نمودار dfd سیستم صدور بیمه


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

نمودار dfd سیستم صدور بیمه

HyperLink
قیمت: 15000 ریال - يك هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

تعداد صفحه: 44

فهرست مطالب
عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه
مقدمه 5
شرح مساله 6
شرح منطقی مساله 6
پرسشنامه 7
مستندات سیستم 10
فرم بیمه جامع زندگی 10
فرم بیمه حوادث انفرادی 11
فرم بیمه تامین آتیه 12
فرم بیمه کارگران ساختمانی 13
فرم پیشنهاد بیمه کشتی 14
فرم بیمه بدنه خودرو 15
فرم بیمه شخص ثالث 16
نمونه فرم تعهدات بیمه 17
فرم بیمه آتشسوزی 18
فرم بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پیرا پزشکان 19
فرم بیمه زندگی 20
فرم پیشنهاد حوادث انفرادی 21
مشاهده 22
قسمت درآمد 22
قسمت امور بیمه شدگان 23
قسمت نامنویسی و حساب های انفرادی 23
قسمت بازرسی 23
قسمت اجراییات 23
قسمت حسابداری 24
قسمت امور اداری و خدمات عمومی 24
بیمه مسئولیت چیست؟ 24
انواع بیمه های مسئولیت 25
انواع بیمه های اتومبیل 25
بيمه نامه شخص ثالث 25
بيمه بدنه اتومبيل 25
موضوع بیمه آتش سوزی 26
اصطلاحات معمول در بیمه های آتش سوزی 27
شاخه های بیمه ای نمایندگی 28
شناسایی کاربران برنامه بیمه 29
نمودار ER سیستم بیمه صدور بیمه خودرو 30
نمودار وظایف DFD زمینه ای Context 31
نمودار DFD صدور بیمه نامه مشتری 32
نمودار DFD عملیات صدور با جزئیات بیشتر 33
نمودار DFD پرداخت غرامت و خسارت 34
تمدید بیمه نامه 35
نمودار DFD عملیات لغو بیمه نامه 36
نمودار DFD عملیات حسابداری بیمه 37
گزارش کار 38
صفحه مدیریت برنامه صدور بیمه نامه 38
فرم مشاهده اطلاعات بیمه نامه 39
مشاهده عوامل مربوط به قیمت گذاری در بیمه 40
مشاهده سوابق پرداختهای مشتریان 41
تائید پرداخت و صدور 41
نمایش تائیدیه صدور بیمه نامه جدید 42
چاپ بیمه نامه 42
چاپ بر روی کاغذ بیمه نامه 43
جمع بندی 44

مقدمه
پروژه ای جاری ، سیستم صدور انواع بیمه نامه می باشد . که در آن صادرکنندگان بیمه می توانند انواع و اقسام بیمه نامه ها رو برای مشتریان صادر کننده و انواع خدمات بیمه ای را ارائه دهند و هزینه ها را ارزیابی کنند . در این برنامه سعی شده مستئل امنیتی رعایت شده و تمامی مراحل صدور بیمه نامه کاملا مدون باشد .
 این برنامه شامل بخش های گوناگون است که در آن ، صادرکنندگان کنند . بخشی با عنوان  بخش کاربران و بخشی هم به عنوان بخش مدیریتی وجود دارد که جزء مهم ترین قسمت های برنام به حساب می آید که در آن مدیر می توانند خدمات بیمه ای موجود در برنامه را کنترل کند وگزارشهای مربوط به آن بیمه نامه ها رو بررسی کند. 
برنامه دارای گزارشهای مختلف نموداری و مدیریتی می باشد که برای بهبود در تصمیم گیریهای مدیریتی می توان از آنها استفاده کرد و بهره برد. 
شرح مساله
مساله جاری عبارتست از طراحی یک سیستم صدور انواع بیمه نامه برای نمایندگیهای صدور بیمه که بتوانند به صورت تحت شبکه و چند کاربره از این سیستم استفاده کنند.

شرح منطقی مساله
از قابلیتهای این برنامه این است که با آن بتوان عملیات ایجاد انواع بیمه نامه ها ، درج مشخصات بیمه شدگان ، مدیریت قیمت بیمه نامه ها ، مدیریت مشتریان ، مشاهده گزارش های فروش انواع بیمه نامه ها ، بررسی پرداخت ها و ...  را انجام داد.
از قابلیتهای اصلی برنامه دسترسی سریع اطلاعات مشتریان و سوابق بیمه ای آنها می باشد. در سیستمهای قبلی دسترسی به اطلاعات بیمه شده ها به کندی صورت می گرفت و گزارشهای بدست آمده معمولا زیاد قابل استناد نبودند. ولی در سیستم جدید این مشکلات وجود ندارد.
یکی دیگر از قابلیهای سیستم جدید بیمه قابلیت کاربرپسندی برنامه می باشد که در این سیستم واقعا کاربران به راحتی با چند کلیک می توانند یک بیمه نامه جدید برای مشتری صادر کنند. فرمها دز حالیت بسیار پیچیده خارج شده اند و هر بخشی در همان لحظه دارای توضیحات می باشد.
از دیگر قابلیتهای این سیستم اتصال به شبکه بیمه مرکزی می باشد که سوابق غرامتهای پرداختی به مشتریان را به صورت اتوماتیک دریافت و نمایش می دهد و آن را در بیمه نامه مشتری اعمال می کند. در گذشته این کار به صورت دستی و معمولا غیر استاندارد انجام میشود. به این دلیل که برخی از کاربران شماره اتومبیل را به صورت معکوس وارد می کردند و جواب صحیحی دریافت نمی کردند.
در سیستم جدید گزارشها بسیار مدون گردیده است. سیستم گزارشسازی بسیار ساده برای کاربران (ولی بسیار فنی و دقیق با امکانات فنی بیشمار) با زبان فارسی با امکان آموزش از طریف فیلمهای آموزشی در برنامه گنجانده شده است.
این برنامه قابلیت استفاده به صورت تک کاربره و چند کاربره را داراست. ضمنا می توان تعداد نامحدود کاربر برای سیستم تعریف کرد و از آنها استفاده نمود. 
قابلیت چند کاربره بودن برنامه به مدیران سیستم این امکان را میدهد که رخدادها و تمامی فعالیتهای هر یک از کاربران سیستم بیمه را رد یابی و مدیریت نمایند. ضمنا در این سیستم می توان برای هر یک از کاربران سطح دسترسی تنظیم کرد و به هر کاربری به اندازه توانایی و مسئولیتهای محوله ، مجوز استفاده از برخی از بخشهای سیستم را داد.

پرسشنامه
1. انواع شاخه های بیمه که در این شرکت خدمات آن به مشتری ارائه می شود را نام ببرید
2. چه مشخصاتی از مشتری در هنگام صدور بیمه نامه در هر نوع بیمه ثبت می گردد.
2.1. کدام یک از اطلاعات مشتری در تمامی بیمه نامه ها مشترک می باشند؟
3. برای صدور بیمه نامه خودرو چه اطلاعاتی موورد نیاز می باشد؟
4. روال صدور بیمه نامه بدنه را توضیح دهید
4.1. روال تمدید بیمه نامه بدنه را توضیح دهید
4.2. روال لغو بیمه نامه بدنه را توضیح دهید
5. برای صدور بیمه نامه آتشسوزی چه اطلاعاتی مورد نیاز می باشد؟
5.1. برای تمدید بیمه نامه آتشسوزی چه اطلاعاتی مورد نیاز می باشد؟
6. برای کدام بیمه نامه ها در هنگام صدور بیمه نامه حضور کارشناس بیمه الزامی می باشد؟
7. قوانین مربوط به صدور هر بیمه نامه را ذکر کنید.
8. در بیمه بدنه خودرو چه شرایط و ظوابطی الزامی و کدام شرایط اختیاری هستند؟
9. در بیمه آتشسوزی چه شرایط و ضوابطی الزامی و کدام شرایط اختیاری هستند؟
10. شرایط پرداخت غرامت در کدام بیمه نامه ها وجود دارد؟
11. نحوه پرداخت غرامت به زیاندیده چگونه است؟
11.1. نقدی□         شرایطی□         اقساطی□        عدم پرداخت□
12. برداشت شما از یک نرم افزار بیمه چگونه است؟
12.1. کاربر پسندی □            منوهای پیجیده  □     رنگ زیبا □            سرعت عمل□
13. طراحی فرمهای برنامه از دیدگاه شما چگونه باید باشد؟
13.1. بسیار ساده □       دارای فیلدهای زیاد□             فیلدهای کنترلی□          فرمهای آبشاری□
14. برای تمدید بیمه نامه خودرو چه اطلاعاتی موورد نیاز می باشد؟
14.1. بیمه نامه قبلی□        سند مالکیت خودرو□          مشخصات مالک□          همه موارد□
15. آیا در هنگام ورود اطلاعات در فرمها استفاده از موس نیاز است؟
15.1. بله  □       خیر□           موس و صفحه کلید □            
16. خروجیهای مورد نیاز و مورد نظر شما از گزارشها چیست؟
16.1. □Word        □Excel       □PDF                همه موارد□
17. به چه نوع گزارشهای مدیریتی دارید؟
17.1. گزارشهای مالی □          گزارشهای آماری □  گزارشهای لحظه ای فروش □ همه موارد□
18. روال صدور بیمه نامه شخص ثالث را توضیح دهید.
18.1. روال تمدید بیمه نامه شخص ثالث را توضیح دهید.
18.2. روال لغو بیمه نامه شخص ثالث را توضیح دهید.
19. ساختار قراردادهای بیمه عمر چگونه است؟
19.1. پرداخت ماهیانه□      پرداخت سالیانه□       بدون پرداخت نقدی□   کسر از حقوق□
20. برای صدور کدام نوع بیمه نامه بازرسی از مورد بیمه الزامی می باشد.
20.1. بیمه بدنه□     بیمه شخص ثالث□     بیمه آتشسوزی□      بیمه عمر□
21. چه مواردی شامل بیمه آتشسوزی نمی شوند؟
21.1. منزل□        کارخانه□         سد سازی□       استخر□
22. در هنگام نزدیک شدن تاریخ انقضای بیمه نامه به مشتریان چگونه اطلاع داده می شود؟
22.1. اطلاع نمی دهیم□        پیامک □       پست□           تماس تلفنی □
23. سوابق بیمه نامه چه تاثیری در کار دارند؟
23.1. تخفیف□           تاثیری ندارد□             ساده تر شدن کار □          ابطال بیمه نامه□
24. نحوه پرداخت مبالغ در بیمه نامه های مختلف چگونه است؟
24.1. نقدی□        اقساطی□      چک□        سفته□
25. نحوه محاسبه مبالغ بیمه نامه های مختلف به چه صورتی است؟
25.1. سال مالی□   مورد بیمه نامه□   بر اساس نوع شخص□     بر اساس تاریخ انتقضاء□
26. به چه مشتریانی بیمه نامه فروخته نمی شود؟
26.1. مشتریان بد حساب□  مشتریان متخلف□   مشتریان حقیقی□   مشتریان حقوقی□
27. روال کارشناسی خسارت انواع بیمه ها چگونه است؟
27.1. پرداخت در محل□  پرداخت در اداره بیمه□        نقدی□      پراخت پس از تعمیرات□
28. حداکثر خسارت قابل پرداخت چقدر است؟
28.1. □1000000        □100000000      □90000000      بیش از 850000000□
29. چه گزارشهایی بیشترین درخواست و چه گزارشهایی کمترین درخواست را دارند؟
29.1. گزارشهای مالی□    گزارشهای صدور□    گزارش تعداد مشتریان□    گزارش خسارت□
30. اپراتورها و کارمندان شرکت در چه رده هایی فعالیت دارند؟
30.1. رده ابتدایی□   رده میانی□         رده صدور□          همه موارد□
 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink