کد و نام رنگ ها در محیط برنامه نویسی VBA و اکسس

جدول رنگ به همراه کد رنگها در برنامه نویسی VBA

توسط admin | گروه مهندسی نرم افزار | 1396/09/05

نظرات 0

Hex / RGB / MS Access / VBA   Color Values
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M Back  
N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z
Color Name Hex R G B MSAccess Sample    
accuprobe #A70050 167 0 80 5243047  
alice blue #F0F8FF 240 248 255 16775408  
antique white #FAEBD7 250 235 215 14150650  
antique white 1 #FFEFDB 255 239 219 14413823  
antique white 2 #EEDFCC 238 223 204 13426670  
antique white 3 #CDC0B0 205 192 176 11583693  
antique white 4 #8B8378 139 131 120 7897995  
aqua* #00FFFF 00 255 255 16776960  
aquamarine 1 #7FFFD4 127 255 212 13959039  
aquamarine 2 #76EEC6 118 238 198 13037174  
aquamarine 3 #66CDAA 102 205 170 11193702  
aquamarine 4 #458B74 69 139 116 7637829  
azure 1 #F0FFFF 240 255 255 16777200  
azure 2 #E0EEEE 224 238 238 15658720  
azure 3 #C1CDCD 193 205 205 13487553  
azure 4 #838B8B 131 139 139 9145219  
Color Name Hex R G B MSAccess Sample Top
banana #E3CF57 227 207 87 5754851  
beige #F5F5DC 245 245 220 14480885  
bisque 1 #FFE4C4 255 228 196 12903679  
bisque 2 #EED5B7 238 213 183 12047854  
bisque 3 #CDB79E 205 183 158 10401741  
bisque 4 #8B7D6B 139 125 107 7044491  
black* #000000 00 00 00 0  
blanched almond #FFEBCD 255 235 205 13495295  
blue* #0000FF 00 00 255 16711680  
blue 2 #0000EE 00 00 238 15597568  
blue 3 #0000CD 00 00 205 13434880  
blue 4 #00008B 00 00 139 9109504  
Color Name Hex R G B MSAccess Sample Top
blue violet #8A2BE2 138 43 226 14822282  
brick #9C661F 156 102 31 2057884  
brown #A52A2A 165 42 42 2763429  
brown 1 #FF4040 255 64 64 4210943  
brown 2 #EE3B3B 238 59 59 3881966  
brown 3 #CD3333 205 51 51 3355597  
brown 4 #8B2323 139 35 35 2302859  
burly wood #DEB887 222 184 135 8894686  
burly wood 1 #FFD39B 255 211 155 10212351  
burly wood 2 #EEC591 238 197 145 9553390  
burly wood 3 #CDAA7D 205 170 125 8235725  
burly wood 4 #8B7355 139 115 85 5600139  
burnt sienna #8A360F 138 54 15 997002  
burnt umber #8A3324 138 51 36 2372490  
Color Name Hex R G B MSAccess Sample Top
cadet blue 1 #5F9EA0 95 158 160 10526303  
cadet blue 2 #98F5FF 152 245 255 16774552  
cadet blue 3 #8EE5EE 142 229 238 15656334  
cadet blue 4 #7AC5CD 122 197 205 13485434  
cadmium orange #FF6103 255 97 03 221695  
cadmium red #E3170D 00 49 125 858083  
cadmium yellow #FF9912 255 153 18 1219071  
carrot #ED9121 237 145 33 2200045  
chartreuse 1 #7FFF00 127 255 00 65407  
chartreuse 2 #76EE00 118 238 00 61046  
chartreuse 3 #66CD00 102 205 00 52582  
chartreuse 4 #458B00 69 139 00 35653  
chocolate #D2691E 210 105 30 1993170  
chocolate 1 #FF7F24 255 127 36 2392063  
chocolate 2 #EE7621 238 118 33 2193134  
chocolate 3 #CD661D 205 102 29 1926861  
chocolate 4 #8B4513 139 69 19 1262987  
cobalt #3D59AB 61 89 171 11229501  
cobalt green #3D9140 61 145 64 4231485  
cold grey #808A87 128 138 135 8882816  
coral #FF7F50 255 127 80 5275647  
coral 1 #FF7256 255 114 86 5665535  
coral 2 #EE6A50 238 106 80 5270254  
coral 3 #CD5B45 205 91 69 4545485  
coral 4 #8B3E2F 139 62 47 3096203  
cornflower blue #6495ED 100 149 237 15570276  
cornsilk 1 #FFF8DC 255 248 220 14481663  
cornsilk 2 #EEE8CD 238 232 205 13494510  
cornsilk 3 #CDC8B1 205 200 177 11651277  
cornsilk 4 #8B8878 139 136 120 7899275  
crimson #DC143C 220 20 60 3937500  
cyan 1 #00FFFF 00 255 255 16776960  
cyan 2 #00EEEE 00 238 238 15658496  
cyan 3 #00CDCD 00 205 205 13487360  
cyan 4 #008B8B 00 139 139 9145088  
Color Name Hex R G B MSAccess Sample Top
dandy brown #F4A460 244 164 96 6333684  
dark goldenrod #B8860B 184 134 11 755384  
dark goldenrod 1 #FFB90F 255 185 15 1030655  
dark goldenrod 2 #EEAD0E 238 173 14 962030  
dark goldenrod 3 #CD950C 205 149 12 824781  
dark goldenrod 4 #8B6508 139 101 08 550283  
dark gray #A9A9A9 169 169 169 11119017  
dark green #006400 00 100 00 25600  
dark khaki #BDB76B 189 183 107 7059389  
dark olive green #556B2F 85 107 47 3107669  
dark olive green 1 #CAFF70 202 255 112 7405514  
dark olive green 2 #BCEE68 188 238 104 6876860  
dark olive green 3 #A2CD5A 162 205 90 5950882  
dark olive green 4 #6E8B3D 110 139 61 4033390  
dark orange #FF8C00 255 140 00 36095  
dark orange 1 #FF7F00 255 127 00 32767  
dark orange 2 #EE7600 238 118 00 30446  
dark orange 3 #CD6600 205 102 00 26317  
dark orange 4 #8B4500 139 69 00 17803  
dark orchid #9932CC 153 50 204 13382297  
Color Name Hex R G B MSAccess Sample Top
dark orchid 1 #BF3EFF 191 62 255 16727743  
dark orchid 2 #B23AEE 178 58 238 15612594  
dark orchid 3 #9A32CD 154 50 205 13447834  
dark orchid 4 #68228B 104 34 139 9118312  
dark salmon #E9967A 233 150 122 8034025  
dark sea green #8FBC8F 143 188 143 9419919  
dark sea green 1 #C1FFC1 193 255 193 12713921  
dark sea green 2 #B4EEB4 180 238 180 11857588  
dark sea green 3 #9BCD9B 155 205 155 10210715  
dark sea green 4 #698B69 105 139 105 6916969  
dark slate blue #483D8B 72 61 139 9125192  
dark slate gray #2F4F4F 47 79 79 5197615  
dark slate gray 1 #97FFFF 151 255 255 16777111  
dark slate gray 2 #8DEEEE 141 238 238 15658637  
dark slate gray 3 #79CDCD 121 205 205 13487481  
dark slate gray 4 #528B8B 82 139 139 9145170  
dark turquoise #00CED1 00 206 209 13749760  
dark violet #9400D3 148 00 211 13828244  
deep pink 1 #FF1493 255 20 147 9639167  
deep pink 2 #EE1289 238 18 137 8983278  
deep pink 3 #CD1076 205 16 118 7737549  
deep pink 4 #8B0A50 139 10 80 5245579  
deep sky blue 1 #00BFFF 00 191 255 16760576  
deep sky blue 2 #00B2EE 00 178 238 15643136  
deep sky blue 3 #009ACD 00 154 205 13474304  
deep sky blue 4 #00688B 00 104 139 9136128  
dodger blue 1 #1E90FF 30 144 255 16748574  
dodger blue 2 #1C86EE 28 134 238 15631900  
dodger blue 3 #1874CD 24 116 205 13464600  
dodger blue 4 #104E8B 16 78 139 9129488  
Color Name Hex R G B MSAccess Sample Top
eggshell #FCE6C9 252 230 201 13231868  
emerald green #00C957 00 201 87 5753088  
Color Name Hex R G B MSAccess Sample Top
firebrick #B22222 178 34 34 2237106  
firebrick 1 #FF3030 255 48 48 3158271  
firebrick 2 #EE2C2C 238 44 44 2895086  
firebrick 3 #CD2626 205 38 38 2500301  
firebrick 4 #8B1A1A 139 26 26 1710731  
flesh #FF7D40 255 125 64 4226559  
floral white #FFFAF0 255 250 240 15792895  
forest green #228B22 34 139 34 2263842  
fuchsia* #FF00FF 255 00 255 16711935  
Color Name Hex R G B MSAccess Sample Top
gainsboro #DCDCDC 220 220 220 14474460  
ghost white #F8F8FF 248 248 255 16775416  
gold 1 #FFD700 255 215 00 55295  
gold 2 #EEC900 238 201 00 51694  
gold 3 #CDAD00 205 173 00 44493  
gold 4 #8B7500 139 117 00 30091  
goldenrod #DAA520 218 165 32 2139610  
goldenrod 1 #FFC125 255 193 37 2474495  
goldenrod 2 #EEB422 238 180 34 2274542  
goldenrod 3 #CD9B1D 205 155 29 1940429  
goldenrod 4 #8B6914 139 105 20 1337739  
Color Name Hex R G B MSAccess Sample Top
gray #BEBEBE 190 190 190 12500670  
gray 1 #030303 03 03 03 197379  
gray 2 #050505 05 05 05 328965  
gray 3 #080808 08 08 08 526344  
gray 4 #0A0A0A 10 10 10 657930  
gray 5 #0D0D0D 13 13 13 855309  
gray 6 #0F0F0F 15 15 15 986895  
gray 7 #121212 18 18 18 1184274  
gray 8 #141414 20 20 20 1315860  
gray 9 #171717 23 23 23 1513239  
gray 10 #1A1A1A 26 26 26 1710618  
gray 11 #1C1C1C 28 28 28 1842204  
gray 12 #1F1F1F 31 31 31 2039583  
gray 13 #212121 33 33 33 2171169  
gray 14 #242424 36 36 36 2368548  
gray 15 #262626 38 38 38 2500134  
gray 16 #292929 41 41 41 2697513  
gray 17 #2B2B2B 43 43 43 2829099  
gray 18 #2E2E2E 46 46 46 3026478  
gray 19 #303030 48 48 48 3158064  
Color Name Hex R G B MSAccess Sample Top
gray 20 #333333 51 51 51 3355443  
gray 21 #363636 54 54 54 3552822  
gray 22 #383838 56 56 56 3684408  
gray 23 #3B3B3B 59 59 59 3881787  
gray 24 #3D3D3D 61 61 61 4013373  
gray 25 #404040 64 64 64 4210752  
gray 26 #424242 66 66 66 4342338  
gray 27 #454545 69 69 69 4539717  
gray 28 #474747 71 71 71 4671303  
gray 29 #4A4A4A 74 74 74 4868682  
gray 30 #4D4D4D 77 77 77 5066061  
gray 31 #4F4F4F 79 79 79 5197647  
gray 32 #525252 82 82 82 5395026  
gray 33 #545454 84 84 84 5526612  
gray 34 #575757 87 87 87 5723991  
gray 35 #595959 89 89 89 5855577  
gray 36 #5C5C5C 92 92 92 6052956  
gray 37 #5E5E5E 94 94 94 6184542  
gray 38 #616161 97 97 97 6381921  
gray 39 #636363 99 99 99 6513507  
gray 40 #666666 102 102 102 6710886  
gray 41 #696969 105 105 105 6908265  
Color Name Hex R G B MSAccess Sample Top
gray 42 #6B6B6B 107 107 107 7039851  
gray 43 #6E6E6E 110 110 110 7237230  
gray 44 #707070 112 112 112 7368816  
gray 45 #737373 115 115 115 7566195  
gray 46 #757575 117 117 117 7697781  
gray 47 #787878 120 120 120 7895160  
gray 48 #7A7A7A 122 122 122 8026746  
gray 49 #7D7D7D 125 125 125 8224125  
gray 50 #7F7F7F 127 127 127 8355711  
gray 51 #828282 130 130 130 8553090  
gray 52 #858585 133 133 133 8750469  
gray 53 #878787 135 135 135 8882055  
gray 54 #8A8A8A 138 138 138 9079434  
gray 55 #8C8C8C 140 140 140 9211020  
gray 56 #8F8F8F 143 143 143 9408399  
gray 57 #919191 145 145 145 9539985  
gray 58 #949494 148 148 148 9737364  
gray 59 #969696 150 150 150 9868950  
gray 60 #999999 153 153 153 10066329  
gray 61 #9C9C9C 156 156 156 10263708  
gray 62 #9E9E9E 158 158 158 10395294  
gray 63 #A1A1A1 161 161 161 10592673  
gray 64 #A3A3A3 163 163 163 10724259  
gray 65 #A6A6A6 166 166 166 10921638  
Color Name Hex R G B MSAccess Sample Top
gray 66 #A8A8A8 168 168 168 11053224  
gray 67 #ABABAB 171 171 171 11250603  
gray 68 #ADADAD 173 173 173 11382189  
gray 69 #B0B0B0 176 176 176 11579568  
gray 70 #B3B3B3 179 179 179 11776947  
gray 71 #B5B5B5 181 181 181 11908533  
gray 72 #B8B8B8 184 184 184 12105912  
gray 73 #BABABA 186 186 186 12237498  
gray 74 #BDBDBD 189 189 189 12434877  
gray 75 #BFBFBF 191 191 191 12566463  
gray 76 #C2C2C2 194 194 194 12763842  
gray 77 #C4C4C4 196 196 196 12895428  
gray 78 #C7C7C7 199 199 199 13092807  
gray 79 #C9C9C9 201 201 201 13224393  
gray 80 #CCCCCC 204 204 204 13421772  
gray 81 #CFCFCF 207 207 207 13619151  
gray 82 #D1D1D1 209 209 209 13750737  
gray 83 #D4D4D4 212 212 212 13948116  
Color Name Hex R G B MSAccess Sample Top
gray 84 #D6D6D6 214 214 214 14079702  
gray 85 #D9D9D9 217 217 217 14277081  
gray 86 #DBDBDB 219 219 219 14408667  
gray 87 #DEDEDE 222 222 222 14606046  
gray 88 #E0E0E0 224 224 224 14737632  
gray 89 #E3E3E3 227 227 227 14935011  
gray 90 #E5E5E5 229 229 229 15066597  
gray 91 #E8E8E8 232 232 232 15263976  
gray 92 #EBEBEB 235 235 235 15461355  
gray 93 #EDEDED 237 237 237 15592941  
gray 94 #F0F0F0 240 240 240 15790320  
gray 95 #F2F2F2 242 242 242 15921906  
gray 96 #F5F5F5 245 245 245 16119285  
gray 97 #F7F7F7 247 247 247 16250871  
gray 98 #FAFAFA 250 250 250 16448250  
gray 99 #FCFCFC 252 252 252 16579836  
green* #008000 00 128 00 32768  
green 1 #00FF00 00 255 00 65280  
green 2 #00EE00 00 238 00 60928  
green 3 #00CD00 00 205 00 52480  
green 4 #008B00 00 139 00 35584  
green yellow #ADFF2F 173 255 47 3145645  
grey #C0C0C0 192 192 192 12632256  
Color Name Hex R G B MSAccess Sample Top
honeydew 1 #F0FFF0 240 255 240 15794160  
honeydew 2 #E0EEE0 224 238 224 14741216  
honeydew 3 #C1CDC1 193 205 193 12701121  
honeydew 4 #838B83 131 139 131 8620931  
hot pink #FF69B4 255 105 180 11823615  
hot pink 1 #FF6EB4 255 110 180 11824895  
hot pink 2 #EE6AA7 238 106 167 10971886  
hot pink 3 #CD6090 205 96 144 9461965  
hot pink 4 #8B3A62 139 58 98 6437515  
Color Name Hex R G B MSAccess Sample Top
indian red #B0171F 176 23 31 2037680  
indian red 1 #FF6A6A 255 106 106 6974207  
indian red 2 #EE6363 238 99 99 6513646  
indian red 3 #CD5555 205 85 85 5592525  
indian red 4 #CD5C5C 205 92 92 6053069  
indian red 5 #8B3A3A 139 58 58 3816075  
indigo #4B0082 75 00 130 8519755  
indigo 2 #218868 33 136 104 6850593  
ivory 1 #FFFFF0 255 255 240 15794175  
ivory 2 #EEEEE0 238 238 224 14741230  
ivory 3 #CDCDC1 205 205 193 12701133  
ivory 4 #8B8B83 139 139 131 8620939  
ivory black #292421 41 36 33 2171945  
Color Name Hex R G B MSAccess Sample Top
khaki #F0E68C 240 230 140 9234160  
khaki 1 #FFF68F 255 246 143 9434879  
khaki 2 #EEE685 238 230 133 8775406  
khaki 3 #CDC673 205 198 115 7587533  
khaki 4 #8B864E 139 134 78 5146251  
Color Name Hex R G B MSAccess Sample Top
lavender #E6E6FA 230 230 250 16443110  
lavender blush 1 #FFF0F5 255 240 245 16118015  
lavender blush 2 #EEE0E5 238 224 229 15065326  
lavender blush 3 #CDC1C5 205 193 197 12960205  
lavender blush 4 #8B8386 139 131 134 8815499  
lawn green #7CFC00 124 252 00 64636  
lemon chiffon 1 #FFFACD 255 250 205 13499135  
lemon chiffon 2 #EEE9BF 238 233 191 12577262  
lemon chiffon 3 #CDC9A5 205 201 165 10865101  
lemon chiffon 4 #8B8970 139 137 112 7375243  
ligh tgoldenrod 2 #EEDC82 238 220 130 8576238  
light blue #ADD8E6 173 216 230 15128749  
light blue 1 #BFEFFF 191 239 255 16773055  
light blue 2 #B2DFEE 178 223 238 15654834  
light blue 3 #9AC0CD 154 192 205 13484186  
light blue 4 #68838B 104 131 139 9143144  
light coral #F08080 240 128 128 8421616  
light cyan 1 #E0FFFF 224 255 255 16777184  
light cyan 2 #D1EEEE 209 238 238 15658705  
light cyan 3 #B4CDCD 180 205 205 13487540  
light cyan 4 #7A8B8B 122 139 139 9145210  
light goldenrod 1 #FFEC8B 255 236 139 9170175  
light goldenrod 3 #CDBE70 205 190 112 7388877  
light goldenrod 4 #8B814C 139 129 76 5013899  
light goldenrod yellow #FAFAD2 250 250 210 13826810  
Color Name Hex R G B MSAccess Sample Top
light gray #D3D3D3 211 211 211 13882323  
light pink #FFB6C1 255 182 193 12695295  
light pink 1 #FFAEB9 255 174 185 12168959  
light pink 2 #EEA2AD 238 162 173 11379438  
light pink 3 #CD8C95 205 140 149 9800909  
light pink 4 #8B5F65 139 95 101 6643595  
light salmon 1 #FFA07A 255 160 122 8036607  
light salmon 2 #EE9572 238 149 114 7509486  
light salmon 3 #CD8162 205 129 98 6455757  
light salmon 4 #8B5742 139 87 66 4347787  
light sea green #20B2AA 32 178 170 11186720  
light sky blue #87CEFA 135 206 250 16436871  
light sky blue 1 #B0E2FF 176 226 255 16769712  
light sky blue 2 #A4D3EE 164 211 238 15651748  
light sky blue 3 #8DB6CD 141 182 205 13481613  
light sky blue 4 #607B8B 96 123 139 9141088  
light slate blue #8470FF 132 112 255 16740484  
light slate gray #778899 119 136 153 10061943  
light steel blue #B0C4DE 176 196 222 14599344  
light steel blue 1 #CAE1FF 202 225 255 16769482  
light steel blue 2 #BCD2EE 188 210 238 15651516  
light steel blue 3 #A2B5CD 162 181 205 13481378  
light steel blue 4 #6E7B8B 110 123 139 9141102  
light yellow 1 #FFFFE0 255 255 224 14745599  
light yellow 2 #EEEED1 238 238 209 13758190  
light yellow 3 #CDCDB4 205 205 180 11849165  
light yellow 4 #8B8B7A 139 139 122 8031115  
lime* #00FF00 00 128 00 65280  
lime green #32CD32 50 205 50 3329330  
linen #FAF0E6 250 240 230 15134970  
Color Name Hex R G B MSAccess Sample Top
magenta 1 #FF00FF 255 00 255 16711935  
magenta 2 #EE00EE 238 00 238 15597806  
magenta 3 #CD00CD 205 00 205 13435085  
magenta 4 #8B008B 139 00 139 9109643  
manganese blue #03A89E 03 168 158 10397699  
maroon* #800000 128 00 00 128  
maroon 1 #FF34B3 255 52 179 11744511  
maroon 2 #EE30A7 238 48 167 10957038  
maroon 3 #CD2990 205 41 144 9447885  
maroon 4 #8B1C62 139 28 98 6429835  
medium orchid #BA55D3 186 85 211 13850042  
medium orchid 1 #E066FF 224 102 255 16738016  
medium orchid 2 #D15FEE 209 95 238 15622097  
medium orchid 3 #B452CD 180 82 205 13456052  
medium orchid 4 #7A378B 122 55 139 9123706  
medium purple #9370DB 147 112 219 14381203  
medium purple 1 #AB82FF 171 130 255 16745131  
medium purple 2 #9F79EE 159 121 238 15628703  
medium purple 3 #8968CD 137 104 205 13461641  
medium purple 4 #5D478B 93 71 139 9127773  
medium sea green #3CB371 60 179 113 7451452  
medium slate blue #7B68EE 123 104 238 15624315  
medium spring green #00FA9A 00 250 154 10156544  
medium turquoise #48D1CC 72 209 204 13422920  
medium violet red #C71585 199 21 133 8721863  
melon #E3A869 227 168 105 6924515  
midnight blue #191970 25 25 112 7346457  
mint #BDFCC9 189 252 201 13237437  
mint cream #F5FFFA 245 255 250 16449525  
misty rose 1 #FFE4E1 255 228 225 14804223  
misty rose 2 #EED5D2 238 213 210 13817326  
misty rose 3 #CDB7B5 205 183 181 11909069  
misty rose 4 #8B7D7B 139 125 123 8093067  
moccasin #FFE4B5 255 228 181 11920639  
Color Name Hex R G B MSAccess Sample Top
navajo white 1 #FFDEAD 255 222 173 11394815  
navajo white 2 #EECFA1 238 207 161 10604526  
navajo white 3 #CDB38B 205 179 139 9155533  
navajo white 4 #8B795E 139 121 94 6191499  
navy blue* #000080 00 00 128 8388608  
Color Name Hex R G B MSAccess Sample Top
old lace #FDF5E6 253 245 230 15136253  
olive* #808000 128 128 00 32896  
olive drab #6B8E23 107 142 35 2330219  
olive drab 1 #C0FF3E 192 255 62 4128704  
olive drab 2 #B3EE3A 179 238 58 3862195  
olive drab 3 #9ACD32 154 205 50 3329434  
olive drab 4 #698B22 105 139 34 2263913  
olivedrab #6B8E23 107 142 35 2330219  
orange #FF8000 255 128 00 33023  
orange 1 #FFA500 255 165 00 42495  
orange 2 #EE9A00 238 154 00 39662  
orange 3 #CD8500 205 133 00 34253  
orange 4 #8B5A00 139 90 00 23179  
orange red 1 #FF4500 255 69 00 17919  
orange red 2 #EE4000 238 64 00 16622  
orange red 3 #CD3700 205 55 00 14285  
orange red 4 #8B2500 139 37 00 9611  
orchid #DA70D6 218 112 214 14053594  
orchid 1 #FF83FA 255 131 250 16417791  
orchid 2 #EE7AE9 238 122 233 15301358  
orchid 3 #CD69C9 205 105 201 13199821  
orchid 4 #8B4789 139 71 137 8996747  
Color Name Hex R G B MSAccess Sample Top
pale golden rod #EEE8AA 238 232 170 11200750  
pale green 1 #9AFF9A 154 255 154 10157978  
pale green 2 #90EE90 144 238 144 9498256  
pale green 3 #7CCD7C 124 205 124 8179068  
pale green 4 #548B54 84 139 84 5540692  
pale turquoise 1 #BBFFFF 187 255 255 16777147  
pale turquoise 2 #AEEEEE 174 238 238 15658670  
pale turquoise 3 #96CDCD 150 205 205 13487510  
pale turquoise 4 #668B8B 102 139 139 9145190  
pale violet red #DB7093 219 112 147 9662683  
pale violet red 1 #FF82AB 255 130 171 11240191  
pale violet red 2 #EE799F 238 121 159 10451438  
pale violet red 3 #CD6889 205 104 137 9005261  
pale violet red 4 #8B475D 139 71 93 6113163  
Color Name Hex R G B MSAccess Sample Top
palegreen #98FB98 152 251 152 10025880  
papaya whip #FFEFD5 255 239 213 14020607  
peach puff 1 #FFDAB9 255 218 185 12180223  
peachpuff 2 #EECBAD 238 203 173 11389934  
peachpuff 3 #CDAF95 205 175 149 9809869  
peachpuff 4 #8B7765 139 119 101 6649739  
peacock #33A1C9 51 161 201 13214003  
pink #FFC0CB 255 192 203 13353215  
pink 1 #FFB5C5 255 181 197 12957183  
pink 2 #EEA9B8 238 169 184 12102126  
pink 3 #CD919E 205 145 158 10392013  
pink 4 #8B636C 139 99 108 7103371  
plum #DDA0DD 221 160 221 14524637  
plum 1 #FFBBFF 255 187 255 16759807  
plum 2 #EEAEEE 238 174 238 15642350  
plum 3 #CD96CD 205 150 205 13473485  
plum 4 #8B668B 139 102 139 9135755  
powder blue #B0E0E6 176 224 230 15130800  
purple* #800080 128 00 128 8388736  
purple 1 #9B30FF 155 48 255 16724123  
purple 2 #912CEE 145 44 238 15608977  
purple 3 #7D26CD 125 38 205 13444733  
purple 4 #551A8B 85 26 139 9116245  
Color Name Hex R G B MSAccess Sample Top
raspberry #872657 135 38 87 5711495  
raw sienna #C76114 199 97 20 1335751  
raw umber #734A12 115 74 18 1198707  
red* #FF0000 255 00 00 255  
red 2 #EE0000 238 00 00 238  
red 3 #CD0000 205 00 00 205  
red 4 #8B0000 139 00 00 139  
rosy brown #BC8F8F 188 143 143 9408444  
rosy brown 1 #FFC1C1 255 193 193 12698111  
rosy brown 2 #EEB4B4 238 180 180 11842798  
rosy brown 3 #CD9B9B 205 155 155 10197965  
rosy brown 4 #8B6969 139 105 105 6908299  
rosybrown #BC8F8F 188 143 143 9408444  
royal blue #4069E1 64 105 225 14772544  
royal blue 1 #4876FF 72 118 255 16741960  
royal blue 2 #436EEE 67 110 238 15625795  
royal blue 3 #3A5FCD 58 95 205 13459258  
royal blue 4 #27408B 39 64 139 9125927  
Color Name Hex R G B MSAccess Sample Top
saddle brown #8B4513 139 69 19 1262987  
salmon #FA8072 250 128 114 7504122  
salmon 1 #FF8C69 255 140 105 6917375  
salmon 2 #EE8262 238 130 98 6456046  
salmon 3 #CD7054 205 112 84 5533901  
salmon 4 #8B4C39 139 76 57 3755147  
sandy brown #F4A460 244 164 96 6333684  
sap green #308014 48 128 20 1343536  
sea green #2E8B57 46 139 87 5737262  
sea green 1 #54FF9F 84 255 159 10485588  
sea green 2 #4EEE94 78 238 148 9760334  
sea green 3 #43CD80 67 205 128 8441155  
sea green 4 #2E8B57 46 139 87 5737262  
seashell 1 #FFF5EE 255 245 238 15660543  
seashell 2 #EEE5DE 238 229 222 14607854  
seashell 3 #CDC5BF 205 197 191 12568013  
seashell 4 #8B8682 139 134 130 8554123  
sepia #5E2612 94 38 18 1189470  
Color Name Hex R G B MSAccess Sample Top
sgi beet #8E388E 142 56 142 9320590  
sgi bright gray #C5C1AA 197 193 170 11190725  
sgi chartreuse #71C671 113 198 113 7456369  
sgi dark gray #555555 85 85 85 5592405  
sgi gray 12 #1E1E1E 30 30 30 1973790  
sgi gray 16 #282828 40 40 40 2631720  
sgi gray 32 #515151 81 81 81 5329233  
sgi gray 36 #5B5B5B 91 91 91 5987163  
sgi gray 52 #848484 132 132 132 8684676  
sgi gray 56 #8E8E8E 142 142 142 9342606  
sgi gray 72 #B7B7B7 183 183 183 12040119  
sgi gray 76 #C1C1C1 193 193 193 12698049  
sgi gray 92 #EAEAEA 234 234 234 15395562  
sgi gray 96 #F4F4F4 244 244 244 16053492  
sgi light blue #7D9EC0 125 158 192 12623485  
sgi light gray #AAAAAA 170 170 170 11184810  
sgi olive drab #8E8E38 142 142 56 3706510  
sgi salmon #C67171 198 113 113 7434694  
sgi slate blue #7171C6 113 113 198 13005169  
sgi teal #388E8E 56 142 142 9342520  
Color Name Hex R G B MSAccess Sample Top
sienna #A0522D 160 82 45 2970272  
sienna 1 #FF8247 255 130 71 4686591  
sienna 2 #EE7942 238 121 66 4356590  
sienna 3 #CD6839 205 104 57 3762381  
sienna 4 #8B4726 139 71 38 2508683  
silver* #C0C0C0 192 192 192 12632256  
sky blue #87CEEB 135 206 235 15453831  
sky blue 1 #87CEFF 135 206 255 16764551  
sky blue 2 #7EC0EE 126 192 238 15646846  
sky blue 3 #6CA6CD 108 166 205 13477484  
sky blue 4 #4A708B 74 112 139 9138250  
slate blue #6A5ACD 106 90 205 13458026  
slate blue 1 #836FFF 131 111 255 16740227  
slate blue 2 #7A67EE 122 103 238 15624058  
slate blue 3 #6959CD 105 89 205 13457769  
slate blue 4 #473C8B 71 60 139 9124935  
Color Name Hex R G B MSAccess Sample Top
slate gray #708090 112 128 144 9470064  
slate gray 1 #C6E2FF 198 226 255 16769734  
slate gray 2 #B9D3EE 185 211 238 15651769  
slate gray 3 #9FB6CD 159 182 205 13481631  
slate gray 4 #6C7B8B 108 123 139 9141100  
slateblue #6A5ACD 106 90 205 13458026  
snow 1 #FFFAFA 255 250 250 16448255  
snow 2 #EEE9E9 238 233 233 15329774  
snow 3 #CDC9C9 205 201 201 13224397  
snow 4 #8B8989 139 137 137 9013643  
spring green #00FF7F 00 255 127 8388352  
spring green 1 #00EE76 00 238 118 7794176  
spring green 2 #00CD66 00 205 102 6737152  
spring green 3 #008B45 00 139 69 4557568  
steel blue #4682B4 70 130 180 11829830  
steel blue 1 #63B8FF 99 184 255 16758883  
steel blue 2 #5CACEE 92 172 238 15641692  
steel blue 3 #4F94CD 79 148 205 13472847  
steel blue 4 #36648B 54 100 139 9135158  
steelblue #4682B4 70 130 180 11829830  
Color Name Hex R G B MSAccess Sample Top
tan #D2B48C 210 180 140 9221330  
tan 1 #FFA54F 255 165 79 5219839  
tan 2 #EE9A49 238 154 73 4823790  
tan 3 #CD853F 205 133 63 4163021  
tan 4 #8B5A2B 139 90 43 2841227  
teal* #008080 00 128 128 8421376  
terre verte #385E0F 00 133 239 1007160  
thistle #D8BFD8 216 191 216 14204888  
thistle 1 #FFE1FF 255 225 255 16769535  
thistle 2 #EED2EE 238 210 238 15651566  
thistle 3 #CDB5CD 205 181 205 13481421  
thistle 4 #8B7B8B 139 123 139 9141131  
tomato 1 #FF6347 255 99 71 4678655  
tomato 2 #EE5C42 238 92 66 4349166  
tomato 3 #CD4F39 205 79 57 3755981  
tomato 4 #8B3626 139 54 38 2504331  
tuquoise blue #00C78C 00 199 140 9225984  
turquoise #40E0D0 64 224 208 13688896  
turquoise 1 #00F5FF 00 245 255 16774400  
turquoise 2 #00E5EE 00 229 238 15656192  
turquoise 3 #00C5CD 00 197 205 13485312  
turquoise 4 #00868B 00 134 139 9143808  
Color Name Hex R G B MSAccess Sample Top
ultramarine #002A8F 00 42 143 9382400  
Color Name Hex R G B MSAccess Sample Top
violet #EE82EE 238 130 238 15631086  
violet red #D02090 208 32 144 9445584  
violet red 1 #FF3E96 255 62 150 9846527  
violet red 2 #EE3A8C 238 58 140 9190126  
violet red 3 #CD3278 205 50 120 7877325  
violet red 4 #8B2252 139 34 82 5382795  
Color Name Hex R G B MSAccess Sample Top
warm grey #808069 128 128 105 6914176  
wheat #F5DEB3 245 222 179 11788021  
wheat 1 #FFE7BA 255 231 186 12249087  
wheat 2 #EED8AE 238 216 174 11458798  
wheat 3 #CDBA96 205 186 150 9878221  
wheat 4 #8B7E66 139 126 102 6717067  
white* #FFFFFF 255 255 255 16777215  
white smoke #F5F5F5 245 245 245 16119285  
Color Name Hex R G B MSAccess Sample Top
yellow 1 #FFFF00 255 255 00 65535  
yellow 2 #EEEE00 238 238 00 61166  
yellow 3 #CDCD00 205 205 00 52685  
yellow 4 #8B8B00 139 139 00 35723  

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620