دانلود پروژه مهندسی نرم افزار سیستم انتقال خون

مهندسی نرم افزار UML سازمان انتقال خون بخش دوازده

 2-3-8- کلاس مدیر

کلاس مدیر 
 
2-3-9- کلاس شرح وظائف
 
کلاس شرح وظائف

2-3-9- کلاس گزارشات مدیریتی
 
کلاس گزارشات مدیریتی
 
Sequence Diagrams

3-1- نمودار توالی ورود به سیستم
 
نمودار توالی ورود به سیستم

3-2- نمودار توالی خروج از سیستم
 
 نمودار توالی خروج از سیستم

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر