پروژه وب سایت حجاب و عفاف


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی>>>>>

پروژه وب سایت حجاب و عفاف

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی

تعداد صفحه: 177

 فهرست مطالب


چکیده 6
مقدمه 8
هدف سیستم جاری 8
زبان تحلیل سیستم 8
تاریخچة UML 9
ویژگیهای UML 12
فصل اول: Use Case Diagrams 15
1-1- Use case چیست؟ 16
1-2- Actor چیست؟ 17
1-3- دیاگرام use case چیست؟ 17
1-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 17
1-5- شناسائی Actor های سیستم 18
1-5-1- Actor کاربر 18
1-5-2- Actor مدیر وب سایت 19
1-5-3- Actor بازدید کننده 20
1-6-  شناسائی Use Case ها 21
1-6-1- Sing Up Use Case 22
1-6-1-1- سناریوی Sing Up Use Case 23
1-6-2- Sing In  Use Case 24
1-6-2-1- سناریوی Sing In Use Case 25
1-6-3- News Group Definition Use Case 26
1-6-3-1- سناریوی News Group Definition Use Case 27
1-6-4- News Adding Use Case 28
1-6-4-1- سناریوی News Adding Use Case 29
1-6-5- Boss & User Mailbox Use Case 30
1-6-5-1- سناریوی Boss Mailbox Use Case 31
1-6-5-2- سناریوی User Mailbox Use Case 32
1-6-6- Voting Use Case 33
1-6-6-1- سناریوی Voting Use Case 34
1-6-6-2- سناریوی Voting Examination Use Case 35
1-6-7- Sending File Use Case 36
1-6-7-1- سناریوی Sending Files Use Case 37
1-6-8- File Editing Use Case 38
1-6-8-1- سناریوی File & Profile Editing Use Case 39
1-6-9- Maim Use Case 40
فصل دوم: Sequence Diagrams 41
2-1- نمودار توالی  (Sequence Diagram) 42
2-2- رسم نمودارهای توالی (Sequence Diagrams) 43
2-2-1- نمودار توالی مربوط به عملیات ثبت نام کاربر جدید (Sign Up) 44
2-2-2- نمودار توالی مربوط به عملیات ورود به سیستم کاربر خاص(Sign In) 45
2-2-3- نمودار توالی مربوط به عملیات ایجاد گروه خبری جدید(New News Group) 46
2-2-4- نمودار توالی مربوط به عملیات ثبت اخبار جدید(New News) 47
2-2-5-1- نمودار توالی مربوط به ایمیل باکس مدیر وب سایت(Boss Mailbox) 48
2-2-5-2- نمودار توالی مربوط به ایمیل باکس کاربر خاص(User Mailbox) 49
2-2-6-1- نمودار توالی مربوط به ارسال نظرات کاربران(User Voting) 50
2-2-6-2- نمودار توالی مربوط به مدیریت نظرات ( Voting Examination) 51
2-2-7-نمودار توالی مربوط به ارسال فایل (File Sending) 52
2-2-8-نمودار توالی مربوط به ویرایش پروفایل و فایلها (File & Profile Editing) 53
فصل سوم: نمودارهای کلاس Class Diagrams 54
3-1- نحوه رسم نمودارهای کلاس 55
3-2- شرح Object های مربوط به سیستم خبری الکترونیکی حجاب و عفاف 56
3-2-1- SignUp Form 56
3-2-2- User Information 56
3-2-3- Account Controller 57
3-2-4- News Group 58
3-2-5- News Group Form 58
3-2-6- News 58
3-2-7- News Definition Form 59
3-2-8- News Controller 59
3-2-9- User Mail Box 59
3-2-10- User Mail Box Controller 60
3-2-11- User Types 60
3-2-12- User Types Form 61
3-2-13- LoGin Form 61
3-2-14- User Login 62
3-2-14-  User Login Controller 62
3-2-15-  VotesTbl 63
3-2-15-  Rating 63
3-2-16-  Rating Form 63
3-2-17-  Visited Pages 64
3-2-18-  Visited Pages 64
3-2-19-  Sended Files 65
3-2-20- Form Sended Files 65
3-3- رسم نمودار کلاس سیستم خبری الکترونیکی حجاب و عفاف 66
فصل چهارم: Activity Diagrams 68
4-1- نمودار فعالیت شماره 1 (ثبت نام ، ورود به سیستم) 68
4-2- نمودار فعالیت شماره 2 (تعریف گروه خبری جدید) 69
4-3- نمودار فعالیت شماره 3 (انتشار اخبار جدید) 70
4-4- نمودار فعالیت شماره 4 (بررسی ایمیل باکس) 71
4-5- نمودار فعالیت شماره 5 (ارسال نظرات) 72
4-6- نمودار فعالیت شماره 6 (مدیریت نظرات) 73
4-7- نمودار فعالیت شماره 7 (ارسال فایلهای ضمیمه) 74
4-8- نمودار فعالیت شماره 8 (ویرایش پروفایل) 75
فصل پنجم: Domain Diagram 77
5-1- نمودار Domain مربوط به سیستم خبری الکترونیکی حجاب و عفاف 77
فصل ششم: ER Diagram 79
6-1- مدلسازی معنایی 80
6-1-1- سه مفهوم معنايي موجود در روش ER 80
6-1-2- سه ضابطه در رابطه با تشخيص يك نوع موجوديت 80
6-2- نمودار ER سیستم خبری الکترونیکی حجاب و عفاف 81
فصل هفتم: Data Flow Diagrams 82
7-1- DFD سطح صفر (Context Diagram) 83
7-2- DFD سطح یک (عملیات ثبت نام) 84
7-3- DFD سطح یک (عملیات جستجو) 85
7-4- DFD سطح یک (عملیات عضویت در خبرنامه) 86
7-5- DFD سطح یک (عملیات ثبت نظرات) 87
فصل هشتم: طراحی پایگاه داده در SQL Server 88
8-1- نمودار ارتباط بین جداول پایگاه داده 89
8-2- شرح جداول و دستورات SQL مورد نیاز جهت ایجاد 90
فصل نهم: زبان برنامه نویسی مورد استفاده 98
9-1- مروری بر پایه محیط ASP.NET 99
9-2- نکات مهم در مورد ASP.NET 99
9-3- یادگیری از تاریخچه ASP 101
9-3-1- پیدایش ASP 101
9-3-2- چرا ASP مورد نیاز بود؟ 103
9-3-3- چرا از ابتدا ASP بکار گرفته نشد؟ 105
9-3-4- نیاز به مدل جدید ASP 107
9-5- آشنائی با زبان C# 110
9-5-1-مطرح شدن بعنوان يك استاندارد صنعتی 111
9-6- C# چيست ؟ 113
9-7-كد مديريت يافته 114
9-8- روش يادگيری C# 115
9-9- خلاصه 116
فصل دهم: Source Code 117
Source Code مربوط به صفحه AcceptNews.aspx 118
Source Code مربوط به صفحه AddNews.aspx 121
Source Code مربوط به صفحه AddNewsGroup.aspx 125
Source Code مربوط به کنترل AddVoteUC.ascx 129
Source Code مربوط به کنترل counterPage.ascx 132
Source Code مربوط به صفحه CreateArchive.aspx 133
Source Code مربوط به صفحه EditNews.aspx 135
Source Code مربوط به صفحه EditProfile.aspx 139
Source Code مربوط به صفحه EditVotes.aspx 142
Source Code مربوط به صفحه KhabarMaster.master 145
Source Code مربوط به کنترل logedInChecker.ascx 149
Source Code مربوط به صفحه LogOut.aspx 150
Source Code مربوط به فایل nicEdit.js (فایل ویرایشگر متنی) 151
Source Code مربوط به صفحه ReadNews.aspx 155
Source Code مربوط به صفحه Register.aspx 159
Source Code مربوط به صفحه SelectToEditNews.aspx 163
Source Code مربوط به صفحه UsersPermission.aspx 167
Source Code مربوط به فایل Web.config 172
منابع 177
کتابها 177
وب سایتها 177

هدف سیستم جاری
 هدف از طراحی و پیاده سازی این سیستم ، وب سایتی است که با آن بتوان  اخبار و اطلاعات حجاب و عفاف را در فضای وب در معرض دید کاربران قرار داد. این سیستم باید به گونه ای باشد که بتوان با آن عملیات عضو گیری را نیز انجام داد. البته برای اعضا یک سری امکانات نیز در نظر گرفته شده است که افراد غیر عضو از آنها نمی توانند استفاده نمایند.

پروژه وب سایت حجاب و عفاف خبرنامه نشریه الکترونیکی

زبان تحلیل سیستم
تحلیل سیستم با استفاده از زبان مدلسازی یکنواخت UML انجام خواهد شد. زبان مدلسازی یکنواخت یا دستور شرطی ified Modeling Language) UML)، یک زبان مدلسازی است که برای تحلیل وطراحی سیستمهای شی‌گرا بکار می‌رود. UML اولین بار توسط شرکت Rational ارائه شد و پس از آن از طرف بسیاری از شرکت‌های کامپیوتری و مجامع صنعتی و نرم‌افزاری دنیا مورد حمایت قرار گرفت. به طوریکه تنها پس از یک سال ، توسط گروه Object Management Group ، به عنوان زبان مدلسازی استاندارد پذیرفته شد. UML تواناییها و خصوصیات بارز فراوانی دارد که می‌تواند به طور گسترده‌ای در تولید نرم‌افزار استفاده گردد. 
 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620