نحوه تعریف متغیر XML در SQL و نمایش مرتب شده آن در خروجی با select

نحوه تعریف متغیر XML در SQL و استفاده از آن

توسط admin | گروه SQL Server | 1400/01/09

نظرات 0

نحوه استفاده فیلدهای نوع XML در SQL Server

در این مقاله به نحوه تعریف متغیرهای xml در sql server و نحوه نمایش داده های نوع XML در خروجی می پردازیم. برای این منظور می توانید از کد ذیل استفاده نمایید:

DECLARE @XmlVar1 XML
SET @XmlVar1=
       '<CustomerInfo>
        <Customers>
              <CustomerID>A10001</CustomerID>
              <CountryName>IRAN</CountryName>
       </Customers>
        <Customers>
              <CustomerID>A10002</CustomerID>
              <CountryName>IRAQ</CountryName>
       </Customers>
        </CustomerInfo>'

select
    t.x.value('CustomerID[1]','nvarchar(100)') as CustomerID,
    t.x.value('CountryName[1]','nvarchar(100)') as CountryName
from @XmlVar1.nodes('/CustomerInfo/Customers') t(x)

خروجی به شکل زیر خواهد شد

Country CustomerID
IRAN A10001
IRAQ A10002

 

 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر