برنامه فروم آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ انجمن forum به همراه مستندات


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی>>>>>

برنامه فروم آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ انجمن forum به همراه مستندات

HyperLink
قیمت: 115000 ریال - يازده هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی

 فهرست مطالب


چکیده 4

مقدمه 5

هدف سیستم جاری 5

دیاگرام جداول در SQL Server 6

فصل اول: بخشهای مختلف سیستم Forum 8

1-1- صفحه Default.aspx 9

1-1-1- تنظیمات DataList1 در MasterPage 10

1-1-2- نحوه کاربرد MasterPage در صفحات 13

1-1-3- تعریف کدهای C# مربوط به این صفحه 13

1-2- صفحه MasterPage.master 14

1-2-1- کدهای C# مربوط به MasterPage.master 14

1-3- صفحه Forums.aspx 15

1-3-1- کد SQL مربوط به SqlRooms 16

1-3-2- تنظیمات GridView1 16

1-4- صفحه Login.aspx 17

1-4-1- کدهای C# مربوط به Login.aspx 17

1-5- صفحه MyPage.aspx 19

1-6- صفحه Register.aspx 21

1-5-1- کدهای C# مربوط به Register.aspx 21

1-6- صفحه Response.aspx 23

1-6-1- کدهای C# مربوط به Response.aspx 23

1-7- صفحه Messages.aspx در بخش Admin و Member 25

1-7-1- کدهای C# مربوط به Messages.aspx 25

1-8- صفحه Admins.aspx در بخش Admin 26

1-7-1- کدهای C# مربوط به Admins.aspx 27

1-8- سایر صفحات 28

فصل دوم: زبان برنامه نویسی مورد استفاده 29

مروری بر پایه محیط ASP.NET 30

نکات مهم در مورد ASP.NET 30

یادگیری از تاریخچه ASP 32

پیدایش ASP 32

چرا ASP مورد نیاز بود؟ 33

چرا از ابتدا ASP بکار گرفته نشد؟ 36

نیاز به مدل جدید ASP 37

آشنائی با زبان #C 41

مطرح شدن بعنوان يك استاندارد صنعتی 42

#C چيست ؟ 44

كد مديريت يافته 45

روش يادگيری #C 46

خلاصه 47

فصل سوم: مروری بر ASP.NET 48

ASP.NET و پايگاه داده 49

دستيابی داده در ASP.NET 2.0 54

دستيابی داده در برنامه های وب 56

معماری دستيابی داده 56

Data providers 57

لايه برنامه وب 58

اعمال محدوديت مشاهده فايل های XML و XSL در ASP.NET 59

فصل چهارم:  نمودار های DFD و ER سیستم Forum 62

4-1- نمودار سطح صفر DFD 63

4-2- نمودار سطح یک DFD ناشی از عملیات ثبت نام 64

4-3- نمودار سطح یک DFD ناشی از عملیات جستجو 65

4-4- نمودار سطح یک DFD ناشی از درخواست عضویت در خبر نامه 66

4-5- نمودار سطح یک DFD ناشی از عملیات ثبت نظرات 67

4-6- نمودار ER 68

فصل پنج:  برنامه زمانبندی  و برآورد هزینه اجرای طرح 69

5-1- جدول برنامه زمانبندی اجرای طرح 70

5-2- نمودار گانت برنامه زمانبندی اجرای طرح 71چکیده

با پیشرفت تکنولوژیهای سیستمهای اطلاع رسانی ، سمت و سوئی که این گونه سیستمهای اطلاعاتی پیدا نموده اند به علت حجم انبوه اطلاعات بیشتر به سمت سیستمهای پویایی بوده که مبتنی بر پایگاه های داده ای قدرتمند می باشند. 

در این میان نباید نقش طراحان و تحلیل گران این گونه سیستمها را نادیده گرفت. چرا که در صورت نبود یک تحلیل مناسب از یک سیستم ، نمی توان از آن سیستم به نحو اساسی استفاده نمود. 

در سیستم جاری (سیستم Forum یا محل تبادل نظر عمومی) سعی برآن شده که با روش تحلیل UML به بررسی سیستم با دید نرم افزاری پرداخته شود. 

 

برنامه فروم آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ دارای بخشهای متنوع و دارای چندین صفحه دارای بخش مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی. این برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد.

 برنامه فروم آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ
عنوان جداول طراحی شده در سیستم  فروم آنلاین
معرفی جدول های پایگاه داده
Admin
Member
Messages
Response
Room
Topic

امکانات سایت
Default.aspx
 MasterPage
 MasterPage
 MasterPage.master
 MasterPage.master
 Forums.aspx
   Login.aspx
 Login.aspx
 MyPage.aspx
 Register.aspx
Register.aspx
 Response.aspx
 Response.aspx
Messages.aspx در بخش Admin و Member
 Messages.aspx
 Admins.aspx در بخش Admin
 Admins.aspx

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی>>>>>
HyperLink