پروژه دانشگاهی فروشگاه تجهیزات بدن سازی آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ و داکیومنت WORD


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی>>>>>

پروژه دانشگاهی فروشگاه تجهیزات بدن سازی آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ و داکیومنت WORD

HyperLink
قیمت: 125000 ریال - دوازده هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی

فهرست مطالب

چکیده 4

مقدمه 5

هدف سیستم جاری 5

دیاگرام جداول در SQL Server 6

فصل اول: بخشهای مختلف سیستم فروشگاه آنلاین نرم افزار 7

بخش تعریف طبقه های اصلی 8

بخش محصولات هر طبقه 9

مدیریت اعضاء 10

مدیریت فروش 11

عضویت در سایت 12

جستجو در سایت 13

تایید نهایی سبد خرید 14

صفحه اصلی سایت 15

در باره ما 16

تماس با ما 17

صفحه ورود به بخش مدیریت 18

فصل دوم: Source Code 19

Source صفحه Default.aspx 20

Source صفحه AdminGroup.aspx 22

Source صفحه AdminLogin.aspx 24

Source صفحه AdminManageSells.aspx 25

Source صفحه AdminProducts.aspx 26

Source صفحه Basket.aspx 29

Source صفحه Login.aspx 31

Source صفحه MasterPage.master 32

Source صفحه MasterPageAdmin.master 34

Source صفحه Register.aspx 35

Source صفحه Search.aspx 36

Source صفحه shop.aspx 38

Source صفحه Web.Config 40

Source مربوط به Style.css 41

Source مربوط به StyleMenu.css 43

فصل سوم: SQL Scripts 44

فصل چهارم: زبان برنامه نویسی مورد استفاده 50

مروری بر پایه محیط ASP.NET 51

نکات مهم در مورد ASP.NET 51

یادگیری از تاریخچه ASP 53

پیدایش ASP 53

چرا ASP مورد نیاز بود؟ 54

چرا از ابتدا ASP بکار گرفته نشد؟ 57

نیاز به مدل جدید ASP 58

آشنائی با زبان #C 62

مطرح شدن بعنوان يك استاندارد صنعتی 63

#C چيست ؟ 65

كد مديريت يافته 66

روش يادگيری #C 67

خلاصه 68

فصل پنجم: مروری بر ASP.NET 69

ASP.NET و پايگاه داده 70

دستيابی داده در ASP.NET 2.0 75

دستيابی داده در برنامه های وب 77

معماری دستيابی داده 77

Data providers 78

لايه برنامه وب 79

اعمال محدوديت مشاهده فايل های XML و XSL در ASP.NET 80

 

برنامه سیستم فروشگاه تجهیزات بدن سازی آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ دارای بخشهای متنوع و دارای چندین صفحه دارای بخش مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی. این برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد.

  برنامه سیستم فروشگاه تجهیزات بدن سازی آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ

عنوان جداول طراحی شده در سیستم فروشگاه تجهیزات بدن سازی آنلاین
معرفی جدول های پایگاه داده

tGroups
tProducts
tSells
tUsers

امکانات سایت
  Default.aspx
 AdminGroup.aspx
 AdminLogin.aspx
 AdminManageSells.aspx
 AdminProducts.aspx
 Basket.aspx
Login.aspx
 MasterPage.master
 MasterPageAdmin.master
 Register.aspx
Search.aspx
 shop.aspx
 Web.Config

 


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی>>>>>
HyperLink