انجام پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server

انجام پروژه های پایگاه داده پیشرفته SQL Server

در این دفتر ، طراحی پروژه های پایگاه داده در تمامی سطوح انجام می شود. هر گونه پروژه پایگاه داده در هر سطحی قابل انجام است. انجام پروژه های SQL Server پذیرفته می شود.

انجام پروژه های پایگاه داده SQL Server در اصفهان

پروژه های پایگاه داده که توسط ما انجام می شوند معمولا دارای موارد ذیل می باشند:

  • جدول یا Table
  • پرس و جو یا View یا Query
  • رویه های ذخیره شده یا Stored Procedure
  • تابع های ساده و پیچیده Functions
  • تریگر یا Trriger
  • فایل توضیحات و مستندات پایگاه داده 
  • نمودار ER پایگاه داده
  • اسکریپت SQL برای ایجاد آبجکتهای پایگاه داده
  • نسخه پشتیبان BackUp برای بازیابی پایگاه داده
  • و مهمتر از همه پشتیبانی از پروژه

برخی از نمونه های پروژه های پایگاه داده SQL Server در همین لینک قابل مشاهده می باشند . . .

 

 


برچسبها: SQL   SQL Server   آموزش SQL Server   انجام پ