برنامه سیستم ثبت درخواست خرید اینترنتی قطعات آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی>>>>>

برنامه سیستم ثبت درخواست خرید اینترنتی قطعات آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ

HyperLink
قیمت: 175000 ریال - هفده هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی

فهرست مطالب

چکیده 7

مقدمه 8

هدف سیستم جاری 8

دیاگرام جداول در SQL Server 9

فصل اول: بخشهای مختلف سیستم فروشگاه قطعات کامپیوتری 10

بخش تعریف طبقه های اصلی 11

بخش محصولات هر طبقه 12

مدیریت مشخصات كاربري 13

مدیریت فروش 14

عضویت در سایت 15

جستجو در سایت 16

تایید نهایی سبد خرید 17

صفحه مربوط به دريافت كد فاكتور خريد 18

صفحه مربوط به ثبت پرداخت 19

صفحه اصلی سایت 20

جزئيات سفارشات خريد هر مشتري 21

تماس با ما 22

صفحه درج اخبار 23

صفحه مشاهده واريزها 24

صفحه درج شماره حسابها 25

صفحه درج گروه خبري جديد 26

فصل دوم: Source Code 34

Source صفحه Default.aspx 35

Source صفحه AddAccNumbers.aspx 38

Source صفحه AddGoodsGroup.aspx 40

Source صفحه AddGoods.aspx 42

Source صفحه AddNews.aspx 48

Source صفحه AddNewsGroups.aspx 50

Source صفحه ChangePassword.aspx 52

Source صفحه EditProfile.aspx 54

Source صفحه ElameVariz.aspx 56

Source صفحه FactorReged.aspx 58

Source صفحه ForgetPassword.aspx 60

Source صفحه Orders.aspx 62

Source صفحه Register.aspx 64

Source صفحه Search.aspx 67

Source صفحه ViewBasket.aspx 69

Source صفحه ViewSales.aspx 72

Source صفحه EditPage Content 75

Source صفحه SelectToEditNews 78

Source صفحه EditNews.aspx 80

Source صفحه MasterPage.master 83

Source كلاس Class_Current_Day_Name.cs 86

Source كلاس Class_Log_Of_Users.cs 89

Source كلاس کلاس تاریخ شمسی // .cs 90

Source صفحه AddAccNumbers.aspx 94

Source صفحه ViewSales.aspx 96

فصل سوم: SQL Scripts 99

فصل چهارم: زبان برنامه نویسی مورد استفاده 105

مروری بر پایه محیط ASP.NET 106

نکات مهم در مورد ASP.NET 106

یادگیری از تاریخچه ASP 108

پیدایش ASP 108

چرا ASP مورد نیاز بود؟ 110

چرا از ابتدا ASP بکار گرفته نشد؟ 112

نیاز به مدل جدید ASP 113

آشنائی با زبان #C 117

مطرح شدن بعنوان يك استاندارد صنعتی 118

#C چيست ؟ 120

كد مديريت يافته 121

روش يادگيری #C 122

خلاصه 123

فصل پنجم: مروری بر ASP.NET 124

ASP.NET و پايگاه داده 125

دستيابی داده در ASP.NET 2.0 130

دستيابی داده در برنامه های وب 132

معماری دستيابی داده 132

Data providers 133

لايه برنامه وب 134

اعمال محدوديت مشاهده فايل های XML و XSL در ASP.NET 135

فصل ششم: Data Flow Diagrams 138

نمودار گردش داده سیستم فروش 139

نمودار وضعیت موجودیتهای برنامه فروش 140

نمودار DFD فیزیکی اولیه (سطح صفر) 141

مشخص نمودن محدوده سیستم 142

تبدیل موجودیتهای فیزیکی به فرآیندها در نمودار DFD 143

نمودار سطح زمینه ای(DFD) 144

نمودار زمینه ای تجزیه شده به سطح یک(DFD) 145

نمودار DFD سطح 2 مربوط به دریافت و پرداخت سطح 1 146

نمودار DFD منطقی زمینه ای مربوط به سیستم فروش 147

نمودار DFD منطقی سطح 0 مربوط به سیستم فروش 148

نمودار DFD منطقی سطح 1 مربوط تحلیل ثبت سفارش 149

نمودار DFD منطقی سطح 1 مربوط تحلیل ثبت پرداخت 150

فصل هفتم: نمودار Use Case و سناریو 151

7-1- Use case چیست؟ 152

7-2- Actor چیست؟ 153

7-3- دیاگرام use case چیست؟ 153

7-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 153

7-5- شناسائی Actor های سیستم 154

7-5-1- Actor کاربر 154

7-5-2- Actor مدیر واحد فروش 155

7-5-3- Actor کارمندان فروش 156

7-5-4- Actor مشتریان 156

7-6-  شناسائی Use Case ها 157

7-6-1- نمودارهای USE CASE 1 158

7-6-1-1- سناریوی Sing Up Use Case 159

7-6-1-2- سناریوی Sing In Use Case 160

7-6-1-3- سناریوی Sing Out Use Case 161

7-6-2- نمودارهای USE CASE 2 162

7-6-2-1- سناریوی Boss Mailbox Use Case 163

7-6-2-2- سناریوی Staff Mailbox Use Case 164

7-6-2-3- سناریوی Possibilities Of Orders Use Case 165

7-6-2-4- سناریوی Registeration of Orders Use Case 166

7-6-2-5- سناریوی Costumer Invoice Use Case 167

نمودارهای USE CASE 3 168

7-6-3-1- سناریوی Use Case پرداخت وجه 170

7-6-3-2- سناریوی Use Case Order 171

نمودارهای USE CASE 4 172

نمودار کلی Use Case 173

فصل هشتم: Class Diagram 174

8-1- نمودار Class اصلی سیستم فروشگاه 175

8-2- نمودار Class مربوط به کاربر 176

8-2- نمودار Class مربوط به مدیر فروشگاه 176

8-3- نمودار Class مربوط به بخشهای فروشگاه 177

8-4- نمودار Class مربوط به کلاس کارمند 177

8-5- نمودار Class مربوط به مشتری 178

8-6- نمودار Class مربوط به سفارشات 178

8-7- نمودار Class مربوط به جزئیات سفارشات 179

8-8- نمودار Class مربوط به دسته بندی اقلام 179

8-9- نمودار Class مربوط به دسته بندی اقلام 179

فصل نهم: SequEnce Diagram 181

9-1- نمودار توالی SignIn 182

9-2- نمودار توالی Order Register 185

9-3- نمودار توالی Product Group Definition 186

9-4- نمودار توالی Product Definition 188

9-5- نمودار توالی SignIn 190

9-6- نمودار توالی SignOut 191

فصل دهم: Collaboration Diagram 193

10-1- نمودار همکاری SignIn 194

10-2- نمودار همکاری SignUp 195

10-3- نمودار همکاری Products And Products Description 197

10-4- نمودار همکاری Products Groups DeFinition 199

10-5- نمودار همکاری Sign Out 200

فصل یازدهم: StateChart Diagram 202

11-1- نمودار وضعیت SignUp 203

11-2- نمودار وضعیت SignIn 205

11-3- نمودار وضعیت SignOut 207

11-4- نمودار وضعیت Product Definition 209

11-5- نمودار وضعیت Possibility Of Orders 211

جمع بندی 213

نتیجه گیری 215

پیشنهادات 216

منابع 217

کتابها 217

وب سایتها 217


چکیده

با پیشرفت تکنولوژیهای سیستمهای اطلاع رسانی ، سمت و سوئی که این گونه سیستمهای اطلاعاتی پیدا نموده اند به علت حجم انبوه اطلاعات بیشتر به سمت سیستمهای پویایی بوده که مبتنی بر پایگاه های داده ای قدرتمند می باشند. 

در این میان نباید نقش طراحان و تحلیل گران این گونه سیستمها را نادیده گرفت. چرا که در صورت نبود یک تحلیل مناسب از یک سیستم ، نمی توان از آن سیستم به نحو اساسی استفاده نمود. 

در سیستم جاری (سیستم فروشگاه قطعات کامپیوتری آنلاین) سعی برآن شده که با روش تحلیل UML به بررسی سیستم با دید نرم افزاری پرداخته شود. 

 برنامه سیستم ثبت درخواست خرید اینترنتی قطعات آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ دارای بخشهای متنوع و دارای چندین صفحه دارای بخش مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی. این برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد.

 برنامه سیستم ثبت درخواست خرید اینترنتی قطعات آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ

 

عنوان جداول طراحی شده در سیستم ثبت درخواست خرید اینترنتی قطعات آنلاین

 معرفی جدول های پایگاه داده

sysdiagrams

tblAccNumbers

tblFiles

tblGoods

tblGoodsRates

tblLogs

tblMenu

tblNews

tblNewsGroups

tblPageContents

tblSells

tblTakhfifAdm

tblUsers

tblUserTypes

 

tblVarizeFactor

معرفی رویه های پایگاه داده

sp_alterdiagram

sp_creatediagram

sp_dropdiagram

sp_helpdiagramdefinition

sp_helpdiagrams

sp_renamediagram

 

sp_upgraddiagrams

معرفی ویو های پایگاه داده 

xtbGoodsForCmb

xtblGoodsInfo

xtblGoodsVotesView

 

xtblSalesRates

امکانات سایت

 Default.aspx

 AddAccNumbers.aspx

 AddGoodsGroup.aspx

 AddGoods.aspx

 AddNews.aspx

 AddNewsGroups.aspx

 ChangePassword.aspx

 EditProfile.aspx

 ElameVariz.aspx

 FactorReged.aspx

 ForgetPassword.aspx

 Orders.aspx

 Register.aspx

 Search.aspx

ViewBasket.aspx

ViewSales.aspx

 EditPage Content

 SelectToEditNews

 EditNews.aspx

 MasterPage.master

 Class_Current_Day_Name.cs


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی>>>>>
HyperLink