پروژه درس آمار بررسی ریختن زباله در طبیعت


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه درس آمار بررسی ریختن زباله در طبیعت

HyperLink
قیمت: 40000 ریال - چهار هزار تومان
گروه: پروژه های درس آمار

تعداد 56 صفحه دارد

مقدمه 4
ذخاير زير زميني 5
اهميت سبز بودن زمين 6
درخت بکاريم 7
چرا درختهاي باراني استوايي قطع مي شوند ؟ 10
بازيافت 11
بطريها و ظرف هاي شيشه اي 16
قوطي هاي آلومينيمي 18
آمار استنباتي 23
مقدمه 24
آمار توصيفي 25
نمودار ستوني فراواني توزيع فراواني شماره ي دوازده 26
آمار استنباتي 27
مقدمه 28
آمار توصيفي 29
نمودار ستوني توزيع فراواني شماره ي چهارده 30
نظر دانش آموزان درباره ريختن زباله در سطح زباله 33
نمودار ستوني توضيح فراواني شماره ي پانزده 33
نظر دانش آموزان درباره ي تأثير ريختن زباله ي دانش آموزان 34
نمودار ستوني توزيع فراواني شماره ي شانزده 34
نظر دانش آموزان درباره ي نظافت سطلهاي زباله در اين مدرسه 37
نمودار ستوني توزيع فراواني شماره ي هفده 37
نظر دانش آموزان درباره ي دوست داشتن ريختن زباله 38
نمودار ستوني توزيع فراواني شماره ي هجده 38
نظر دانش آموزان درباره ي به عادت در آمدن ريختن زباله 41
نمودار ستوني توزيع فراواني شماره ي نوزده 41
نظر دانش آموزان از بي آگاهي ريختن زباله 42
نمودار ستوني توزيع فراواني شماره ي بيست 42
هدف از پژوهش 44
دليل انتخاب اين موضوع 44
نظر دانش آموزان درباره ريختن زباله روي زمين؟ 45
نمودار ستوني فراواني توزيع فراواني شماره ي يک: 46
نظر دانش آموزان درباره ريختن زباله توسط دانش آموزان زرنگ 46
نمودار ستوني فراواني توزيع فراواني شماره ي دو 47
نظر دانش آموزان درباره‌ي خوردني تنقلات غير بهداشتي 49
نمودار ستوني فراواني توزيع فراواني شماره ي سه 49
نظر دانش آموزان درباره‌ي خوردن تنقلات بهداشتي 50
نمودار ستوني فراواني توزيع فراواني شماره ي چهار 50
نظر دانش‌آموزان درباره‌ي خوردن خوراکي‌هاي خانگي 51
نمودار ستوني فراواني توزيع فراواني شماره ي پنج 51
نظر دانش آموزان درباره آوردن غذا به مدرسه 52
نمودار ستوني فراواني توزيع فراواني شماره ي شش 52
نظر دانش آموزان دربارهي ريختن زباله توسط دانش‌آموزان زرنگ 53
نمودار ستوني توزيع شماره ي هفت 53
نظر دانش آموزان در مورد گسترش فرهنگ نريختن زباله 55
نمودار ستوني فراواني توزيع فراواني شماره ي نه 55
نظر دانش آموزان درباره‌ي جا افتادن فرهنگ نريختن زباله 56
نمودار ستوني توضيح فراواني شماره ي ده 56مقدمه :
در گذشته کسي نگران طبيعت و محيط زيست نبود . فکر مي کردند آزادند تا هر طور که مي خواهند و مي توانند از طبيعت بهره برداري کنند . مصرف بيشتر يعني رفاه بيشتر براي بسياري از ما صحبت از سهم آيندگان از طبيعت ، بحثي بي معني است . 
اکنون گرچه دير است اما به هر حال دريافته ايم که استفاده از طبيعت حدي دارد و اگر به تعادل ديرپاي آن زيان برسانيم ، با آلودگي محيط زيست و کمبود منابع طبيعي رو به رو خواهيم شد . براي ما تغيير عادت بسيار دشوار است . 
بچه هاي امروز بهتر از گذشتگان فکر مي کنند و وسايل ارتباطي بي سابقه اي در اختيار دارند ، کافي است انگيزه و اطلاعات صحيح به آنها بدهيم تا دست به کار شوند . از طرف ديگر بچه ها بايد باور کنند که مي توانند با خطرات بزرگ زيست محيطي جامعه روبرو شوند . و با آن ها مبارزه کنند . اطلاعات اين پژوهش آينده اي است که به نسل هاي بعدي هديه مي دهيم . 
 
ذخاير زير زميني :
گنج هاي زير زمين ! اين عبارت ، شما را به ياد دزدان دريايي و صندوق هاي پر از طلا مي اندازد . اما طلا فقط يکي از گنجينه هاي زمين است . چيزهاي ارزشمند ديگري هم وجود دارد که از ميليون ها سال پيش در اين سياره ذخيره شده اند ، مانند نفت ، آهن ،‌نقره ، ماسه ، آلومينيم و مس . 
ما براي تأمين سوخت ، گرم کردن خانه و ساختن ابزار ، از اين ذخاير استفاده مي کنيم . اين ذخاير بسيار ارزشمند و در عين حال محدود هستند ، به طوري که در صورت مصرف بي رويه ، چيزي از ذخاير زير زميني باقي نخواهد ماند . 
ما بايد به نحوه استفاده از ذخاير زمين بيشتر فکر کنيم . آيا درست است که همه را براي روشنايي ، گرم کردن ، تهيه ابزار و کارهاي نه چندان ضروري هدر دهيم ؟ آيا بهتر نيست طوري از اين ذخاير استفاده کنيم که همه بتوانند از آن بهره ببرند ؟ شايد اين سئوال ها عجيب به نظر بيايند ، اما اکنون نوبت شما بچه هاست که سئوال هايي را مطرح و تلاش کنيد به جواب آن ها برسيد ، زيرا گنجينه هاي کره زمين به شما هم تعلق دارند . 
 
اهميت سبز بودن زمين
 :
رنگ سبز نشانه شادابي و سلامتي است اگر زمين سبز باشد ،‌يعني سياره ما سالم است . زمين سبز نشانه اين است که گياهان رشد مي کنند ، خاک حاصلخيز است . مقدار زيادي آب وجود دارد . هوا تميز است و اکسيژن کافي در هوا موجود است و همه موجودات جايي براي زندگي و چيزي براي خوردن دارند . همه مي توانند در سبز نگه داشتن زمين کمک کنند . اين کار بسيار آسان است . با کاشتن دانه اي يا نهالي و رسيدگي به آن مي توانيم زمين را هر چه بيشتر سبز کنيم . بهتر است از ذخاير زير زميني کمتر و بهتر استفاده کنيم . براي پاک نگه داشتن هواي تميز و پر اکسيژن اتومبيلها را کمتر بيرون بياوريم . زباله کمتري توليد کنيم و ... ما به فضاي سبز نيازمنديم پس بياييم درختکاري و حفاظت از فضاي سبز را از همين حالا آغاز کنيم . 
راههاي سر سبز نگه داشتن زمين 
- درخت بکاريم .(کاشتن درخت )
- به حفاظت از جنگل هاي باراني استوايي کمک کنيم .(حفاظت از جنگل هاي باراني استوايي)
- بازيافت مواد زائد 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink