پیغام خطای LINQ Row not found or changed

پیغام خطای Row not found or changed

توسط admin | گروه SQL Server | 1396/07/10

نظرات 0

در این مقاله آموزشی به بررسی پیغام خطای LINQ - Row not found or changed می پردازیم. چند روز قبل از نشتن این مقاله تغییراتی در پیکر بندی SQL Server دادم که بعد از اون عملیات ویرایش با پیغام خطای LINQ - Row not found or changed مواجه می شد.

پس از جستجوی فراوان دستور العمل زیر رو برای مشکلی که در حقیقت خودم بوجود آورده بودم پیدا کردم:

Take a look at the connection property "No Count" at sql server server level 

1. Right click on Sql server connection in Object Explorer —>Property 

2. Go to Connection Tab/Page 

3. Look for the Default connection option "no count" 

4. Make sure this option is not checked.

Row not found or changed LINQ C# error on simple statement

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر