مهندسی نرم افزار UML نوبت دهی وام بانک بخش دهم

مهندسی نرم افزار UML نوبت دهی وام بانک بخش دهم

توسط amin8505 | گروه مهندسی نرم افزار | 1394/09/18

نظرات 0

 سناریوی Use Case واریز به حساب 

 

سناریوی شماره 9

سیستم نوبت دهی وام بانکی

نام: واریز به حساب

Actor: کاربر وب سایت

شرح سناریو: در این سناریو ، کاربر پس از وارد نمودن نام کاربری و کلمه عبور خود و تایید صحت از طرف سیستم اقدام به واریز وجه به حساب مورد نظر را می نماید.

Assumption: منظور از کاربر وب سایت در این Use Case همان فردی است که قبلا ثبت نام نموده اند و ثبت نام آنها تکمیل و تائید شده است.

Include: Sign In

Extended:تایید حساب

(Pre-Condition): ثبت نام اکتور قبلا تکمیل شده و اکتور دارای کلمه عبور و نام کاربری می باشد.

مراحل:

Actor

System

1- اکتور بر روی واریز وجه کلیک می کند

2- سیستم فرم مربوط به ورود اطلاعات را نمایش می دهد

3- اکتور اطلاعات خواسته شده را وارد می کند و دکمه ثبت را کلیک می کند

4- سیستم اطلاعات وارد شده را اعتبارسنجی می نماید درصورتیکه اطلاعات لازم وارد نشده باشد پیغام خطای مناسب را نمایش می دهد

 

5- در صورتیکه اطلاعات وارد شده معتبر باشد و شماره حساب وارد شده موجود باشد و شماره فیش تکراری نباشد سیستم اطلاعات را ثبت می کند

 

 

6- در صورتیکه اطلاعات وارد شده معتبر نباشد ویا شماره حساب موجود نباشد ویا شماره فیش تکراری باشد سیستم پیغام خطای مناسب را نمایش می دهد.

Constraints:شماره حساب و شماره کارت بصورت عددی وارد شود.

Post-Condition: واریز وجه به حساب مورد نظر انجام شده است.

Alternative Flow:در صورتیکه شماره حساب  موجود نباشد ویا شماره فیش تکراری باشد سیستم پیغام خطای مناسب را نمایش دهد

Exception: در صورتی که پیغام واریز وجه نمایش داده نشود اکتور از واریزاطمینات داشته باشد.


 
 
نمودار توالی Use Case واریز به حساب 
  نمودار توالی Use Case واریز به حساب
 

نمودار همکاری Use Case واریز به حساب 
نمودار همکاری Use Case واریز به حساب  

 
نمودار فعالیت Use Case واریز به حساب 
نمودار فعالیت Use Case واریز به حساب  
 

 

 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر