دانلود پروژه مهندسی نرم افزار سیستم انتقال خون

مهندسی نرم افزار UML سازمان انتقال خون بخش 22

 Domain Diagrams

6-1- نمودار Domain 
 
نمودار Domain

Context Diagram

7-1- نمودار متن سیستم سازمان انتقال خون
 
نمودار متن سیستم سازمان انتقال خون

پیشنهادات
متاسفانه در ایران به علت عدم وجود قانون کپی رایت ، نمیتوان در این زمینه پیشنهادات چندانی را ارائه نمود. لیکن برای بهتر شدن کار ، یک سری مسائل به شرح ذیل ارائه می گردد که در صورت ارائه باید قبلا زیرساختهای آن به نحو احسن پیاده سازی شده باشد:
1- برنامه برای برنامه نویس چه سودی می تواند داشته باشد
2- آیا پروژه می تواند دارای سرمایه گذار باشد یا نه
3- آیا با توجه نبود قانون برای جلوگیری از دزدی نرم افزار می تواند قفل مناسبی برای نرم افزار تهیه نمود
4- برای برنامه در ابتدا طرح و نقشه تهیه نمود (تجزیه و تحلیل اساسی)
5- در مشتریان ایجاد نیاز نمود
6- به مشتری مزایای این گونه طرح ها را گوشزد نمود

منابع و مواخذ
کتاب آموزش ASP.NET و  C# در 24 جلسه – تالیف دکتر پرویز زاهد 
کتاب برنامه نویسی پایگاه داده – نوشته دکتر حبیب اله مظاهری تیرانی

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر