بهینه سازی سرعت اجرای Query های SQL Server

بهینه سازی پرس و جو ها در SQL Server با Profiler

توسط admin | گروه sql | 1398/11/22

نظرات 0

 بهینه ساز پرس‌وجو چیست؟ 

بهینه‌ساز پرس‌وجو از  اهمیت زیادی برای پایگاه داده ارتباطی برخوردار است، مخصوصا برای اجرای دستورات پیچیده SQL . یک بهینه ساز پرس‌وجو بهترین استراتژی بر اجرای هر پرس‌وجو را تعیین می‌کند. 
بهینه‌ساز پرس و جو به عنوان مثال انتخاب می‌کند آیا از  شاخص برای یک پرس‌وجو مشخص استفاده کند یا نه، وکدام تکنیک الحاق هنگامی که جداول با هم الحاق می‌شوند استفاده شود. 
این تصمیم تاثیری بسیار زیادی بر روی کارآیی SQL دارد، و بهینه‌سازی پرس‌وجو یک تکنولوژی کلیدی بر هر کاربردی است، از  سیستم‌های قابل استفاده (Operatianal system) تا انباره‌های داده‌ای (Data warehause) و سیستم‌های تحلیل (analysis systems) تا سیستم‌های مدیریت محتویات  (canternt – management) . 
بهینه‌ساز پرس‌وجو برای برنامه‌های کاربردی و کاربران نهایی کاملا ناپیدا است . از  آنجا که برنامه‌‌های کاربردی ممکن است هر SQL پیچیده‌ای راتولید کنند، بهینه سازها پرس و جو باید فوق‌العاده سطح بالا و قدرتمند باشد. 
برای مطمئن شدن به ایجاد یک کارآیی خوب. برای مثال بهینه سازهای دستورات SQL را تغییر شکل می‌دهد، به دلیل این که این دستورات می‌توانند به معادل‌هایی تبدیل شوند اما با کارآیی بالاتر. 
بهینه‌سازهای جستجو معمولا بر مبنای هزینه می‌باشند. در یک استراتژی بهینه سازی بر مبنای هزینه، طرحهای اجرایی چندگانه‌ای برای یک پرس و جو شخص تولید می‌شود، و آنگاه یک هزینه تخمینی برای هر طرح محاسبه می‌شود. بهینه ساز پرس‌وجو طرحی که دارای کمترین هزینة تخمینی است را انتخاب می‌کند. 

بهینه‌سازی پرس وجو 
بهبود کارآیی پرس وجو به صورت خودکار 
بهبود به معنی تضمین بهینه بودن نیست 
مراحل فرآیند بهینه سازی 
انتخاب یک نمایش داخلی (internal representation) 
اعمال تغییرات لازم جهت بهبود کارآیی 
انتخاب رویه‌های دسترسی سطح پایین به داده‌ها 
تولید طرحهای اجرایی پرس وجو و تخصیص هزینه به آنها 
انتخاب یک طرح اجرایی با کمترین هزینه 
درختهای پرس‌وجو
نمایش درخت عبارت جبر رابطه‌ای با شرایط: 
1. پیمایش میانوندی درخت عبارت اصلی را تولید کند. 
2. عملگرهای دوتایی موجود – 0 U,X می‌باشند. 

آموزش بهینه سازی کوئری های SQL Server با Profiler
 
الگوریتم بهینه سازی پرس‌و‌جو