sub query و nested query در SQL

دستور select داخل select دیگر در sql server

توسط admin | گروه SQL Server | 1396/08/27

نظرات 0

 در این آموزش به بررسی Query های تو در تو یا اصطلاحا Nested Query ها می پردازیم.

مثال 1 از گوئری تو در تو:

SELECT column-names

  FROM table-name1

 WHERE value IN (SELECT column-name

                   FROM table-name2 

                  WHERE condition)

در مثال بعدی نتیجه SELECT داخل یک فیلد ریخته شده.

SELECT column1 = (SELECT column-name FROM table-name WHERE condition),

       column-names

  FROM table-name

 WEHRE condition

مثال بعدی از یک Subquery:

SELECT ProductName

  FROM Product 

 WHERE Id IN (SELECT ProductId 

                FROM OrderItem

               WHERE Quantity > 100)

در مثال فوق ابتدا در Select داخلی ProductId هایی که مقدار Quantity آنها از 100 بیشتر است واکشی می شوند. سپس ProductName هایی که ID آنها در لیست Select داخلی موجود است را نمایش می دهند.

 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر