نمودار های دی اف دی انبارداری

تجزیه و تحلیل سیستم انبارداری SSADM بخش پنجم

توسط admin | گروه مهندسی نرم افزار | 1393/09/30

نظرات 1

 نمودار زمینه ای DFD سیستم انبار

نمودار دی اف دی سطح صفر انبار

نمودار DFD سطح صفر سیستم انبار

نمودار سطح صفر انبار دی اف دی

نمودار سطح 4 DFD سیستم انبار (ناشی از بررسی صدور)

نمودار DFD

 

 

1 نظر

ارسال شده توسط صبا
1397/03/06

به ایمیلم اریال شود

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر