پروژه درس آمار با موضوع آمار تولیدات ادوات کشاورزی


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه درس آمار با موضوع آمار تولیدات ادوات کشاورزی

HyperLink
قیمت: 30000 ریال - سه هزار تومان
گروه: پروژه های درس آمار

دارای فایل WORD و Powerpoint

 فهرست مطالب

عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه
==============================

مقدمه : 2
- گاو آهن نوع برگردان 2
- تولیدی گاو آهن نوع دو بر گردان دو طرفه : 3
- تولیدی زیر شکن : 3
- تولیدی دیسک : 4
تولیدی شیار کش : 4
فراوانی تجمعی 5
درصد فراوانی 5
فراوانی نسبی 5
فراوانی F 5
داده ها 5
فراوانی F 6
داده ها 6
نمودار میله ای 6
فراوانی F 7
داده ها 7
نمودار چند ضلعی 7
نمودار دایره ای 8
نمودار مستطیلی 9
نتیجه : 10

مقدمه :
 با توجه به درس آمار و احتمال تصمیم بر این گرفتیم که آمار تولیدی یک کارگاه را در ماهای – مختلف با هم دیگر مقایسه کنیم و آمار تولیدی هر یک از محصولات را با همان نوع محصول در ماه دیگر مقایسه کرد و در پایان نتیجه گرفت که در کدام یک از ماهای سال تولیدی این کارگاه در حد بالایی بوده و در چه ماهایی از سال تولیدی کارگاه پایین بوده ؟ 
- انواع قطعات تولیدی در این کارگاه یا شرکت : 
1- گاو آهن 
2- گاو آهن نوع دو برگردان دو طرفه 
3- زیر شکن 
4- دیسک 
5- شیار کش 
آدرس :  آذربایجان غربی - شهرستان خوی - قاره (روستای) قزقلعه 
- تولیدی انواع قطعات در ماه اول سال فروردین ماه: 
- گاو آهن نوع برگردان 
فروردین         350 قطعه 
اردیبهشت       400 قطعه 
خرداد            250 قطعه 
تیر                300 قطعه 
مرداد            400 قطعه 
شهریور        400 قطعه 
مهر              350 قطعه 
آبان              200 قطعه 
آذر              300 قطعه 
دی               500 قطعه 
بهمن            400 قطعه
اسفند            200 قطعه 
 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink