دانلود پروژه مهندسی نرم افزار سیستم انتقال خون

مهندسی نرم افزار UML سازمان انتقال خون بخش سیزدهم

 3-3- نمودار توالی ایجاد کاربر جدید

 نمودار توالی ایجاد کاربر جدید
 
3-4- نمودار توالی درخواست خون دهی
 
نمودار توالی درخواست خون دهی
 
3-5- نمودار توالی ثبت جزئیات خون گیری
 
نمودار توالی ثبت جزئیات خون گیری

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر