کنترل همروندی و حفظ یکپارچگی بانکهای اطلاعاتی نامتمرکز در SQL Server

کنترل همروندی و حفظ یکپارچگی بانکهای اطلاعاتی

توسط admin | گروه sql | 1399/04/23

نظرات 0

 فهرست مطالب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه

اعلان اصالت محتوا 3
چکیده 11
کلمات کلیدی 11
فصل اول: بررسی مشکل همزمانی 12
1-1- مقدمه 13
1-2- مثالهایی از کنترل اختلالات در کنترل همروندی 14
1-3- بررسی برخی از مشکلات تداخل دسترسی به منبع اشتراکی 16
فصل دوم: بررسی مدل پردازشی تراکنشها در DDBMS 18
2-1- مقدمه 19
2-2- تعاریف اولیه و معماری پایگاه های داده غیر متمرکز (DDBMS) 19
2-3- مدل پردازش تراکنش مرکزی 21
2-4- مدل پردازش تراکنش توزیع شده 24
2-5- تجزیه و تحلیل مشکل کنترل همزمانی 24
2-5-1- توانایی سریالیزه کردن تراکنشها 25
2-5-2- بهینه سازی پرس و جوی توزیع 27
نحوه به روز رسانی در پایگاه داده توزیع شده 27
نحوه مدیریت کاتولوگ در پایگاه داده توزیع شده 27
کنترل همزمانی توزیع 28
مشکل از دست دادن به روز رسانی 28
مساله انجام تراکنش بدون تاخیر 29
روش های T/O  خالص 29
روش های استفاده از T/O چند نسخه ای برای تقارن سازی rw 32
فصل سوم: بررسی کنترل همزمانی در هنگام ذخیره سازی 38
3-1- مقدمه 39
3-1- بررسی اجمالی 39
1-2- هدف 40
1-3- مشارکت 41
2-کارمرتبط 42
مقدمات 43
3-1- ذخیره سازی توزیع شده خالص 43
3-2- تکرار 43
4- ذخیره سازی مکرر 44
5- مقایسه طرح های کنترل همزمانی 44
5-1- روشی بر اساس طرح غیر قفل شونده 45
5-1-1- مدل تک موضوعی 45
5-2 - روش هایی بر اساس طرح قفل شونده 46
5-2-1 قفل کردن ، زمانی که عملکرد نوشتن بر خواندن ترجیح داده شود. 47
5-2-2 قفل کردن بدون هیچ اولویتی 48
5-2-3- قفل کردن به منظور به روز رسانی کردن با نوشتن در پشت کش 50
6- اجرا 52
6-1 توضیحات testbed  ( محیط تست ) 52
6-1-1-  بلوک های اصلی محیط تست 52
6-2-1 طراحی فرضیات و ساده سازی 55
6-1-3  جزئیات طراحی محیط تست ( TESTBED ) 55
6-2 بررسی مواد و روش ها 56
6-2-1 پارامتر ها 56
6-3  ارزیابی 57
6-4 نتایج تجربی 58
6-4-1 نتایج تجمعی 58
6-4-2 مقایسه 3 نمونه قفل MUTEX 58
6-5 خلاصه 59
نقاط داده برای اندازه گیری زمان تاخیر( نهفتگی ) 61
فصل چهارم: کنترل همروندی در پایگاه های داده جغرافیایی غیر متمرکز 62
مقدمه 63
2- زمینه 63
2-1 پرس و جو ها 63
پرس و جو های محلی 64
پرس و جو های کانونی 64
پرس و جو های منطقه ایی 64
2-2  تراکنش ها 65
2-4 روش های