مهندسی نرم افزار UML قرض الحسنه بخش یازدهم

مهندسی نرم افزار UML قرض الحسنه بخش یازدهم

توسط amin8505 | گروه مهندسی نرم افزار | 1394/09/16

نظرات 0

4 -6- نمودار همکاری ایجاد حساب جدید

  نمودار همکاری ایجاد حساب جدید
 
 
4-7- نمودار همکاری برداشت از حساب مشتری
  نمودار همکاری برداشت از حساب مشتری4-8- نمودار همکاری بررسی درخواستهای وام
 نمودار همکاری بررسی درخواستهای وام
 
 
4-9- نمودار همکاری تعویض کلمه عبور
 نمودار همکاری تعویض کلمه عبور4-10- نمودار همکاری ثبت پرداخت اقساط
 نمودار همکاری ثبت پرداخت اقساط
 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر