180 كيلومتر در ساعت

اتومبيلي با نامي فرخنده

مدل 1750 به خاطر احترام به ياد Vittoro jano و 1750  باورنكردني او از دهه سي، با اين عنوان نامگذاري گرديد. اين مدل، آرم جديد 1968 بود كه جانشين Giulia Saloon گرديد و كاركرد برتر و ذخيره بالاي قدرت با به خريداران بزرگسال ارائه مي نمود كه با راحتي فوق العادهاي همراه بود. بدنه طراحي شده اين مدل بسيار زيباست: دو طرف اتومبيل داراي فضايي براي جاي دادن چمدان بزرگ بوده و كاپوت آن به اندازه كافي بزرگ بود تا موتور بزرگي را در خود جاي داد و يك شكل آيروديناميك و فشرده داشت. اين مدل در مسابقه 24 ساعتي  Francorchamps با چهار اتومبيل كه سابقه را آغاز نموده و هر چهار تا به خط پايان رسيده و داعيه چهار جايگاه نخست توليد اتومبيلهاي تفريحي بودند. جلوه اي پيروزمندانه داشت. مدل Saloon 1750 در سال 1970 براي اولين بار در نمايشگاه اتومبيل تورين ظاهر گرديد، ابتكاراتي روي آن صورت گرفته بود از جمله مدار ترمز دوتايي چراغهاي يوني، برف پاكنهاي كاملاً خميده  شيشه جلو و پدالهاي كلاج و ترمز با محور بالايي كه از سال 1970 به بعد ارائه گرديد.

اتومبيلي متوسط جديد

مدل 33 جايگزين مدل Alfasud در طيف آلفا و Pomigliano در خط توليد گرديد، اما چهارچوب مكانيكي اصلي Alfasud را فقط نمود، با اين حال سبك اتومبيل كاملاً بازسازي شده و مدرن بود . يك عبارت جديد براي توصيف آن وضع گرديد- يك «جعبه دو قسمتي» و نيز شكل كنوني كه در Giulietta به كار گرفته مي شد را دارا بود. موتور آن در دو سايز 1.3 و 1.5 (1.2 تنها براي برخي بازارها) قابل دسترسي هستند . از نوامبر 1983، مدلي با چهار دنده دستي در دسترس قرار گرفت. بر اساس الگوي مدلهاي اتاقك ورزشي، مدل 1.5 Guadrifoglio Verde با احتراق الكترونيك و قدرت رسيدن سرعت تا 185 كيلومتر در ساعت در سال 1984 براي اولين بار عرضه گرديد. سري IT در سال 1986 ظاهر گرديد كه در تعداد مدلهاي زيادي قابل دستيابي بودند و داراي كابين مسافر مطابقت داده شده بود. طيف جديد مدل «33» از ژانويه 190 براي اولين بار عرضه شده و متشكل از هفت مدل بود كه شش مدل آن موتورهاي بنزيني و مدل ديگر توربو-ديزل داشت.

مدل Giulietta جديد

مدل 75 كه براي اولين بار در ماه مي 1985 عرضه گرديد نام خود را از تعداد سالهاي تشكيل كمپاني آلفارومئو گرفته است. سبك اصلي بدنه كه از سوي centro stile آلفارومئو خلق گرديده بود به همراه موتورهاي قوي آن، سبب موفقيت تجاري فوق العاده آن گرديد: تنها ظرف مدت سه سال 170 هزار مدل از نوع 75 توليد گرديد. مدل توربو نيز در ژانويه 1986 و در February Milano با هدف بازار آمريكا به نمايش درآمد. 

سال 1987 شاهد ورود دو مدل يعني جرقه دو تايي 2.0 و 3.0 VG بود. با مدلهاي كاتاليزي 1.8 و 1.6 اين طيف نيز تكميل گرديده دو مدل l.sturbo Quadrifoglir Verd و 2.0 Twin sparh براي اولين بار در نمايشگاه اتومبيل نوين به نمايش درآمد كه با –ASN)Allestimento sportivo Numerato تجهيزات ورزشي شماره دار) همراه بودند. در سال 1922،‌ طيف جديد ديگري عرضه گرديد. مدل كاتاليزي 1.6 و توربو ديزل 2.0 با 95 bhp

جيوليا 

سال توليد: 1962 تا 1976 – موتور/4 سيلندر خطي – ظرفيت موتور: 1570 سي سي – ميزان بازده نيرو: 98 تا 102 php در 5500 دور در دقيقه حداكثر سرعت: بيش از /165 كيلومتر بر ساعت.

«جوليا سالون 1600» با استيل نوين و جالب توجه خود كه شكل كوتاه شده اي در بخش انتهاي ماشين داشت همراه با انواع اسپرنيت و اسپيدر در سال 1962 در بونزاي ايتاليا و هر دو بعنوان ماشينهائي با عملكرد بالا عرضه گشتند. هر دو نوع بدليل ويژگي مكانيمي و كار بدنة ‌خود راهبر ( پيشرفته و نوين را در عرصة فشرده سازي  ماشينها ارائه نموده و بدين سان تحسين بيشتر تكنيكها و عموم مردم را برانگيختند. موتور 1750 سي سي اين خودرو داراي ساختاري است كه در جيولتيا وجود دارد و ويژگي ديگر آن قدرت شگرف آن است. اين خودرو براي مسافرتهاي طولاني بر روي جاده و با سرعت بالا طراحي شده تا بدين سان قابليت مانور بيشتري را در ترافيك شهري به ارمغان آورد. براي اين ماشين با عملكرد بالا،‌ طراحان بواقع محدودهاي استيل و پتانسيل آن را گسترش بخشيدند. معروفترين انواع اسپرت اين ماشين TZ و GTA است. نوع ويژة مسابقات سرعت يا (TZ(Zagato داراي موفقيت چشمگيري بر روي جاده و يا سيت مسابقات مي باشد. اما نوع شگرف اين ماشين را مي توان QTA ناميد كه با درهاي آلومينومي و سرپوش خود توانسته بخشي از رقابتهاي «Touring» را بخود اختصاص دهد.

در فورية 1961 توليد صد هزار و يكم اين مدل يوليتا با نقش نمادين شكستن شيشة شاپاين آغاز گرديد. زني كه در جلوي عكس مشاهده مي شود و در كنار پورتلو ايستاده است هنرپيشه سينما جيولتيامانيا است. 

اشتياق و جنون آلفا:

پس از پايان جنگ در ايتاليا و بقية كشورهاي جهان، باشگاه و مؤسسات متعددي سر برآوردند كه هدف آنان محد كردن دوستاران اين ماشين و قادر ساختن آنان به شريك كرده شور و شوقشان براي آلفارومئو بود. RIAR يا مركز ثبت نام آلفارومئوي ايتاليا به سال 1962 در رم آغاز بكار كرده و بقاي ماشينهاي آلفا را بر اساس جذابيت تاريخي شان گرد هم آورد.

مدل جيولتيا اسپرنيت 1600: 

«اندك ماشينها را مي توان ديد كه به اندازة اين ماشين نظر راننده خويش را جلب كنند… در اين مدل خستگي ناشي از رانندگي معنا ندارد. راندن اين ماشين خود لذت است…»

جان بلاستر از جمله«Auto sport» مدل 1750 را چنين توصيف مي كند: … ماشين معمول آلفارومئو مدلهاي پيشين به اندازه كافي خاطرة رويائي بوده خود را در اين مدل آن هم پس از سي سال زنده مي كنند و بايد پذيرفت كه اين مدل جديد بيش از نامش خرمي براي گفتن دارد.»

« سال 1966 تاريخي مهم براي مدلهاي اسپيدر آلفا به شمار مي رود:»

 

برچسبها:

مشاهده سایر گزارش های کارآموزی>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620