عبارتهای شرطی در پرس و جوی sql

بررسی عبارات شرطی در sql server

توسط admin | گروه SQL Server | 1396/03/27

نظرات 0

بررسی ساختار دستورهای شرطی در کنار where در sql

در کنار where در پرس و جوی sql معمولا از AND و OR و یا NOT و یا چند اپراتور دیگر استفاده می شود. هر کدام از این عملگرهای اثر خاصی روی پرس و جوی پایگاه داده دارند.

دستورات شرطی sql

معمولا از این اپراتورها برای فیلتر کردن اطلاعات درخواستی از پایگاه داده (فیلتر ساده یا مرکب) استفاده میشود. 

  • از AND زمانی استفاده میشود که می خواهیم دو یا چند شرط با هم برقرار باشند. مثلا کالاهایی که دارای رنگ آبی و قیمت 200 تومان هستند.
  • از OR زمانی استفاده می شود که بخواهیم یکی از دو یا چند ظرط برقرار باشند. مثلا کالاهایی که هیچ فروشی نداشته اند یا کالاهایی که برچب مرجوعی دارند.
  • از NOT هم زمانی استفاده می شود که می خواهیم عبارت ما شامل جستجو نشود. مثلا گزارش از اقلام فروخته شده به شرطی که شامل کالاهایی که دارای برچسب خارجی هستند نباشد.

مثال AND همراه با WHER در SQL:

SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
WHERE condition1 AND condition2 AND condition3 ...;

و یا:

SELECT * FROM Customers
WHERE Country='Germany' AND City='Berlin';

 

نتیجه:

Number of Records: 1
CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1 Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany

 

مثال OR همراه با WHER در SQL:

SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
WHERE condition1 OR condition2 OR condition3 ...;

و یا:

SELECT * FROM Customers
WHERE City='Berlin' OR City='München';

نتیجه:

Number of Records: 2
CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1 Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
25 Frankenversand Peter Franken Berliner Platz 43 München 80805 Germany

مثال NOT همراه با WHER در SQL:

SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
WHERE NOT condition;

و یا

SELECT * FROM Customers
WHERE NOT Country='Germany';

مثال با ترکیبی از and و or و not در sql:

SELECT * FROM Customers
WHERE Country='Germany' AND (City='Berlin' OR City='München');

و یا

SELECT * FROM Customers
WHERE NOT Country='Germany' AND NOT Country='USA';

 

 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620